50240

Г. Спенсер как основатель органической школы в социологии

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Герберта Спенсера считают основателем органической школы в социологии. В фундаментальном труде Основы социологии (1877) Спенсер проводил аналогии между биологической и социальной эволюцией, между живым организмом и обществом

Русский

2014-03-31

15 KB

21 чел.

Г.Спенсер как основатель органической школы в социологии.

Герберта Спенсера считают основателем органической школы в социологии. В фундаментальном труде "Основы социологии" (1877) Спенсер проводил аналогии между биологической и социальной эволюцией, между живым организмом и обществом, например: общество как биологический организм в течение длительного периода своего существования растет, увеличивается в объеме (так же происходит преобразование малых государств в империи); в процессе роста общества его структура усложняется так же как усложняется структура организма в процессе биологической эволюции; усложнение структуры сопровождается дифференциацией функций, что приводит к усилению взаимозависимости и взаимодействия частей целого. Принципиальное отличие общества от биологического организма Спенсер видел в том, что в живом организме элементы существуют ради целого, а в обществе - наоборот. Органистичний подход открывал возможность применения в социологии естественнонаучных методов. Заинтересовавшись теорией естественного отбора Чарльза Дарвина, Герберт Спенсер применил концепцию выживания сильнейших к социальному миру. Этот подход получил название социальный дарвинизм. Спенсер отстаивал идею, что правительство не должно вмешиваться в процессы, происходящие в обществе естественным образом. Только в этом случае "приспособлены" люди и социальные институты и организации выживать, а "неприспособленные" - вымирать. Будучи последовательным в своих рассуждениях, Спенсер настаивал, что государство не должно перераспределять бюджет в пользу вдов, сирот, больных. Однако было бы ошибкой считать Спенсера мизантропом. Так, например, он был сторонником благотворительности как частного дела, задача которой видел в том, чтобы "смягчать, насколько это совместимо с другими целями, несправедливость природы".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80947. Контроль навчання, його функції, види методи 37.51 KB
  У дидактиці це нагляд спостереження і перевірка успішності учнів. Спостереження за учнями під час занять перевірка їх знань навичок і вмінь зошитів навчальної і практичної діяльності учнів є засобами контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінки Функції контролю перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів. Ці функції оцінки знань учнів різнопланові.
80948. Система перевірки знань, умінь, навичок; учнів після вивчення теми «Україна в другій половині XIX століття» 35.42 KB
  Повторити та узагальнити матеріал з даної теми. Хронологічний конкурс Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання хронології історичних подій. Командам потрібно розташувати події в хронологічній послідовності і вказати дати, коли вони сталися. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів.(робота з індивідуальними картками)
80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.