50117

Программирование задач с использованием операторов цикла (табуляции функции)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: Получение практических навыков в использовании операторов цикла. Операторы цикла делятся на 3 вида: оператор с параметром с предусловием и с постусловием. Количество повторений цикла определяется начальным значением переменнойсчетчика и условием завершения цикла.

Русский

2014-01-16

57.5 KB

8 чел.

Лабораторная Работа № 9

Тема: Программирование задач с использованием операторов цикла (табуляции функции).

Цель: Получение практических навыков в использовании операторов цикла.

Теоретические сведения:

Приступая к решению задач на предложенную тему, следует вспомнить, что:

 1.  Цикл – это фрагмент программы, повторяемый многократно.
 2.  Операторы цикла делятся на 3 вида: оператор с параметром, с предусловием и с постусловием.
 3.  Инструкция for используется для организации циклов с известным числом повторений. Количество повторений цикла определяется начальным значением переменной-счетчика и условием завершения цикла. Переменная-счетчик должна быть целого (int) типа и может быть объявлена непосредственно в инструкции цикла.
 4.  Инструкция do..whileэто цикл с постусловием. Число повторений инструкции цикла  do..while определяется ходом выполнения программы. Данная  инструкция выполняется до тех пор, пока значение выражения, записанного после слова  while, не станет равным нулю (ложным). После слова while надо записывать условие выполнения инструкции цикла. Для завершения цикла  do..while в теле цикла обязательно должны быть инструкции, выполнение которых влияет на условие завершения цикла. Цикл  do..while, как правило, используется для организации приближенных вычислений, в задачах поиска и обработки данных, вводимых с клавиатуры или с файла.
 5.  Инструкция whileэто цикл с предусловием. Число повторений инструкции цикла  while определяется ходом выполнения программы. Данная  инструкция выполняется до тех пор, пока значение выражения, записанного после слова  while, не станет равным нулю (ложным). После слова while надо записывать условие выполнения инструкции цикла. Для завершения цикла while в теле цикла обязательно должны быть инструкции, выполнение которых влияет на условие завершения цикла. Цикл  do..while, как правило, используется для организации приближенных вычислений, в задачах поиска и обработки данных, вводимых с клавиатуры или с файла.

Пример: 

Вычислить значение функции y на заданном отрезке с шагом , где z – любое число используя 2 различных оператора цикла:

Тексты программы:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

void main()

{

float x,x1,x2,h,y;

double z;

clrscr();

puts(“ Введите начальное значение, конечное, шаг, z”);

scanf(“%f%f%f%d”,&x1,&x2,&h&z);

for(x=x1;x<=x2;x=x+h)

{

y=exp(z)-3*z+5*x*x;

printf(“ При x=%4.2f y=%4.2f\n”,x,y);

} //   for

getch();

}  //main

Протокол:

 Введите начальное значение, конечное, шаг, z

1 3 1 1

При x=1.00 y=6.00

При x=2.00 y=21.00

При x=3.00 y=46.00

Варианты заданий:

Вычислить значение функции y на заданном отрезке с шагом , где z – любое число используя 2 различных оператора цикла:

 1.  
 2.  
 3.  

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  

Контрольные вопросы:

 1.  Как записывается и как работает оператор for?
 2.  Для организации, каких циклов применим оператор for?
 3.  В чем отличие оператора while от оператора do..while?
 4.  Напишите оператор цикла, который не выполняется не разу.
 5.  Напишите оператор цикла, который выполняется неограниченное число раз.

 

Содержание отчета:

 1.  Краткие теоретические сведения.
 2.  Схемы алгоритмов.
 3.  Тексты составленных программ.
 4.  Протоколы к составленным программам.
 5.  Вывод о проделанной работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69311. Організація інформації у файловій системі 61.5 KB
  У сучасних ОС файли у файловій системі не прийнято зберігати одним невпорядкованим списком (зазначимо, що можливі винятки, наприклад, для вбудованих систем). Десятки гігабайтів даних, що зберігаються зараз на дисках, вимагають упорядкування, файли, в яких перебувають ці дані...
69312. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь 146 KB
  Методи розвязування систем нелінійних рівнянь Нехай маємо деяку систему нелінійних рівнянь 6.54 де Для розвязку нелінійної системи 6. Якщо при k→∞ xik→αi i = 12n то кажуть що метод сходиться до деякого розвязку.
69313. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь 85 KB
  Описана процедура повторюється n раз, поки не будуть виключені всі корені. Однак часто поліноми мають комплексно–спряжені корені. У цьому випадку початкове значення вибирається також комплексно–спряженим zk = xk + jyk і після визначення пари таких коренів виключається...
69314. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь 802.5 KB
  Методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у залежності від числа використовуваних у формулі (8.8) попередніх значень функції чи її похідної підрозділяються на однокрокові (коли використовується інформація тільки про одну попередню точку)...
69315. БАГАТОКРОКОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 555 KB
  В главі 8 було розглянуто однокрокові алгоритми обчислення наближеного розв’язку в точці tn + 1 з використанням інформації про розв’язувану задачу тільки на відрізку (tn,tn + 1) завдовжки в один крок. Логічно припустити, що можна підвищити точність методу...
69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розвязок в аналітичному вигляді стає неможливим. розвязок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розвязок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розвязку ε = b відхил або невязка розвязку системи рівнянь x = b. Невязка може бути малим а помилка розвязку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...