50105

Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє

Лабораторная работа

Физика

Для усix значень різниці температур Т2 Т1 визначити дійсні значення термоЕРС. На основі двох одержаних графіків визначити середнє значення абсолютної похибки градуювання термопари. Визначити питому термоЕРС для двох крайніх і середньої точки графіка за п. Визначити різницю термоЕРС і за таблицею що знаходиться на робочому місці визначити значення різниці температур контактів.

Украинкский

2014-01-16

81.5 KB

12 чел.

Лабораторна робота № 9

Градуювання термопари і спостереження явища Пельтьє.

Мета роботи: проградуювати термопару. За отриманою кривою градуювання, дослідити явище Пельтьє

Перед виконанням лабораторної роботи необхідно вивчити матеріал з розділу 4.2.

Порядок виконання роботи.

 1.  Перевірити положення вимикачів i автотрансформатора ( рис.4.5 ): вимикачі 7, 12 у лівому положенні, автотрансформатор на "О".

 1.  Ознайомитись з порядком роботи цифрового вольтметра ( інструкція на робочому мiсцi ).
 2.  Підготувати таблицю градуювання термопари

t2 , 0С

t1 , 0С

Т2 – Т1

мВ

мВ

 1.  Увімкнути автотрансформатор (ЛАТР) у розетку змінного струму і, регулюючи ним напругу на нагрівачі, поступово підвищувати температуру.
 2.  Виміряти i записати і - порядковий номер виміру ( через кожні 10 градусів від кімнатної температури до 160 0С.
 3.  Побудувати графік  ( суцільна лінія ).
 4.  Для усix значень  різниці температур Т2Т1 визначити дійсні значення термоЕРС. взяти з таблиці, що є на робочому місці.
 5.  Побудувати в одній координатній площині графіки залежностей  суцільною лінією і   пунктирною лінією.
 6.  На основі двох одержаних графіків визначити середнє значення абсолютної похибки градуювання термопари.
 7.  Визначити питому термоЕРС  для двох крайніх і середньої точки графіка ( за п.6 ).
 8.  Встановити ручку ЛАТРа на "О" i вимкнути його з розетки.
 9.  Увімкнути елемент Пельтьє в коло постійного струму i встановити реостатом вказані на робочому місці струми. Виміряти термоЕРС на контактах 5, 6, перемикаючи термопари вимикачем 8. Визначити різницю термоЕРС, і за таблицею, що знаходиться на робочому місці, визначити значення різниці температур контактів.

Контрольні запитання

 1.  Поясніть причину виникнення контактної різниці потенціалів.
 2.  У чому суть термоелектричних явищ.
 3.  Як залежить термоЕРС від температури?
 4.  Які переваги при вимірюванні температури за допомогою термопари.

Рис. 4.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80352. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві 51.98 KB
  Правові засади використання результатів негласних слідчих розшукових дій у кримінальному судочинстві Використання результатів негласних слідчих розшукових дій для формування доказів у кримінальному судочинстві – це проблема яка виникла з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України та розглядається на стику кримінального процесу та оперативнорозшукової діяльності а також має як теоретичний так і прикладний аспект. 254 КПК України – якщо у протоколі про проведення негласної слідчої дії міститься інформація щодо...
80353. COMPLEX OR COORDINATION COMPOUNDS 72 KB
  The formation of one common type of complex ion can be demonstrated also by adding colorless, anhydrous copper (II) sulfate to water. The resulting blue color of the solution is caused by the complex ion formed between water and copper (II) ions.
80354. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 72.33 KB
  Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.
80355. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 81.85 KB
  Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
80358. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 34.92 KB
  Засоби що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій 1. Поняття та зміст засобів що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій В науці неодноразово досліджувались певні засоби які використовуються для боротьби зі злочинністю їх суть та роль у вирішенні слідчооперативних завдань. Водночас засоби що використовуються під час проведення негласних слідчий розшукових дій як узагальнююча наукова категорія не досліджувались. Такий погляд на засоби ОРД зберігається у вітчизняній науці...