50105

Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє

Лабораторная работа

Физика

Для усix значень різниці температур Т2 Т1 визначити дійсні значення термоЕРС. На основі двох одержаних графіків визначити середнє значення абсолютної похибки градуювання термопари. Визначити питому термоЕРС для двох крайніх і середньої точки графіка за п. Визначити різницю термоЕРС і за таблицею що знаходиться на робочому місці визначити значення різниці температур контактів.

Украинкский

2014-01-16

81.5 KB

12 чел.

Лабораторна робота № 9

Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє.

Мета роботи: проградуювати термопару. За отриманою кривою градуювання, дослідити явище Пельтьє

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити матеріал з розділу 4.2.

Порядок виконання роботи.

 1.  Перевірити положення вимикачів i автотрансформатора ( рис.4.5 ): вимикачі 7, 12 у лівому положенні, автотрансформатор на "О".

 1.  Ознайомитись з порядком роботи цифрового вольтметра ( інструкція на робочому мiсцi ).
 2.  Підготувати таблицю градуювання термопари

t2 , 0С

t1 , 0С

Т2 – Т1

мВ

мВ

 1.  Увімкнути автотрансформатор (ЛАТР) у розетку змінного струму і, регулюючи ним напругу на нагрівачі, поступово підвищувати температуру.
 2.  Виміряти i записати і - порядковий номер виміру ( через кожні 10 градусів від кімнатної температури до 160 0С.
 3.  Побудувати графік  ( суцільна лінія ).
 4.  Для усix значень  різниці температур Т2Т1 визначити дійсні значення термоЕРС. взяти з таблиці, що є на робочому місці.
 5.  Побудувати в одній координатній площині графіки залежностей  суцільною лінією і   пунктирною лінією.
 6.  На основі двох одержаних графіків визначити середнє значення абсолютної похибки градуювання термопари.
 7.  Визначити питому термоЕРС  для двох крайніх і середньої точки графіка ( за п.6 ).
 8.  Встановити ручку ЛАТРа на "О" i вимкнути його з розетки.
 9.  Увімкнути елемент Пельтьє в коло постійного струму i встановити реостатом вказані на робочому місці струми. Виміряти термоЕРС на контактах 5, 6, перемикаючи термопари вимикачем 8. Визначити різницю термоЕРС, і за таблицею, що знаходиться на робочому місці, визначити значення різниці температур контактів.

Контрольні запитання

 1.  Поясніть причину виникнення контактної різниці потенціалів.
 2.  У чому суть термоелектричних явищ.
 3.  Як залежить термоЕРС від температури?
 4.  Які переваги при вимірюванні температури за допомогою термопари.

Рис. 4.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52678. Прийоми формування мотивації до навчання 76.5 KB
  Математичний мовленнєвий крос Учитель зачитує незавершені ви слови та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями Цікава мозаїка Група учнів отри мує картки на яких запропоно вано набір слів з яких потрібно скласти задані по няття Сніжна грудка Як росте сніжна грудка так і цей методичний прийом залучає до активної роботи все більшу кількість учнів. Так ні Учитель учень загадує поняття пов'язане з те мою що вивча ється а учні на магаються знайти відповідь став лячи навідні питання відповідати на які слід...