50220

Взаимодействие поля постоянного магнита и проводника с током для измерения силы тока

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы. Наиболее удачной является конструкция гальванометра с радиальным магнитным полем: такое поле создано в узком зазоре между цилиндрическим полюсным наконечником N и S постоянного магнита и железным сердечником цилиндрической формы. S1=1 C1 чувствительность гальванометра.

Русский

2015-01-26

42.5 KB

3 чел.

Нижегородский государственный

архитектурно–строительный университет

Кафедра физики

Отчет

По лабораторной работе №29

«Исследование гальванометра магнитоэлектрической системы»

Выполнил студент  Проверил

Иванков А.Н.        преподаватель

Группа 0506        Краснов А.А.

Дата «___» сентября 2005г

Н.Новгород 2005 г


                                                                  

Цель работы: экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы.

Теоретическое введение:

В электрических приборах магнитоэлектрической системы используют взаимодействия поля постоянного магнита и проводника с током для измерения силы тока.

Принцип работы измерительных приборов магнитоэлектрической системы основан на следующих явлениях:

на рамку с током, помещённую в однородное магнитное поле, как известно, действует вращающий момент сил.

Mвр.= iSBsinα

Который приведёт к повороту рамки вокруг её оси и вызовет растяжение упругой пружины, прикреплённой к рамке. Возникающий при деформации пружины механический момент сил уравновесит действующий момент Mвр., т.е.:

Mвр.= Mупр.

Значение угла поворота рамки, при котором выполняется условие равновесия, можно измерить и определить сил у тока в рамке.

 

Наиболее удачной является конструкция гальванометра с радиальным магнитным полем: такое поле создано в узком зазоре между цилиндрическим полюсным наконечником N и S постоянного магнита и железным сердечником цилиндрической формы.

В таком цилиндрическом зазоре вектор магнитной индукции направлен по радиусу и совпадает с плоскостью рамки(α=900).

Mвр.= iS∙B∙sinα=const

При повороте рамки на угол φ возникает момент упругих сил Mупр. деформации пружины:

Mупр.=k1 φ

,где k1- коэффициент упругости пружины.

Гальванометр - высокочувствительный прибор, предназначенный для измерения слабых токов.

S1=1/C1 – чувствительность гальванометра.

Uд= iдRд –максимальная разность потенциалов,где Rдвнутреннее сопротивление.

Выполнение работы:

Результаты измерений и вычислений:

Rm1,Ом

U1,в

Rm2,Ом

U2,в

N,дел

S1(дел/А)

Rд(Ом)

<S1>(дел/А)

<Rд>(Ом)

500

0,028

1000

0,031

10

1666667

4166,66667

1472222,22

3943,1

1500

0,077

2000

0,085

20

1250000

3312,5

2500

0,137

3000

0,147

30

1500000

4350

Rд= (U2 Rm1- U1 Rm2)/ U1- U2

S1=n(Rm1-  Rm2/ U1- U2)

Вывод:

В данной работе был исследован гальванометр с неизвестным сопротивлением Rд и экспериментальным способом определено его среднее значение, равное  2632,4(Ом). Также определили чувствительность гальванометра S1  и его среднее значение, равное  995,7(дел/А).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57947. Использование формул сокращенного умножения 42 KB
  Оборудование: 1 ноутбуки; 2 урок сопровождается учебной презентацией компьютерная программа Microsoft Power Point Приложение 1; КП Использование формул сокращенного умножения; 2 буклет сообщение учащегося компьютерная программа Microsoft Office Publisher...
57948. Рівняння 44.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати і узагальнити загальні відомості щодо рівнянь рівносильні рівняння лінійні рівняння рівняннящо містять модуль розвязування задач за допомогою рівнянь.
57949. Узагальнення і систематизація знань учнів по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» 745.5 KB
  Сприяти формуванню практичних умінь та навичок розвязувати рівняння з однією змінною використовуючи основні властивості рівнянь; розвязувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності ініціативи...
57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розвязків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розвязків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...