50344

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца

Лабораторная работа

Физика

Расчетные формулы: Индукция намагничивающего поля: где N1 число витков намагничивающей обмотки тороида; D длина осевой линии тороида. Магнитная индукция в образце: или B=cn где постоянная где R2 сопротивление вторичной цепи; kбаллистическая постоянная; S2 площадь поперечного сечения образца; nотброс.Результаты наблюдений: Снятие основной кривой намагничивания Намагни чивающий ток I1 мА Индукция B0 намагничивающего поля Тл Отброс 1 вправо дел. Индукция В...

Русский

2014-01-21

68 KB

1 чел.

УГТУ-УПИ  им.  С. М. Кирова

кафедра физики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18-а

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца.

Студент             Боярских А. О.

Группа               Э-1132

Преподаватель  Горелая

   

     

     Дата

г. Краснотурьинск

2001

  1.  Расчетные формулы:

Индукция намагничивающего поля:

,

где N1- число витков намагничивающей обмотки тороида;

     D-длина осевой линии тороида.

Магнитная индукция в образце:

или B=cn,

где постоянная

,

где R2-сопротивление вторичной цепи;

      k-баллистическая постоянная;

      S2-площадь поперечного сечения образца;

      n-отброс.

Относительная магнитная проницаемость:

  1.  Схема электрической цепи:

  1.  Средства измерений и их характеристики:

Наименование средства измерений

Пределы измерения или номиналь. значение меры

Цена деления

Предел осн. пог.

Миллиамперметр

Гальванометр

0-300 мА

0-250мм

2мА

1мм

1мА

0,5мм

4.Параметры установки:

D, мм

N1 

N2 

S, мм

RГ ,Ом

RМ ,Ом

RR ,Ом

k ,Кл/мм

5.Расчёт постоянной C:

C=14000*1,5*10-6/2*24*10-6*410=1,0671, Тл/м.

6.Результаты наблюдений:

Снятие основной кривой намагничивания

Намагни-

чивающий ток I1, мА

Индукция B0 намагничивающего поля, Тл

Отброс 1 вправо, дел.

Отброс 2 влево, дел.

,дел.

Индукция В магнитного поля в образце, Тл

Относительная магнитная проницаемость

5

10

15

20

30

50

70

90

100

110

120

130

140

150

0,000012

0,000024

0,000036

0,000048

0,000072

0,00012

0,000168

0,000216

0,00024

0,000264

0,000288

0,000312

0,000336

0,00036

14

27,5

43

62,5

91

145

177

196

200

206

209

212,5

215

218

12,5

27

43

62,5

91

146

177,5

195

200

204

206

212

213

217

13,25

27,25

43

62,5

91

145,5

177,25

195,5

200

205

207,5

212,25

214

217,5

0,01414

0,02907

0,04589

0,06669

0,0971

0,15526

0,18914

0,20862

0,21342

0,21876

0,22142

0,22649

0,22836

0,23209

1178,256

1211,603

1274,594

1389,453

1348,696

1293,859

1125,854

965,824

889,25

828,619

768,831

725,936

679,641

644,706

7.Графики B=f(B0), =f(B0):

8. max=1389;

   B0max=3,6*10-4 Тл;

   Bmax=0,232 Тл.

9.Выводы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда – ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання – деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета – звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.
25210. Життєвий світ в феноменологічній філософії 28.5 KB
  Життєвий світ в феноменологічній філософії Гуссерль Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія€ Життєвий світ€ як безпосередньо актуально існуюча сфера первинних засад знання як дійсних форм досвідного споглядання серед яких ми самі живемо відповідно до тілесного способу існування особистості. Життєвий світ як необхідна передумова будьякого досвіду трансцендентальна умова. Виходячи із перспективи життєвого світу Гуссерль критикує ідеалізацію об’єктивізму наук про природу які піддають забуттю життєвий світ...
25211. Основи метафізики звичаїв (моральності) 26.5 KB
  Основи метафізики звичаїв моральності Основи метафізики звичаїв 1785 – входить до циклу праць в яких Кант висвітлює основні положення своєї практичної філософії. Головна мета роботи – встановлення вищого принципу моральності. Шлях реалізації мети – потрійний перехід: від повсякденного моральнісного пізнання до філософського від популярної моральної філософії до метафізики моральності і від метафізики моральності до критики чистого практичного розуму. Обґрунтовання поняття метафізики моральності.
25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд пов’язує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту – тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...
25213. Гелен Систематика антропології 23.5 KB
  Людина є €œбіологічно недосконалою€ істотою оскільки їй не вистачає інстинктів. €œЛюдина – це істота визначена своїми недоліками€. Людина приречена до діяльної активності що реалізується в різних формах культури. Щоб вижити людина має пристосувати свою безпорадність собі ж на користь.
25214. Комунікативна філософія: методологічні засновки, основні поняття та дослідницькі перспективи 25.5 KB
  Комунікативна філософія: методологічні засновки основні поняття та дослідницькі перспективи Робота Теорії комунікативної дії€ Ю. Філософ виводить поняття комунікативної дії. Ціллю даного типу соціальної дії є вільна згода діячів для досягнення спільних цілей в певній ситуації. Вона відрізняється тим що може включати в себе координацію зусиль учасників дії спрямовану лише на те щоб примусити інших сприяти досягненню своєї цілі комунікативна дія передбачає досягнення взаєморозуміння між учасниками дії відносно всіх критеріїв...