50043

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРОВ УСЛОВНОГО И БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составной оператор – представляет собой группу из произвольного числа операторов, отделенных друг от друга точкой с запятой, ограниченную операторными скобками – зарезервированные слова Begin и End.

Русский

2014-01-14

41 KB

1 чел.

Лабораторная работа №5

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРОВ УСЛОВНОГО И БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

Составной оператор – представляет собой группу из произвольного числа операторов, отделенных друг от друга точкой с запятой, ограниченную операторными скобками – зарезервированные слова Begin и End.

Формат:

Begin <оператор 1 ;> < оператор 2;> ... <оператор N> End.

Условный оператор обеспечивает выполнение или невыполнение некоторого оператора, группу операторов – в зависимости от заданных условий.

Структура условного оператора имеет следующий вид:

If <условие> then <оператор 1> else <оператор 2>;

If <условие> then <оператор>;

где if, then, else – зарезервированные слова (если, то, иначе);

<условие> – произвольное выражение логического типа. Оно может быть простым или сложным. Сложные условия образуются с помощью логических операций AND, OR, XOR, NOT. При записи условий могут использоваться все возможные операции отношения.

Примеры использования оператора If.

Простое условие.

If x>max then

Y:=max

Else

Y:=x;

Переменная Y получит значение переменной X, если только это значение не превышает MAX, в противном случае Y станет равно MAX.

If x>max then

Max:=X;

Y:=x;

Переменная Y всегда будет иметь значение переменной X, а в MAX запоминается максимальное значение X.

Примечание. После оператора стоящего перед зарезервированным словом ELSE «символ точка с запятой» (;) не ставится.


С использованием сложного условия:

if (n>=0) and (n<=15) then

 Begin

   WriteLn('значение n лежит в диапазоне 0..15')

Else

  WriteLn ('значение n меньше 0 или больше 15');

Оператор безусловного перехода GoTo означает "перейти к" и применяется в случаях, когда после выполнения некоторого оператора надо выполнить не следующий по порядку, а какой-либо другой, отмеченный меткой оператор.

Формат:

GoTo <метка>;

Метка в Pascal – это произвольный идентификатор, позволяющий именовать некоторый оператор программы и таким образом ссылаться на него.

Метка располагается непосредственно перед помечаемым оператором и отделяется от него двоеточием. Оператор можно помечать несколькими метками, которые в этом случае отделяются друг от друга двоеточием. Перед тем как появится в программе, метка должна быть описана (в разделе описания меток). За словом Label (метка) следуют имена меток, разделенные запятыми. За последним именем ставится точка с запятой. Именем может служить идентификатор или цифра. Максимальная длина метки ограничена 127 символами.

Формат: Label <имя1, имя2,... >;

Label lb1, lb2;

Begin

<операторы>

GoTo lb1;

lb2:<операторы>

lb1: <операторы>

<операторы>

GoTo lb2

<операторы>

End.

Действие оператора GoTo состоит в передаче управления соответствующему меченному оператору.

При использовании меток необходимо руководствоваться следующими правилами:

  •  метка, на которую ссылается оператор GoTo, должна быть описана в разделе описаний и она обязательно должна встретиться где-нибудь в теле программы;
  •  метки, описанные в процедуре (функции), локализуются в ней, поэтому передача управления извне процедуры (функции) на метку внутри нее невозможна.


да

ет

нет

да

условие

условие


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28523. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML 336.5 KB
  Мова UML 1. Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання ARIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rational Unified Process фірми IBM.
28524. Основні поняття бізнес-моделювання. Системний підхід у моделюванні бізнес-процесів 147.5 KB
  Системний підхід у моделюванні бізнеспроцесів Термін моделювання бізнеспроцесів був придуманий у 1960ті роки в галузі інженерних систем. Моделювання бізнеспроцесів покращує адміністративний контроль полягала в том що методи для отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть бути використані аналогічним чином для бізнеспроцесів. Нові методики такі як реорганізація бізнеспроцесів впровадження інноваційних бізнеспроцесів управління бізнеспроцесами комплексне бізнеспланування спрямовані на вдосконалення...
28525. Дані, інформація, її види та формалізація. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації 170.5 KB
  Технології виявлення знань в базах даних 1. Головною особливістю даних сьогодні є те що їх стає надзвичайно багато. При масовому застосуванні комп'ютерів виникла гігантська кількість джерел даних. Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет що збільшується щохвилини.
28526. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 171.5 KB
  В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах книги документи бази даних інформаційні системи і т. Серед методів першої групи в економіці поширені методи математичної статистики що вирішують спектр задач проте не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних. Тому для аналізу сучасних баз даних методи повинні бути ефективними простими у використанні володіти значним рівнем масштабності і певною автоматизованістю.
28527. Принципы построения алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 32.78 KB
  ГОСТ 28147 разработан в 1989 году является блочным алгоритмом шифрования длина блока равна 64 битам длина ключа равна 256 битам количество раундов равно 32. ГОСТ 28147 использует восемь различных Sboxes каждый из которых имеет 4битовый вход и 4битовый выход. Iый раунд ГОСТ 28147 Генерация ключей проста.
28528. Основное преобразование алгоритма ГОСТ 28147–89 25.13 KB
  На самом верхнем находятся практические алгоритмы предназначенные для шифрования массивов данных и выработки для них имитовставки. В ГОСТе ключевая информация состоит из двух структур данных. Основной шаг криптопреобразования по своей сути является оператором определяющим преобразование 64битового блока данных. Определяет исходные данные для основного шага криптопреобразования: N – преобразуемый 64битовый блок данных в ходе выполнения шага его младшая N1 и старшая N2 части обрабатываются как отдельные 32битовые целые числа без знака.
28529. Режим простая замена ГОСТ 28147–89 20.97 KB
  Зашифрование в данном режиме заключается в применении цикла 32З к блокам открытых данных расшифрование – цикла 32Р к блокам зашифрованных данных. Это наиболее простой из режимов а 64битовые блоки данных обрабатываются в нем независимо друг от друга. Размер массива открытых или зашифрованных данных подвергающихся соответственно зашифрованию или расшифрованию должен быть кратен 64 битам: Tо = Tш = 64n; после выполнения операции размер полученного массива данных не изменяется. Блок данных определенной размерности в нашем случае – 4бит...
28530. Режим гаммирования ГОСТ 28147–89 РГПЧ 77.46 KB
  В данных режимах шифрование информации производится побитовым сложением по модулю 2 каждого 64битного блока шифруемой информации с блоком гаммы шифра. последовательности элементов данных вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма для получения зашифрованных открытых данных. Для наложения гаммы при зашифровании и ее снятия при расшифровании должны использоваться взаимно обратные бинарные операции например сложение и вычитание по модулю 264 для 64битовых блоков данных. Гаммирование решает обе упомянутые проблемы:...
28531. Гаммирование с обратной связью 16.05 KB
  Данный режим очень похож на режим гаммирования и отличается от него только способом выработки элементов гаммы – очередной элемент гаммы вырабатывается как результат преобразования по циклу 32З предыдущего блока зашифрованных данных а для зашифрования первого блока массива данных элемент гаммы вырабатывается как результат преобразования синхропосылки по тому же циклу 32З. Как видно из соответствующего уравнения при расшифровании блока данных в режиме гаммирования с обратной связью блок открытых данных зависит от соответствующего и...