50317

Учбова установка АТСЕ «КАРПАТИ»

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Призначення основних блоків структурної схеми АТСЕ КАРПАТИ.Привести структурну схему АТСЕ КАРПАТИ ємністю менше 720 абонентів з призначенням її основних блоків. Структурна схема учбової установки АТСЕ КАРПАТИâ ємністю менше 720 АЛ БАЛ блок абонентських ліній; САК блок спарених абонентських комплектів; БФСЛ1 БФЗЛ1 блок фізичних зєднувальних ліній...

Украинкский

2014-09-20

498.5 KB

2 чел.

Лабораторна робота №6

Учбова установка АТСЕ «КАРПАТИ»

    Мета роботи: Вивчити призначення обладнання учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ». Ознайомитися з принципами побудови комутаційного поля АТСЕ «КАРПАТИ». Навчитися вводити станцію в робочий режим та здійснювати управління з пульта керування.     

    Ключові питання:

1. Технічні дані АТСЕ «КАРПАТИ».

2. Призначення основних блоків структурної схеми АТСЕ «КАРПАТИ».

3. Призначення ТЕЗу УВК.

4. Побудова касети КВК (КВК1).

5. Побудова касети КВИ.

6. Побудова касети КВМ.

7. У якому порядку здійснюється включення станції?

    Зміст роботи:

Розглянути структуру та принципи побудови станції на базі учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ».

Вивчити принципи побудови комутаційного поля АТСЕ «КАРПАТИ».

Розглянути порядок включення станції та введення її у робочий режим.

Вивчити структуру  Головного вікна пульта керування АТС.

Вивчити порядок роботи в Головному вікні керування АТС.

Згідно варіанту виконати комутацію відповідних ліній та каналів.

Розглянути процес встановлення з'єднання на АТСЕ «КАРПАТИ».

8.  Підготувати звіт, де вказати процедури виконання завдання.

          

                                           

    Зміст звіту:

1.Привести структурну схему АТСЕ «КАРПАТИ» ємністю менше 720 абонентів з призначенням її основних блоків.

2.Технічна реалізація ЦКП АТСЕ «КАРПАТИ».

    3.Привести порядок включення живлення на учбовій установці.

    Методичні вказівки для виконання роботи

    Технічне описання АТСЕ „КАРПАТИ”.

    АТСЕ „КАРПАТИ” – це комплекс цифрового комутаційного обладнання, основу якого складає комутаційна система з розподіленим полем та децентралізованим управлінням (модульний принцип побудови з багатоступеневою ієрархією). АТС малої ємності не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу. Станція може бути використана в якості центральної АТС (ЦС), вузлової АТС (ВС), кінцевої  АТС (КС), міської  підстанції (ПСК) та установчо–виробничої АТС (УВАТС). Ємність АТСЕ „КАРПАТИ” складає до 14700 абонентських ліній (АЛ), до 2100 з¢єднувальних  ліній (ЗЛ), до 4200 з¢єднувальних  ліній (ЗЛ) у вузловому режимі. Навантаження на одну абонентську лінію до 0,15 Ерл, а на з’єднувальну лінію – 0,8 Ерл. Кількість зовнішніх напрямків зв‘язку – до 100, а для ЦС – не менше 128. Максимальна кількість ліній у напрямку – не більше 500. До АТС можуть підключатися індивідуальні абоненти, спарені абоненти (без взаємозв¢язку), прямі абоненти індивідуальні, таксофони місцевого зв¢язку та апаратура мовлення. Дозволяє використовувати до 16 видів додаткових видів обслуговування (ДВО). До станції можуть підключатися цифрові  канали  ІКМ-30 (2,048 Мб/c, МККТТ, G703); цифрові канали ІКМ-15 (1024 Кбіт/с; “Іва”, “Кедр”; трьохпроводові  фізичні ЗЛ (ФЗЛ); трьохпроводові ФЗЛ від комутаторів типу МРУ; чотирипроводові ФЗЛ для систем передавання з частотним розподілом каналів (Част.РК); шестипроводові ФЗЛ для систем передавання з Част.РК з ВСК. Види лінійної сигналізації, які може реалізувати АТСЕ „КАРПАТИ”:

1 ВСК, індуктивний код;

1 ВСК, код «Норка»;

2 ВСК для роздільних пучків;

2 ВСК для універсальних двосторонніх ЗЛ; 2ВСК, імпульсний пакет;

у розмовному спектрі на частотах 2600, 2100, 1200+1600, 600+750Гц;

Е&М;

ЗКС№7;

V5 (ASMI) для включення в якості концентратора в комутаційну систему SI-2000.

    Для обміну адресною інформацією станція дозволяє використовувати декадний код, імпульсний човник, імпульсний пакет, безінтервальний пакет. Здійснює підтримку відкритої та закритої нумерації на мережі. З точки зору технічних характеристик:

     Опір шлейфу  АЛ - до 3 кОм.

     АВН - безінтервальний пакет.

     Пропускна спроможність цифрового каналу -  64Кбіт/с.

     Коди міжстанційного обміну (для  ІКМ) - НDВ-3.

     Напруга електроживлення - 5472В.

     Питома потужність, яку використовують у ГНН - до 1 Вт/номер.

Кліматичні умови експлуатації:

- нормальні - температура навколишнього середовища від 15 до 35С; вологість  від 45 до 85%;

- підвищені - температура від 5 до 40С; вологість до  95%.

     Питома маса - 0,5 кг/номер.

     Габаритні  розміри стативу - 2600х886х410.                                                                                                                      

     Станція АТСЕ ”КАРПАТИ” дозволяє вести облік розмов та облік вартості розмов. Ця система має такі дані як номер та категорію викликаючого абонента; номер викликаємого абонента; тривалість встановленого з’єднання в тарифікаційних імпульсах номінальної тривалості 4,096 або 1,0с; дату та час закінчення розмови. Похибка визначення тривалості розмови не більше 4с або 1с.

    Структурна схема АТСЕ «КАРПАТИ» приведена на рис.1.    

Рисунок 1 – Структурна схема АТСЕ «КАРПАТИ»

    На рис.2 представлена структурна схема учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ» ємністю менше 720 АЛ.

Рисунок 2 - Структурна схема учбової установки АТСЕ „КАРПАТИ” ємністю менше 720 АЛ

 

БАЛ – блок абонентських ліній;

САК – блок спарених абонентських комплектів;

БФСЛ1 (БФЗЛ1) – блок фізичних з’єднувальних ліній;

КВМ – касета модульних процесорів;

КВИ  – касета індексних процесорів;

КТЕ (КТЭ), КТЕВ (КТЭВ), КТЕК (КТЭК)– касета процесорів технічної експлуатації;

КСУ  – касета з’єднувальних ліній;

КВС – касета викличного сигналу;

КВК – комутатор часовий комбінований;

УС– пристрій сигналізації;

УКП – пристрій контролю живлення;

БНПК – блок неперервного живлення комбінований.

    Ємність АТС №047 – 40 індивідуальних номерів.

    Склад АТС – 1 статив.

    АЛ з індивідуальних телефонів надходять у блок БАЛ, де відбувається аналого-цифрове перетворення і цифроаналогове перетворення мовного сигналу, розділення трактів прийому та передачі, визначення стану шлейфа – точка сканування (ТС) абонента. У блоці БАЛ відбувається підключення вимірювача на АЛ та подача викличного сигналу (ВС) на АЛ. Блоки БАЛ1 та БАЛ2 обслуговують 120 абонентів. Блок БАЛ3 обслуговує 240 абонентів.

    Конструктивно один блок БАЛ3 містить:

- блок живлення БПУ;

- блок викличного сигналу БВС1;

- 5 ТЕЗів (всього 30 ТЕЗів) АК8;

- 1 ТЕЗ ФС8.

    Для включення в АТС двохпроводових аналогових АЛ індивідуальних абонентів використовують ТЕЗи АК8. Один ТЕЗ містить 8 абонентських комплектів для підключення 8 АЛ. АК виконує наступні функції:

- електроживлення мікрофону ТА абонента;

- захист від перенапруги на АЛ;

- посилання індукторного виклику абоненту від ТЕЗ БВС1;

- вимірювання параметрів АЛ;

- вимірювання параметрів АК;

- перехід від двохпроводової лінії до чотирьохпроводової схеми розмовного тракту;

- АЦП сигналу, що надходить з АЛ та ЦАП сигналу, що передається в АЛ (кодування і декодування).

    ТЕЗ ФС8 (формувач сигналів) призначений для зв’язку 240 АК (40 АК) з модульним процесором касети КВМ або процесорами касет КВК. ФС8:

- виробляє сигнали управління ТЕЗом АК;

- здійснює читання точок сканування АК;

- здійснює включення подачі викличного сигналу;

- перетворення мовних сигналів у цифровій формі від 5 ТЕЗів (всього 30 ТЕЗів) АК8 у вісім внутрішніх трактів  ІКМ для роботи з комутаційною системою модульного процесора.

    Із ТЕЗа БВС1 сигнали аварійної сигналізації аварії БВС1 („AVVS”), наявності запобіжника в БВС1 („FUVS”), перевантаження БВС1 („PRGRVS”) передаються на ТЕЗ ФС8, а потім пересилаються на одну із касет КВК в нульовому КІ 16 в [7], [6] та [5] бітах кожного ІКМ ствола підключеного до БАЛ3.

    БПУ забезпечує подачу напруги електроживлення. Виробляє всі необхідні напруги із вхідної напруги електроживлення АТС.

     Для розширення можливості проектування АТС малої ємності до 720 номерів використовуються комбіновані касети КВК та КТЕК. У касеті КВК зібрано індексний процесор і частина касети КСУ. Блок КВК1 є функціональним блоком АТС, що забезпечує функціонування індексного комутатора та ствольно-орієнтованих пристроїв (СУ).

     До складу блоку КВК1 входять:

- блок живлення паралельний БПП;

- перетворювач вхідних сигналів ПВ1;

- перетворювач вихідних сигналів ПИ1;

- універсальний часовий комутатор УВК (2 шт.);

- центральний процесор модернізований ЦПМ;

- буфер з’єднувальних ліній БЗЛ 30х2, БЗЛ 15х2;

- акустичні сигнали на 60 каналів АС60;

- багаточастотний приймач 60-канальний МП60.

     ТЕЗ БПП являє собою імпульсний багатоканальний перетворювач напруги з необхідними схемами контролю, індикації та сигналізації. Він виробляє всі необхідні напруги із вхідної напруги електроживлення АТС і забезпечує паралельну незалежну роботу з іншим ТЕЗ БПП на загальне навантаження. Такий режим роботи використовується для електроживлення блоків АТС, в яких необхідно забезпечити неперервність електроживлення при відмові, вимкненні або заміні одного із двох блоків БПП. Потужність БПП дозволяє забезпечити електроживлення будь-якого блоку АТС. Напруга електроживлення ТЕЗ: - 60В.

    ТЕЗ ПВ1 призначений для прийому парафазних сигналів ІКМ-потоків і сигналів управління, що надходять по двохпровідним диференціальним лініям зв’язку (ЛЗ) від інших блоків АТС, та перетворення в сигнали TTL – рівнів однопроводної лінії.

    ТЕЗ ПИ1 призначений для передавання сигналів управління та ІКМ-потоків на інші блоки АТС по двохпровідним диференціальним лініям зв’язку.

    ТЕЗ УВК представляє собою комутатор ємністю 1024 х 1024 каналів, який не блокується, із швидкістю передавання 64 Кбіт/с. На базі даного комутатора здійснюється побудова всього комутаційного поля АТС. ТЕЗ УВК входить до складу модульного та індексного ступенів комутації – блоки КВМ, КВІ, КВК.

    ЦПМ представляє собою універсальний пристрій управління, що працює по раніше записаній програмі. Програма роботи ЦПМ залежить від місця його застосування.

    ТЕЗи БЗЛ 30х2 – буфер з’єднувальних ліній з апаратурою ІКМ-30. ТЕЗи БЗЛ 15х2 – буфер з’єднувальних ліній з апаратурою ІКМ-15 типу „ІВА”, „КЕДР”. ТЕЗи БЗЛ 30, БЗЛ 15 забезпечують прийом та передавання двох цифрових потоків із лінії зв’язку, а також здійснюють вирівнювання приймаємого потоку при передаванні його в комутатор. Здійснюють контроль приймаємих потоків та індикацію виявлених помилок. ТЕЗ БЗЛ 30 обслуговує два потоки ІКМ-30. ТЕЗ БЗЛ 15 обслуговує два потоки ІКМ-15 „ІВА” або „КЕДР”.

    ТЕЗ АС60 призначений для формування двох потоків ІКМ акустики або одного ущільненого потоку акустики.

    ТЕЗ МП60 призначений для:

- визначення номеру абонента та інструкцій, що передаються частотним способом сигнальним кодом 2 із 6, та подальшого передавання готового номеру або інструкцій в управляючий процесор;

- визначення частотного набору номера (DTMF) кодом 2 із 8;

- визначення частоти 425 Гц (відповідь станції);

- визначення частоти 500 Гц (запит АОН);

- визначення частоти 2100 Гц, 2600 Гц (ЗЗЛ, ЗЛМ).

    Один ТЕЗ МП60 може одночасно обробити 60 каналів по будь-якому типу сигналізації.

    Касета КТЕК включає в себе частину касети КТЕ і частину касети КВС. Касета КТЕК є функціональним блоком АТС, що забезпечує функціонування системи синхронізації, системи технічної експлуатації та генерацію викличного сигналу. До складу касети КТЕК входять:

- ТЕЗи системи синхронізації: ОСГ – загальностанційний генератор (2 шт.); ПИ1 – перетворювач вихідних сигналів (2 шт.);

- комплект ТЕЗів технічної експлуатації: ЦПМ; ИЗМ1 – вимірювач; МАС – мультиплексор аварійної сигналізації;

- два джерела електроживлення паралельної роботи БПП;

- блок ввода БВ.

    ТЕЗ ОСГ забезпечує формування імпульсних сигналів, які необхідні для роботи АТС:

- „16 нс” (16384 кГц) – основна тактова частота;

- „SIND” – сигнал синхронізації індексних ЦПУ;

- „SMOD” – сигнал синхронізації модульних ЦПУ;

- „256 мкс” – тактовий сигнал для ТЕЗ БВС;

- „КПВ” – сигнал для формування сигналу контролю посилки виклику (КПВ);

- „RST” – загальностанційне скидання.

    ТЕЗ ОСГ виконує фазове автоматичне підстроювання частоти по одному із трьох зовнішніх ІКМ-потоків.

    ТЕЗ ИЗМ1 призначений для вимірювання параметрів абонентських ліній (АЛ).

    ТЕЗ МАС функціонально входить в систему аварійної сигналізації і призначений для збору та видачі аварійних сигналів, що формуються апаратним способом.

    ТЕЗ БВ призначений для введення, відключення та фільтрації електроживлення -60В для АТС, а також для захисного відключення АТС від електроживлення -60В у випадку перевищення значення його напруги більше, ніж 72В.

    Всі аварійні повідомлення за бажанням оператора можуть бути виведені на екран монітора ПЕОМ.

    Блок неперервного живлення БНПК забезпечує електроживлення процесора ПЕОМ при зникненні промислової мережі.

    Введення аварійної інформації від зовнішньої системи електроживлення здійснюється через пристрій контролю живлення УКП, який контролює електроживлення АТС при зміні напруги промислової мережі, а також зберігає акумуляторні батареї від надмірного розряду.

    Пристрій сигналізації УС призначений для подачі світлового та звукового сигналу у випадку аварійної ситуації. УС має три світлові індикатори, що відповідають трьом видам аварійних повідомлень:

- екстрене;

- термінове;

- термінове незначне.

    Програмне забезпечення АТС складається з двох основних частин:

           - системне програмне забезпечення;

           - прикладне програмне забезпечення.

    Системне ПЗ підтримує міжпроцесорний обмін, контролює стан обладнання з видаванням аварійних повідомлень, дозволяє здійснювати управління комутаційним полем, виконує первинну обробку лінійної та абонентської сигналізації.

    Прикладне ПЗ  забезпечує зв¢язок пульта оператора ПЕОМ з АТС та дозволяє оператору виконувати контроль функціонування всіх блоків АТС, збір та аналіз діагностичної та статистичної інформації, тарифікацію, а також виконує зміну конфігурації системи.

     

    Комутатор часовий комбінований (КВК, КВК1). Комутатор часовий індексний (КВИ). Комутатор часовий модульний (КВМ).

    До складу блоків КВК, КВК1 входять індексний комутатор на 1024 точок комутації із 100%-м резервом і до восьми ТЕЗів ствольно-орієнтованих пристроїв (ЗЛ, МСП) з обслуговуючим їх ТЕЗом ЦПМ, а також два джерела електроживлення паралельної роботи БПП. У блок КВК додатково встановлюються два ТЕЗи АКС. Індексний комутатор блоків КВК, КВК1 складається з наступних ТЕЗів: ЦПМ - 2шт., УВК-И - 2шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт.

    Блоки КВК, КВК1 є функціональними блоками АТС, які забезпечують функціонування індексного комутатору і ствольно-орієнтованих пристроїв (СУ).

    Резервування електроживлення у блоках здійснюється за рахунок паралельної роботи блоків електроживлення БПП. Напруги електроживлення, які використовуються: 5В, -5В, 12В, -12В, 15В.

    Структурна схема  касети КВК, КВК1 приведена на рис.3.     

    До складу блоку КВИ входять два індексні комутатори на 1024 точок комутації із 100%-им  резервом.  До складу блоку входять наступні ТЕЗи: ЦПМ - 2шт., УВК-И - 2шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт. і два джерела електроживлення БПУ.

    Електроживлення блоку забезпечується двома блоками електроживлення БПУ: перший забезпечує живлення основних комплектів ТЕЗів індексних комутаторів, другий – резервних. Напруги електроживлення, які використовуються:  5В, -5В,  12В, -12В.

    Структурна схема касети КВИ приведена на рис.4.

    До складу блоку КВМ входять чотири модульних комутатори на 512 точок комутації без резерву, які зібрані на наступних ТЕЗах: ЦПМ - 4шт., УВК-М - 4шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт., два джерела електроживлення БПУ та блок вводу БВ.

    Блок КВМ є функціональним блоком АТС, який забезпечує функціонування модульних комутаторів.

    Електроживлення блоку забезпечується двома блоками електроживлення БПУ: перший забезпечує живлення першого та другого комплектів ТЕЗів модульних комутаторів, другий – третього та четвертого. Напруги електроживлення, які використовуються: 5В, -5В, 12В,-12В.

    Структурна схема касети КВМ представлена на рис.5.

Рисунок 3 – Структурна схема касети КВК, КВК1 (без ТЕЗ АКС)

                                                  D[0-15]                              D[0-15]                             D[0-15]

                                                                                 A[1-11]                            SA[0-7]                                A[1-11]

    

    Універсальний часовий комутатор (ТЕЗ УВК)

    ТЕЗ УВК представляє собою комутатор ємністю 1024х1024 каналів зі швидкістю передавання 64 Кбіт/с. Комутатор виконаний на мікросхемі FLEX 10K фірми АLTERA. На базі даного комутатору відбувається побудова всього комутаційного поля АТС. ТЕЗ УВК входить до складу модульної та індексної ступеней комутації - блоки КВМ, КВИ, КВК.

    Напруга електроживлення ТЕЗ: 5В, мінус 5В.

    ТЕЗ УВК включає в себе наступні основні вузли:

вузел стику з CPU;

вузел управління;

вузел синхронізації;

вузел АЗП;

вузел ОПСС;

вузел прийому-передавання;

вузел комутації.

    Функціональна схема ТЕЗу УВК приведена на рис.6.

   Вузел стику з CPU призначений для прийому та розподілу сигналів  управління, які надходять з ТЕЗа ЦПУ. Він управляє режимами запису і зчитування в память комутатора.

    Вузел зібраний на мікросхемах D1-D2 (КР1533АП6), D3 (КР1533ИД7), D5 (КР1533АП5), D20 (КР1533ЛЛ1), D27-D29 (КР1554ТЛ2).

    Сигнали, які управляють роботою вузла, наступні:

"DIAG" - включає/виключає режим "Сканування УВК". Якщо сигнал у стані "лог.0", то режим виключений і на лицьовій панелі ТЕЗ не горить світлодіод РАБ (HL1). Сигнал надходить з ТЕЗа ЦПУ;

"WRS" - сигнал, який символізує про те, що буде виконуватися операція запису із процесора. Активний, коли знаходиться у стані "лог.0";

"RDS" - сигнал, який символізує про те, що буде виконуватися операція зчитування із процесора. Активний, коли знаходиться у стані "лог.0";

"READ" - сигнал зчитування. Активний у стані "лог.0";

"WRB0" - сигнал запису у парний байт. Активний у стані "лог.0";

"WRB1" - сигнал запису в непарний байт. Активний у стані "лог.0";

"Csopss" - вибір памяти ОПСС. Сигнал активний у стані "лог.0";

"Csazu" - вибір памяті АЗП. Сигнал активний у стані "лог.0";

"Csrzu" - вибір памяті РЗУ. Сигнал активний у стані "лог.0";

"Csbuf" - вибір пам’яті вузла «буфер ОПСС». Сигнал активний у стані "лог.0";

"CLKOUT" - сигнал з частотою 16 МГц;

"ALE" - сигнал мультиплексування шини AD процесора ТЕЗа ЦПУ. Активний при переході із стану "лог.0" у стан "лог.1";

"AD[15..0]" - двонаправлена шина даних;

"ADRCP[11..1]" - розряди адреси;

"READY" - сигнал готовності. Якщо сигнал у стані "лог.0", то пристрій не готовий до роботи;

"SCRW" - сигнал переривання з періодом 16 мс.

    Вузел управління  призначений для управління завантаженням мікросхеми FLEX 10K фірми ALTERA та управління вузлом синхронізації. Забезпечує зчитування зовнішніх додаткових сигналів управління (конфігурації) "CD[0-8]". Він зібраний на мікросхемах D15,D16 (КР1533АП6), D22 (КР1533ТМ8).

    Адреса для вузла управління: (4080А-4080В)h.

    Вузел синхронізації забезпечує приймання сигналів ²16 МГц² та ²RESET², які надходять з ТЕЗу ОСГ блоку КТЭ, для забезпечення синхронізації комутатора. Вузел зібраний на мікросхемі D17 (К170УП1).

    Вузел АЗП - адресний запам’ятовуючий пристрій, який представляє собою швидкодіючу 13-ти разрядну управляючу память ємністю 2Кб, за допомогою якої здійснюється процес комутації. Вузел зібраний на мікросхемах D9-D10 (MCM6206D) .

    Адресне поле, яке зайняте АЗП:

(41000-417FE) h – память з’єднань для мовних каналів (1024х1024);

(41800-41840) h – память з’єднань для каналів вузла конференц-зв’язку.

Формат адреси АЗП

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Номер потоку

Номер каналу у

потоці

Формат даних АЗП

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Нулі

К

C1

C0

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

К - контрольний разряд до бітів [0-11] (додаток до непарності)

Призначення розрядів С1-C0

Код

Дії

С1

С0

0

0

Комутація. Розряди D9-D0 визначають номер комутуємого каналу.

0

1

Передавання акустичного сигналу. Розряди D7-D0 визначають тип сигналу.

1

0

Передавання розрядів D7-D0 у відповідний канал.

1

1

Передавання маркерів циклової синхронізації та сигналів управління (апаратно).

    Вузел ОПСС призначений для прийому та видачі сигналів управління, які надходять у комутаційну систему. Представляє собою 16-ти розрядну швидкодіючу память, яка виконана на базі мікросхем D7-D8 (МСМ6206D). ОПСС розміщується в адресному просторі (40000-407FEh).

Формат адреси ОПСС

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Номер потоку

Номер циклу

Формат данных ОПСС:  

адреса (40000-403FF)h  -  парний байт - новий прийом відповідного каналу; непарний байт - передавання відповідного каналу;

адреса (40400-407FF)h  -  парний байт  - старий прийом відповідного каналу; непарний байт - робоча комірка відповідного каналу.

    Вузел прийому-передавання призначений для прийому 32-х ІКМ-потоків із швидкістю передавання 2048 Мбіт/с. Забезпечує прийом 4-х акустичних потоків із швидкістю 2048 Мбіт/с. Вузел зібраний на мікросхемах D11-D14, D23-D26, D30 (КР1533АП5).

    Вузел комутації забезпечує зберігання та комутацію 1024-х каналів, управляє доступом до АЗП та ОПСС. Вузел виконаний на мікросхемі D6 (FLEX 10K фірми ALTERA). До складу вузла входять наступні блоки:

блок УП;

блок лічильника;

блок стику з АЗП;

блок стику з ОПСС;

блок буферу ОПСС;

блок S/P;

блок P/S;

блок РЗУ;

блок АОН та КС;

блок OUT MUX.

    Функціональна схема вузла комутації приведена на рис.7.

    Блок УП забезпечує управління доступом ТЕЗа ЦПУ до блоків вузла комутації. Містить внутрішні регістри конфігурації, які управляють процесом комутації та конфігурацією комутатору. Блок містить наступні регістри конфігурації та управління:

регістр типу потоків - визначає тип відповідного потоку, управляє виробленням маркерів циклової синхронізації та видаванням сигналів управління:     GSL - міський ствол; MSL - міжмодульний ствол; ASL - абонентський ствол;

регістр конфігурації  - управляє включенням режиму "Шлейф", управляє включенням резервних акустичних потоків;

регістр мітки - використовується для налагоджувальної мети, виробляє сигнал синхронізації з періодом 2 мс. Контакт ТЕЗа - XZA11.

    Блок лічильника управляє синхронізацією всіх блоків вузла комутації, контролює наявність сигналу "16МГц" та синхронність сигналу "RESET". Індикує помилку, яка виявлена блоком стику з АЗП. Блок містить два регістри:

регістр помилок та лічильника SCRW - індикує виявлені блоком помилки та лічильник SCRW;

регістр лічильника комутатору - індикує стан лічильника комутатору. При наявності будь-якої помилки загораєтьсяя світлодіод ОШ (HL2).

    Регістр помилок та лічильника SCRW працює тільки на зчитування.  Запис  у  даний регістр виконує обнулення помилок.

    Регістр лічильника комутатора працює тільки на зчитування.

    Блок стику з АЗП управляє операціями запису та зчитування у вузлі АЗП при зверненні до нього комутатора або ТЕЗа ЦПУ. Найбільший пріоритет по доступу має комутатор. Якщо при зверненні на запис або зчитування з ТЕЗа ЦПУ блок не готовий обробити запит, виробляється сигнал "READY". Блок контролює дані, які  надходять з вузла АЗП по запиту комутатора перед їх подаванням у блоки РЗУ та OUT MUX. Якщо виявляються некоректні дані, то формується сигнал "Помилка АЗП".

    Блок стику з ОПСС управляє операціями запису та зчитування у вузлі ОПСС при зверненні до нього комутатора або ТЕЗа ЦПУ. Найбільший пріоритет по доступу має комутатор. Якщо при зверненні на запис або зчитування з ТЕЗа ЦПУ блок не готовий обробити запит, виробляється сигнал "READY".

    Блок буферу ОПСС - робоча пам’ять, в якій зберігається копія сигналів управління на передавання. Період обновлення пам’яті 16мс.

    Блок S/P перетворює у паралельний код потоки, які надходять у послідовному коді з Вузла прийому-передавання. Забезпечує функціонування режиму "Шлейф".

    Блок P/S  перетворює у послідовний код дані, які надходять з Блоку OUT MUX  у паралельному коді, для видавання їх у Вузел прийому-передавання.

    

    Блок РЗУ - блок мовного запам’ятовуючого пристрою, забезпечує зберігання даних 1024-х каналів. Управляє доступом до памяті РЗУ від ТЕЗа ЦПУ, комутатора та блоку КС. Найбільший пріоритет має комутатор. Якщо при зверненні ЦПУ блок не готовий, то виробляється сигнал "READY".

    При включенні сигналу "DIAG" (рівень "лог.1")  для ЦПУ дозволена тільки операція зчитування, а для комутатору дозволені і запис і зчитування. Якщо сигнал "DIAG" у стані "лог.0", то для ЦПУ дозволений повний доступ, тобто операції запису та зчитування, а доступ з боку комутатора повністю блокується.

    Адресне поле, яке займає блок  - (42000-427FF)h.

Формат адреси РЗУ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Номер потоку

Номер канала у

потоці

Формат даних РЗУ

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Нулі

(D0-D7) - інформація відповідного каналу. В режимі "Сканування" від ЦПУ дозволене тільки зчитування.

    Блок АОН та КС  забезпечує зберігання та вибір 4-х акустичних потоків (АОН) зі швидкістюю 2048 Кбіт/с, зберігання та вибір потоку конференц-зв’язку (КС). Блок конференц-зв’язку забезпечує розмову для 10 груп по три абоненти.

Принцип роботи блоку КС:

Адресне поле, яка займає АОН  - (42800-428FF) h.

Формат адреси для АОН

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

х

х

x

х

x

x

x

0

Поток

Номер каналу

Адресне поле, яке займає КС - (42900-4293F) h.

Формат адреси для КС

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

x

х

x

x

x

0

       Номер каналу

Формат даних для АОН та КС

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Нули

(D0-D7) - інформація відповідного каналу. В режимі "Сканування" від ЦПУ дозволене тільки зчитування.

    Блок OUT MUX призначений для:

управління процесом комутації;

передавання у канали службової інформації;

передавання у канали акустичних сигналів;

передавання у канали сигналів управління;

формування маркерів циклової синхронізації в залежності від типу потоку.

    Порядок включення живлення учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ»

    Розглянемо порядок включення живлення учбової установки АТСЕ „КАРПАТИ”. Система електроживлення складається з наступних основних вузлів:

АБ – акумуляторна батарея;

ЕПУ – пристрій електроживлення;

РЩ – розподільчий щит;

БВ – блок введення;

БПУ  - блок живлення універсальний;

БПП – блок живлення паралельний;

УКП – пристрій контролю живлення.

    Формування опорної напруги 60 В забезпечується пристроєм випрямлення ЕПУ та акумуляторною батареєю, що підключена до виходу ЕПУ через РЩ та працює в буферному режимі. Електроживлення ЕПУ здійснюється від трьохфазної мережі змінного струму 380В 50Гц. У визначених випадках допускається  електроживлення  ЕПУ від однофазної  мережі  змінного струму 220В 50Гц.

    У нормальному режимі ЕПУ забезпечує електроживлення АТС. Опорна напруга «-60 В» надходить на блоки введення БВ АТС. Ці блоки здійснюють комутацію та фільтрацію вказанної напруги. Група БВ забезпечує лінійне електроживлення індивідуальних абонентів, спарених абонентів та комплектів фізичних з¢єднувальних ліній, друга група - електроживлення вторинних джерел живлення (ВИП) функціональних блоків АТС.

    Для електроживлення блоків АТС необхідна постійна напруга: ±5В,  ±12В,  ±15В, ±30В, - 60В.

    Система ПС-60 призначена для електроживлення апаратури зв¢язку з номінальною напругою електроживлення 60В та допустимими межами (54–72)В.

    Порядок включення живлення АТС у складі з ПС-60 такий:

 1.  Перевірити тумблери та автомати на всіх силових блоках АТСЕ „КАРПАТИ” та ПС-60, вони повинні знаходитися у відключеному положенні.
 2.  На ПС-60 включити автомати 220В.
 3.  Включити тумблери на блоках ВБ60-5.
 4.  Перевірити вихідну напругу на кожному ВБ60-5 та загальну вихідну напругу: напруга повинна бути 60В, напруга на кожному блоці 61В.

    У випадку не відповідності вимірювальних параметрів необхідній вихідній напрузі, виконати підстроювання блоків ВБ60-5 за допомогою потенціометра „Регулювання”.

 1.  Включити автомати навантаження.
 2.  На блоках БВ включити канали, що подають -60В на вторинні джерела електроживлення АТС.
 3.  Включити блоки БПП у касетах КТЭ, КТЭК,КТЭВ.
 4.  Включити блоки БПП в касетах КВК, КВС, КСУ.
 5.  Включити блоки БПУ в касетах КВИ, КВМ, БАЛ1, БАЛ2, БФСЛ1.
 6.  На блоках БВ включити канали, що подають напругу –60В на блоки БАЛ1, БАЛ2.
 7.  Виключення електроживлення здійснюється у зворотному порядку.

    Для організації фізичного інтерфейсу обміну даними між АТС та пультом оператора необхідно здійснити підключення блоку безперервного живлення комбінованого (БНПК) у наступному порядку:

 1.  Виключити ПЕОМ пульта оператора (якщо раніше вона була включена).
 2.  Вимкнути тумблери «220В» та «60В» на задній панелі БНПК.
 3.  Заземлити корпус БНПК на шину ОБЩ.Ц АТС.
 4.  Включити тумблери „220В”, а потім „60В”. На лицьовій панелі БНПК повинні загорітися зелені світлодіоди ”Вихід”, „220В”, 260В”.
 5.  Включити ПЕОМ пульта оператора.

Література

1.Научно-производственное предприятие «Синэнергия». Техническое обслуживание АТСЭ «КАРПАТЫ». Техническое описание версия 11: Мукачево – 2004г.

2.Научно-производственное предприятие «Синэнергия». Инструкция по эксплуатации АТСЭ «КАРПАТЫ»: Мукачево – 2004г.

3.Автоматизированное рабочее место оператора АТС «КАРПАТЫ». Техническое описание версия 11: Мукачево – 2004г.

4.Справочник по аварийной сигнализации АТС «КАРПАТЫ»: Мукачево –   2004г.

 

Рисунок 7 – Функціональна схема вузла комутації ємністю 1024х1024 канали 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51155. Возрастная психология. Лабораторный практикум 227.81 KB
  Интерпретацию непроизвольного рисунка можно использовать для выяснения подробностей жизни ребенка или для выяснения того насколько взрослый человек переживает то или иное событие. Юнгу особенности личности ребенка и формами его художественного выражения. Юнгу особенности личности ребенка и формами его художественного выражения. Обычно опрос перерастает в беседу о жизненных представлениях ребенка.
51156. Система управления базами данных ACCESS 324.42 KB
  Установите типы данных счетчик текстовый числовой и т. созданных таблиц. Определите первичные ключи в созданных таблицах.
51157. Аналитическое определение различных видов теплоемкостей 3.1 MB
  Ознакомление с одним из методов экспериментального определения теплоемкости воздуха. Аналитическое определение различных видов теплоемкостей, определение средней теплоемкости по таблицам.
51158. ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИОГРАФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКУУМНЫХ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 6.38 MB
  Сущность характериографических исследований заключается в приложении к объекту исследования изменяющегося напряжения вызывающего ток протекающий через объект с последующим отображением зависимости этого тока от напряжения в прямоугольной системе координат.1 Исследуемый объект Здесь исследуемый объект подключён к генератору линейно изменяющегося напряжения ГЛИН. Если подать линейно изменяющееся напряжение например на входы горизонтального отклонения луча электроннолучевой трубки осциллографа X а напряжение с измерительного...
51159. Дослідження текстового та графічного режимів роботи EPSON-сумісних матричних принтерів 26.69 KB
  Специальные функции передаются на ПУ сериями Escpe Серия Escpe состоит из кода Escpe 1B и буквенноцифровых знаков или символов. Виды шрифтов SO выход из основного набора ИСО включение широкого шрифта ESC SO включение широкого шрифта SI вход в основной набор ИСО включение уплотненного шрифта ESC SI включение уплотненного шрифта DC2 выключение уплотненного шрифта DC4 выключение широкого шрифта ESC E включение жирного шрифта ESC F выключение жирного шрифта ESC G включение двойной печати ESC H выключение двойной...
51161. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК МИКРОПРОГРАММИРУЕМОГО ПРОЦЕССОРА 127.5 KB
  Определить количество нулей в коде числа. Используемые регистры R0=Число в котором будет определяться колво нулейC000 h R2=10 h R3=0 Тесты: R0=C000 R2=000E; R0=FFFF R2=0000; R0=0000 R2=0010; R0=FBE R2=0004; Выводы: В данной работе был изучен операционного блока на уровне структурной схемы так же я ознакомился с составом микрокоманд и порядком их выполнения с составлением и отладкой микропрограммы. Был разработан и реализован алгоритм позволяющий определить количество нулей в коде числа и в соответствии с ним написана микропрограмма.