49964

Перевірка закону Ома для електричного кола постійного струму

Лабораторная работа

Физика

Виміряти силу струму в колі за допомогою амперметра. За допомогою вольтметра виміряти: а напругу на опорі R б напругу на клемах магазину опорів в ЕРС джерела струму. Обчислити враховуючи що внутрішній опір джерела струму малий порівняно з зовнішнім.

Украинкский

2014-01-13

117 KB

10 чел.

Лабораторна робота №3

Перевірка закону Ома для електричного кола постійного струму

Мета роботи: необхідно перевірити закон Ома для постійного струму, тобто перевірити

співвідношення (3.4) і (3.11).

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал з розділу 3.1.

Порядок виконання роботи

 1.  Скласти електричне коло, яке зображене на рис. 3.5
 2.  

За допомогою магазину опорів встановити опір Rм, значення якого вказане на робочому місці, та записати його у таблицю.

 1.  Записати в таблицю значення опорів R i RA.
 2.  Виміряти силу струму  в колі за допомогою амперметра.
 3.  За допомогою вольтметра виміряти:

а) напругу  на опорі R,

б) напругу  на клемах магазину опорів,

в) ЕРС джерела струму. Для цього треба вийняти вилку з розетки  " 24 В " і приєднати вольтметр до цієї розетки.

 1.  Обчислити за формулою  напругу на амперметрі.
 2.  Обчислити , враховуючи, що внутрішній опір джерела струму малий порівняно з зовнішнім. Порівняти обчислене значення  з виміряним.
 3.  Перевірити справедливість закону Ома для замкнутого кола, обчисливши на основі формули ( 3.14 ) величину струму

і порівняти це значення з виміряним.

 1.  Перевірити справедливість закону Ома для однорідної ділянки кола. Для цього обчислити

і порівняти обчислене значення з виміряним.

 1.  Усі вимірювання і обчислення провести у випадку послідовного з’єднання трьох відомих опорів, причому .
 2.  Визначити відносну і абсолютну похибки   і .

Таблиця результатів

Ом

Ом

Ом

10-3 А

В

В

В

В

10-3А

%

В

%

10-3А

В

Ом

10-3А

В

В

В

В

%

10-3А

В

В