49318

Расчет АЧХ, ФЧХ и переходной характеристики полосового фильтра

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Техническое задание 3 АЧХ и ФЧХ Переходная характеристика Заключение Техническое задание Построить АЧХ ФЧХ и переходную характеристику цепи. Схема расчета АЧХ и ФЧХ Операторное передаточное сопротивление: где G =1 R Заменим p на jw АЧХ: ФЧХ: Подставим значения Найдем собственную частоту контура Определим характеристическое сопротивление Рассчитаем добротность Полоса пропускания Таблица 1. ФЧХ 0.

Русский

2013-12-25

129.03 KB

91 чел.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет»

(ИжГТУ)

Кафедра «Радиотехника»

Курсовая работа

по курсу «Основы теории цепей»

на тему

«Расчет АЧХ, ФЧХ и переходной характеристики

полосового фильтра»

Выполнил студент

гр. 3-77-1

Исаев А.А.

Проверил преподаватель

Петрушина И.Б.

Ижевск, 2012

Оглавление

Техническое задание 3

АЧХ и ФЧХ 4

Переходная характеристика 6

Заключение 10


Техническое задание

Построить АЧХ, ФЧХ и переходную характеристику цепи.

Рис.1. Схема электрическая

R1, кОм

R2, кОм

R3, кОм

C1, пФ

C2, пФ

C3

20

4

1.5

10

10

50

Упростим схему, заменив три резистора одним и два конденсатора.

    

Рис.2. Схема расчета

АЧХ и ФЧХ

Операторное передаточное сопротивление:

где G =1/R

Заменим p на jw

АЧХ:

ФЧХ:

Подставим значения

Найдем собственную частоту контура

Определим характеристическое сопротивление

Рассчитаем добротность

Полоса пропускания

Таблица 1. АЧХ

0.5

1

2

2.95

4

5

9

11

15

232

380

516

538

524

498

380

334

263

Таблица 2. ФЧХ

0.5

1

2

2.95

4

5

9

10

15

64

45

16.2

0

-13

-22

-45

-48

-61

Графики АЧХ и ФЧХ представлены соответственно на рис.3. и рис.4.


Переходная характеристика

Передаточное сопротивление в операторной форме:

Передаточная характеристика:

 

Дискриминант больше нуля, значит корни действительные.

По таблице определили оригинал :

Таблица 3. Переходная характеристика

t,  нс

0

10

20

30

40

70

100

100

150

250

277

300

0

292

406

432

419

313

216

209

113

31

21.6

16

График переходной характеристики представлен на рис. 5.

Рис.3. АЧХ

Рис.4. ФЧХ

Рис.5. Переходная характеристика

Заключение

В результате исследования мы  определили, что наша схема является полосовым фильтром с граничными частотами wгр1 = 107рад/с,                      wгр2 = 9*107рад/с. Собственная частота контура w0 = 2.95*107 рад/с, добротность Q = 0.365, сопротивление во время резонанса RР = 538 Ом, характеристическое сопротивление ρ = 1474 Ом.

Для нашей схемы мы рассчитали и построили график для АЧХ, ФЧХ и переходной характеристики. ФЧХ изменяется от 90о до -90о. На графике переходной характеристики наблюдается апериодический процесс, время установления tуст = 277 нс.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23042. Напівпровідникові діоди. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) 83.5 KB
  Вольтамперна характеристика ВАХ це залежність величини струму ІД крізь pn перехід діода від величини і полярності напруги UД прикладеної до діода. Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального осцилографа зображення ВАХ діода а також побудову ВАХ шляхом вимірювання деякої кількості величин струму ІД що відповідають певним величинам та полярності напруги UД і представленням результату у вигляді графіка. Залежність струму крізь діод від прикладеної до...
23043. Транзистори 88 KB
  Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ біполярного транзистора це залежність величини струму колектора ІК від напруги між колектором та емітером UКЕ при певному струмі бази ІБ або напруги між базою та емітером UБЕ . Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ польового транзистора це залежність величини струму стока ІС від напруги між стоком та витоком UСВ при певній напрузі між затвором та витоком UЗВ . Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального...
23044. ПІДСИЛЮВАЧІ НА ТРАНЗИСТОРАХ 103 KB
  Він є лише керувальним пристроєм а збільшення потужності сигналу відбувається за рахунок зовнішнього джерела напруги струмом в колі якого й керує транзистор. Характер зміни вхідного сигналу повинен передаватися на вихід без помітних спотворень. Кажуть що має місце інверсія фази сигналу. Як випливає з рівняння ЕберсаМола [1] імпеданс для малого сигналу з боку емітера при фіксованій напрузі на базі дорівнює rе = kT еIк 5 де k стала Больцмана Т абсолютна температура е заряд електрона Iк струм колектора.
23045. Дешифратори та мультиплексори 1.3 MB
  Це здійснюється аналогічно заданню параметрів елементів схеми за допомогою редактора пробних сигналів Stimulus Editor. Це робиться аналогічно заданню мітки вузла схеми причому в описі шини слід перерахувати через кому мітки усіх вузлів що входять у шину Альтернативна можливість полягає у використанні конструкцій типу BUS[1n] де BUS імя шини BUS[1]BUS[n] відповідні мітки вузлів. Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла підєднані лише цифрові входи та виходи. Зазначимо що...
23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім звязком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...
23048. Імпульсні цифрові схеми 2.62 MB
  Формувачі імпульсів. 1 зображено схему формувача імпульсів на логічних елементах ІНЕ. 1 Недоліком цієї схеми є те що для формування імпульсів досить великої тривалості потрібно використати велику кількість логічних елементв. 2 Для формування імпульсів з синусоїдальної напруги часто застосовується тригер Шмітта рис.
23049. Схеми на операційних підсилювачах. Інвертуюче увімкнення ОП 2.04 MB
  Завдяки своєму високим коефіцієнту підсилення та вхідному опору а також низькому опору вихідному операційні підсилювачі ОП дуже широко застосовуються у схемотехніці особливо в мішаних аналоговоцифрових схемах. Додавши до ОП коло зворотнього звязку можна отримати підсилювач практично з будьяким коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення такої схеми у межах лінійності ОП рівний Rc Rin. Параметри ОП дозволяють добирати Rc та Rin у широкому діапазоні опорів отримуючи різні коефіцієнти підсилення.
23050. Цифро-аналогові перетворювачі 1.33 MB
  1 зображено схему 4розрядного ЦАП. 1 Лічильник U3A та пробні джерела складають тестову схему яка послідовно подає на вхід ЦАП цифрові коди від 0 0000 до 15 1111. Зростаючий код на виході ЦАП буде перетворюватися на лінійно зростаючу напругу. 2 зображено схему дослідження 8розрядного інтегрального ЦАП.