50033

Перевірка правил Кірхгофа

Лабораторная работа

Физика

Мета роботи: перевірити правила Кірхгофа для кола постійного струму. Теоретичні пояснення правил Кірхгофа а також їх практичне використання для розрахунку розгалужених електричних кіл показані в розділі 3. Застосуємо перше правило Кірхгофа до вузла В...

Украинкский

2014-01-14

133.5 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 5

Перевірка правил Кірхгофа.

Перед виконанням цієї роботи , необхідно вивчити теоретичний матеріал, приведений в розділах 3.1 і 3.2.

Мета роботи: перевірити правила Кірхгофа для кола постійного струму.

Теоретичні пояснення правил Кірхгофа, а також їх практичне використання для розрахунку розгалужених електричних кіл показані в розділі 3.2.

У цій лабораторній роботі досліджується розгалужене коло постійного струму, схема якого зображена на рисунку 3.8. Опір - баластний, опори ,  і  підбираємо за допомогою магазинів опорів.

Вибираємо вказані на рисунку напрями обходу контурів. Застосуємо перше правило Кірхгофа до вузла В :

;

а друге – відповідно до обох контурів:

;

.

При записі рівнянь враховані знаки струмів і ЕРС. Перепишемо систему рівнянь у стандартному вигляді :

Розв’язок даної системи для струмів  можна знайти за формулами Крамера:

; ; ,      (3.30)

де

,  ,

  ,  .  (3.31)

Якщо якийсь із струмів виявиться від’ємним, то це означає, що його справжній напрям є протилежним до вибраного на рисунку. Після обчислення детермінантів отримаємо кінцеві вирази:

    (3.32)

можна не обчислювати, оскільки  .

Обчисливши струми, визначимо відповідні спади напруг на опорах  і :

      (3.33)

де  визначаються за (3.30).

Величини  і  можна також виміряти безпосередньо вольтметром.

Перевірка правил Кірхгофа, що проводиться в даній роботі полягає в порівнянні напруг, виміряних дослідним шляхом і обчислених за (3.30), (3.31) і (3.33).

Порядок виконання роботи

  1.  Скласти електричне коло ( див. Рис. 3.8. ), звернути увагу на полярність джерел струму.
  2.  Підібрати опори  і  за допомогою магазину опорів; замкнути ключі К1 і К2 і виміряти спади напруг  і  на цих опорах вольтметром.
  3.  Змінюючи опори, дослід повторити три рази. Результати вимірювань записати в таблиці 1. і 2.

Таблиця 1.  

п/п

1

    2

3

Таблиця 2.  

%

%

%

  1.  Розімкнути ключі К1 і К2 і виміряти ЕРС  і  джерел струму, приєднуючи клеми вольтметра до клем батарей.
  2.  Обчислити за (3.33), враховуючи (3.30) – (3.32), спади напруг ,  і їх значення записати в таблицю 2.
  3.  Порівняти виміряні і обчислені значення ,  і визначити відносне відхилення у відсотках


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71008. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ JS ФРЕЙМВОРКОВ 446.77 KB
  Целью данной курсовой работы является создание клиентского приложения с использованием одного из существующий JS-фреймворков. Поэтому в процессе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие задачи: Дать общее определение JavaScript библиотеки и рассмотреть виды этих библиотек.
71011. Дослідження однофазного асинхронного двигуна та випробування трифазного асинхронного двигуна в режимі однофазного 534 KB
  Вивчити будову і принцип дії однофазного асинхронного двигуна та дослідити його робочі характеристики. У випадку коли недоцільно влаштовувати трифазну мережу битові приміщення одинокі споживачі невеликої потужності тощо прокладають однофазну мережу...
71012. Дослідження перехідних процесів в колі з послідовним з’єднанням r, L і C елементів 550.5 KB
  Вивчити перехідні процеси при включенні кола з послідовним з’єднанням резистора, котушки індуктивності та конденсатора на постійну напругу і дослідити вплив активного опору і ємності конденстора на характер перехідних процесів.
71014. Арифметические основы ЭВМ 173 KB
  Совокупность цифр символов значков с их названиями которые позволяют выразить письменно или устно любое число вместе с правилами выполнения арифметических действий над числами называется системой счисления.
71015. Исследование модели шинной ЛВС со случайным доступом 26 KB
  Цель работы: Исследование особенностей построения и функционирования шинной ЛВС со случайным методом доступа и определение основных характеристик сети. Студент получает знания по структуре форматам кадров и протоколам физического и канального уровней для ЛВС данного типа и навыки...
71016. Формирование резерва кадров в организации «Управление образования администрации г. Бодайбо и района» 1.21 MB
  Изучить теоретико-методологические основы процесса формирования кадрового резерва; проанализировать состав персонала в «Управлении образования», а так же деятельность предприятия; выявить проблемы в процессе формирования резерва кадров в «Управлении образования»; предложить рекомендации и мероприятия по формированию кадрового резерва на предприятии.