49959

Создание простейшего триггера на языке PLSQL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание для самостоятельной работы на лабораторную работу: Сделать всё по методичке, но по своей таблице, выполненной в первой лабораторной работе

Русский

2014-01-13

238.5 KB

1 чел.

1.  Создание простейшего триггера на языке PLSQL.

1.1 Добавление нового столбца в таблицу Student:

 Alter Table Student Add id number

1.2  Создание новой последовательности:

Create Sequences posl

 minvalue 1

 start with 1

 maxvalue 100

 increment by 1

1.3.  Создание триггера

Create or Replace Trigger STTR

 before insert on Student for each row;

Declare

 x Number;

Begin

 Select posl.nextval into x from dual;

 :new.id:=x;

End STTR

1.4.   Добавляем новую строку в таблицу Student для того, чтобы проверить, как будет изменяться номер зачетки:

insert into Student(F,I,O,Gr,Rayt) Values ('Волков',' Иван',' Игоревич','Ат-06-2',3)

1.5.            Делаем выборку:

Select * from Student

1.6.   Добавляем ещё одну строку в таблицу Студент:

insert into Student(F,I,O,Gr,Rayt) Values ('Вербов','Олег','Сергеевич','Ат-06-2',4)

1.7.   Снова делаем выборку:

2.   Создание пакета

2.1.     Создание пакета Paketik  в таблице Student:

create or replace package Paketik as

   procedure newstudent(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,ID_ number);

   procedure changeball(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,Rayt_ number);

   end Paketik;

   /

2.1.    Создание тела пакета:

create or replace package body Paketik as

   procedure newstudent(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,ID_ number) is

   begin

   insert into Student (F,I,O,GR,ID)

   values(F_,I_,O_,Gr_,ID_);

   end;

   procedure changeball(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,Rayt_ number) is

   begin

   update Student

  set Rayt=Rayt_

  where F =F_ and I=I_ and O=O_ and GR=Gr_;

  end;

  end Paketik;

  /

2.2.     Вызов функции из пакета:

call Paketik.newstudent('Носков','Александр','Николаевич','Ат-06-1','0657')

  1.  Делаем выборку для проверки:

Задание для самостоятельной работы на лабораторную работу:

Сделать всё по методичке, но по своей таблице, выполненной в первой лабораторной работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11474. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства 650.5 KB
  Лекція 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Поняття культурна орієнтація трапляється все частіше в наукових і публіцистичних творах гуманітарного спрямування. Воно постійно використовується в повсякденному спілкуванні. Як і кожне багатозначне понят
11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз
11476. Семіотика культури 59 KB
  Лекція 10. Семіотика культури Семіотика культури передбачає вивчення соціокультурних процесів і явищ як системи висловлювань культурних текстів культурних мов яке здійснюється насамперед лінгвістичними методами. Засновник семіотики американський фі...
11477. ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА ЛЮДИНИ 209 KB
  ЛЕКЦІЯ 11 ТЕХНІКА КУЛЬТУРА ПРИРОДА ЛЮДИНИ Питання про місце техніки в соціальній історії в житті сучасного суспільства в життєвих цінностях та орієнтирах людини є одним із найбільш болючих. Ціла низка гуманістично налаштованих мислителів вважає що техніка з ї...
11478. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА 182.5 KB
  Лекція 13. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА Політична культура являє собою динамічну та водночас відносно усталену систему політичних цінностей та орієнтацій моделей поведінки характерних для певної держави суспільства цивілізації. Від її стану харак
11479. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ 314.5 KB
  Лекція 14.ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду Новий зміст у традиційній мистецькій формі фовізм кубізм експресіонізм супрематизм Становлення нових форм мистецтва: футуризм ...
11480. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст 159.5 KB
  Лекція 15. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Термінологічна картина художнього авангарду Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм концептуалізм бодіарт лендарт та ін. Акціонізм хепенінг перформанс рольова гра За відомим виразом ми живе
11481. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ 556 KB
  Лекція 16. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ Ідея про рівноправність культур формується на Заході починаючи з античної культури у безпосередньому звязку з розвитком поняття про Закон і його роль в суспільстві. Антична Греція як країна класичної демократі
11482. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРО-ПРОВОДНОСТИ 113 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № I ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ Цель работы: Изучение нестационарных тепловых полей в биологических тканях. Тепл