49624

Розрахунки ділянки тепловозною тягою за одним варіантом ведення поїзда

Курсовая

Логистика и транспорт

Тяга поїздів це галузева наука яка вивчає керований рух поїздів тобто такий рух що дозволяє досягти поставленої перед залізничним транспортом мети повного та своєчасного забезпечення народного господарства у перевезеннях при безпеці цих перевезень та надійній роботі локомотивів. Таблиця 51 № елемента Довжина елемента Крутість Початкова швидкість Питома рівнодійна сила Відрізок шляху Швидкість кінцев...

Украинкский

2014-01-04

1.57 MB

1 чел.

Міністерство інфраструктури  України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Транспортні засоби»

Керівник:

Усватов М. О.

Розробив: студент

групи 2-ОПУТ

Антоненко О.О.

Шифр – 045

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………….3

Вихідні дані…………………………………………………………………………4

1 Розрахунок маси складу та її перевірки………………………………………...6

1.1 Розрахунок маси складу………………………………………………....6

1.2 Перевірка маси складу на можливість подолання  

інерційного підйому…………………………………………………….7

1.3 Перевірка маси складу на можливість рушання з місця

на роздільних пунктах…………………………………………………..9

1.4 Перевірка маси складу по довжині приймально-відправних колій....10

2 Аналіз та спрямлення профілю ділянки………………………………………..11

3 Побудова діаграм питомих рівнодійних сил…………………………………..15

4 Графічний розв’язок гальмової задачі…………………………………………19

5. Розрахунок та побудова кривих швидкості і часу ходу поїзда ……………..20

6 Визначення технічної швидкості руху поїзда по ділянці ………………...….25

7. Визначення часу руху поїзда способом рівномірних швидкостей…………26

8. Визначення витрат палива тепловозами …………………………….……….27

Висновок………………………………………………………………………….30

Література ………………………………...…………………………………..…31

ВСТУП

Тяга поїздів – це галузева наука, яка вивчає керований рух поїздів, тобто такий рух, що дозволяє досягти поставленої перед залізничним транспортом мети – повного та своєчасного забезпечення народного господарства у перевезеннях при безпеці цих перевезень та надійній роботі локомотивів.

Зміст теорії тяги поїздів та її прикладної частини – тягових розрахунків становлять такі питання, як обрання типу локомотива та його основних параметрів, розрахунок оптимальної маси складу, режимів водіння поїздів, витрат енергоресурсів та мастила, обґрунтування вимог до вагонного та колійного господарств з точки зору зменшення опору руху поїзда [2].

Розв’язок цих питань є основою для складання графіка руху поїздів, встановлення пропускної та провізної спроможності ділянки, розрахунків щодо розміщення роздільних пунктів, складів палива, пунктів екіпірування, меж блокпостів тощо [2].

Методи тягових розрахунків, що засновані на застосуванні основних засад теоретичної механіки, чисельних методів та обробки експериментальних даних, регламентуються «Правилами тягових розрахунків для поїзної роботи» [1].

У даній роботі ставиться задача провести тягові розрахунки для ділянки Ж-Д із заданим профілем, характеристиками локомотиву та рухомого складу, для чого необхідно:

- провести аналіз та спрямлення заданого профілю;

- розрахувати масу складу та провести її перевірку;

- розв’язати гальмову задачу;

- побудувати діаграми питомих рівнодійних сил і по них криву залежності швидкості руху поїзда від шляху;

- за кривою швидкості руху побудувати криві часу та струму в функції шляху;

- розрахувати витрати енергоносіїв;

- встановити найбільш оптимальний варіант керування поїздом.


ВИХІДНІ  ДАНІ

1.Розрахункові характеристики локомотива

1.1.Серія локомотива

2ТЕ116

1.2.Розрахункова сила тяги Fкр, Н

355000

1.3.Розрахункова швидкість vр, км/год

20,0

1.4.Розрахункова маса P, т

276

1.5.Конструкційна швидкість vк , км/год

100

1.6.Сила тяги при рушанні з місця Fкруш, Н

425000

1.7.Довжина локомотива lл, м

36

1.8.Число рухомих колісних пар

12

2.Відомості про склад поїзду

2.1.Склад потягу за масою, %:

 •  чотиривісні вагони

10

 •  шестивісні вагони

25

 •  восьмивісні вагони

65

2.2.Середня маса вагонів брутто, т

 •  чотиривісні вагони

79

 •  шестивісні вагони

120

 •  восьмивісні вагони

175

2.3.Гальмові вісі у складі, %

97,6

2.4.Довжина приймально-відправних колій lпвк, м

2.5.Гальмові колодки

Композиційні

3.Номер вихідного профілю

5

ВИХІДНИЙ ПРОФІЛЬ ДІЛЯНКИ №6 ВІД СТАНЦІЇ «А» ДО СТАНЦІЇ «Е»

Номер елемента ділянки

Довжина, м

Крутість уклону, о/оо

Криві

(радіус та довжина), м

Станції на ділянці

1

1300

1,5

A

2

4200

-1,5

3

1150

6

R=900; lкp=2000

4

1000

-5

5

1500

10

6

5000

8,5

7

1500

3

R=700; lкp=600

8

3500

2,5

9

1000

2,5

К

10

2000

-1

11

500

2

12

8500

12

R=700; lкp=800

13

1500

-9

14

950

14

15

2500

5,5

16

1800

-2,5

R=900; lкp=1400

17

1500

-1

18

2000

2

19

1350

0

Е

ВИХІДНИЙ ПРОФІЛЬ ДІЛЯНКИ №6 ВІД СТАНЦІЇ «А» ДО СТАНЦІЇ «Е»

Номер елемента ділянки

Довжина, м

Крутість уклону, о/оо

Криві

(радіус та довжина), м

Станції на ділянці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


 1.  Розрахунок маси складу поїзда
  1.   Визначення маси складу поїзда

Вихідні дані для розрахунку:             

 •  Розрахункова сила тяги локомотива Fкр=355000Н;
 •  розрахункова маса локомотива P=126 Т;
 •  Розрахункова швидкість Vр= 20 км/год;

Масу вантажного состава визначають, виходячи з повного використання   потужності і сили тяги локомотива. Для вибраного розрахункового підйому масу состава в тоннах обчислюють за формулою:

                        (1.1)               де:     Fкр- розрахункова сила тяги локомотива, H;

Р- розрахункова маса локомотива, т;

ω0- основний питомий опір руху локомотива, Н/кН;

 ω0’’- основний питомий опір руху поїзда , Н/кН;

ір- крутість розрахункового підйому, ‰;

g- прискорення вільного падіння; g=9.81м/с2.

Величини ω0 і ω0’’  визначаються при розрахунковій швидкості. 

Основний питомий опір руху локомотива:

     (Н/кН) (1.2)                      

Основний питомий опір руху состава:  (Н/кН)        (1.3)                            

де: α, , γ-відповідно частка 4, 6, 8-вісних вагонів у потязі.

основний питомий опір 4-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

  (H/кН)     (1.4)        

основний питомий опір 6-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

   (H/кН)    (1.5)  

основний питомий опір 8-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

   (Н/кН)    (1.6)                               

У наведених формулах q04, q06, q08-маса, яка приходиться на одну колісну пару відповідно 4, 6, 8 - вісного вагона, т/вісь:

                       (1.7)             

де q4, q6,, q8-маса брутто відповідно 4, 6, 8-вісного вагона.

1.2 Перевірка розрахункової маси поїзда на можливість надійного подолання підйому крутість якого перевищує крутість розрахункового підйому.

Вихідні дані для розрахунку:

 •  Крутість підйому для якого виконуються розрахунки іпр=14 ‰,
 •  довжина підйому для якого виконуються розрахунки - 950м,
 •  номер елемента профілю - 14;

Одержана маса поїзда перевіряється на можливість надійного подолання розташованого на ділянці коротшого підйому, крутість якого перевищує розрахунковий підйом. Поїзд рухається при цьому за рахунок сили тяги локомотива та за рахунок використання кінетичної енергії,

накопиченої на легких елементах, що передують підйому. Перевірка


виконується аналітичним способом з використанням формули
:

   (м),                (1.8)

де: VП - швидкість на початку підйому (для вантажних поїздів

VП = 70÷90 км/год, але не вище конструкційної швидкості заданого локомотива);

VК - швидкість в кінці підйому. Ця швидкість повинна бути не нижче розрахункової;

-  питома сила тяги при середній швидкості на інерційному підйомі, Н/кН;

-  питомий опір руху поїзда при середній швидкості, Н/кН.

Середня швидкість на данному елементі дорівнює:

,                   (1.9)

Питому силу тяги обчислюють в Н/кН при середній швидкості руху на даному інтервалі за формулою:

  (Н/кН),       (1.10)

Питомий опір руху поїзда   в Н/кН при середній швидкості обчислюють за  формулою:

(Н/кН)    (1.11)

де: іПР - крутість найбільшого підйому, для якого виконується перевірка, ‰.

- основний питомий опір руху локомотива в Н/кН при середній швидкості визначають за формулою (1,2);

-  основний питомий опір складу поїзда в Н/кН при середній швидкості визначають по формулі (1.3), з використанням формул (1.4) – (1.7).

  (Н/кН).                

  (Н/кН),                                                      

основний питомий опір 4-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

  (Н/кН),

основний питомий опір 6-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

  (Н/кН),

основний питомий опір 8-вісних навантажених вагонів, Н/кН:

  (Н/кН).

Так, як визначена по формулі довжина більша за довжину підйому Sпр, для якого виконується перевірка, то при розрахунковій масі поїзда Q, поїзд, з урахуванням використання накопиченої до початку елемента кінетичної енергії, надійно подолає підйом з крутістю іпр більшою за крутість розрахункового підйому.

1.3 Перевірка розрахованої маси поїзда на зрушення з місця.

Вихідні дані для розрахунку:

 •  Сила тяги локомотива при зрушенні поїзда з місця FTPK –42500Н;
 •  Крутість найбільш важкого елемента, на якому розташована станція іТР2,5‰, номер елементу -9;

Перевірка розрахованої маси поїзда на зрушення з місця виконується для станції, на якій умови зрушення поїзда з місця найважчі. Це станція, яка розташована на елементі профілю з найбільшим значенням крутості. Перевірка виконується за формулою:   

(т),                (1.12)    

   де: FКТРсила тяги локомотива при зрушенні поїзда з місця, Н;

    іТР – крутість найбільш важкого елемента, на якому розташована станція, ‰;

    

wTP  - питомий опір руху поїзда при зрушенні з місця на площині, Н/кН;

 = (Н/кН)      (1.13)         

тут: wТР4 , wТР6 , wТР8 – питомі опори при зрушенні з місця відповідно 4, 6 та 8-вісних вагонів.

Для вагонів на підшипниках котіння:

                                                                                               (1.14)

     (Н/кН),

 (Н/кН),

     (Н/кН).

При обчисленні по формулі (1.14) значень wРуш4, wРуш6, wРуш8 підставляється величина  qon, отримана по формулах (1.7). Маса поїзда QTP, отримана при умові зрушення з місця, повинна бути не менше маси поїзда Q ,отриманої для розрахункового підйому, тобто повинна виконуватись умова QTP Q.

2163≥1100  (т).

Так як для перевірки маси поїзда на зрушення з місця була вибрана станція, розташована на найбільш важкому елементі, то в цьому випадку можна зробити висновок про те, що зрушення з місця та розгін поїзда забезпечені на всіх роздільних пунктах дільниці.

1.4 Перевірка маси поїзда по довжині колій станцій.

Розрахована маса поїзда підлягає перевірці по довжині приймальних та відправних колій станцій. Для перевірки необхідно визначити число вагонів у потязі, довжину поїзда та порівняти цю довжину із заданою довжиною приймальних та відправних колій станції.

Число вагонів у вантажному поїзді:

 а) 4-вісних: m4Q/q4=0,1·5200/79=7

 б) 6-вісних: m6= Q/q6=0,25·5200/120=11  (1.15)

 в) 8-вісних: m8Q/q8=0,65·5200/175=19            

Загальна довжина поїзда:

  (м) (1.16)                                    

Де lл – довжина локомотива, м;

10 – запас довжини на неточність установки поїзда відносно середини (вісі) станції, м.

Поїзд може поміститись на приймально-відправних коліях станції при виконанні умови:

lПlПВК                     (1.17)

                                    720<1600

де, lПВК - довжина приймально-відправних колій, м.

Умова (1.17) виконується - поїзд заданої маси розміщується на найменшій приймально-віправній колії станції Е.

2 Аналіз та спрямлення профілю ділянки

Аналізуючи заданий профіль ділянки, необхідно визначити величину розрахункового підйому – найбільш важкого для руху у даному напрямку елемента, на якому швидкість руху має спасти до розрахункової, що відповідає розрахунковій силі тяги локомотива. За розрахунковий можна було б прийняти підйом 14-го елемента з крутістю i14 =14,0‰, однак цей підйом може бути подоланий за рахунок накопиченої кінетичної енергії. Такий підйом називається швидкісним або інерційним і за розрахунковий приймаємо затяжний підйом  ір =і12=12,0‰. Крім того, визначаємо найбільш крутий спуск на даній ділянці, який очевидно дорівнює і13 =-9‰.

Для полегшення тягових розрахунків та зменшення їх об’ємів профіль даної ділянки необхідно спрямити. Спрямлення профілю полягає у заміні елементів різного профілю одним елементом, довжина якого sc

                                                                              (2.1)

де s1 , s2 , …,  sn – довжини спрямлюваних елементів,

і крутість якого іc

                                                                                    (2.2)

де і1, і2, ..., іn – крутості спрямлюваних елементів.

Спрямленню не підлягають елементи різного профілю (площадка може спрямлюватися як з підйомом, так і зі спуском), розрахунковий та інерційний підйоми, максимальний спуск, а також елементи, на яких розташовані станції.

Для того, щоб подальші розрахунки були достатньо точними, необхідно виконувати перевірку можливості спрямлення для кожного і-го елемента за формулою

                                                                                              (2.3)

де si – довжина спрямлюваного елемента, м,

Δіі – абсолютна величина різниці між уклонами спрямлюваного елемента та елемента, що перевіряється, ‰ .

Якщо ж  на спрямлюваній ділянці розташована крива, то опір від неї уявляється як опір від відповідного фіктивного підйому, крутість якого і′′c 

                                                                                      (2.4)

де sкрi , Ri – відповідно довжина та радіус і-ї кривої у межах спрямлюваної ділянки, м.

Отже, сумарна крутість спрямлюваної ділянки з урахуванням фіктивного підйому від кривої

                                                                                              (2.5)

Спрямимо елементи № 5, 6:    

(м);

(‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

,   

,   

 Елементи спрямляються.

Спрямимо елементи № 7, 8:    

(м);

(‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

  ,

, 

Елементи спрямляються.

Спрямимо елементи № 10, 11:    

(м);

(‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

,

,

Спрямимо елементи № 5, 6:    

    (м);

    (‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

  

     M

 Елементи спрямляються.

Спрямимо елементи № 7, 8:    

   (м);

   (‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

  

 

Елементи спрямляються.

Спрямимо елементи № 10, 11:    

    (м);

    (‰),                                                          

Виконаємо перевірку:

 

Елементи спрямляються.

Замінимо криві фіктивним  підйомом:

3         -4,5 (‰),

  0,78 (‰),

3,72 (‰).

7       (‰),

(‰),

(‰).

12       (‰),

(‰),

(‰).

16       (‰),

(‰),

(‰).

Результати спрямлення вихідного профілю ділянки , а також проміжні результати обчислень надано у табл. 1.1.

Таблиця 2.1 – Спрямлення профілю ділянки

       № елементу

Крутість елементу

     i, ‰

Довжина елементу

    Si

Криві

Довжина

спрямленої ділянки

    Sc

Крутість

спрямленої  ділянки

   iс,

Фіктивний підйом від кривих

   ic,‰

Сумарна крутість спрямленої ділянки      

   ic=ic+ic,

  № спрямл. ділянки

Ri, м

Sкрi, м

1

0

1600

1600

0

-

0

I

2

-2,5

1600

1600

-2,5

-

-2,5

II

3

-4,5

3000

900

2000

3000

-4,5

0,78

-3,72

III

4

0

4000

4000

0

-

0

IV

5

-4

1500

1500

-4

-

-4

V

6

13

9000

9000

13

-

13

VI

7

-11

800

700

600

800

-11

1

-11

VII

8

-5,5

1500

1500

-5,5

-

-5,5

VIII

9

5

2500

2500

5

-

5

VIV

10

3

6000

6000

3

-

3

X

11

-1,5

2250

2250

-1,5

-

-1,5

XI

12

5

1000

700

800

1000

5

1

6

XII

13

15

1100

1100

15

-

15

XIII

14

-9

6000

6000

-9

-

-9

XIV

15

5

2500

2500

5

-

5

XV

16

-2,5

2000

900

1400

2000

-2,5

0,78

-1,72

XVI

17

0

3000

3000

0

-

0

XVII

18

-2,5

2000

2000

-2,5

-

-2,5

XVIII

19

1,0

1600

1600

1,0

-

1,0

XIX

3 Побудова діаграми питомих рівнодійних сил

Для побудови діаграми питомих рівнодійних сил спочатку складається таблиця для трьох режимів ведення поїзда на прямій горизонтальній ділянці:

а) для режиму тяги ;

         

б) для режиму холостого ходу ;

в) для режиму гальмування:

-при службовому гальмуванні ;

-при екстреному гальмуванні .

Залежності питомих рівнодійних сил від швидкості можуть бути надані у табличній або графічній формах.

Питомі рівнодійні сили обчислюються для швидкостей від 0 до конструктивної через 10 км/год. Для цих швидкостей встановлюють значення сили тяги Fк  у Н. У другий рядок заносяться значення сили тяги локомотива Fк для швидкостей, означених у першому рядку. Значення сили тяги визначають по тяговій характеристиці заданого локомотива.

Режим тяги

Сила тяги Fк визначається з тягової характеристики при всіх значеннях швидкостей позначених в таблиці.  

     Основний питомий опір руху локомотива  визначається за формулою (1.2).

     Основний питомий опір руху складу поїзда  визначається за формулами (1.3) – (1.6).

Питома равнодійна сила при русі в режимі тяги розраховується за формулою:                              

          (3.1)

Режим вибігу

Основний питомий опір руху локомотива в режимі вибігу  для різних значень швидкості визначається за формулою:

   (3.1)

 Основний питомий опір руху всього поїзда (при прямуванні його по прямій горизонтальній колії) при русі локомотива в режимі вибігу 

підраховують за формулою:

                                                                  (3.2)

де  – основний опір локомотива в режимі вибігу, т;

основний опір складу поїзда, т.

Величини   і  визначаються для швидкостей, починаючи з 10 км/год і вище. Значення цих величин при  = 0 км/год (момент рушання з місця) приймається таким, як при = 10 км/год.

Режим гальмування

Розрахунковий коефіцієнт тертя колодок об колесо залежить від матеріалу гальмових колодок та швидкості руху і визначається за формулою:

при чавунних гальмових колодках

                                   (3.3)

Питомі гальмові сили обчислюються у Н/кН наступним чином

                                                                             (3.4)

де φкр – розрахунковий коефіцієнт тертя гальмових колодок о колесо. 

–  розрахунковий гальмовий коефіцієнт складу, Н/кН

                                                            (3.5)

де п4, п6, п8 – кількість осей відповідно в групах 4-, 6- та 8-вісних вагонів складу: 

п4=4m4=4*8=32, n6=6m6=6*4=24, n8=8m8=8*11=88.                                   (3.6)

,,- розрахункові сили натискання гальмових колодок відповідно на вісь 4, 6, 8-вісного вагону (при чавунних колодках ===68,5 (кН/вісь));

- частка гальмових осей у потязі ,=0,973

Режим гальмування

Режим вибігу

Режим тяги

Режим роботи

ω ox+ bт, Н/кН

ω ox+0,5 bт, Н/кН

bт=1000∙ φкр р, Н/кН

φкр

ω ox, Н/кН

Wx+ W''o, H

Wx= ωхP∙g, H

ωх, Н/кН

fк - ω0, Н/кН

Fк- Wo, H

Wo= W'o+ W''o, H

W''o= ω''о∙Q∙g, H

ω''о, Н/кН

W'o= ω'о∙P∙g, H

ω'о, Н/кН

, Н

Розрахункові параметри

73,064

37,064

72

0,36

1,0643

57175

6498,1

2,4

15,342

824179

55821

50677

0,2

5144,4

1,9

88000

0

Швидкість V, км/год

68,923

35,041

67,765

0,3388

1,1587

62247

9571,2

3,535

13,288

713828

58172

52676

0,2

5496,3

2,03

772000

10

67,21463

34,21463

66

0,33

1,214633

65249,56

11178,84

4,12875

12,95982

696196

59803,98

54070,72

0,2

5733,258

2,1175

756000

15

65,6974

33,4868

64,4211

0,32211

1,27631

68562,8

12833,8

4,74

8,5306

458260

61739,8

55729

0,2

6010,78

2,22

520000

20

63,1313

32,2742

61,7143

0,30857

1,41703

76122,1

16286

6,015

5,46312

293476

66523,8

59836,2

0,2

6687,67

2,47

360000

30

61,0592

31,32

59,4783

0,29739

1,5809

84925,1

19927,6

7,36

3,8622

207476

72524,5

64997,5

0,2

7527,02

2,78

280000

40

59,3679

30,5679

57,6

0,288

1,76792

94971,8

23758,8

8,775

2,75986

148258

79741,7

71212,9

0,2

8528,81

3,15

228000

50

57,9781

29,9781

56

0,28

1,97809

106262

27779,6

10,26

1,56041

83824,4

88175,6

78482,5

0,2

9693,06

3,58

172000

60

56,832

29,522

54,621

0,2731

2,2114

118796

31990

11,815

1,0085

54174

97826

86806

0,2

11020

4,07

152000

70

55,8872

29,1776

53,4194

0,2671

2,46789

132574

36389,6

13,44

0,50832

27306,9

108693

96184,2

0,2

12508,9

4,62

136000

80

55,1111

28,9293

52,3636

0,26182

2,74751

147595

40978,9

15,135

0,13446

7223,25

120777

106616

0,2

14160,5

5,23

128000

90

Розрахунки по даним формулам зведені в таблиці 3.1:

4 Графічний розв’язок гальмівної задачі

Гальмова задача полягає у визначенні допустимої швидкості руху поїзда по найбільш крутому спуску ділянки при заданих гальмових засобах і прийнятним    гальмовим шляхом. Повний (розрахунковий) гальмовий шлях:

,  (4.1)                                               

де: - шлях підготовки гальм до дії, протягом якої гальма поїзда умовно приймаються недіючими;

- дійсний гальмовий шлях, протягом якої поїзд рухається з діючими в повну силу гальмами. Шлях підготовки гальм до дії визначають по формулі:    

(м)     (4.2)

де: - будь-яка вибрана швидкість 7початку гальмування в км/г (можна прийняти її рівною 100 км/г);

- час підготовки гальм до дії в секундах :

(с).                         (4.3)                                                    

  У наведених формулах -величина ухилу в тисячних, для якого розраховують ;  - питома гальмова сила при вибраній швидкості

=100 початку гальмування.

Sг=362+838=1200 (м)

Допустима швидкість згідно  графіку дорівнює 86 км/год. Підготовчий гальмовий шлях становить sп=362м, дійсний гальмовий шлях складає sд=838м.  

5 Розрахунок та побудова кривих швидкості і часу ходу поїзда

 Для побудови графіка кривих швидкості і часу, нам необхідно розрахувати, як поїзд проїде нашу ділянку з даними профілями дільниць. Для цього нам необхідно з’ясувати значення сили тяги, вибігу і гальмування при наростаючий швидкості. Для знаходження цих параметрів використовуємо раніше побудований графік питомих рівнодійних сил. Дані по обрахунках заносимо в таблицю 5,1. Розраховуємо два випадка прямування поїзді: без зупинки по станції К та із зупинкою.

       Таблиця 5,1

№ елемента

Довжина елемента

Крутість

Початкова швидкість

Питома рівнодійна сила

Відрізок шляху

Швидкість кінцева

Час руху

∑t

∑S

Режим роботи локомотива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

800

0

1,0

15

5

10,0

0,05

0,05

5

Тяга

0

10,0

11

50

16,6

0,23

0,28

55

Тяга

0

16,6

11,5

100

24,9

0,29

0,57

155

Тяга

0

24,9

6,9

150

29,9

0,33

0,90

305

Тяга

0

29,9

5,5

245

35,3

0,45

1,35

550

Тяга

0

35,3

4,5

250

36,1

0,08

1,43

600

Тяга

2

1600

-2,5

36,1

4

400

44,7

0,59

2,03

400

Тяга

-2,5

44,7

3

400

50,6

0,50

2,53

800

Тяга

-2,5

50,6

-1,8

400

51,3

0,47

3,00

1200

Вибіг

-2,5

51,3

-30,5

150

41,5

0,19

3,20

1350

Гальмування

-2,5

41,5

-31,4

100

33,1

0,16

3,36

1450

Гальмування

-2,5

33,1

4,9

150

37,1

0,26

3,61

1600

Тяга

3

3000

-3,7

37,1

4,2

350

46,1

0,50

4,12

350

Тяга

-3,7

46,1

2,8

500

54,5

0,60

4,71

850

Тяга

-3,7

54,5

2

500

60,8

0,52

5,23

1350

Тяга

-3,7

60,8

1,6

500

66,0

0,47

5,71

1850

Тяга

-3,7

66,0

1,2

500

70,5

0,44

6,15

2350

Тяга

-3,7

70,5

0,7

500

74,2

0,41

6,56

2850

Тяга

-3,7

74,2

0,6

150

75,3

0,12

6,68

3000

Тяга

4

4000

0

75,3

0,6

500

75,7

0,40

7,08

500

Тяга

0

75,7

0,6

500

76,2

0,39

7,47

1000

Тяга

0

76,2

0,6

500

76,7

0,39

7,87

1500

Тяга

0

76,7

0,6

500

77,2

0,39

8,26

2000

Тяга

0

77,2

0,6

500

77,6

0,39

8,64

2500

Тяга

0

77,6

0,6

500

78,1

0,39

9,03

3000

Тяга

0

78,1

0,5

500

78,5

0,38

9,41

3500

Тяга

0

78,5

0,5

500

78,9

0,38

9,79

4000

Тяга

5

1500

-4

78,9

0,5

500

82,3

0,37

10,17

500

Тяга

-4

82,3

0,4

500

85,5

0,36

10,52

1000

Тяга

-4

85,5

0,2

500

88,4

0,34

10,87

1500

Тяга

6

9000

13

88,4

0,1

500

79,7

0,36

11,23

500

Тяга

13

79,7

0,5

500

70,3

0,40

11,63

1000

Тяга

13

70,3

1

450

61,1

0,41

12,04

1450

Тяга

13

61,1

1,5

400

52,0

0,42

12,46

1850

Тяга

13

52,0

2,2

400

42,1

0,51

12,97

2250

Тяга

13

42,1

3,5

350

32,6

0,56

13,53

2600

Тяга

13

32,6

5,2

300

23,9

0,64

14,17

2900

Тяга

13

23,9

7,5

300

15,7

0,91

15,08

3200

Тяга

13

15,7

12

500

11,8

2,18

17,26

3700

Тяга

13

11,8

12,7

500

10,3

2,71

19,97

4200

Тяга

13

10,3

12,8

500

9,2

3,08

23,05

4700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

26,32

5200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

29,60

5700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

32,88

6200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

36,15

6700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

39,43

7200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

42,70

7700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

45,98

8200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

49,25

8700

Тяга

13

9,2

13

300

9,2

1,97

51,22

9000

Тяга

7

800

-10

9,2

13

30

18,2

0,13

51,35

30

Тяга

-10

18,2

9,4

70

27,2

0,19

51,54

100

Тяга

-10

27,2

6,2

120

35,7

0,23

51,76

220

Тяга

-10

35,7

4,5

180

44,5

0,27

52,03

400

Тяга

-10

44,5

3

200

51,5

0,25

52,28

600

Тяга

-10

51,5

2,2

200

57,2

0,22

52,50

800

Тяга

8

1500

-5,5

57,2

1,8

500

64,9

0,49

53,00

500

Тяга

-5,5

64,9

1,2

500

71,1

0,44

53,44

1000

Тяга

-5,5

71,1

0,9

500

76,5

0,41

53,84

1500

Тяга

9

2500

5

76,5

0,7

500

73,1

0,40

54,25

500

Тяга

5

73,1

0,8

500

69,6

0,42

54,67

1000

Тяга

5

69,6

1

500

66,2

0,44

55,11

1500

Тяга

5

66,2

1,2

500

62,7

0,47

55,57

2000

Тяга

5

62,7

1,5

500

59,4

0,49

56,06

2500

Тяга

10

6000

3

59,4

1,6

500

58,0

0,51

56,58

500

Тяга

3

58,0

1,7

500

56,6

0,52

57,10

1000

Тяга

3

56,6

1,8

500

55,4

0,54

57,63

1500

Тяга

3

55,4

1,9

500

54,2

0,55

58,18

2000

Тяга

3

54,2

2

500

53,1

0,56

58,74

2500

Тяга

3

53,1

2

500

51,9

0,57

59,31

3000

Тяга

3

51,9

2,1

500

50,9

0,58

59,90

3500

Тяга

3

50,9

2,2

500

50,0

0,59

60,49

4000

Тяга

3

50,0

2,3

500

49,1

0,61

61,10

4500

Тяга

3

49,1

2,4

500

48,4

0,62

61,71

5000

Тяга

3

48,4

2,5

500

47,8

0,62

62,34

5500

Тяга

3

47,8

2,5

500

47,1

0,63

62,97

6000

Тяга

11

2250

-1,5

47,1

2,6

500

52,4

0,60

63,57

500

Тяга

-1,5

52,4

2,1

500

56,5

0,55

64,12

1000

Тяга

-1,5

56,5

1,9

500

60,1

0,51

64,64

1500

Тяга

-1,5

60,1

1,7

500

63,3

0,49

65,12

2000

Тяга

-1,5

63,3

1,5

500

66,1

0,46

65,59

2500

Тяга

12

1000

6

66,1

1,1

500

61,7

0,47

66,06

500

Тяга

6

61,7

1,5

500

57,3

0,50

66,56

1000

Тяга

13

1100

15

57,3

1,8

350

47,6

0,40

66,96

350

Тяга

15

47,6

2,5

300

38,2

0,42

67,38

650

Тяга

15

38,2

4

250

29,5

0,44

67,82

900

Тяга

15

29,5

5,9

200

22,2

0,46

68,29

1100

Тяга

14

6000

-9

22,2

8

100

31,4

0,22

68,51

100

Тяга

-9

31,4

2,3

200

40,0

0,34

68,85

300

Тяга

-9

40,0

3,7

250

49,5

0,34

69,18

550

Тяга

-9

49,5

2,3

350

59,1

0,39

69,57

900

Тяга

-9

59,1

-1,9

500

66,3

0,48

70,05

1400

Вибіг

-9

66,3

-2,1

500

72,6

0,43

70,48

1900

Вибіг

-9

72,6

-2,2

500

78,2

0,40

70,88

2400

Вибіг

-9

78,2

-2,4

500

83,3

0,37

71,25

2900

Вибіг

-9

83,3

-2,5

500

87,9

0,35

71,60

3400

Вибіг

-9

87,9

-29,1

200

82,4

0,14

71,74

3600

Гальмування

-9

82,4

-2,5

500

87,2

0,35

72,10

4100

Вибіг

-9

87,2

-29,2

200

81,6

0,14

72,24

4300

Гальмування

-9

81,6

-2,4

500

86,5

0,36

72,59

4800

Вибіг

-9

86,5

-2,6

400

90,0

0,27

72,87

5200

Вибіг

-9

90,0

-29

300

82,0

0,21

73,08

5500

Гальмування

-9

82,0

-2,4

500

86,9

0,36

73,43

6000

Вибіг

15

2500

5

86,9

0,1

500

83,5

0,35

73,78

500

Тяга

5

83,5

0,4

500

80,2

0,37

74,15

1000

Тяга

5

80,2

0,5

500

76,8

0,38

74,53

1500

Тяга

5

76,8

0,6

500

73,4

0,40

74,93

2000

Тяга

5

73,4

0,7

500

69,8

0,42

75,35

2500

Тяга

16

2000

-1,7

69,8

1

500

72,2

0,42

75,77

500

Тяга

-1,7

72,2

0,8

500

74,2

0,41

76,18

1000

Тяга

-1,7

74,2

0,7

500

76,2

0,40

76,58

1500

Тяга

-1,7

76,2

0,6

500

78,0

0,39

76,97

2000

Тяга

17

3000

0

78,0

0,5

500

78,4

0,38

77,35

500

Тяга

0

78,4

0,5

500

78,8

0,38

77,74

1000

Тяга

0

78,8

0,5

500

79,1

0,38

78,12

1500

Тяга

0

79,1

0,5

500

79,5

0,38

78,49

2000

Тяга

0

79,5

0,5

500

79,9

0,38

78,87

2500

Тяга

0

79,9

0,5

500

80,3

0,37

79,25

3000

Тяга

18

2000

-2,5

80,3

-2,4

500

80,3

0,37

79,62

500

Вибіг

-2,5

80,3

-29,4

200

72,3

0,16

79,78

700

Гальмування

-2,5

72,3

-29,5

200

63,3

0,18

79,95

900

Гальмування

-2,5

63,3

-29,9

150

55,6

0,15

80,11

1050

Гальмування

-2,5

55,6

-30,1

150

46,6

0,18

80,28

1200

Гальмування

-2,5

46,6

-1,7

300

47,2

0,38

80,66

1500

Вибіг

-2,5

47,2

-1,8

300

47,8

0,38

81,04

1800

Вибіг

-2,5

47,8

-1,8

200

48,1

0,25

81,29

2000

Вибіг

19

800

1

48,1

-1,7

497

44,8

0,64

81,94

497

Вибіг

1

44,8

-31

100

36,2

0,15

82,08

597

Гальмування

1

36,2

-31,9

90

26,4

0,17

82,26

687

Гальмування

1

26,4

-32,8

60

17,2

0,17

82,42

747

Гальмування

1

17,2

-34,1

40

7,3

0,20

82,62

787

Гальмування

1

7,3

-35

13

0,0

0,21

82,83

800

Гальмування

Із зупинкою по станції К

№ елемента

Довжина елемента

Крутість

Початкова швидкість

Питома рівнодійна сила

Відрізок шляху

Швидкість кінцева

Час руху

∑t

∑S

Режим роботи локомотива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

800

0

1,0

15

5

10,0

0,05

0,05

5

Тяга

0

10,0

11

50

16,6

0,23

0,28

55

Тяга

0

16,6

11,5

100

24,9

0,29

0,57

155

Тяга

0

24,9

6,9

150

29,9

0,33

0,90

305

Тяга

0

29,9

5,5

245

35,3

0,45

1,35

550

Тяга

0

35,3

4,5

250

36,1

0,08

1,43

800

Тяга

2

1600

-2,5

36,1

4

400

44,7

0,59

2,03

400

Тяга

-2,5

44,7

3

400

50,6

0,50

2,53

800

Тяга

-2,5

50,6

-1,8

400

51,3

0,47

3,00

1200

Вибіг

-2,5

51,3

-30,5

150

41,5

0,19

3,20

1350

Гальмування

-2,5

41,5

-31,4

100

33,1

0,16

3,36

1450

Гальмування

-2,5

33,1

4,9

150

37,1

0,26

3,61

1600

Тяга

3

3000

-3,7

37,1

4,2

350

46,1

0,50

4,12

350

Тяга

-3,7

46,1

2,8

500

54,5

0,60

4,71

850

Тяга

-3,7

54,5

2

500

60,8

0,52

5,23

1350

Тяга

-3,7

60,8

1,6

500

66,0

0,47

5,71

1850

Тяга

-3,7

66,0

1,2

500

70,5

0,44

6,15

2350

Тяга

-3,7

70,5

0,7

500

74,2

0,41

6,56

2850

Тяга

-3,7

74,2

0,6

150

75,3

0,12

6,68

3000

Тяга

4

4000

0

75,3

0,6

500

75,7

0,40

7,08

500

Тяга

0

75,7

0,6

500

76,2

0,39

7,47

1000

Тяга

0

76,2

0,6

500

76,7

0,39

7,87

1500

Тяга

0

76,7

0,6

500

77,2

0,39

8,26

2000

Тяга

0

77,2

0,6

500

77,6

0,39

8,64

2500

Тяга

0

77,6

0,6

500

78,1

0,39

9,03

3000

Тяга

0

78,1

0,5

500

78,5

0,38

9,41

3500

Тяга

0

78,5

0,5

500

78,9

0,38

9,79

4000

Тяга

5

1500

-4

78,9

0,5

500

82,3

0,37

10,17

500

Тяга

-4

82,3

0,4

500

85,5

0,36

10,52

1000

Тяга

-4

85,5

0,2

500

88,4

0,34

10,87

1500

Тяга

6

9000

13

88,4

0,1

500

79,7

0,36

11,23

500

Тяга

13

79,7

0,5

500

70,3

0,40

11,63

1000

Тяга

13

70,3

1

450

61,1

0,41

12,04

1450

Тяга

13

61,1

1,5

400

52,0

0,42

12,46

1850

Тяга

13

52,0

2,2

400

42,1

0,51

12,97

2250

Тяга

13

42,1

3,5

350

32,6

0,56

13,53

2600

Тяга

13

32,6

5,2

300

23,9

0,64

14,17

2900

Тяга

13

23,9

7,5

300

15,7

0,91

15,08

3200

Тяга

13

15,7

12

500

11,8

2,18

17,26

3700

Тяга

13

11,8

12,7

500

10,3

2,71

19,97

4200

Тяга

13

10,3

12,8

500

9,2

3,08

23,05

4700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

26,32

5200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

29,60

5700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

32,88

6200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

36,15

6700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

39,43

7200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

42,70

7700

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

45,98

8200

Тяга

13

9,2

13

500

9,2

3,28

49,25

8700

Тяга

13

9,2

13

300

9,2

1,97

51,22

9000

Тяга

7

800

-10

9,2

13

30

18,2

0,13

51,35

30

Тяга

-10

18,2

9,4

70

27,2

0,19

51,54

100

Тяга

-10

27,2

6,2

120

35,7

0,23

51,76

220

Тяга

-10

35,7

4,5

180

44,5

0,27

52,03

400

Тяга

-10

44,5

3

200

51,5

0,25

52,28

600

Тяга

-10

51,5

2,2

200

57,2

0,22

52,50

800

Тяга

8

1500

-5,5

57,2

1,8

500

64,9

0,49

53,00

500

Тяга

-5,5

64,9

1,2

500

71,1

0,44

53,44

1000

Тяга

-5,5

71,1

-2,2

500

73,8

0,41

53,85

1500

Вибіг

9

1250

5

73,8

-2,3

500

67,9

0,42

54,27

500

Вибіг

5

67,9

-2,1

196

65,5

0,18

54,45

696

Вибіг

5

65,5

-29,7

100

59,1

0,10

54,55

796

Гальмування

5

59,1

-30

100

52,0

0,11

54,66

896

Гальмування

5

52,0

-30,5

100

43,8

0,13

54,78

996

Гальмування

5

43,8

-31

70

36,9

0,10

54,88

1066

Гальмування

5

36,9

-31,5

70

28,6

0,13

55,01

1136

Гальмування

5

28,6

-32,4

60

19,1

0,15

55,16

1196

Гальмування

5

19,1

-33,5

40

9,5

0,17

55,33

1236

Гальмування

5

9,5

-34,7

10

4,5

0,09

55,42

1246

Гальмування

5

4,5

-35,8

4

0,0

0,11

60,53

1250

Гальмування

1250

5

1,0

15

5

7,0

0,08

60,61

1255

Тяга

5

7,0

13,6

50

14,4

0,28

60,89

1305

Тяга

5

14,4

12,7

150

24,0

0,47

61,35

1455

Тяга

5

24,0

7,1

500

29,3

1,13

62,48

1955

Тяга

5

29,3

5,8

300

30,2

0,60

63,09

2255

Тяга

5

30,2

5,6

245

30,8

0,48

63,57

2500

Тяга

10

6000

3

30,8

5,4

500

35,5

0,90

64,47

500

Тяга