50141

Вивчення лічильника змінного струму

Лабораторная работа

Физика

Вивчення лічильника змінного струму. Мета роботи: Вивчення принципу роботи лічильника змінного струму. Будова електричного лічильника змінного струму показана на рис. На кожному лічильнику вказана його постійна С величина її визначається кількістю енергії при споживанні якої в колі диск лічильника здійснює один оберт.

Украинкский

2014-01-16

66 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 12.

Вивчення лічильника змінного струму.

Мета роботи:   Вивчення принципу роботи лічильника змінного струму.

Прилади і обладнання: електричний лічильник, амперметр, вольтметр, секундомір, набір електричних ламп розжарення.

Будова приладів індукційної системи і принцип їх роботи, описані в розділі 1  п.11.  Будова електричного лічильника змінного струму показана на рис.1.8 ( див. Розділ 1. п.11е.).

 На кожному лічильнику вказана його постійна С, величина її визначається кількістю енергії, при споживанні якої в колі диск лічильника здійснює один оберт. Тоді . За допомогою амперметра, вольтметра та секундоміра можна визначити I, U та  t, а значить, визначити споживану енергію при активному навантажені в електричному колі:

.

 Нехай потягом часу t диск виконав N1 обертів. Знайдемо постійну лічильника С1 як коефіцієнт пропорційності між кількістю енергії  і числом обертів диску N1:

          (7.24)

(С1 відповідає кількості електричної енергії, при споживанні якої в колі диск лічильника здійснює один оберт).

Відносну похибку знаходимо згідно з рівнянням  

      (7.25)

Порядок виконання роботи.

  1.  Скласти схему за  рис.7.9. Увімкнути в  електричне коло одну лампу.
  2.  Виміряти час  t,  протягом якого лічильник виконає   N1 = 10-15 повних обертів; записати покази амперметра і вольтметра; обчислити значення С1 за формулою (7.24).
  3.  Повторити вимірювання і обчислення при різних навантаженнях, вмикаючи в коло дві, три, чотири лампи; результати записати в таблицю.

п/п

I, А

U, В

N1,

t, c

C1, Дж/об

C,Дж/об

, %

1

2

3

4

  1.  Визначити постійну лічильника: , Дж/об, де N - число обертів      диску  лічильника, що відповідає значенню енергії в  1кВт.год (N вказано на шкалі  лічильника ).
  2.  Обчислити відносну похибку за формулою (7.25), а також за класом

           точності приладів.

Контрольні запитання

  1.  Як виникає обертовий момент, що діє на диск?
  2.  Як виникає гальмівний момент?
  3.  Який фізичний зміст постійної лічильника?
  4.  Написати формулу для обчислення енергії електричного струму.

Рис.7.9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37666. Файли. Обробка файлів 449.25 KB
  Організувати послідовний файл на диску. Блок організації файла оформити окремою процедурою. Роботу бази організувати в діалоговому режимі. Окремими процедурами здійснити: редагування вибраного запису, тобто зміни запису за вибором; пошук за індексом запису в базі даних і виведення інформації про його наявність;
37668. Проектирование архитектуры ПО 54 KB
  Киев 2010 Проектирование архитектуры ПО Цель: исследование диаграмм компонентов и развертывание обретение навыков в их использовании. Диаграмма компонентов Архитектура ПО это представление ПО с помощью базовых элементов трех типов: компонентов соединителей и данных. Диаграмма компонентов Component digrm описывает физическое представление системы и обеспечивает переход от логического представления к реализации проекта в форме программного кода. Стереотипы компонентов такие: база данных DB; модуль который выполняется .
37670. Дослідження процеса поздовжнього прокатування 180.25 KB
  Теоретичні відомості Сутність усіх видів прокатування полягає в пластичному деформуванні заготовки нагрітої або холодної між валками. Прокатний валок У процесі прокатування валки знаходяться в дуже важких умовах під дією значних зусиль з проковзуванням металу заготовки по контактній поверхні валків в умовах значної зміни температур їх робочих поверхонь. Заготовка 1 втягується у зазор між обертовими валками 2 силою тертя Т і деформується на невеликій ділянці яка переміщується по прокатуваному металу під час руху заготовки у напрямку...
37671. Уравнения гиперболического типа 21 KB
  Простейшие задачи, приводящиеся к уравнению гиперболического типа. Уравнение колебаний неограниченной струны. Постановка краевых задач для уравнений описывающих колебательный процесс. Теорема единственности. Теорема устойчивости.
37672. Основные направления улучшения финансового состояния угольного предприятия 1.79 MB
  Анализ использования трудовых ресурсов, производительности труда и расходов на заработную плату. Анализ себестоимости продукции. Анализ состояния и использования основных фондов. Анализ финансовых результатов. Анализ финансового состояния. Значение финансового анализа предприятия. Информационное обеспечение финансовой деятельности предприятия...
37673. АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 32.5 KB
  АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ Особливості експлуатації АЕС обумовлені специфікою їх технологічної схеми. Однією з особливостей сучасних паротурбінних АЕС є їх робота на насиченому та слабо перегрітому парі з порівняно невисокими тисками пари перед турбіною 65 МПа. На сучасних АЕС застосовуються двоконтурні з реакторами води під тиском ВВЕР та одноконтурні з ―киплячими реакторами РБМК теплові схеми. В теплових схемах АЕС відсутні пароохолодники в регенеративних підігрівниках.