4987

Расчет и конструирование узла шарнирного механизма

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Расчет и конструирование узла шарнирного механизма. Исходные данные: Выбор материала детали. В качестве материала пальца выбираем сталь 45. Материал проушин назначаем сталь 15. Материал стали...

Русский

2012-11-30

102 KB

27 чел.

Расчет и конструирование узла шарнирного механизма.

Исходные данные:

  1.  Выбор материала детали.

В качестве материала пальца выбираем сталь 45. Материал проушин назначаем сталь 15.

Материал стали

Сталь 45

450

750

260

300

Сталь 15

220

370

150

170

  1.  Определение диаметра пальца из условия износостойкости.

l=0,9d=0,9*74=66,6мм.

Принимаем диаметр пальца равный d=74 мм, l=67мм.

  1.  Проверка прочности пальца на срез.

- предельное напряжение при котором деталь выходит из строя или разрушается, а так же перестает выполнять свои функции.

-допускаемое значение коэффициента прочности.

- пределы текучести.

- предел выносливости материала детали при известной величине внешней нагрузки, заданном числе циклов нагружения и конкретной геометрии.

- коэффициент чувствительности материала к ассиметрии нагружения.

- коэффициент долговечности.


- эффективный коэффициент концентрации напряжения.

D

20

30

40

60

80

100

150

200

220

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,6

0,55

0,5

- масштабный коэффициент.

- коэффициент чистоты поверхности

- коэффициент упрочнения материала.

Принимаем

3,488МПа<180МПа

Прочность пальца на срез обеспечена.

  1.  Определение размеров наружной проушины.

Размеры наружной проушины вычисляем из условия прочности работы проушины на растяжение.

- - предельное напряжение при котором деталь выходит из строя или разрушается, а так же перестает выполнять свои функции.

- предел выносливости материала детали при известной величине внешней нагрузки, заданном числе циклов нагружения и конкретной геометрии.

- коэффициент чувствительности материала к ассиметрии нагружения.

- эффективный коэффициент концентрации напряжения.

D

20

30

40

60

80

100

150

200

0,9

0,85

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

- масштабный коэффициент.

- коэффициент чистоты поверхности

- коэффициент упрочнения материала.

Принимаем

Принимаем

  1.  Проверка наружной проушины на смятие.

28,96<293,34

Прочность проушины на смятие обеспеченно.

  1.  Проверка прочности пальца на изгиб.

7,5МПа<232,26МПа

- максимальный изгибающий момент.

- статический момент инерции.

D

20

30

40

60

80

100

150

200

0,9

0,85

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

Кσ

2,3

2,2

2,1

0,05

0,1

0,15

Прочность пальца на изгиб обеспеченна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...
64445. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ 192 KB
  Проведення хірургічної корекції ІЦН до розвитку її виразних клінічних проявів забезпечує позитивний ефект тому розробка діагностичних і прогностичних критеріїв реалізації ІЦН залишається в центрі уваги і потребує подальших досліджень для вирішення цього...
64446. СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 6 MB
  Активні процеси усвідомлення національної історії, культури, науки, які відбуваються в Україні, стимулюють зростання потреби в структуризації етнопсихологічних знань. Зростання національної самосвідомості підвищує актуальність дослідження...
64447. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОЇ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКОПОДІБНОГО ЛІТАЮЧОГО ВИРОБУ 1.05 MB
  Крім зазначених складностей має місце необхідність моделювання та розробки методів відбивання аварійних ситуацій системи стабілізації ДПЛВ в режимі реального часу шляхом забезпечення працездатності в умовах невизначеності функціонування...
64448. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ КОДУЮЧИХ СТРУКТУР АДАМАРА 704.5 KB
  Незважаючи на його ефективність метод не вдається зреалізувати поліграфічним способом оскільки для розпізнавання зображення необхідно виконувати двовимірне перетворення Адамара.
64449. ЗАПОБІГАННЯ СХОДУ З РЕЙОК СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 262 KB
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: аналіз наукових публікацій у галузі динаміки залізничних екіпажів і моделювання взаємодії колеса з рейкою; математичне моделювання взаємодії колеса та рейки за умови рівноваги візка...
64450. Діагностика та ендоскопічне лікування туберкульозу трахеї та бронхів 186.5 KB
  Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз у тому числі з із туберкульозним ураженням ураженням трахеї та бронхів залишається актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології.
64451. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів поздовжнього копання в складних ґрунтових умовах 305.5 KB
  Причиною цього є складність розробки вязких липких суглинистих та глинистих ґрунтів в літній час а також ґрунтів що частково промерзли в зимовий неможливість очищення робочих органів екскаваторів від налиплого та намерзлого ґрунту повторне перенесення його в розроблені виїмки.
64452. Підвищення ефективності експлуатації відцентрових насосів у системі водопостачання житлово-комунального господарства 2.55 MB
  Частка енергії що споживається приводом насоса за різними джерелами оцінюється від 18 до 22 усієї електроенергії що використовується в господарстві країни. Зменшення енергоспоживання окремого насоса при забезпеченні ним певних значень напору і витрати досягається за рахунок підвищення ККД.