49323

СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Синтезировать схему генератора чисел 0-15-2-1-5-6-10-9 0-13-1-7-5-2-11-6-12 со структурой автомата Мура и Мили на RS и D триггерах в базисе ИЛИ-НЕ, определить схему с минимальным количеством входов, проверить правильность синтеза в MicroCap.

Русский

2014-01-12

6.4 MB

10 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Курсовой проект по дисциплине

Микросхемотехника

Вариант №17

Факультет: РЭФ

Группа: РМ 2-01

Студент: Судочаков В.Ю.

Преподаватель: Хабаров С.П.

Отметка о защите:

Новосибирск 2012 г

СОДЕРЖАНИЕ

[1] СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

[2] ВЫВОД

[3] ЛИТЕРАТУРА


Условие задачи:

Синтезировать схему генератора чисел

0-15-2-1-5-6-10-9

0-13-1-7-5-2-11-6-12

со структурой автомата Мура и Мили на RS и D триггерах в базисе ИЛИ-НЕ, определить схему с минимальным количеством входов, проверить правильность синтеза в MicroCap.

 1.  СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

 1.  Синтез схемы на RS- триггерах

 1.  Определение количества входов

 1.  Определение количества выходов

 1.  Определение количества триггеров

 1.  Кодирование входного слова

Х

Вход

Х

0

1


 1.  Кодирование выходного слова

D

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

 1.  Построение абстрактной таблицы переходов

А

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.  Обратная таблица переходов для RS-триггера и D-триггера

R

S

0

0

X

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

X

D

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1Таблица переходов и функций возбуждения. Автомат Мура

Минимизация нескольких функций одних переменных (RS-триггеры)


Синтез схемы в MicroCap:

Рис. 1. Схема генератора чисел со структурой автомата Мура на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ


 1.  .Синтез схемы на D-триггерах

Минимизация нескольких функций одних переменных для D-триггеров


Синтез схемы в MicroCap

Рис.2. Схема генератора чисел со структурой автомата Мура на D - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

 1.  СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МИЛИ
  1.  
  2.   Синтез схемы на RS- триггерах

 1.  

 1.  Определение количества входов:

 1.  Определение количества выходов:

 1.  Определение количества триггеров:
 2.  Кодирование входного слова:

               Х            

Вход-

ное слово

Х

0

1

 1.  Кодирование выходного слова:

D

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1


 1.  Абстрактная таблица переходов:

А

Х

 1.  Обратная таблица переходов для RS-триггера и D-триггера:

R

S

0

0

X

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

X

D

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1Таблица переходов и функций возбуждения. Автомат Мили


Минимизация нескольких функций одних переменных для RS-триггеровСинтез схемы в Micro-Cap

Рис.3. Схема генератора чисел со структурой автомата Мили на RS - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

 1.   Синтез схемы на D - триггерах

Минимизация нескольких функций одних переменных для D-триггеров


Синтез схемы в Micro-Cap

Рис.4. Схема генератора чисел со структурой автомата Мили на D - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

ВЫВОД

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мура на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  59

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мура на D- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  56

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мили на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  79

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мили на D- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  83

Схема с минимальным количеством входов  56

ЛИТЕРАТУРА

 1.  Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 204. – 448с.: ил.

 1.  Гивоне Д., Россер Р. Микропроцессоры и микрокомпьютеры: Вводный курс: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983.- 464с.: ил.

 1.  Люмаров П.П. Микросхемотехника: Курс лекций.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.- 156с.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61186. ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ 56.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати знання восьмикласників про просте неускладнене речення; удосконалити вміння й навички працювати над визначенням його видів та структури способів вираження головних і другорядних членів речення...
61187. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ 52.5 KB
  Присутні: 13 членів гуртка керівник. Про роботу гуртка Живе слово у ІІ семестрі доповідач Клиганівська В. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період доповідач Зорін А.
61188. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ 53 KB
  Настановно-мотиваційний етап Психологічна настанова щодо повторення матеріалу з розділу Просте ускладнене речення. Виділити в реченнях відокремлені члени схарактеризувати їх і визначити спосіб вираження.
61189. Синтаксис. Пунктуація 202.5 KB
  Словосполучення й речення Просте двоскладне речення Односкладні й неповні речення Речення з однорідними членами Речення зі звертаннями вставними словами Речення з відокремленими членами; розвивати пізнавальний інтерес логічне мислення пам’ять увагу...
61190. Культурні процеси в незалежній Україні 46.5 KB
  Мета: визначити умови і стан розвитку культури в Україні охарактеризувати розвиток освіти стан науки здобутки літератури мистецтва фізкультури спорту; формувати уміння самостійно складати повідомлення висловлювати своє ставлення виховувати естетичні смаки.
61192. Пересечение и объединение множеств 284.53 KB
  Формировать умения выделять множества, подмножества; формировать навыки находить на изображениях область пересечения и объединения множеств и называть элементы из этой области, решать задачи.
61194. Железо и его соединения 127.5 KB
  Повторить свойства соединений алюминия. Охарактеризовать железо по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Познакомить с физическими и химическими свойствами железа как простого вещества. Сформировать понятия о составе и свойствах оксидов и гидроксидов железа.