50315

Дослідження підсистеми комутації та керування системи Alcatel 1000 E-10

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Вивчити принципи побудови функції підсистеми комутації та керування ОСВ283 lctel 1000 E10 призначення мультипроцесорних станцій. У процесі самопідготовки вивчити призначення апаратних засобів ОСВ283. Ознайомитися з функціональною архітектурою ОСВ283.3 Розглянути програмні засоби ОСВ283 lctel 1000 E10.

Украинкский

2014-01-20

759.5 KB

19 чел.

Лабораторна робота №5

Дослідження підсистеми комутації та керування системи Alcatel 1000 E-10.

Комутаційна матриця МСХ

1. Мета роботи: Вивчити принципи побудови, функції підсистеми комутації та керування ОСВ-283 Alcatel 1000 E-10, призначення мультипроцесорних станцій. Вивчити принципи побудови комутаційної матриці МСХ.

2. Підготовка і порядок виконання лабораторної роботи

2.1 У процесі самопідготовки вивчити призначення апаратних засобів ОСВ-283.

2.2 Ознайомитися з функціональною архітектурою ОСВ-283.

2.3 Розглянути програмні засоби ОСВ-283 Alcatel 1000 E-10.

2.4 Отримати практичні навики побудови комутаційної матриці МСХ системи Alcatel 1000 E-10.

2.5 Виконати завдання відповідно з варіантом.

2.6 Оформити звіт у відповідності з розділом 6.

3. Ключові питання

3.1 Функції підсистеми комутації та керування ОСВ-283 Alcatel 1000 E-10?

3.2 Що є основою для побудови ОСВ-283?

3.3 Призначення функціональних модулів підсистеми ОСВ-283: URM, BT, ETA, PUPE, OM, MQ, GX, MR, TX, TR, PC?

3.4 Яким чином здійснюється зв’язок між  мультипроцесорними станціями в ОСВ-283? 

4. Зміст роботи     

 1.  Функціональна архітектура ОСВ-283.

    Система Alcatel 1000 Е-10 (рис.1) складається з трьох незалежних функціональних блоків:

- підсистеми абонентського доступу, яка забезпечує підключення аналогових та цифрових АЛ;

- блоку комутації та керування, який виконує обробку викликів та комутацію каналів;

- блоку супроводження та технічного обслуговування, якому належать всі функції адміністрування мережі.

 

Рис.1 – Блок-схема системи комутації Alcatel 1000 Е-10

    Два останніх функціональних блоки утворюють підсистему комутації та керування (ОСВ-283).

    ОСВ-283 представляє собою сполучення апаратних та програмних засобів, які виконують наступні функції:

- головний пристрій керування;

- комутаційна матриця;

- синхронізація;

- ІКМ-мультиплексний доступ;

- сервісні блоки;

- управління конфігурацією.

    ОСВ-283 базується на мультипроцесорних станціях, які виконують функції керування та комутації.

    Підсистема ОСВ-283 побудована з використанням наступних принципів:

 1.  Розподілена архітектура - функції ОСВ-283 розподіляються між апаратними блоками, які зв’язані комутаційними інтерфейсами. Використання цього основного принципу забезпечує стійку роботу АТС та керування трафіком при високій якості обслуговування.
 2.  Відкрита архітектура, яка забезпечує легкість розширення програмних та апаратних компонентів системи у відповідності з трафіком та функціями, які потребують замовники. Використання цього принципу забезпечує можливість введення додаткових функцій у процесі експлуатації АТС.

Незалежність програмного забезпечення від компонентів АТС та їх технологічної модернізації, що робить можливим перенос існуючої бібліотеки програм на нове покоління керуючих мультипроцесорних станцій.

    ОСВ-283 можна розглядати, як сукупність функціональних модулів, кожний з яких вирішує відповідні задачі.

    Матриця MCX виконує функцію комутації та дозволяє підключити до 2048 матричних ліній. LR являється внутрішнім ІКМ-трактом з разрядністю 16 біт на канал (32 канали).

    Матриця MCX керується функцією COM (контролером матриці). COM здійснює встановлення, нагляд та перехрещування з’єднань.

    База часу (BT) виробляє імпульси синхронізації для LR та ІКМ-трактів, а також для годинника комутатора. Генерація синхроімпульсів може бути автономною або підпорядкованою зовнішньому ритму.

    Контролер ІКМ-трактів (URM) забезпечує інтерфейс між зовнішніми ІКМ-трактами та ОСВ-283. Ці ІКМ-тракти надходять від віддалених блоків абонентського доступу або віддалених концентраторів, від зустрічних АТС та вузлів, а також від автовідповідача.

    Менеджер додаткового обладнання (ETA) підтримує генератори тону, приймачі та генератори частоти, годинник комутатора.

    Обробник сигналізації МККТТ №7 (PUPE) здійснює обробку протоколу сигналізації №7, а також перемикання повідомлень блоків CSN.

    Контролер сигналізації №7 (PC) здійснює керування мережею сигналізації №7 та захист PUPE. Крім того, PC вирішує різні задачі по спостереженню, які не зв’язані безпосередньо з сигналізацією №7.

    Обробник викликів (MR) відповідає за встановлення з’єднань та припинення з’єднань. Він приймає рішення, необхідні для обробки з’єднань після дослідження абонента та аналізу, проведеного менеджером бази даних (TR). MR обробляє виклики, які надходять, звільняє обладнання, подає команду про з’єднання або роз’єднання. Додатково MR відповідає за різні задачі керування (тести ЗЛ, різні види спостереження).

    Менеджер TR керує базами даних абонентів та груп ЗЛ. TR постачає MR, по його запиту, характеристики абонентів та ЗЛ, що необхідні для встановлення та розриву з’єднань. TR також встановлює відповідність між отриманим набором цифр та адресами груп ЗЛ або абонентів.

    Таксировщик та вимірювач трафіку (TX) виконує функцію нарахування платні за телефонний зв’язок. TX відповідає за підрахунок суми платні за кожне з’єднання, зберігання інформації про платню кожного абонента станції. Додатково TX вирішує задачі по нагляду за ЗЛ та абонентами.

    Контролер комутаційної матриці (GX) відповідає за встановлення та захист з’єднань після отримання:

- вимог з’єднання або роз’єднання, які надходять від обробника викликів MR або розподільника повідомлень (MQ);

- повідомлень про помилки, що видаються контролером COM.

    MQ відповідає за розподілення та формування внутрішніх керуючих повідомлень між різними функціональними модулями (MR, TX, URM, ETA, GX).

    Модуль супроводження та технічного обслуговування (OM) вирішує різні задачі керування та технічного обслуговування системи Alcatel 1000 E-10.

    OM здійснює:

- завантаження програмного забезпечення та даних, необхідних для ОСВ-283 та CSN;

- тимчасове зберігання інформації по детальному рахунку;

- збір даних про тривоги, що надходять від мультипроцесорних станцій;

- центральний захист системи.

    Крім того, OM надає двонаправлений зв’язок з мережею TMN. Доступ до OM забезпечує маршрутизатор повідомлень OM (ОС). Функціональні модулі зв’язані один з одним через комутаційний мультиплекс. Ця сукупність мультиплексів служить для зв’язку між окремими елементами ОСВ-283.

    Кожна система ОСВ-283 має:

- один мультиплекс MIS для взаємодії між функціями керування (MR, TX, TR, MQ, GX, PC) або між функціями керування і програмного супроводження та технічного обслуговування (ОМ);

- від 1 до 4 мультиплексів MAS для взаємодії між функціями комутації (URM, COM, ETA, PUPE) та функціями керування;

- мультиплекс тривог (MAL), який виконує збір тривог по електроживленню.

    Структурна схема підсистеми комутації і керування ОСВ-283 представлена на рис.2.

 1.  Програмне забезпечення ОСВ-283.

    ОСВ-283 має складну модульну архітектуру програмного забезпечення. Різні програмні модулі об’єднуються в групи для обробки різних функцій керування або супроводження та технічного обслуговування. Ці групи модулів, які призначені для виконання заданої функції, призвели до реалізації того, що звичайно має назву “логічна машина”.

    Логічна машина - це логічний набір (програми та дані), який може бути завантажений у мультипроцесорну станцію та виконувати специфічну функцію. Таким чином, в ОСВ-283 логічними машинами являються: MR, TR, TX, MQ, GX, PUPE, PC, OM, OC, URM, ETA, COM.

    Кожна логічна машина має свій блок програм у відповідності з функціями, які виконуються. Так, наприклад, всі керуючі логічні машини (MQ, MR, TX, TR, OC) мають деяку сукупність програм, яка має назву - блок обміну (ECH). Блок ECH призначений для реалізації зв’язку між логічними машинами.

    Програмне забезпечення ОСВ-283 в цілому має наступні переваги:

- експлуатаційна гнучкість дозволяє виділяти діалоговий термінал визначеної функції по захисту, а також адаптувати людино-машинну мову до мов різних країн;

- безпека, що дозволяє захищати систему від будь-якого типу програмних помилок;

- незалежність програмних засобів від апаратних засобів, які полегшують впровадження технологічних досягнень.

 1.  Апаратне забезпечення ОСВ-283.

    Апаратне забезпечення ОСВ-283 базується на мультипроцесорних станціях (SM). Існує один базовий тип SM – мультипроцесор Alcatel 8300 з різними варіантами:

SMC- мультипроцесорна станція керування;

SMA- мультипроцесорна станція додаткового обладнання;

SMT- мультипроцесорна станція підключення ІКМ-систем;

SMX- мультипроцесорна станція керування комутаційною матрицею;

SMM - мультипроцесорна станція супроводження та технічного обслуговування;

         STS - станція синхронізації та бази часу.

    В кожну SM завантажуються логічні машини для виконання відповідних функцій. Мультипроцесорні станції SMX створюють головну комутаційну матрицю MCX, яка складається з двох гілок: А та В. Крім мультипроцесорних станцій, в ОСВ-283 входить станція синхронізації та бази часу (STS). Матриця MCX з’єднується з мультипроцесорними станціями та STS за допомогою ліній LR.

    Зв’язок між мультипроцесорними станціями відбувається через мультиплекси (MIS та MAS):

-   MIS забезпечує зв’язок керуючих станцій SMC зі станцією технічного обслуговування SMM. Кожна система ОСВ-283 має один мультиплекс MIS;

-   MAS (загальностанційний мультиплекс доступу до мультипроцесорних станцій) - забезпечує зв’язок керуючих станцій SMC зі станціями SMT, SMA та SMX. Залежно від конфігурації ОСВ-283 може мати від 1 до 4 мультиплексів MAS.

    Кожний мультиплекс MIS або MAS складається з двох кілець: A та B. Коли обидва кільця знаходяться в працездатному стані, трафік ділиться між ними. Коли одне з кілець знаходиться в непрацездатному стані, інше кільце повинне підтримувати весь трафік.

    Кожна система ОСВ-283 має мультиплекс тривог MAL, який виконує збір тривог по електроживленню від усіх мультипроцесорних станцій.

    Загальна архітектура апаратного забезпечення ОСВ-283 представлена на рис.3.

    Розглянемо більш детально призначення та структуру різних апаратних блоків ОСВ-283.

    Мультипроцесорні станції (SM).

    Кожна SM складається з ряду основних апаратних компонентів, до яких при необхідності можуть додаватися додаткові компоненти.

    До основних апаратних компонентів відносяться:

- BSM - 16-бітна шина мультипроцесорної станції. Це головна шина, до якої підключаються всі компоненти SM.

- Головний процесор (PUP), який включає мікропроцесор, що працює на частоті 16 МГц, а також 1 Мбайт власної пам’яті.

- Загальна пам’ять (MC). Зв’язок PUP з MC може відбуватися через шину BSM, а також через BL - 32-розрядну локальну шину. В пам’ять кожної SM завантажуються логічні машини (програми та дані), необхідні для виконання відповідних функцій.

- Головний мультипроцесорний контролер CMP, який забезпечує зв’язок з іншими SM через мультиплекс MIS або MAS.

    SMC підтримує наступні функції:

- MR: обробка викликів (встановлення та перехрещування з’єднань);

- TR: керування базами даних абонентів та ЗЛ;

- TX: нарахування оплати за телефонний зв’язок;

- MQ: розподіл повідомлень (маркер);

- GX: встановлення та захист з’єднань у комутаційній матриці;

- PC: керування мережею сигналізації №7.   

 

    SMA виконує функції: ETA (керування додатковим обладнанням) та PUPE (обробка протоколу сигналізації №7). SMA може підтримувати логічну машину ETA, логічну машину PUPE або обидві ці логічні машини одночасно. SMA містить додаткове обладнання ОСВ-283: приймачі/генератори частоти, ланцюги конференц-зв’язку, тональні генератори, ланцюги керування часом, приймачі/передавачі сигналізації МККТТ№7. Кожна SMA підключається до головної комутаційної матриці MCX за допомогою 8 матричних ліній LR.

    SMT  підтримує  логічну  машину  URM,  тобто забезпечує інтерфейс між  ОСВ-283 та віддаленими пристроями (зустрічними АТС та вузлами, віддаленими CSN та віддаленими CN). Крім того, через SMT підключається автовідповідач, який в системі ОСВ-283 є повністю цифровим пристроєм. SMT виконує наступні функції:

- підключення та керування ІКМ-лініями (2Мбіт/с);

- прийом/передавання сигналізації;

- попередня обробка сигналізації по виділеному каналу;

- передавання синхросигналів до станції STS.

    SMM підтримує логічні машини OM та РC і виконує наступні функції:

- загальне керування системою Alcatel 1000 E-10;

- зберігання даних системи;

- центральний захист системи;

- обробка зв’язку “людина-машина”;

- збір даних про тривоги, що надходять від різних SM по мультиплексу MAL;

- можливість підключення до мережі TMN.

    З точки зору апаратного забезпечення, MCX складається із станцій керування комутаційною матрицею (SMX). Кожна гілка MCX може містити від 1 до 8 SMX.

    Кожна SMX приймає потроєні сигнали синхронізації, що виходять від станції STS, та розподіляє їх на комутаційну матрицю та інтерфейси ILR.

    STS включає:

- потрібний блок бази часу BTT, що складається з трьох модулів OSC (OSC 0, OSC 1, OCS 2);

- інтерфейс зовнішньої синхронізації HIS, який може бути дубльований (HIS 0 та HIS 1).

    HIS отримує зовнішні синхросигнали (2МГц) від однієї зі станцій SMT, яка обирається за принципом першості.

    BTT отримує зовнішні синхросигнали через інтерфейс HIS та генерує внутрішні сигнали сигналізації (8МГц). Ці сигнали необхідно розподілити по блокам АТС. Для виконання цієї функції BTT передає сигнал 8 МГц та сигнал циклової синхронізації 8 МГц у кожну гілку MCX. Обидва ці сигнали потрійні, вони приймаються відповідними SMX та розподіляються після мажоритарного логічного вибору на комутаційну матрицю та інтерфейси ILR.

 1.  Конструктивна реалізація ОСВ-283.

    ОСВ-283 містить 32 типи плат, які можуть розміщуватися у стандартних стативах шести типів, які є будівничими блоками для АТС будь-якої ємності.

    Мультипроцесорні станції SM розміщуються у стандартних стативах, кожний з яких містить 5 касет. Крім простору, що займає SM, кожна касета містить також перетворювачі, плати міжпроцесорного інтерфейсу та плати упорядкування аварійних сигналів. Станція синхронізації та бази часу STS завжди займає одну касету.

    Матриця MCX розміщується на одному або більше стандартних стативах, кожний з яких включає 5 касет. Верхня касета містить 16 плат, кожна з яких обробляє 16 матричних ліній (LRE/LRS), тобто касета здатна здійснити обробку 256 LRE/LRS. Інші касети містять комутаційні та керуючі плати. Кожна така касета містить також перетворювачі, плати міжпроцесорного зв’язку та плату упорядкування аварійних сигналів.

    В залежності від ємності станції виділяють наступні типи конфігурації системи:

 •  мала конфігурація – може обслуговувати до 10000 абонентів;
 •  середня конфігурація – 10000 – 18000 абонентів;
 •  велика конфігурація – до 40000 абонентів;
 •  компактна конфігурація – до 5000 абонентів.     

    Типова конфігурація ОСВ-283 включає 3 стативи для АТС ємністю 10000 ліній та збільшується до 4 стативів для АТС ємністю 20000 ліній. Компактна конфігурація ОСВ-283, що розміщується в 1 стативі, може обробляти до 5000 ліній з відповідним обладнанням CSN.

 1.  Підсистема комутації МСХ.

    Підсистема комутації має наступні основні характеристики:

 •  повністю дубльована одноланкова комутаційна матриця із просторово-часовою комутацією (дві гілки – СХа й СХb) (рис.4);
 •  модульне розширення без яких-небудь порушень неперервності;
 •  16-бітова комутація із просторово-часовим розподілом.

    Як доповнення до восьми бітів комутуємого часового інтервалу, для виконання перевірок з’єднання використовуються три з восьми додаткових бітів. Інші пять додаткових бітів зарезервовані для передавання сигналізації по тому ж каналу.

    Центральна комутаційна матриця (МСХ) встановлює двонаправлене з’єднання (виконує функцію комутацію)  із блоками доступу (CSN, SMT й SMA) по каналах із просторово-часовим розподілом. Лінії зв'язку між цими блоками доступу й МСХ називаються LR-лініями зв'язку.

    По LR-лініях зв'язку здійснюється синхронне передавання сигналів 32 16-бітових канальних інтервалів (лінії зв'язку 4 Мбіт/с), тобто LR є внутрішнім ІКМ-трактом з разрядністю 16 біт на канал (32 канали). Вони складаються із вхідної лінії (LRE) та вихідної лінії (LRS).

Рис. 4 – Підсистема комутації МСХ

    Для кожного виклику з’єднання встановлюються одночасно в обох гілках СХа й СХb.

    Кожна гілка містить наступні елементи:

 •  квадратну матрицю з максимальною ємністю на 2048 ІКМ-систем;
 •  інтерфейс ILR для LRE й LRS.

    Головна комутаційна матриця MCX виконує наступні функції:

- однонаправлене з’єднання між будь-яким вхідним каналом та будь-яким вихідним каналом. Одночасно може бути стільки з’єднань, скільки є вихідних каналів;

- з’єднання між будь-яким вхідним та будь-якими М-вихідними каналами;

- з’єднання N-вхідних каналів, що належать якому-небудь циклу, з N-вихідними каналами,  які  належать  тому  ж  циклу. Ця функція називається  “з’єднання N*64 кбіт/с”.

    Двонаправлене з’єднання між викликаючою стороною А та викликаємою стороною Б відбувається у формі двох одонаправлених з’єднань.

    Вибір активної гілки MCX відбувається пристроєм SAB, що знаходиться в SMT. Завдяки дублюванню, у випадку виходу з ладу якого-небудь компонента MCX або однієї з гілок, цілком відсутнє падіння трафіку.

    Центральна комутаційна матриця побудована на модулях з часовою комутацією й комутує часові канальні інтервали з 64 LRE-ліній на 64 LRS-лінії.

    Підсистема комутації з максимальною ємністю 2048 LRE x 2048 LRS утворюється комбінацією n x n модулів часової комутації (де, n = 32) у квадратну матрицю.

    Таким чином, підсистема комутації може поступово нарощуватися без переривання сервісу, шляхом простого додавання модулів часової комутації.

    Кожне з'єднання встановлюється на єдиному комутаційному модулі, що означає, що дана матриця має єдину ланку просторово-часового шукання.

    Ця характеристика може бути використана для встановлення n x 64 кбіт/с напівпостійних ліній зв'язку. Це означає також, що теоретична середня затримка МСХ складає один кадр (125 мкс) для будь-якого з'єднання.

    Крім того, підсистема комутації не блокується, а час установки дуже малий.

    Базовим елементом матриці є часовий комутатор, здатний комутувати часові канали від 256 вхідних ІКМ-трактів до 256 вихідних трактів при середньому часі перенесення часових каналів 125мкс для будь-якого з'єднання. Квадратна комутаційна матриця 2048 х 2048 ІКМ-трактів будується шляхом композиції до восьми модулів комутації (рис.5). Вісім модулів комутації підтримують 2048 ІКМ-систем. Керування кожним модулем комутації здійснює SMX-станція, яка реалізує керування з'єднаннями й забезпечує інтерфейс з іншими мультипроцесорними станціями і часовою базою (кожна гілка MCX може містити від 1 до 8 SMX). Кожен модуль з'єднаний з LRE-лініями і комутує будь-який часовий канальний інтервал вхідного каналу на будь-який часовий канальний інтервал вихідного каналу по 256 LRS-лініям зв'язку. Така структура виключає необхідність пошуку шляху всередині матриці.

Рис. 5 - Квадратна комутаційна матриця

    ILR-інтерфейси.

    LRE-лінії приєднуються до ILR-інтерфейсів, які передають закодовані вибірки на квадратну матрицю та приймають вибірки з цієї матриці для передавання по LRS-лініях.

    ILR також використовує три контрольних біти та біти активації тестів і розподіляє сигнали хронування.

    МСХ-керування.

    Функції керування підсистеми комутації виконуються програмною машиною СОМ, яка підтримується мультипроцесорними станціями комутації (SMX). COM здійснює встановлення, нагляд та перехрещування з’єднань.

    Кожний модуль комутації (2048 LRE x 256 LRS) потребує виділення SMX-станції, що дає в результаті максимум вісім SMX-станцій для кожної гілки.

    SMX-станція виконує функції управління відповідним модулем комутації і забезпечує інтерфейс між цим модулем комутації та  мультипроцесорною станцією керування (SMC).

    Вона приймає команди з'єднання і роз'єднання від цих SMC-станцій та надсилає відповіді від підсистеми комутації.

    Крім того, кожна станція приймає тричі дубльовані сигнали хронування (8 МГц і кадрова синхронізація), які вона вибирає за мажоритарним принципом і розподіляє на центральну комутаційну матрицю, а також на SMT та CSN блоки доступу через ILR-интерфейси.

    Модуль комутаційної матриці 2048 LRE х 256 LRS будується на основі базового блоку, здатного комутувати часові канали 64 LRE х 64 LRS.

    У цьому випадку комутаційна матриця складається з чотирьох блоків. Кожна колонка має 64 LRE-вхідних ліній, а також 64 LRS-вихідних ліній.

    Для того, щоб забезпечити 2048 LRE-вхідних ліній необхідно 32 колонки, а для того, щоб забезпечити 256 LRS-лінії необхідно чотири блоки.

    Комутація каналів відбувається тільки через один основний блок 64 LRE х 64 LRS просторово-часового комутатора, тобто кожне з’єднання встановлюється на єдиному комутаційному модулі.

    Інтерфейси підсистеми комутації.

    Підсистема комутації з’єднана з блоками доступу (CSN, SMT, SMA) по LR-лініях (LRE та LRS). Ці лінії здійснюють передавання інформації зі швидкістю 4 Мбіт/с (16 біт на канал) і складаються із провідних пар для відстаней до L=50м.

    Надалі передбачається використання волоконно-оптичних ліній 34 Мбіт/с (мультиплексуючих вісім ліній LRE або LRS) при відстанях до 300м.

    Цей спосіб організації, разом із визначеною організацією розподілу сигналу хронування, забезпечує високу гнучкість у розміщенні пристроїв доступу навколо центральної комутаційної матриці в машинному залі АТС.

    Безпека функції комутації.

    Центральна комутаційна матриця має дві ідентичні гілки, кожна з яких керується групою SMX-станцій.

    Оскільки кожне з’єднання встановлюється одночасно в обох гілках (СХа та СХb), для кожного виклику повинно бути вибране активне з’єднання. Ця задача вирішується функцією вибору гілки й підсилення (SAB), яка є частиною пристрою доступу (SMT, SMA або CSN), підключеного до центральної комутаційної матриці (рис.6).

Рисунок 6 – Центральна комутаційна матриця

    Функції передавання SAB:

- перетворення з 8 у 16 біт;

- вставка трьох контрольних біт;

- сполучення з LRE-лініями зв’язку.

    Функції прийому SAB:

-  сполучення з LRS-лініями зв’язку;

- вибір активної гілки (СХа або СХb) для кожного виклику шляхом обробки контрольних біт й, зокрема, шляхом використання біта парності й порівняння окремих бітів по вихідним каналам цих двох гілок комутаційної матриці;

- перетворення з 16 у 8 біт.

    Три контрольних біти використовуються для активації додаткових перевірочних процедур передавання та з’єднання.

5. Завдання на лабораторну роботу

5.1 Визначити конфігурацію системи Alcatel 1000 E-10 в залежності від ємності станції. Зобразити та описати структурний склад вибраної конфігурації. Дати характеристику мультипроцесорним станціям SMC, SMA, SMT, SMX, SMM, STS.

5.2 Побудувати  комутаційну  матрицю  системи  Alcatel 1000 E-10:

 1.  LRE х 2048 LRS.

5.3 Побудувати комутаційну матрицю системи Alcatel 1000 E-10:

    2048 LRE х 256 LRS. Описати принцип побудови.

6. Зміст звіту

6.1 Відповіді на запитання.

6.2 Конфігурація системи Alcatel 1000 E-10. Характеристика мультипроцесорних станцій.

 1.   Комутаційна  матриця 2048 LRE х 2048 LRS.
  1.   Комутаційна  матриця 2048 LRE х 256 LRS.  

Література

 1.  И.Ф. Болгов и др. Электронно-цифровые системы коммутаций, 1985, с.142.
 2.  Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.
 3.  Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Цифрові системи комутації електрозв’язку». Монографія. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: 2006. – 394с.
 4.  Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 352с.: ил.
 5.  Максимов В.В. «Цифровая электронная коммутационная система EWSD». Краткое описание, расчет загрузок и оборудования: Учеб. пособие для вузов. – К.: КИС УГАС им. А.С. Попова, 1998. – 116с., ил.
 6.  Цифровая станция EWSD: Учебное пособие по курсу «Системы коммутации» для студ. спец. «Сети телеккомуникаций», «Многоканальные системы телекоммуникаций», дневной и заочной форм обучения/М.И. Чаклова. – Мн.: БГУИР, 2003. – 48с.: ил.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57476. ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 151.83 KB
  Цель курсового проекта - проектирование электротехнического отделения, определение трудоёмкости работ, численности рабочих, подбор оборудования, разработка технологической карты.
57477. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных учреждениях 82.79 KB
  Можно предположить, что будут выявлены изменения в психомоторной функции после проведения занятий по танцевальной ритмике у детей с аутизмом старшего дошкольного возраста...
57478. У искусства есть два самых опасных врага: ремесленник не озаренный талантом и талант, не владеющий ремеслом 14.65 KB
  Что такое искусство? У этого слова несколько значений. Искусством называют воспроизведение действительности в художественных образах; умение, мастерство, знание дела - например, искусство вязания; само дело - например, военное искусство
57479. Современные цифровые системы коммутации AXE – 10 5.13 MB
  AXE – 10 обеспечивает постоянное и всестороннее наблюдение за порядком и результатом установления соединений, контроль поступающей нагрузки. Наличие значительного объема абонентских данных управления в памяти позволяет изменить конфигурацию системы
57482. Жеміс-жидекті айран өндіру технологиясы 79.3 KB
  Жұмыстың мақсаты, сүт қышқылды өнімдердің түрлері, соның ішінде айран өндірудің технологиялық үрдісін игеру, айран алудың термостатты және резервуарлы тәсілдері, айранның адам денсаулығына әсерін көрсету, жеміс-жидекті айран өнімін өндіргендегі технологиялық үрдістің барлық сатыларын бақылау.
57483. Виховна година, Моя Батьківщина - Україна 59 KB
  Мета: поглибити знання учнів про Україну; прищеплювати любов до рідного краю; розширити зміст поняття громадянин України; розвивати мовлення учнів; виховувати патріотичні почуття приналежності до українського народу.
57484. Сценарій літературного вечора «З Україною в серці» 1.31 MB
  Ведучі. Петриненко Ведучі. Україна Ти для мене диво І нехай пішов за роками рік буду завжди я горда і вродлива з тебе дивуватися навік На екрані карта України Ведучі. Ведучі.