50344

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца

Лабораторная работа

Физика

Расчетные формулы: Индукция намагничивающего поля: где N1 число витков намагничивающей обмотки тороида; D длина осевой линии тороида. Магнитная индукция в образце: или B=cn где постоянная где R2 сопротивление вторичной цепи; kбаллистическая постоянная; S2 площадь поперечного сечения образца; nотброс.Результаты наблюдений: Снятие основной кривой намагничивания Намагни чивающий ток I1 мА Индукция B0 намагничивающего поля Тл Отброс 1 вправо дел. Индукция В...

Русский

2014-01-21

68 KB

1 чел.

УГТУ-УПИ  им.  С. М. Кирова

кафедра физики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-а

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца.

Студент             Боярских А. О.

Группа               Э-1132

Преподаватель  Горелая

   

     

     Дата

г. Краснотурьинск

2001

  1.  Расчетные формулы:

Индукция намагничивающего поля:

,

где N1- число витков намагничивающей обмотки тороида;

     D-длина осевой линии тороида.

Магнитная индукция в образце:

или B=cn,

где постоянная

,

где R2-сопротивление вторичной цепи;

      k-баллистическая постоянная;

      S2-площадь поперечного сечения образца;

      n-отброс.

Относительная магнитная проницаемость:

  1.  Схема электрической цепи:

  1.  Средства измерений и их характеристики:

Наименование средства измерений

Пределы измерения или номиналь. значение меры

Цена деления

Предел осн. пог.

Миллиамперметр

Гальванометр

0-300 мА

0-250мм

2мА

1мм

1мА

0,5мм

4.Параметры установки:

D, мм

N1 

N2 

S, мм

RГ ,Ом

RМ ,Ом

RR ,Ом

k ,Кл/мм

5.Расчёт постоянной C:

C=14000*1,5*10-6/2*24*10-6*410=1,0671, Тл/м.

6.Результаты наблюдений:

Снятие основной кривой намагничивания

Намагни-

чивающий ток I1, мА

Индукция B0 намагничивающего поля, Тл

Отброс 1 вправо, дел.

Отброс 2 влево, дел.

,дел.

Индукция В магнитного поля в образце, Тл

Относительная магнитная проницаемость

5

10

15

20

30

50

70

90

100

110

120

130

140

150

0,000012

0,000024

0,000036

0,000048

0,000072

0,00012

0,000168

0,000216

0,00024

0,000264

0,000288

0,000312

0,000336

0,00036

14

27,5

43

62,5

91

145

177

196

200

206

209

212,5

215

218

12,5

27

43

62,5

91

146

177,5

195

200

204

206

212

213

217

13,25

27,25

43

62,5

91

145,5

177,25

195,5

200

205

207,5

212,25

214

217,5

0,01414

0,02907

0,04589

0,06669

0,0971

0,15526

0,18914

0,20862

0,21342

0,21876

0,22142

0,22649

0,22836

0,23209

1178,256

1211,603

1274,594

1389,453

1348,696

1293,859

1125,854

965,824

889,25

828,619

768,831

725,936

679,641

644,706

7.Графики B=f(B0), =f(B0):

8. max=1389;

   B0max=3,6*10-4 Тл;

   Bmax=0,232 Тл.

9.Выводы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень об’єктів інтелектуальної власності як об’єктів майна суб’єктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно з’ясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...
68285. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ 725.5 KB
  Створення сучасних високонадійних машин і систем вимагає застосування ефективних технологій механічної обробки деталей які забезпечують необхідну точність якість і продуктивність їх обробки.
68286. ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) 181.5 KB
  Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.
68287. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1946 – 1989 РОКАХ 153.5 KB
  Метою дисертаційного дослідження є встановлення особливостей поширення опору населення релігійній політиці радянської влади у середовищі грекокатоликів у західних областях України у 1946-1989х рр. на Закарпатті; дослідити характерні риси формування підпільної мережі грекокатоликів у другій половині...
68288. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ) 6.2 MB
  Найбільш чітко ця система реалізується в сучасних торгово-розважальних комплексах ТРК. Аналіз європейського і близькосхідного досвіду проектування ТРК свідчить про необхідність систематизації наукового обґрунтування і розробки основ проектування сучасних ТРК для країн регіону АльШам.
68289. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 180 KB
  Важливою складовою останнього є реалізація державної політики щодо нагляду за технічним станом та дотриманням правил технічної експлуатації машин в агропромисловому комплексі яку покладено на органи державного технічного нагляду.