49959

Создание простейшего триггера на языке PLSQL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание для самостоятельной работы на лабораторную работу: Сделать всё по методичке, но по своей таблице, выполненной в первой лабораторной работе

Русский

2014-01-13

238.5 KB

1 чел.

1.  Создание простейшего триггера на языке PLSQL.

1.1 Добавление нового столбца в таблицу Student:

 Alter Table Student Add id number

1.2  Создание новой последовательности:

Create Sequences posl

 minvalue 1

 start with 1

 maxvalue 100

 increment by 1

1.3.  Создание триггера

Create or Replace Trigger STTR

 before insert on Student for each row;

Declare

 x Number;

Begin

 Select posl.nextval into x from dual;

 :new.id:=x;

End STTR

1.4.   Добавляем новую строку в таблицу Student для того, чтобы проверить, как будет изменяться номер зачетки:

insert into Student(F,I,O,Gr,Rayt) Values ('Волков',' Иван',' Игоревич','Ат-06-2',3)

1.5.            Делаем выборку:

Select * from Student

1.6.   Добавляем ещё одну строку в таблицу Студент:

insert into Student(F,I,O,Gr,Rayt) Values ('Вербов','Олег','Сергеевич','Ат-06-2',4)

1.7.   Снова делаем выборку:

2.   Создание пакета

2.1.     Создание пакета Paketik  в таблице Student:

create or replace package Paketik as

   procedure newstudent(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,ID_ number);

   procedure changeball(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,Rayt_ number);

   end Paketik;

   /

2.1.    Создание тела пакета:

create or replace package body Paketik as

   procedure newstudent(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,ID_ number) is

   begin

   insert into Student (F,I,O,GR,ID)

   values(F_,I_,O_,Gr_,ID_);

   end;

   procedure changeball(F_ varchar2,I_ varchar2,O_ varchar2,Gr_ varchar2,Rayt_ number) is

   begin

   update Student

  set Rayt=Rayt_

  where F =F_ and I=I_ and O=O_ and GR=Gr_;

  end;

  end Paketik;

  /

2.2.     Вызов функции из пакета:

call Paketik.newstudent('Носков','Александр','Николаевич','Ат-06-1','0657')

  1.  Делаем выборку для проверки:

Задание для самостоятельной работы на лабораторную работу:

Сделать всё по методичке, но по своей таблице, выполненной в первой лабораторной работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22912. Системи лінійних рівнянь 22 KB
  Система лінійних рівнянь називається сумісною якщо вона має принаймні один розвязок. Система лінійних рівнянь називається несумісною якщо вона не має розвязків. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною якщо вона має єдиний розвязок.
22913. ТЕОРЕМА КРАМЕРА 43.5 KB
  Αn1x1αn2x2αnnxn=βn Складемо визначник з коефіцієнтів при змінних α11 α12 α1n Δ= α21 α22 α2n αn1 αn2 αnn Визначник Δ називається головним визначником системи лінійних рівнянь 1. Якщо головний визначник Δ квадратної системи лінійних рівнянь 1 не дорівнює нулю то система має єдиний розвязок який знаходиться за правилом: 2 Формули 2називаються формулами Крамера. Домножимо перше рівняння системи 1 на A11 друге рівняння на А21 і продовжуючи так далі nе рівняння системи домножимо на Аn1. Отримаємо рівняння яке...
22914. Обчислення рангу матриці 20.5 KB
  Основними методами обчислення рангу матриці є методи оточення мінорів теоретичний і метод елементарних перетворень практичний. Методи оточення мінорів полягає в тому що в ненульовій матриці шукається базисний мінор. Тоді ранг матриці дорівнює порядку базисного мінору.
22915. Теорія систем лінійних рівнянь 24 KB
  Основною матрицею системи 1 називаються матриці порядку m x n. Ранг основної матриці системи A називається рангом самої системи рівнянь 1. Розміреною матрицею системи рівнянь 1 називається матриця порядку mxn1.
22916. Теорема Кронекера – Капелі (критерій сумісної системи лінійних рівнянь) 46 KB
  Припустимо що система сумісна і числа λ1λ2λn утворюють розвязок системи. Вертикальний ранг основної матриці системи дорівнює рангу системи векторів a1a2an вертикальний ранг розширеної матриці співпадає з рангом системи векторів a1a2anb. Оскільки вектор b лінійно виражається через a1a2an за теоремою 2 про ранг ранги системи векторів a1a2an і a1a2anb співпадають.
22917. Розв’язки системи лінійних рівнянь 50 KB
  Оскільки система сумісна ранги матриці A і рівні і дорівнюють r. Система переписується таким чином: Всі розвязки системи можна одержати таким чином. Одержується система лінійних рівнянь відносно базисних змінних x1x2xr.
22918. Еквівалентні системи лінійних рівнянь 29.5 KB
  Дві системи лінійних рівнянь з однаковим числом змінних називаються еквівалентними якщо множники їх розвязків співпадають. Зокрема дві несумісні системи з однаковим числом змінних еквівалентні. Еквівалентними перетвореннями системи лінійних рівнянь називаються перетворення які зводять систему до еквівалентних систем.
22919. Метод Гауса розв’язання систем лінійних рівнянь (метод виключення змінних) 84.5 KB
  Отже за теоремою Крамера система має єдиний розвязок. Але на практиці цей розвязок зручніше знаходити не за формулами Крамера. Система має нескінчену кількість розвязків змінні системи діляться на дві частини базисні та вільні змінні.
22920. Поняття підпростору 47 KB
  1 в підпросторі M існують два лінійно незалежні вектори a1 і a2. З іншого боку пара лінійно незалежних векторів утворює базис площини R2. Це означає що будьякий вектор простору лінійно виражається через a1 і a2. 2 в підпросторі M існує лише лінійно незалежна система що складається з одного вектора a.