49323

СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Синтезировать схему генератора чисел 0-15-2-1-5-6-10-9 0-13-1-7-5-2-11-6-12 со структурой автомата Мура и Мили на RS и D триггерах в базисе ИЛИ-НЕ, определить схему с минимальным количеством входов, проверить правильность синтеза в MicroCap.

Русский

2014-01-12

6.4 MB

15 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Курсовой проект по дисциплине

Микросхемотехника

Вариант №17

Факультет: РЭФ

Группа: РМ 2-01

Студент: Судочаков В.Ю.

Преподаватель: Хабаров С.П.

Отметка о защите:

Новосибирск 2012 г

СОДЕРЖАНИЕ

[1] СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

[2] ВЫВОД

[3] ЛИТЕРАТУРА


Условие задачи:

Синтезировать схему генератора чисел

0-15-2-1-5-6-10-9

0-13-1-7-5-2-11-6-12

со структурой автомата Мура и Мили на RS и D триггерах в базисе ИЛИ-НЕ, определить схему с минимальным количеством входов, проверить правильность синтеза в MicroCap.

 1.  СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МУРА

 1.  Синтез схемы на RS- триггерах

 1.  Определение количества входов

 1.  Определение количества выходов

 1.  Определение количества триггеров

 1.  Кодирование входного слова

Х

Вход

Х

0

1


 1.  Кодирование выходного слова

D

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

 1.  Построение абстрактной таблицы переходов

А

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1.  Обратная таблица переходов для RS-триггера и D-триггера

R

S

0

0

X

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

X

D

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1Таблица переходов и функций возбуждения. Автомат Мура

Минимизация нескольких функций одних переменных (RS-триггеры)


Синтез схемы в MicroCap:

Рис. 1. Схема генератора чисел со структурой автомата Мура на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ


 1.  .Синтез схемы на D-триггерах

Минимизация нескольких функций одних переменных для D-триггеров


Синтез схемы в MicroCap

Рис.2. Схема генератора чисел со структурой автомата Мура на D - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

 1.  СИНТЕЗ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ЧИСЕЛ СО СТРУКТУРОЙ АВТОМАТА МИЛИ
  1.  
  2.   Синтез схемы на RS- триггерах

 1.  

 1.  Определение количества входов:

 1.  Определение количества выходов:

 1.  Определение количества триггеров:
 2.  Кодирование входного слова:

               Х            

Вход-

ное слово

Х

0

1

 1.  Кодирование выходного слова:

D

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1


 1.  Абстрактная таблица переходов:

А

Х

 1.  Обратная таблица переходов для RS-триггера и D-триггера:

R

S

0

0

X

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

X

D

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1Таблица переходов и функций возбуждения. Автомат Мили


Минимизация нескольких функций одних переменных для RS-триггеровСинтез схемы в Micro-Cap

Рис.3. Схема генератора чисел со структурой автомата Мили на RS - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

 1.   Синтез схемы на D - триггерах

Минимизация нескольких функций одних переменных для D-триггеров


Синтез схемы в Micro-Cap

Рис.4. Схема генератора чисел со структурой автомата Мили на D - триггерах в базисе ИЛИ-НЕ

ВЫВОД

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мура на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  59

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мура на D- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  56

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мили на RS- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  79

Количество входов для генератора чисел со структурой автомата Мили на D- триггерах в базисе ИЛИ-НЕ:  83

Схема с минимальным количеством входов  56

ЛИТЕРАТУРА

 1.  Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 204. – 448с.: ил.

 1.  Гивоне Д., Россер Р. Микропроцессоры и микрокомпьютеры: Вводный курс: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983.- 464с.: ил.

 1.  Люмаров П.П. Микросхемотехника: Курс лекций.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.- 156с.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42197. Вивчення будови, принципу дії амперметрів та вольтметрів. Визначення їх метрологічних характеристик 93 KB
  Якщо статична характеристика лінійна у=кх то коефіцієнт к називається чутливістю вимірювального приладу; ціна поділки ЗВ ; ціна одиниці найменшого розряду числа в показах цифрового приладу ; 2 похибки ЗВ: Абсолютна відносна приведена похибки ЗВ; Похибки поділяються на статичні які виникають при вимірюванні постійних величин динамічні які виникають при вимірюванні змінних величин. До числа характеристик похибок відноситься також варіація вихідного сигналу або варіація показів вимірювального приладу.8485]: метод порівняння з...
42198. Повiрка цифрових та аналогових омметрiв 144.5 KB
  Програма роботи У процесі підготовки до заняття студенту потрібно ознайомитись з методикою повірки омметрів згідно ГОСТ 9. Здійснити повірку цифрових універсальних омметрів типу В7 20 та В7 16А.1 Будова аналогових омметрів Омметрами називають прилади прямої дії які служать для безпосереднього вимірювання активних опорів. Перевага двохрамочних омметрів у тому що їх покази не залежать від напруги джерела живлення.
42199. Калібрування і повірка термометрів опору 286.5 KB
  Засвоїти методику отримання практичних навиків при проведенні досліджень динамічних характеристик термометрів опору при нагріванні і охолодженні повірці термометрів опору та калібруванні напівпровідникових термометрів опору термісторів.2 Програма роботи Під час заняття студент повинен ознайомитись з будовою та принципом дії термометрів опору. Визначити динамічну похибку термометрів опору типу ТСП і ТСМ.
42200. Систематичні похибки вимірювань та методи їх зменшення 71.5 KB
  У процесі заняття провести вимірювання різних електричних величин різними способами і засобами визначити систематичні похибки ввести поправки до результатів вимірювань обчислити дійсні значення вимірюваних величин і впевнитись у правильності отриманих значень.1 Систематичні похибки вимірювань та методи їх зменшення Процес пізнання матеріального світу відбувається через експериментальне визначення вимірювання кількісних оцінок фізичних величин що характеризують досліджувані процеси явища. Таким чином результат...
42201. Вивчення будови, принципу дії та застосування електронного осцилографа для електричних вимірювань 461 KB
  Практичне виконання вимiрювань напруги струму часових iнтервалiв частоти кута зсуву фаз складової комплексного опору та iнших електричних величин з допомогою осцилографа. При пiдготовцi до роботи студенти повиннi самостiйно продумати i завчасно пiдготувати програму виконання роботи для заданого їм варiанта вибрати або скласти самостiйно необхiднi для цього схеми вимiрювань запропонувати свої рiшення в здiйсненнi вимiрювань дiючих значень синусоїдальних струмiв i напруг з допомогою осцилографа. Пропонується продумати методику...
42202. Вивчення методів та засобів вимірювання електричної ємності та індуктивності 245 KB
  Ознайомлення з різними методами вимірювання електричної ємності і індуктивності та приладами що використовуються для цього. Ознайомлення з будовою мостів змінного струму і універсальних мостів з будовою і застосуванням резонансних вимірювачів індуктивності L і ємності С. Отримання навичок практичного виконання вимірювань ємності і індуктивності.
42203. Електронні автоматичні мости і їх повірка 109 KB
  За результатами повірки зробити висновки про придатність до експлуатації автоматичного моста.3 Основні теоретичні відомості Електронні автоматичні мости Як правило термометри опору працюють в комплекті зі зрівноваженими електронними автоматичними мостами постійного або змінного струму або з логометрами. В автоматичних мостах використовується вимірювальна система чотириплечового моста з реохордом що забезпечує високу точність вимірювання. Термометр опору який є чутливим елементом моста включається в одне з його плечей.
42204. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 751 KB
  Ознакомление с пакетом прикладных программ SIMULINK и основными приемами моделирования линейных динамических систем. К занятию допускаются студенты составившие схемы моделирования заданных динамических систем см.1 могут быть составлены схемы моделирования уравнений 1. Для составления схемы моделирования дифференциальных уравнений 1.
42205. КАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 181.26 KB
  Математическая модель одной и той же линейной динамической системы может быть представлена в различных формах: в форме скалярного дифференциального уравнения -го порядка (модель вход-выход) или в форме системы из дифференциальных уравнений 1-го порядка (модель вход-состояние-выход). Следовательно, между различными формами представления математических моделей существует определенная взаимосвязь, т.е. модель вход-состояние-выход может быть преобразована к модели вход-выход и наоборот.