4970

Сравнение однонаправленного и двунаправленного списка

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Списки Список – линейная структура, каждый элемент которой содержит адрес соседних элементов. Различают однонаправленные и двунаправленные списки. В однонаправленном списке каждый элемент содержит адрес следующего элемента. В двунаправленном сп...

Русский

2012-11-30

65.03 KB

22 чел.

Списки

Список – линейная структура, каждый элемент которой содержит адрес соседних элементов. Различают однонаправленные и двунаправленные списки.

В однонаправленном списке каждый элемент содержит адрес следующего элемента. В двунаправленном списке каждый элемент содержит адреса предыдущего и последующего элементов.

Однонаправленный список

Рассмотрим более подробно однонаправленный список.

Каждый элемент списка состоит из содержательной части и служебной части.

Содержательная часть имеет в своем составе элементы данных, которые характеризуют свойства элемента списка.

Служебная часть содержит указатель, в котором хранится адрес следующего элемента списка.

Сравнение однонаправленного и двунаправленного списка

С одной стороны, однонаправленный список проще, чем двунаправленный. С другой стороны, элементы однонаправленного списка не содержат адресов предыдущих элементов, что позволяет просматривать список только в одном направлении.

Сравнение списка и массива указателей

Принцип упорядочения элементов в списке принципиально отличается от принципа упорядочения элементов в массиве указателей.

В массиве указателей каждому указателю на элемент соответствует свой номер. Для перемещения по массиву указателей используется целочисленная переменная счетчик. Для включения нового элемента массива необходимо перемещать все элементы после места включения. К элементам массива указателей можно получать доступ по номеру.

В списке каждый элемент ссылается на следующий. Для перемещения по списку необходимо на каждом шаге цикла указатель на следующий элемент присваивать указателю на текущий элемент. Для включения нового элемента массива необходимо изменить адреса, записанные в указатели.

Описание списка на языке Си++

Для описания списка на языке Си++ необходимо описать два класса:

класс элемента списка и класс списка.

 В классе элемента списка должны находиться переменные для описания свойств объектов класса и указатель на следующий элемент.

В классе самого списка должны находиться указатель на начало списка и число элементов

Рассмотрим пример разработки класса списка людей.

Вначале необходимо создать класс Человек PersonElem.

Затем следует создать класс PeopleList


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65734. Активізація залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобальної конкуренції 265.5 KB
  В умовах глобальної конкуренції роль прямих іноземних інвестицій ПІІ полягає в залученні не лише необхідних обсягів капіталу а й сучасних технологій методів управління та висококваліфікованих менеджерів. Разом з тим глобалізація світогосподарських взаємин за участю прямих іноземних інвестицій...
65735. Удосконалення розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій з урахуванням динамічного впливу вантажних поїздів 697.5 KB
  Штучні споруди є невідємною та важливою складовою транспортної системи країни однак до цього часу в Україні відсутні рекомендації з визначення швидкісних режимів руху поїздів мостами. Більш ніж 10 залізничних мостів в Україні внаслідок наявності дефектів є барєрними обєктами що призводить...
65736. ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ В ПОЕЗІЇ В. СКОТТА ТА ПОЕТІВ-«ЛЕЙКІСТІВ» 139.5 KB
  Скотта і поетів лейкістів яких обєднували схожі світоглядні позиції та напрямки естетичних пошуків ще недостатньо повно висвітлені в науці особливо в аспекті засвоєння народних традицій що вплинули на картину світу британського романтизму на його ранньому етапі й зумовили подальші художні відкриття.
65737. МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЇ НЮХОВОГО НАНОБІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ МОЛЕКУЛИ БІЛКА ТИПУ GPCR 481.5 KB
  Причинами цього є поперше те що сучасна кремнієва електроніка досягає межі мініатюризації і для виведення її на якісно новий рівень розвитку створення так званого квантового комп'ютера необхідна нова фізична елементна база з елементами розміру порядку нанометра тобто розміру молекули.
65738. Робота та розрахунок сталевих нагельних з’єднань дерев’яних конструкцій за повторних навантажень 1.33 MB
  Велике значення мають дослідження міцнісних і деформативних характеристик нагельних з'єднань дерев'яних елементів при одноразових та повторних навантаженнях оскільки при експлуатації значна кількість дерев'яних конструкцій знаходяться саме в таких умовах.
65739. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ В УКРАЇНІ 155.5 KB
  Незважаючи на надзвичайну важливість забезпечення належного функціонування всіх сфер життєдіяльності людини суспільства та держави необхідність ефективного забезпечення інформаційної безпеки держави зокрема шляхом вироблення надійного механізму протидії інформаційним війнам...
65740. СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ТВАРИН ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКІВ БПС 44 ТА БПС Л 227.5 KB
  Мета роботи: зясувати вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на стан антиоксидантної системи та неспецифічну резистентність молодняку великої рогатої худоби ВРХ та свиней; встановити фактори антагоністичної дії штамів бактерій компонентів пробіотиків.
65741. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІА МЕРЕЖАМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 1.25 MB
  Даний процес може сприяти виникненню проблем які повязані із гарантуванням рівня якості обслуговування мереж передачі мультимедійної інформації. Передплатники цих систем передачі мультимедійної інформації вимагають надання нових послуг які можуть бути доступними в будь якому місці...
65742. КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГАЛАКТИКИ ЗА ДАНИМИ СУЧАСНИХ АСТРОМЕТРИЧНИХ КАТАЛОГІВ 3.19 MB
  Оскільки масових визначень променевих швидкостей поки що недостатньо для детальних кінематичних досліджень Галактики власні рухи зір є єдиним численним джерелом даних для таких досліджень. При цьому як зазначалось ще Дю Монтом дуже важливо мати...