50160

Отчеты и обработка (1С)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Свойства отчета редактируются в палитре свойств Свойства отчета. Фактически объект метаданных типа Отчет или Обработка представляет собой форму модуль которой является алгоритмом построения отчета а таблица служит для выдачи результатов построения отчетов в требуемом виде. Внешним отчетом в системе называется отчет или обработка хранящийся вне конфигурации в отдельном файле внешнего отчета. Отличием внешнего отчета от объектов метаданных типа Отчет и Обработка является то что он представляет собой только форму.

Русский

2014-01-17

23.5 KB

1 чел.

13.2. Отчеты и обработка (1С)

Объект данных этого типа представляет собой алгоритм обработки информации на внутреннем языке системы. Обычно алгоритм имеет и описание печатной формы, которое используется для вывода результатов выполнения алгоритма на экран и принтер.

Отчеты - средство получения выходной информации. Источником данных для построения отчетов служат документы, справочники и регистры, также используется информация, хранящаяся в константах.

Обработка представляет собой выполнение различных действий над информацией. С точки зрения настройки системы эти два типа объектов метаданных совершенно одинаковы.

Вся работа с объектами метаданных типа «Отчеты» и «Обработка» ведется в окне «Конфигурация – Метаданные» по ветви дерева метаданных с соответствующим ключевым словом.

Свойства отчета редактируются в палитре свойств «Свойства отчета». Приемы редактирования совпадают с общими приемами редактирования свойств объекта метаданных.

Фактически, объект метаданных типа «Отчет» или «Обработка» представляет собой форму, модуль которой является алгоритмом построения отчета, а таблица служит для выдачи результатов построения отчетов в требуемом виде.

Внешним отчетом в системе называется отчет (или обработка), хранящийся вне конфигурации, в отдельном файле внешнего отчета. Отличием внешнего отчета от объектов метаданных типа «Отчет» и «Обработка» является то, что он представляет собой только форму.

Внешний отчет можно проектировать и отлаживать в процессе работы системы. Любой объект метаданных типа «Отчет» или «Обработка» может быть скопирован в файл внешнего отчета, и наоборот – форма объекта метаданных может быть заменена формой внешнего отчета.

Для создания внешнего отчета необходимо выбрать пункт «Новый» в меню «Файл» главного меню Конфигуратора и выбрать строку «Внешний отчет». На экран будет вызван редактор форм для разработки внешнего отчета. Для сохранения внешнего отчета в стандартном диалоге сохранения файла необходимо выбрать тип файла «Внешние отчеты» (*). По умолчанию внешний отчет сохраняется в подкаталоге ExtForms, который автоматически создается с информационной базой. При открытии внешнего отчета в Конфигураторе автоматически открывается редактор форм, позволяющий редактировать внешний отчет.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37696. Структура HTML-документа і Елементи форматування тексту 3.64 MB
  Ознайомитись зі структурою HTML-документів і елементами для керування розміткою Web-сторінки та відображенням символів. Вивчити синтаксис мови HTML. Навчитися першим навичкам роботи з інструментами створення найпростіших Web-сторінок.
37697. Встановлення вимог до функціональності програмного забезпечення із застосуванням засобів UML (Use Case diagram) та вербальних Специфікацій 150 KB
  Поселення відбувається портє і далі передається адміністратору для підтвердження внесення даних до БД. Адміністратор виконує всі операції з БД в тому числі: внесення змінення та видалення записів з бази а також внесення службової інформації що передбачає внесення особистих даних адміністратора та портьє. Портьє надає інформацію про поселення клієнтів адміністратору АС у вигляді: Перелік кімнат різних класів у готелі. Основний потік Надання інформації адміністратору.
37698. Визначення параметрів датчиків температури 117 KB
  Установка складається із теплового обєкта ТО резервуар з трансформаторним маслом в якому розміщені робочі гарячі спаї батареї термопар БТ резистори. Батарея термопар складається із трьох послідовно включених термопар завдяки чому її сумарна тсрмое. Холодні кінці термопар заглиблені в рідину що має температуру оточуючого середовища. За допомогою контрольного термометра ТІ вимірять температуру холодних кінців термопар t0.
37700. Критерій Стьюдента 74.92 KB
  Щільність розподілу Графік щільності розподілу Стьюдента за зовнішнім виглядом нагадує нормальні криві. Але вони значно повільніше спадають до осі t якщо особливо за малих значень n Складено таблиці розподілу Стюдента здебільшого виду для кількості ступенів волі від 1 до 20. Якщо кількість ступенів волі більша то можна застосовувати нормальний закон розподілу з нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією. Щільність цього розподілу подається формулою: Щільність розподілу Фішера має графік зображений на Для розподілу Фішера...
37701. Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 1.24 MB
  Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.
37702. Моделювання і розробка ІС 691 KB
  У рамках Rtionl Rose використовуються наступні графічні діаграми UML: Діаграма варіантів використання дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Діаграма класів дозволяє описати структуру інформаційних обєктів ІС. Діаграма станів дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи субєкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа. Діаграма діяльності використовуються для опису інформаційних процесів; Діаграма послідовності служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому...
37703. Побудова локальної комп’ютерної мережі 1.95 MB
  2 Завдання: Навчитись встановлювати драйвери мережних адаптерів в середовищі операційних систем Windows 2000 XP; дослідити схеми підключення мережних пристроїв в локальній компютерній мережі топології âзіркаâ та âієрархічна зіркаâ; навчитись налаштовувати адресацію компютерів в локальній компютерній мережі; дослідити способи перевірки працездатності компютерної мережі за допомогою діагностичних утиліт. ІРАДРЕС МАСКУ ПОДСЕТИ ШЛЮЗ...