4955

Бази даних. Системи управління базами даних. Конспекти уроків

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Бази даних. Системи управління базами даних Вступ Нині в багатьох сферах: торгівлі, в транспорті, в медицині, в усіх галузях науки та виробництва активно використовуються найрізноманітніші системи управління численними базами даних. Отже, будь...

Украинкский

2012-11-30

198.5 KB

501 чел.

Бази даних. Системи управління базами даних

 1.  Вступ

Нині в багатьох сферах: торгівлі, в транспорті, в медицині, в усіх галузях науки та виробництва активно використовуються найрізноманітніші системи управління численними базами даних. Отже, будь-який сучасний фахівець будь-якої сфери діяльності повинен мати хоча б початкові уявлення про бази даних та системи управління ними.

Тема «Системи управління базами даних», яка в усіх варіантах шкільної програми викладається на прикладі МS АССЕSS — одна з найскладніших тем у курсі шкільної інформатики, до того ще й запланована для вивчення наприкінці навчального року.

Тема : «Бази даних. Системи управління базами даних» вивчаються в курсі інформатики в 10 класі. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного профілю передбачає на вивчення даної теми 10 годин, і одну годину резерву.

Зміст навчального матеріалу таки і вимоги до результатів навчальної діяльності.

Поняття про бази даних. Призначення та функції СУБД. Основні об’єкти БД. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Пошук потрібної інформації. Створення фільтрів. Упорядкування даних. Робота з запитами. Форми.

Учні повинні знати:

 •  Визначення бази даних та призначення;
 •  Основні поняття бази даних;
 •  Правила проектування та створення бази даних;
 •  Правила фільтрування та пошуку інформації.

Учні повинні вміти:

 •  Завантажувати системи управління базами даних;
 •  Редагувати дані;
 •  Виконувати основні операції з об'єктами бази даних;
 •  Фільтрування та впорядкування даних;
 •  Створювати запити;
 •  Створювати форми та працювати з ними;
 •  Вбудовувати кнопки у форми.

«Бази даних. Системи управління базами даних»

 1.  Погодинне планування.

Тема уроку

К-сть год

 1.  

Перше ознайомлення з базами даних. Системи управління базами даних. Поняття реляційної бази даних. Моделі, об’єкти бази даних. СУБД Access.

1

 1.  

Ключове поле. Практична робота : „Створення таблиці Успішність моїх друзів.”

1

 1.  

Редагування структури таблиці Впорядкування пошук та фільтрація даних.

1

 1.  

Розширений фільтр. Практична робота: „Впорядкування, пошук та фільтрація даних.”

1

 1.  

Об’єкт бази даних - запити. Створення запитів. Простий запит

2

 1.  

Практична робота: „Створення запитів.”

1

 1.  

Зв’язки між таблицями.

1

 1.  

Об’єкт бази даних – форми.

1

 1.  

Створення форм. Робота з формами. Вставлення кнопок у форми

1

 1.  

Узагальнення знань по темі Бази даних.

1

 1.  

Тематична атестація

1

2.2 Плани конспекти уроків

Урок №1

Тема: Перше ознайомлення з базами даних. Системи управління базами даних. Поняття реляційної бази даних. Моделі, об’єкти бази даних. СУБД Access.

Мета: показати значущість матеріалу, його застосування в практичній діяльності;

надати початкові знання з теми, показати різні форми організації даних у базі даних;

виховувати повагу до людських досягнень.

Тип уроку: виклад нових знань.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

Нові терміни та поняття: бази даних, системи управління базами даних , реляційна модель бази даних, об’єкт СУД Access – їх визначення, ключове поле.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке прикладне програмне забезпечення?
 2.  Пакет програм Microsoft Office.
 3.  Програми які містяться в пакеті програм Microsoft Office.

ІІІ. Новий матеріал.

 1.  Теоретичний конспект.

Бази даних (БД) – це структурна сукупність взаємопов’язаних даних певної предметної області (реальних об’єктів, процесів, явищ, тощо).

Приклад: БД щодо наявності медикаментів; БД документів учнів школи, картотека відділу кадрів.

Поява комп’ютерної техніки підвищила ефективність роботи з базами даних. Доступ до даних та керуванням ними відбувається в середовищі спеціального програмного пакету – системи управління базами даних (СУБД).

СУБД - це програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в базі даних.

Реляційна модель бази даних. (Походження назви від латинського слова relatio відношення ) . Модель побудована на взаємовідношенні між складовими структур. Являє собою одну таблицю або сукупність взаємопов’язаних двовимірних таблиць.

Ми будемо вивчати однотабличну базу даних.

Об’єкти СУБД –

База даних – файл, який містить різні об’єкти збереження даних.

Таблиця – організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Є одним об’єктом БД решта похідні від нього.

Форми – об’єкти для зображення даних із таблиць на екрані в зручному для перегляду та обробки вигляді.

Запит – об’єкти для вибору та фільтрації даних таблиці за визначеними критеріями.

Звіти – формування документів даних із таблиці для друку.

Макроси – опис дій у вигляді послідовності команд.

Модулі – програми на Visual Basic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.

Створення об’єкту таблиця.

Об’єкт таблиця складається з стовпців і рядків. Стовпці називаються полями, а рядки записами. Кожен запис містить інформацію про окремий об’єкт таблиці (один учень). Кожне поле повинно мати відповідний тип.

Типи полів

Тип поля

Значення поля

Текстовий

Артист

Числовий

972216

Дата/час

12/24/80

МЕМО

Текст про хобі

Грошовий

290 грн.

Лічильник

1

Логічний

Так

Гіперпосилання

Текстовий файл

Об’єкт OLE

Графічний файл

 Об’єкт бази даних таблиця може перебувати у двох режимах: режим таблиці і режим конструктора.

Поле, яке однозначно ідентифікує запис таблиці називається ключовим. У MS Access виділяють три типи ключів: лічильник, простий та складений. Зручно обирати ключем поле типу лічильник. Це поле автоматично змінює свої значення під час введення нового запису. Хоча звичайно поле може мати інший тип наприклад якщо це код, або інвентарний номер.

 1.  Практичне застосування.

Програма БД Microsoft Access.

Створення бази даних.

Відкрийте програму Microsoft Access  пункт меню Файл Создать. На панелі, що з’являється вибрати пункт Новая база даних, вказати ім’я своєї бази даних і зберегти її у папці з ім’ям класу. З’являється вікно конструктора бази даних. В цьому вікні можна побачити усі об’єкти СУБД.

Створення таблиці.

У вікні конструктора бази даних вибрати пункт Создание таблицы в режиме конструктора. Відкривається конструктор таблиці в якому потрібно задати назви полів і відповідні типи.

Створіть таблиця з адресними даними своїх друзів (5, 6 друзів).

Таблиця містить

Ім’я поля Тип

№ лічильник

Прізвище, імя текстовий

Домашня адреса текстовий

Номер телефону числовий

Закрийте вікно конструктора таблиці. Автоматично створюється ключове поле № типу лічильник. Збережіть таблицю з іменем Адресні дані.

У вікні конструктора бази даних відкрийте свою таблицю Адресні дані. 

Таблиця буде відкрита в режимі таблиці. Тепер введіть дані про своїх друзів. Для того щоб внести зміни в конструктор таблиці (добавити поле), потрібно закрити таблиця і в вікні конструктора бази даних вибрити пункт меню конструктор і таблиця відкриється в режимі конструктора.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Що таке СУБД?
 2.  Об’єкти СУБД.
 3.  Створення таблиць БД.

V. Домашнє завдання. Я.М. Глинський, Інформатика. Книжка2, Розділ3 стр163.

Урок №2

Тема: Ключове поле. Створення таблиці Успішність моїх друзів. Редагування таблиць.

Мета: ознайомити учнів із середовищем СУБД, об’єктами бази даних Формувати навички потрібні для роботи з базами даних. Виховувати наполегливість.

Тип уроку: практична робота.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Що таке СУБД?

 1.  Об’єкти СУБД.
 2.  Створення бази даних.

Відкрийте створену вами базу даних.

 1.  У яких режимах може перебувати таблиця.

Відкрийте таблицю.

 1.  Як називаються лінії таблиці?
 2.  Чим характеризуються записи?
 3.  Як називаються поля?
 4.  Які є типи полів?
 5.  Як внести зміни в конструктор таблиці.

Внесіть зміни в вашу таблицю. Добавте поле дата народження з типом Дата/час і заповніть його. Для цього закрийте таблицю і в вікні конструктор бази даних вибрити пункт меню конструктор.

ІІІ. Алгоритм визначення або зміни ключового поля.

 1.  Відкрийте таблицю в режимі конструктора.
 2.  Виділіть потрібне поле.
 3.  Правка→ключове поле, або скористайтеся кнопкою ключове поле на панелі інструментів.

ІІІ. Практична робота.

Хід роботи.

 1.  Відкрийте вашу базу даних.
 2.  Активізуйте закладку Таблиці й виконайте команду Створити.
 3.  Виберіть режим конструктора таблиці.

Для цього у вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор ок – відкривається вікно конструктора таблиці 1.

 1.  Утворіть структуру бази даних:

Введіть назви полів: Номер(лічильник), Прізвище, ім’я(текстовий) ,дата народження(дата/час) мат., інф., фіз., літ., мова(числовий) та ін. Задайте тип полів, клацніть у полі типів і скористайтеся списком стандартних типів.

5. Зробіть поле Номер ключовим.

6. Закрийте вікно конструктора таблиці.

Для цього клацніть на кнопці закриття вікна і збережіть структуру таблиці з деякою назвою .

 1.  Відкрийте створену таблицю для введення даних.

Для цього виберіть у головному вікні БД таблицю з своїм іменем і натисніть Відкрити .

 1.  Введіть в таблицю дані.
 2.  Виконайте зміни в базі даних: закрийте створену базу, перейдіть у режим конструктора. І добавте ще два поля: трудове навчання і фізкультура.
 3.  Відкрийте змодифіковану таблиці і введіть нові дані.
 4.   Продемонструйте роботу вчителю.
 5.  Закінчіть роботу.

ІV. Оцінювання результатів.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Як створюється таблиця?

2. У яких режимах може перебувати таблиця?

3. Відкрийте таблицю „Успішність учнів”.

4. Який тип у поля Інформатика.

5. Що таке запис?

6. Відкрийте конструктор таблиці.

V. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.164-165. Конспект

Урок №3

Тема: Редагування структури таблиці Впорядкування пошук та фільтрація даних.

Мета: ознайомити учнів із можливостями обробки інформації в базі даних;

навчити використовувати команди СУБД Access для зміни структури таблиці, пошук, впорядкування та фільтрація даних;

виховувати логічне мислення.

Тип уроку: виклад нових знань.

Хід урок.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

Нові терміни та поняття: впорядкування даних ,фільтр, простий фільтр, розширений фільтр, команди меню Записи .

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке СУБД Access?
 2.  Які об’єкти бази даних ви знаєте?
 3.  З яким об'єктом ми працюємо?

Відкрийте свою базу даних.

 1.  Що таке таблиця?

Відкрийте свою таблицю “Успішність учнів”

 1.  Що таке запис? Яка основна характеристика запису?
 2.  Що таке поле?
 3.  Основні типи полів.
 4.  Як вносяться зміни в структуру таблиці:

Відкрийте конструктор таблиці.

Внесіть зміни в таблицю: Добавте ще одне поле з назвою довільного предмету.

ІІІ. Новий матеріал.

 1.  Теоретичний конспект.

Наступним етапом є робота у базі даних. Вона передбачає редагування даних, перегляд, розташування їх в об’єктах БД, вибірковий показ даних із застосуванням фільтрів.

Для пошуку та перегляду даних в об’єктах є:

 •  лінія прокрутки;
  •  діалогове вікно пошуку;
  •  фільтрація даних.

 а) Перегляд даних в таблиці.

Лінією прокрутки, якщо база має багато записів користуватися незручно.

Записи можна знайти за їх порядковим номером в таблиці. Для цього існує панель із списком номерів записів (у нижній частині таблиці), в яку можна одразу ввести номер запису двічі клацнувши по ній мишкою, або змінити номер запису кнопками переходу по записах.

б) Пошук даних в таблиці.

За допомогою вікна пошуку (Правка→Найти) можна знайти конкретні записи або значення в полях. Це вікно дає змогу перейти від запису до запису .За допомогою цього ж вікна можна замінити дані на інші.

Наприклад: Знайти усіх дівчат з іменем Галя.  

Впорядкування даних в таблиці.

а) Впорядкування по зростанню (спаданню).

Для впорядкування достатньо виділити колонку з необхідною назвою та вибрати значок упорядкування або виконати: Записи→Сортировка→сортировка по возрастанию (сортировка по убыванию).

Для пошуку, перегляду вибіркових записів, значення яких відповідають визначеній умові, використовують фільтри. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які не цікаві на даному етапі роботи.

Фільтри бувають:

 •  простий фільтр;
  •  фільтр за виділеним фрагментом;
  •  розширений фільтр.

Усі ці засоби відображені у команді Записи→фильтр.

Команда Записи→применить фільтр одразу активізує попередньо обраний фільтр.

Команда Записи→Фильтр→Изменить фильтр змінює фільтр.

Щоб відмовитися від обраного фільтру потрібно обрати команду Записи→Удалить фильтр.

а) Фильтр по выделенному.

Демонструє на екрані тільки ті записи таблиці , які містять виділений фрагмент. Виділити дані, які обираємо за критерій фільтрації (Наприклад оцінку “9” в таблиці “Успішність учнів”) → Записи→Фильтр→Фильтр по выделенному.

Якщо виділити дані й вибрати команду Записи→Фильтр→Исключить выделенное, то в таблиці залишаться дані які не містять виділених даних.

б) Простий фільтр.

Дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Він активізується командою Записи→Фильтр→Изменить фильтр .

На екрані з'являється вікно простого фільтру для вашої таблиці - воно містить усі назви полів таблиці. У цій таблиці необхідно встановити порядок перегляду записів.

 •  Виберіть поле для введення умов пошуку записів таблиці;
  •  Зі списку значення поля виберіть одне чи кілька бажаних значень.
  •  Після цього застосуйте команду Применить Фильтр.

в) Розширений фільтр

Вікно розширеного фільтру викликається командою Записи→Фильтр→ Разшыренний фильтр. У цьому вікні користувач самостійно створює фільтр. Він має бланк у якому вказує умови вибору записів. У ньому можна вказати і порядок впорядкування для одного чи кількох полів. Після створення фільтру потрібно виконати команду Фильтр→применить фильтр.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Що таке СУБД?
 2.  Як впорядковуються дані в таблиці?
 3.  Впорядкування по зростанню.
 4.  Знаходження потрібної інформації.
 5.  Фильтр по выделенному.
 6.  Простий фільтр.
 7.  Розширений фільтр.

V. Домашнє завдання Розділ 3 стр.164-166. Конспект

Урок №4

Тема: Розширений фільтр. Пошук та фільтрація даних.

Мета: надати учням навички використання команд СУБД Access для пошуку, впорядкування та вибіркового перегляду даних;

формувати навички роботи в СУБД;

виховувати наполегливість.

Тип уроку: практична робота.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке СУБД?
 2.  Що таке таблиця?
 3.  Записи, основна характеристика записів.
 4.  Поля, типи полів.
 5.  Впорядкування даних.

Відкрийте свою базу даних.

 1.  Як вносити зміни в структуру таблиці?
 2.  Як впорядкувати дані в таблиці?
 3.  Перегляд даних.
 4.  Знаходження потрібної інформації.
 5.  Впорядкування по зростанню.
 6.  Фільтр по виділеному, простий і розширений фільтр.

ІІІ. Розширений фільтр.

Вікно розширеного фільтр викликається командою Записи/ фільтр/розширений фільтр. У цьому вікні користувач самостійно створює фільтр. Він має бланк у якому вказує умови вибору записів. Для зручності вікно фільтру містить об’єкт, для якого створюють фільтр , із назвою полів. Вікно розширеного фільтру .

Наприклад: числове поле математика условие отбора >6 and <9 или 10. Отримаємо учнів, які мають з математики 7,8 або 10.

Текстове поле ім’я условие отбора “Володимир” or “Оля”. Отримаємо учнів які носять ім’я Володими, або Оля.

Поле типу дата/час условие отбора */5/1988 . Отримаємо всіх учнів народжених в травні.

ІІІ. Практична робота.

 1.  Завантажте свою БД „Успішність учнів”Доповніть таблицю ще 2 полями і 5-ма записами.
 2.  Зменшіть вікно таблиці, щоб у ньому було видно лише 3 записи.За допомогою лінії Запис знайдіть 6 запис.
 3.  За допомогою вікна пошуку Правка→найти знайти запис у якому міститься оцінка 5.
 4.  Створити і переглянути фільтр за виділеним об’єктом.

Записи → фільтр → фильтр по выделенному

 1.  Впорядкувати дані по зростанню за значенням поля.

Виділити поле → записи → сортировка по возрастанию.

9. Відфільтруйте записи про учнів що не мають „7” з математики. Для цього виберіть поле з оцінкою 7 з математики і виконайте Записи фільтр заперечити вибране.(исключить выделеное)

10. Відфільтруйте записи про учнів, які мають з математики і фізики по 11. Для цього виконайте Записифільтрзмінити фільтр. задайте оцінку 11 і 11 в полях для математики і фізики. Применить фільтр

11. Створити розширений фільтр: Інформатика – оцінка > 8 Відфільтруйте записи про учнів, які мають з математики або фізики по 11.

Для цього виконайте команду Записифільтррозширений фільтр  у конструкторі фільтра вибрати назви полів Прізвище, математика, фізика. Задайте оцінки в полі умови математика 11 і фізика 11. Застосуйте фільтр.

 1.  Створіть розширений фільтр: усіх учнів які носять ваше ім’я, або ім’я вашого друга. условие отбора “Володимир” or “Оля”.
 2.  Створіть фільтр: усіх учнів які народилися в березні условие отбора */3/1988.

Поступове виконання фільтрів запишіть у зошит.

ІV. Оцінювання результатів.

V. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Що таке впорядкування даних.
 2.  Перегляд даних.
 3.   Знаходження даних.
 4.  Впорядкування по зростанню.
 5.  Фільтри.

V. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.176. Конспект

Урок №5

Тема: Об’єкт БД - запити. Споби створення запитів. Прості запити.

Мета: ознайомити учнів із новими об’єктами бази даних запитами;

показати актуальність створення різних видів запитів у роботі з даними бази; навчити створювати запити для вибору даних та для дій над ними;

виховувати наполегливість, точність.

Тип уроку: виклад нових знань.

Хід урок.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке об’єкти бази даних?
 2.  Які об’єкти бази даних ви знаєте?
 3.  Який об’єкт бази даних є основним?
 4.  Як створюється таблиця?
 5.  Відкрийте створену вами бази.
 6.  Відкрийте створену вами таблицю.
 7.  Як вносяться зміни в конструктор таблиці?
 8.  Внесіть зміни в свою таблицю: доповніть її ще одним полем і двома записами

ІІІ. Новий матеріал.

 1.  Теоретичний конспект.

База даних являє собою місце знаходження даних певної області та платформу для обробки даних. Прикладом даних для обробки однієї таблиці є фільтри, але на практиці часто виникає необхідність обробки даних зв’язних таблиць. За допомогою запитів дані не лише фільтруються, але вибір даних певної структури можна зафіксувати.

СУБД Access передбачає такі види запитів:

а) запит на вибіа (простий запит);

б)запит дія;

в) перехресний запит.

Ми зупинимося на простих запитах.

Запит вибір – це таблиця, яка містить окремі дані з однієї чи кількох таблиць або вже наявних запитів, відібрані за заданими умовами для подальшої роботи з ними.

У процесі створення запиту виберуть зазначені поля та для поля введуть відповідні умови.

Алгоритм створення простого запиту

1. Серед об’єктів БД вибрати запрос.

2. Вибрати режим створення конструктор. На екрані зображається вікно запиту, розділене на дві частини, та вікно Добавление таблицы. Добавити таблицю і закрити вікно.

3. У бланк запиту, який розташований у нижній частині вікна запиту встановлюються поля, які необхідні для подальншої роботи.

В нижній частині вказують умови вибору. Аналогічно до створення фільтру.

Слід зазначити, що коли умову для відру даних ставити в одній лінії (условие отбора) то запит буде містити тільки ті дані, при яких умова виконується для всіх полів одночасно, а якщо в різних (или) то запит буде містити ті дані при яких умова виконується хоча б для одного поля. Наприклад в таблиці “Успішність учнів” коли задати умову в усіх полях условие отбора >9 то ми одержимо тих учнів, які з усіх предметів мають оцінки >9. Якщо поставити в різних лініях или>9 то одержимо тих учнів, що хоча б з одного предмету мають оцінку >9.

Щоб внести зміни у створений уже запит, потрібно закрити запит і вибрати пункт конструктор у вікні конструктора бази даних.

Практичне застосування.

Виконайте наступні дії.

 •  активізувати закладку запрос;
  •  виконати команду Створення запиту за допомогою конструктора;
  •  у вікні добавлення таблиці вибрати команду добавити і закрити вікно;
  •  в вікні конструктора бази даних вибрати:
  •   в лінії поле вибрати відповідні поля, які нам будуть потрібні в запиті;
  •  в лінії условие отбора вибрати умова, яка характеризує запит.

Наприклад вибрати всіх учнів, що мають з алгебри 9 або 8 тощо.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Для чого призначений запит?
 2.  Як створюється запит?
 3.  Як вказувати умови?
 4.  Як вносити зміни в уже створений запит?

IV. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.176-177. Конспект

Урок №6.

Тема: Запит. Створення запитів. Умови запитів.

Мета: навчити учнів правил роботи з новим об’єктом запит;

показати учням, як створюються прості запити;

виховувати наполегливість.

Тип уроку: урок систематизації і узагальнення знань.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Що таке об’єкти бази даних?

2. Які об’єкти бази даних ви знаєте?

3. Який об’єкт бази даних є основним?

4. Які види запитів бувають?

5. Як створюється простий запит?

Відкрийте створений вами запит. І змініть умови запиту. Для цього закрийте запит і відкрийте його в режимі конструктора. Задайте умови з алгебри >6 і з геометрії < 9.

ІІІ. Новий матеріал.

Крім знаків порівняння >, <, =, >=,<= в лінії условие отбора або или можна вводити також такі вирази 9 and 8; 9 or 8. Також по текстовому полю можна вводити такі вирази „Володимир”, „Оля ” and „Наталя ”,

Поле прізвище Г* - усі прізвища, які починаються на Г (аналог розширених фільтрів. )

Поля дата народження: умова *.05.* - побачимо всіх учнів, які народилися в травні.

Якщо в лінії условие отбора вказати *.05.* і в лінії или *.06.* то такий запис буде рівноцінний: в лінії условие отбора “*.05.*” or “*.06.*” отримаємо всіх учнів, що народилися в травні, або в червні.

 1.  Практичне застосування.

Відкрийте створену вами базу даних. Відкрийте створену вами таблицю “Успішність учнів.” Створіть запит1 у якому повинні відображатися учні, які мають з алгебри і геометрії >9. Створіть запит2 у якому повинні бути відображені учні які мають з алгебри >9, або з геометрії > 9, або з мови >9. Для цього в лініях під відповідними полями условие отбора і или (все в різних лініях) введіть умови >9. Створіть запит3 у якому повинні бути відображені учні, які мають з інформатики 10 і 8 і з літератури 7 або 5, або з фізики <4. Для цього в лінії условие отбора під відповідними полями вкажіть: інформатика – 10 and 8; література 7or 5, а в лінії или поле фізика - <4. Створіть запит на знаходження всіх учнів з ім’ям Володимир.

Створіть запит на знаходження всіх учнів прізвище, яких починається на букву П , ім’я на букву В, народилися осінню. Спробуйте вносити зміни у створені вами запити.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Для чого призначений запит?
 2.  Як створюється запит?
 3.  Як вказувати умови?
 4.  Як вносити зміни в уже створений запит?

IV. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.176-178. Конспект

Урок №7

Тема: Створення запитів.

Мета: ознайомити учнів із видами запитів;

формувати навички роботи в СУБД Access; навчити працювати запитами;

виховувати наполегливість.

Тип уроку: практична робота.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке запит?
 2.  Як створюється запит?
 3.  Як вказуються умови за якими формується запит?
 4.  Як вносити зміни в уже створений запит?

ІІІ. Практична робота.

Хід роботи.

 1.  Відкрийте для роботи вашу БД „Успішність учнів”.
 2.  Створіть простий запит1 на вибирання записів про учнів, які мають „9”, „10”, „11” з алгебри.

Для цього в вікні конструктор закладка Запрос Созданиє запроса в режыме конструктора в вікні Добавлєние таблицы вибрати свою таблицю, закрити вікно Добавлєние таблицы в рядку поле вибрати поля прізвище, імя, геометрія, алгебра, в рядку условие отбора 9 or 10 or 11. Збережіть запит і перегляньте його.

 1.   Створіть запит2 на вибирання записів про учнів, які мають „9”, „10”, „11” з алгебри, або 9 з мови.

Для цього Створіть запит і в лінії Поле виберіть поля прізвище імя, алгебра, мова, в рядку условие отбора поле алгебра 9 or 10 or 11, в рядку или поле мова 9.

 1.  Внесіть зміни в запит1. добавивши умови, з інформатики >7 і з геометрії 6 і 9

 Для цього закрийте запит і перейдіть у режим конструктора (конструктор) – рядок поле інформатика условие отбора > 7, поле геометрія условие отбора 6 and 9. Відкрийте і перегляньте запит.

5. Внесіть зміни в запит2 добавивши умови, або з інформатики 7 або з геометрії 6 і 9. Рядок поле інформатика или > 7, поле геометрія или 6 and 9. Відкрийте і перегляньте запит.

6. Створіть запити на створення нових таблиці високий, низький, середній

Для цього створіть звичайний запит3. В рядку поле виберіть поля номер, прізвище імя, і усі предмети. В рядку условие отбора вкажіть потрібні умови.

 •  високий в усіх полях >9,
 •  низький в лініях или <10 and >4,
 •  середній в лініях условие отбора і или <4
 1.  Створіть запит на вибрання учнів з іменем Володимир та Ольга.

-В рядку условие отбора «Володимир» or „Оля”, поле ім’я

7. Знайдіть усіх учнів прізвище яких починається на букву К : поле Прізвище, условие отбора К*;

- усіх учнів що народилися зимою: поле Дата народження; условие отбора */12/* или */01/* или */02/* .

Для цьогостворіть звичайний запит.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  Для чого призначений запит?
 2.  Як створюється запит?
 3.  Як вказувати умови?
 4.  Як вносити зміни в уже створений запит?

IV. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.176. , Записати конспект.

Урок №8

Тема: Зв’язки між таблицями.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Очікувані результати:

 •  Пояснити, що таке зв’язки між таблицями.
 •  навчити створювати зв’язки між таблицями: “один до одного”, “один до багатьох”.
 •  Дати поняття про зв’язок “багато до багатьох”.

 •  Формувати навички потрібні для роботи в Microsoft Access.
 •  Повторити створення таблиць і внесення змін до них.

 •   збагатити учнів знаннями, необхідними у майбутній трудовій діяльності.

Обладнання: картки з завданням, картки з новим матеріалом, комп’ютери.

Орієнтований план і методи проведення уроку:

 1.  Представлення теми уроку та очікуваних результатів .
 2.  Питання на тему: «Робота в програмі Microsoft Access». (Мікрофон),
 3.  Пояснення нового матеріалу «Зв’язки між таблицями».(Бесіда)
 4.  Практичне завдання: «Створення бази даних «Звіт роботи моєї фірми» (Робота в групах. Навчаючи вчусь)
 5.  Підсумки проведення практичного завдання.

Оцінювання результатів уроку. (Обговорення)

2. Питання на тему “Робота в програмі Microsoft Access”. 

Учні по черзі задають питання один одному.

Перелік орієнтованих питань:

 1.  Назвіть об’єкти бази даних.
 2.  Який основний об’єкт бази даних?
 3.  Що таке об’єкт бази даних таблиці?
 4.  Що таке об’єкт бази даних запит?
 5.  Для чого призначений об’єкт бази даних форми?
 6.  Що таке поле? Основні типи полів.
 7.  Ключове поле. Як встановити ключове поле?
 8.  Що таке запис?
 9.  Як внести зміни в уже створену таблицю?
 10.  Які типи фільтрів існують?

3. Учні отримують на картках завдання з новим матеріалом. Читають його і обговорюють.

Зв’язки між таблицями.

Зв’язки між таблицями встановлюються як правило між однаковими значеннями ключових полів.

Існують три типи зв’язків між таблицями.

 1.  Один до одного.
 2.  Один до багатьох.
 3.  Багато до багатьох.

Один до багатьох.

Зв’язок один до багатьох є найбільш поширеним типом зв’язку між таблицями. В цьому зв’язку кожен запис однієї таблиці може відповідати декільком записам іншої таблиці. Зв’язок відбувається між ключовим полем у першій таблиці і не ключовим в другій.

Один до одного

В цьому зв’язку один запис таблиці може відповідати лише одному запису іншої таблиці. Зв’язок як правило відбувається ж ключовими полями.

Багато до багатьох.

Зв’язок багато до багатьох це є декілька зв’язків один до багатьох.

При такому типі зв’язку одному запису першої таблиці можуть відповідати декілька записів другої, а одному запису другої таблиці можуть відповідати декілька записів першої.

Для того щоб створити зв’язки між таблицями потрібно виконати наступну комбінацію команд.

 1.  Відкрити базу даних в якій міститься дві таблиці.
 2.  Виконати : Сервіссхема данихв вікні добавлення таблиці додати таблиці що появляться Лівою клавішею миші перетягнути з однієї таблиці в іншу у вікні що з’явиться зв’язки вибрати тип об’єднання і нажати ок.
 3.  Закрити вікно схему даних і відкрити таблиця: + відкриває інформацію з іншої таблиці.

Якщо це зв’язок один до одного то + буде в кожній таблиці. Якщо один до багатьох то лише в тій в якій булоб ключове поле в зв’язку між таблицями.

Практичне завдання: «Створення бази даних «Звіт роботи моєї фірми»

4. Практичне завдання: «Створення бази даних «Звіт роботи моєї фірми»

Учні діляться на чотири групи. З кожної групи виділяється по одному учаснику. Чотири учасники яких виділила група ідуть до 1 комп’ютера і вчитель пояснює їм новий матеріал створення таблиць. В цей час усі інші учасники групи створюють дві таблиці за схемою на картці “Робота моєї фірми”.

Картка “Робота моєї фірми”.

 1.  Відкрийте Microsoft Access і збережіть базу даних “Звіт роботи моєї фірми”.
 2.  Створіть таблицю “Товари”. З наступними полями.

Назва поля тип

№ п/п лічильник

Код товару числовий

Назва товару текстовий

Дата випуску дата час

Виробник текстовий

Ціна грошовий

 1.  Вкажіть, що ключовим полем є № п/п
 2.  Закрийте конструктор таблиці “Товари” і заповніть її (5-6 записів).
 3.  Створіть таблицю “Клієнти”. З наступними полями:

Назва поля тип

№ п/п лічильник

Код товару текстовий

Дата покупки дата час

Кількість покупки числовий

 1.  Вкажіть що ключовим полем є №п/п
 2.  Збережіть ці таблиці.

Учні яким вчитель пояснював новий матеріал пояснюють кожен своїй групі зв’язки на основі створених таблиць при цьому створюючи зв’язок один до багатьох або один до одного між таблицями “Товари” і “Клієнт”.

5. Підсумки проведення практичного завдання.

Один із групи (інший учасник) звітує про створені зв’язків між таблицями.

Обговорення і підведення підсумку уроку.

Урок № 9

Тема: Об’єкт бази даних – форми.

Мета: ознайомити учнів із новими об’єктами бази даних формами;

показати зручність перегляду даних за допомогою форми, навчити створювати форми для введення та перегляду даних за допомогою форми; вчити створювати форми за допомогою

майстра; виховувати уважність, наполегливість.

Тип уроку: виклад нових знань.

Хід урок.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке СУБД Access?
 2.  Які об’єкти бази даних ви знаєте?
 3.  З яким об'єктом ми працюємо?

Відкрийте свою базу даних.

 1.  Що таке таблиця?

Відкрийте свою таблицю “Успішність учнів”

 1.  Добавте ще один запис.

Відкрийте створені вами запити? Що таке запит?

 1.  Як відбувається створення запитів?
 2.  Внесіть зміни в один із створених вами запитів.

ІІІ. Новий матеріал.

 1.  Теоретичний конспект.

Форми – це спеціальні вікна, які призначені для полегшення перегляду записів у БД або введення та редагування даних.

Форми створюються на основі таблиць чи запитів. Форма може містити вибіркову інформацію з об’єктів.

Форма це є третій об’єкт бази даної. В форму для зручності можна добавляти кнопки, які допомагають працювати з формою (рухатися по записах, знаходити потрібний об’єкт, відкривати іншу програму тощо).

Створення форми за допомогою майстра.

 •  у вікні конструктора бази даної активізувати закладку форми;
  •  вибрати пункт Створення форми за допомогою майстра, з’являється вікно створення форми. Конструювання форми відбувається поетапно:
  1.  перемістити поля таблиці;
  2.  вибрати зовнішній вигляд форми (один з чотирьох);
  3.  вибрати стиль форми;
  4.  назвати форму.

Зміни у відповідну форму вносяться так само, як і зміни в будь-який об’єкт бази даної. Тобто потрібно закрити форму і вибрати пункт меню конструктор у вікні конструктора бази даної. В формі можна змінювати розміщення полів, ширину полів, а також кількість записів.

Вставлення кнопок у форму.

Кнопки у форму вставляються за допомогою панелі елементів.

Для цього потрібно:

 •  відкрити форму у режимі конструктора форми;
 •  на панелі елементів вибрати об’єкт кнопка і поставити цей об’єкт на вільне місце форми (клацнути лівою клавішею миші);
 •  у вікні створення кнопки конструювання кнопки відбувається поетапно:
  1.  вибрати категорію кнопки (перехід по записах, відшукання об’єкта);
  2.  вибрати малюнок і текст, якщо потрібен;
  3.  назвати кнопку.

Зміни уже створених кнопок відбуваються аналогічно, як і зміни створених форм. Тобто у режимі конструктора форми.

 1.  Практичне застосування.

Створіть форму до створеної вами таблиці. Вставте в цю форму дві кнопки перехід по записах і пошук потрібного. Внесіть зміни у створену вами форму, перемістіть кнопки.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  З яким об’єктом бази даних працювали ми сьогодні?
 2.  Що таке форми?
 3.  Як створюються форми?
 4.  Кнопки та їх вставлення в форми.

V. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.169-170. Конспект

Урок №10

Тема: Практична робота : „Створення форм.. Вставлення кнопок”

Мета: ознайомити учнів з новим об’єктом бази даної формою;

навчити створювати форму і вносити зміни в форму;

виховувати наполегливість і працьовитість.

Тип уроку: засвоєнні знань.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Що таке СУБД?
 2.  Що таке таблиця?
 3.  Які ще об’єкти бази даної ви знаєте?
 4.  Що таке запит?
 5.  Як створюється запит?
 6.  Що таке форма?
 7.  Створення форми.
 8.  Вставлення кнопок у форму.

Відкрийте свою базу даних.

Відкрийте свої таблиці “Успішність учнів ” і “Домашня адреса ”

Відкрийте запити, які в вас є.

Пригадайте якими етапами створюється форма.

Створіть форму на основі таблиці “”Домашня адреса”

ІІІ. Практична робота

 1.  Відкрийте свою базу даних.
 2.  Відмітьте таблицю “Успішність учнів”
 3.  Почніть створювати форму для таблиці “Успішність учнів”.

Для цього у головному вікні БД виберіть закладку Форми і натисніть Створити за допомогою майстра.

4. Виберіть поля, які повинні бути в формі.

Виберіть усі поля кнопкою >> і натисніть на кнопку Далі.

 1.  Виберіть зовнішній вигляд форми. (Натисніть кнопку Далі)
 2.  Виберіть стиль форми (тло, заставку) (Натисніть кнопку Далі)
 3.  Тепер надайте формі назву. Уведіть назву Оцінки.
 4.  Відкрийте форму.
 5.  Внесіть зміни у створену вами форму.

Для цього закрийте форму і відкрийте вікно конструктора форми. (Так, як і в таблицях). Змініть ширину стовпця, довжину запису. Продовжіть фон форми. Усе це відбевається перетягуванням курсору.

 1.  Форма може містити заголовки іпримітки .

Підготуйте форму для введення заголовка і приміток.Для цього виконайте команде Вигляд→заголовки/примітки

 1.  Прослідкуйте, щоб була активізована панель елементів БД.

Якщо вона не активізована виконайте команду Вигляв→панель елементів.

 1.  Тепер вставте в заголовок у свою форму.

Для цього звільніть місце для заголовка. Методом перетягування меж перетягніть верхню межу і посуньте вниз усі заголовки стовпців. Після цього на панелі елементів виберіть кнопку Аа і поставте заголовок . Введіть текст “УСПІШНІСТЬ УЧНІВ”. (Все це відбувається в режимі конструктора форми)

 1.  Розмалюйте заголовок.

Для цього скористайтеся кнопками на панелі інструментів конструктор форми. (Аналог як у WORD).

 1.  Закрийте конструктор форми і відкрийте свою форму.
 2.  Добавте ще один запис у свою форму.
 3.  Створіть форми на основі запитів високий, середній, низікий.

Кожна форма повинна бути іншого вигляду і мати інший фон. Також додайте заголовки до своїх форм (Учні з високим рівнем знань, учні з середнім рівнем знань, учні з низький рівнем знань.)

 Вставити кнопки у створену форму.

 1.  Відкрийте свою форму “Оцінки”.
 2.  Перейдіть у режим конструктора.
 3.  Переконайтеся, що панель елементів активізовано. Якщо ні активізуйте її.

Вигляд→панель елементів.

4. Продовжіть фон форми для вставлення кнопок. Методом перетягування межі.

5. Вставте у свою форму кнопки для переходу до попереднього запису.

Для цього на панелі елементів виберіть кнопку і розташуєте її на вільному місці . Виберіть Перехід по записах→попередній запис для створення кнопки переходу до попереднього запису і нажміть Далі. Виберіть малюнок для кнопки → Далі. Назвіть кнопку.

6. Вставте у свою форму кнопки для переходу до наступного запису .

Для створення кнопки переходу до наступного запису виконайте на панелі лементів виберіть кнопку і поставте її поруч. Виберіть Перехід по записах→наступний запис і виконайте аналогічні дії.

7.Вставте кнопку закрити форму.

Для цього виберіть кнопку на панелі елементів і поставте її на вільне місце. Виберіть Робота з формою→закрити форму і виконайте аналогічні дії.

 1.  Вставте кнопку яка відкриває програму Ms Word.

Для цього на панелі елементів виберіть кнопку і розташуєте її на вільному місці . . Виберіть Приложение→Запустити Ms Word і виконайте аналогічні дії.

 1.  Закрийте конструктор форми і відкрийте свою форму.
 2.  Перейдіть по записах вверх і вниз за допомогою кнопок, відкрийте програму Ms Word.
 3.  Закрийте форму за допомогою кнопки.

Вставлення кнопок у форму.

Кнопки у форму вставляються за допомогою панелі елементів.

Для цього потрібно:

 •  відкрити форму у режимі конструктора форми;
 •  на панелі елементів вибрати об’єкт кнопка і поставити цей об’єкт на вільне місце форми (клацнути лівою клавішею миші);
 •  у вікні створення кнопки конструювання кнопки відбувається поетапно:
  1.  вибрати категорію кнопки (перехід по записах, відшукання об’єкта);
  2.  вибрати малюнок і текст, якщо потрібен;
  3.  назвати кнопку.

Зміни уже створених кнопок відбуваються аналогічно, як і зміни створених форм. Тобто у режимі конструктора форми.

За допомогою конструктора вставляється також такі об’єкти:

 1.  Заголовок.
  1.  З’єднання поля із списком, з’єднання списків
  2.  Вставка малюнка діаграми тощо.

Оцінювання роботи вчителем.

IV. Узагальнення і систематизація знань.

 1.  З яким об’єктом бази даних працювали ми сьогодні?
 2.  Що таке форми?
 3.  Як створюються форми?
 4.  Як вставляються кнопки?
 5.  Які кнопки ви сьогодні вставляли?

V. Домашнє завдання. Розділ 3 стр.169. Записати конспект

Урок №10.

Тема: Узагальнення знань по темі Бази даних.

Мета: узагальнити знання учнів по темі БД: підготуватися до тематичної роботи; виховувати відповідальність.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку.

І. Організація уроку. Перевірка правил техніки безпеки і роботи у кабінеті інформатики.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Виберіть правильну відповідь:

 1.  Що таке СУБД?
  •  скорочення від слів система управління базами даних;
  •  скорочення від слів структура управління базами даних;
  •  скорочення від слів система управління базисами даних;
  •  скорочення від слів структура управління базисами адних.
 2.  Як називається стовпчик у таблиці БД?
  •  поле;
  •  запис;
  •  відношення.
 3.  Як називається рядок в таблиці БД?
  •   поле;
  •  запис;
  •  відношення.
 4.  Яка основна характеристика полів?
  •  типи;
  •  ширина;
  •  кількість;
  •  достовірність даних.
 5.  Які основні об’єкти БД?
  •  таблиці, форми, запити, звіти;
  •  структури макроси записи сторінки;
  •  колонтитули, об’єкти керування.
  •  поля, записи, звіти.
 6.  На основі яких об’єктів створюються всі об’єкти?
  •  таблиці;
  •  форми:
  •  записи;
  •  звіти.

2.Практична робота.

 1.  Відкрийте свою таблицю “Успішність учнів”. Внесіть зміни в таблиця. Додайте ще одне поле і два запису. Для цього перейдіть у режим конструктора таблиці.
 2.  Створіть простий фільтр: відобразіть усіх учнів, які мають з інформатики <9 .
 3.  Створіть розширений фільтр: відобразіть усіх учнів з іменем Володимир або народжених в травні.
 4.  Відкрийте свій запит. Внесіть зміни у створений запит. Змініть умови. Для цього перейдіть у режим конструктора.
 5.  Відкрийте свою форму. Внесіть зміни у створену форму. Змініть заголовок.
 6.  Додайте кнопку пошук записів. Для цього перейдіть у режим конструктора.
 7.  Перегляньте усі створені вами об’єкти. Що спільного між ними. Як вносяться зміни в усі об’єкти які ви створювали.

3. Дайте відповідь на запитання.

 1.  Що таке таблиця?
 2.  Що таке впорядкування даних у таблиці?
 3.  Які види фільтрів ви знаєте?
 4.  Як створити простий фільтр, розширений фільтр?
 5.  Як створити фільтр по виділеному записі?

ІІІ. Домашнє завдання. Конспект. Розділ 3.

Урок №11

Тематична атестація.

Мета: Контроль успішності учнів.

Хід роботи

 1.  Організація учнів до роботи.

1. Створити базу даних з інформацією про Учнів вашого класу.. Необхідні числа і дані взяти приблизно, або придумати.

 1.  Таблиця повинна містити такі поля: Прізвище, імя, дата народження, стать, ідентифікаційний код, серія паспорта, номер паспорта. (3 б)
 2.  Впорядкувати Прізвища спочатку по алфавіту а потім по даті народження. (4б)
 3.  Створити простий і розширений фільтр. (умови задати самостійно). (6б)
 4.  Створити форму для даної таблиці, надати їй заголовок “Документи мого класу”. (7б)
 5.  Вставити у форму кнопки перехід до попереднього запису і закрити форму.(8б)
 6.  Створити запит1 для отримання даних про одного із учнів вашого класу. (9б)
 7.  Створити запит2 для отримання інформації про учнів, які народилися в жовтні, або листопаді. Створити запит3, що містить інформацію лише про учнів з певними номерами паспортів, що містить інформацію лише про дівчат. (12б)
 8.  Роботу зберегти у папці свого класу під назвою ТА Прізвище ініціали учня.

 1.  Висновок.

Дана тема в шкільному курсі вивчається досить поверхнево, але цього є достатньо, щоб ознайомитися з програмою Access. Виконуючи практичні роботи які послідовно виконуються наступна на основі попередньої учні засвоюють дану тему досить легко. Тематична атестація є підсумком усієї теми і показує, як учні засвоїли даний матеріал, як вони навчилися працювати в даній програмі. Учням ця тема подобається більше ніж мова програмування.

 1.  Список використаної літератури.
 2.  “Інформатика”, книжка 2. Посібник. Я.М.Глинський, - Львів, Деол-2002
 3.  “Інформатика”.частина2 – І.Т. Зарецька, А.М, Гужій, О.Ю. Соколов Київ, Форум-2004
 4.  Збірник практичних робіт з інформатики – В.Д.Руденко, Київ – 1999
 5.  Інформатика , 7-11 кл., О.Ю. Гаєвський- Київ, «Видавництво А.С.К.» - 2003
 6.  Прогарама для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49906. Использование нейронных сетей для прогнозирования моделей цифрового фотоаппарата фирмы Nikon 649.5 KB
  Искусственные нейронные сети Нейронные сети - это набор нейронов соединенных между собой. Нейронные сети и нейрокомпьютеры это одно из направлений компьютерной индустрии в основе которого лежит идея создания искусственных интеллектуальных устройств по образу и подобию человеческого мозга. Искусственный нейронные сети в значительной мере заимствуют принципы работы головного мозга.
49907. Игра “Восемь ферзей” 86 KB
  В результате выполнения указанной процедуры получим следующий словарь предметной области: Поле для игры в шахматы TField Атрибуты Координата Х Координата Y Цвет клетки Ферзи Действия нарисоваться Pint...
49908. Зведення та опорядження 5ти поверхового будинку 893.02 KB
  Основні вказівки по технології ведення монтажний робіт 10.Вибір вантажозахватних пристроїв При виборі кранів для виконання будівельних монтажних робіт необхідно визначити монтажні характеристики конструкцій які зводяться ; за технікомонтажними характеристиками підібрати кран. Додаток 9 № Назва Галузь застосування Ескіз Вантажопідйомність т Маса кг Технологічна висота м 1 2 3 4 5 6 7 1 Строп з чотирьох віток Монтаж сходових майданчиківплит перекриття і покриття 5 7 9 10 44 48 56 91 45 2 Строп з 4х віток дві з яких подовжені Монтаж...
49910. Методы определения неисправностей на аппаратуре СВ и РМ 739.72 KB
  Задано внешнее проявление неисправности: В кабине 49Л6 на экране ЭЛТ БИВ АРМ отображается только таблично знаковая информация. Краткое описание тракта прохождения сигнала Тракт прохождения сигнала при отображении информации в режиме ЛУПА x2 и ЛУПА x4 включает следующие устройства: БИВ БГЗ ЦВУ Опишем предназначение и состав устройств участвующих в тракте прохождения данных: Блок индикатора вспомогательный БИВ предназначен для отображения справочной вспомогательной информации а также вторичной радиолокационной информации в режиме...
49911. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 2.08 MB
  Можно сделать вывод что задача успешно решена то есть с помощью нейронной сети мы можем однозначно определить доминирующий тип мышления испытуемого а так же понять на сколько развиты другие типы мышления данного человека. Целью данной работы является попытка использования нейронных сетей в психологии а точнее для определения типа мышления человека. На основе полученных результатов можно будет сказать какие профессии предпочтительнее для данного человека с тем или иным типом мышления.
49912. Определение вероятности получить работу с помощью нейросетевых технологий 372 KB
  Методы искусственного интеллекта позволили создать эффективные компьютерные программы в самых разнообразных, ранее считавшихся недоступными для формализации и алгоритмизации, сферах человеческой деятельности, таких как медицина, биология, социология, культурология, политология, экономика, бизнес, криминалистика и т.п. идеи обучения...
49913. Создание нейронной сети в среде Нейросимулятор v 1.0 789 KB
  Нейронные сети на финансовом рынке Обзор основных нейропакетов. Архитектура сети. Обучение сети Тестирование. Но по сей день нейросети воспринимаются как перспективный но экзотический слабо изученный на российском рынке инструмент.