49999

Трёхступенчатая токовая защита линий с односторонним питанием

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Представить совмещенные друг с другом и со структурной схемой системы следующие графики: зависимости максимального и минимального токов коротких замыканий от удалённости места КЗ; все токовые уставки; зависимости времени срабатывания защиты от удаленности КЗ уставки по времени. Оценить эффективность отсечек по зоне действия МТЗ по коэффициенту чувствительности рассчитанной защиты. Исходные данные к контрольной работе № вариантата Параметры энергосистемы Параметры линий электропередачи и нагрузок W1 H1 W2 H2 W3 H3 Ec B xc Ом...

Русский

2014-01-13

540 KB

15 чел.

Федеральное агентство по образованию Р. Ф.

Вологодский государственный технический университет

Кафедра:  электроснабжения

Дисциплина:  РЗА

Контрольная  работа

Трёхступенчатая токовая защита линий

с односторонним питанием

Выполнили: ст. гр. ЭС-41

Бутусов А.

Бараков Д.

Тюльпа А.

Проверил: Наволочный А.А.

Вологда

2006г.


 
Задание на контрольную работу

Рассчитать ступенчатую защиту электроэнергетической системы среднего напряжения на основе токовых реле РТ-40 (защита линии W1- трёхступенчатая; W2- двухступенчатая; W3- одноступенчатая).

Представить совмещенные (друг с другом и со структурной схемой системы) следующие графики:

- зависимости максимального и минимального токов коротких замыканий от удалённости места КЗ; все токовые уставки;

- зависимости времени срабатывания защиты от удаленности КЗ (уставки по времени).

Определить минимальную и максимальную зоны действия отдельных ступеней защит.

Уметь определять (графически) защиту, которая должна сработать при различных видах и местоположениях КЗ в режимах основного и резервного (когда не сработает основная защита) действия.

Оценить эффективность (отсечек – по зоне действия, МТЗ – по коэффициенту чувствительности) рассчитанной защиты. Предложить рекомендации по её совершенствованию.

Исходные данные представлены в табл.1.

Таблица 1.

Исходные данные к контрольной работе

№ вариантата

Параметры энергосистемы

Параметры линий электропередачи и нагрузок

W1

H1

W2

H2

W3

H3

Ec, B

xc, Ом

Rуд, Ом/км

худ, Ом/км

l, км

Iмах раб, А

tМТЗ, c

Rуд, Ом/км

худ, Ом/км

l, км

Iмах раб, А

tМТЗ, c

Rуд, Ом/км

худ, Ом/км

l, км

Iмах раб, А

tМТЗ, c

19

6062

0,54

0,09

0,14

1,0

770

1,4

0,24

0,24

2,0

410

1,2

0,41

0,30

5,0

150

1,5

Ток срабатывания защиты третьей ступени третьей линии

Ток срабатывания защиты первой ступени второй линии

Ток срабатывания защиты третьей ступени второй линии

Ток срабатывания защиты первой ступени первой линии

Ток срабатывания защиты второй ступени первой линии

Ток срабатывания защиты третей ступени первой линии

     

Коэффициент чувствительности второй ступени защиты

Коэффициенты чувствительности третьей ступени защиты

Линии 1:

Линии 3:

Линии 2:

 

 Таблица 2.

Токи короткого замыкания.

Рис.2

Таблица 3.

Время срабатывания защит на линиях

Название защиты

Отсечка с Δt ВЛ1

МТЗ ВЛ1

МТЗ ВЛ2

МТЗ ВЛ3

tс.з.расч, c

0,5

2

1,5

1

Рис.3

Вывод: в ходе проделанной работы мы изучили принцип работы трёхступенчатой защиты. Опытным путем определили токи КЗ на всех участках цепи. Также мы проверили работоспособность системы защиты и её селективность. Ознакомились с принципом работы токовой отсечки, токовой отсечки с выдержкой времени и МТЗ, выяснили их достоинства и недостатки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25204. І.Кант Пролегомени до всякої майбутньої метафізики 29.5 KB
  Сутність метафізики: розум займається виключно самим собою і знайомство з обєктами які набуваються безпосередньо від роздумів над своїми власними поняттями не потребуючи для цього досвіду взагалі; таке пізнання не виводиться з досвіду. Кожний окремий досвід є тільки частина всієї сфери досвіду але саме абсолютне ціле всього досвіду не є досвід і тим не менш складає проблему для розуму. Поняття ж розуму мають повноту тобто збираючу єдність усього можливого досвіду і стають трансцендентними. Таким чином як розсудок потребує для досвіду...
25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  критика авторасубєкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарвя дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його розєднанню на множину дискурсивних...
25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.
25210. Життєвий світ в феноменологічній філософії 28.5 KB
  Життєвий світ в феноменологічній філософії Гуссерль Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія€ Життєвий світ€ як безпосередньо актуально існуюча сфера первинних засад знання як дійсних форм досвідного споглядання серед яких ми самі живемо відповідно до тілесного способу існування особистості. Життєвий світ як необхідна передумова будьякого досвіду трансцендентальна умова. Виходячи із перспективи життєвого світу Гуссерль критикує ідеалізацію обєктивізму наук про природу які піддають забуттю життєвий світ...
25211. Основи метафізики звичаїв (моральності) 26.5 KB
  Основи метафізики звичаїв моральності Основи метафізики звичаїв 1785 входить до циклу праць в яких Кант висвітлює основні положення своєї практичної філософії. Головна мета роботи встановлення вищого принципу моральності. Шлях реалізації мети потрійний перехід: від повсякденного моральнісного пізнання до філософського від популярної моральної філософії до метафізики моральності і від метафізики моральності до критики чистого практичного розуму. Обґрунтовання поняття метафізики моральності.
25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд повязує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...