50291

Получение основных навыков проектирования схем в редакторе пакета Quartus. Изучение функционирования простейшего КЦУ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Сохранить и откомпилировать полученный файл. Путь к компилятору: Processing – Start Compilation, или соответствующий значок верхнего меню редактора. Если компилятор указывает на ошибки, обратиться к преподавателю или лаборанту.

Русский

2014-01-20

81.5 KB

7 чел.

Лабораторная работа № 1.

Исследование дешифратора.

Цель работы: получение основных навыков проектирования схем в редакторе пакета Quartus. Изучение функционирования простейшего КЦУ.

 

Задание на работу в лаборатории.

1. Зайдя в свою директорию, на рабочем столе правой клавишей мыши создать кнопку запуска. В открывшемся окне  возле кнопки Имя записать Quartus , а возле кнопки Команда активировать  Просмотреть и указать  путь (файловая система/afs/dcti.sut.ru/soft/quartus).  Затем нажать ОК, на рабочем столе появится ярлык Quartus. Пользуясь созданной кнопкой запустить пакет Quartus 7.1.

2.Открыть проект. Для этого в окне File верхнего меню выбрать New project wizard, указать путь к проекту /afs/dcti.sut.ru/homes/students/m8.../m8.n…/xx, объявить его имя, нажать Next. Окно добавления внешних файлов пока проигнорировать, Next. Выбрать тип кристалла: Cyclone – верхнее окно меню, EP1C6T144C8 – нижнее окно меню. Нажать FINISH.

3. Открыть файл VHDL- редактора.  Для этого проделать следующий путь: File – New – VHDL File. При таком выборе откроется окно редактора. На открывшемся поле  записать программу функционирования дешифратора на 3 входа. Обратите внимание на то, что в программе  имя устройства –dec. Замените его в соответствии с именем вашего проекта или файла верхнего уровня.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec is

port(

adr_i: in bit_vector(2 downto 0);

data_out: out bit_vector(7 downto 0)

);

end dec;

architecture BBB of dec is

begin

p0: process (adr_i)

begin

case adr_i is

when "000"=>data_out<="00000001";

when "001"=>data_out<="00000010";

when "010"=>data_out<="00000100";

when "011"=>data_out<="00001000";

when "100"=>data_out<="00010000";

when "101"=>data_out<="00100000";

when "110"=>data_out<="01000000";

when "111"=>data_out<="10000000";

end case;

end process;

end ;

5.Сохранить и откомпилировать полученный файл. Путь к компилятору: Processing – Start Compilation, или соответствующий значок верхнего меню редактора. Если компилятор указывает на ошибки, обратиться к преподавателю или лаборанту.

6. Построить временные диаграммы работы устройства. Для этого открыть файл временных диаграмм File – New – Others Files – Vector Waveform File. C помощью двух кликов мышью с левой стороны от вертикальной оси открыть окно Insert Node or Bus, выбрать в нем кнопку Node Finder. В разделе Filter выбрать Pins all, затем нажать List и проверить наличие списка выводов схемы в левом окне. Перенести список в правую часть с помощью кнопки >>, нажать OK. Временные интервалы – клик на обозначении вывода, обращение к опции C бокового меню, выбор в открывшемся окне пути Timing, установка временного интервала в ns. (20ns, 40ns, 80ns).

Сохранить  файл и обратиться к симулятору: Processing – Start Simulation или соответствующий значок верхнего меню редактора. При получении сообщения об ошибках обратиться к преподавателю или лаборанту. Если симуляция прошла без ошибок, проанализировать полученные диаграммы.

Отчет должен содержать программу устройства и диаграммы его работы.

В качестве проверки полученных знаний попробуйте самостоятельно составить программу работы шифратора на 4 входа и проанализировать временные диаграммы этого устройства. Внимание! При записи программы по образцу, указанному выше необходимо  запись bit_vector заменить на std_logic_vector  и, т.к. оператор требует записи всех комбинаций, последняя строка описания поведения устройства имеет следующий вид:                     when others=>adr_out<=”ZZ”           


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33474. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх і особливості їх призначення 32 KB
  98 це такі основні види покарання: 1 штраф; 2 громадські роботи; 3 виправні роботи; 4 арешт; 5 позбавлення волі на певний строк. Крім того значно меншими є строки цих покарань: громадські.роботи можуть бути призначені на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і тривалість їх не може перевищувати двох годин на день; строк виправних робіт встановлений від двох місяців до одного року при цьому відрахування в прибуток держави призначаються судом у розмірі від п'яти до десяти відсотків. 101 арешт полягає у триманні неповнолітнього в...
33475. Співучасники в злочині можуть виконувати різні ролі 31.5 KB
  Виконавцем (співвиконавцем) вважається особа, яка у співучасті з іншими субєктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб
33476. Вина 46 KB
  Форми вини — це зазначені в кримінальному законі сполучення певних ознак свідомості і волі особи, що вчиняє суспільно небезпечне діяння
33477. Виправні роботи 26 KB
  57 КК застосовуються до особи за місцем роботи на строк визначений за вироком суду з відрахуванням у доход держави відповідного відсотка її заробітку. Виправні роботи призначаються на строк від шести місяців до двох років і обов'язково супроводжуються відрахуванням із суми заробітку засудженого у доход держави в розмірі встановленому вироком суду в межах від десяти до двадцяти відсотків заробітку засудженого. Виправні роботи це покарання яке широко застосовується на практиці.
33478. Громадські роботи 24.5 KB
  56 КК полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільне корисних робіт вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
33479. Звільнення від кримінальної відповідальності 26 KB
  Перебіг давності переривається в разі ухилення особи від органу досудового розслідування або суду або в разі вчинення іншого злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. Давність не застосовується в разі вчинення таких злочинів: ст.
33480. Територія України 29.5 KB
  6 КК де зазначено що особи які вчинили злочини на території України підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. б КК злочин визнається вчиненим на території України якщо його було почато продовжено закінчено або припинено на території України незалежно від того де особу було віддано до суду в зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього діяння на території України так і випадки вчинення діяння як на території України так і на території інших держав. Поняттям територія України...
33481. Принципи чинності кримінального закону у часі 30.5 KB
  За загальним правилом закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. При цьому під опублікуванням закону про кримінальну відповідальність треба розуміти опублікування його в офіційному друкованому виданні.Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність який скасовує злочинність діяння або помякшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом...
33482. Ексцес виконавця 26 KB
  Ексцес виконавця вчинення виконавцем злочину дій які не охоплюються умислом інших співучасників якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій запланованих іншими учасниками. Кількісний ексцес має місце там де виконавець учинив однорідний злочин але більш тяжкий ніж було заплановано співучасниками наприклад вчинив розбій замість крадіжки. В цьому разі виконавець несе відповідальність за статтею що передбачає покарання за фактично вчинений ним злочин а співучасники несуть...