50354

Определение поверхностного натяжения по высоте поднятия жидкости в капиллярных трубках

Лабораторная работа

Физика

При выполнении данной лабораторной работы мы научились определять коэффициент поверхностного натяжения по высоте поднятия жидкости в капиллярных трубах.

Русский

2014-01-21

1.87 MB

5 чел.

Министерство общего и профессионального образования ИАТЭ

Кафедра общей и специальной физики                                                                        

                        

Лабораторная работа №8  

Определение поверхностного натяжения по высоте поднятия жидкости в капиллярных трубках.

 

                                                                      

Выполнил студент I курса

Группа     Ф - 00

                     Гришин В.А

Преподаватель

                     Савельев Н.П

                   

2001г.
Лабораторная работа № 8

Цель: определить коэффициент поверхностного натяжения жидкости

Оборудование: катетометр, набор капилляров.

Краткие теоретические сведения:

 

r-радиус трубки в мм

h-высота водяного столба  

g-ускорение свободного падения = 9.8m /c*c

p-плотность жидкости = 1 (кг/m3)

 

Погрешности различных приборов измерения:

Катетометр   X= 10+L/100=11 mkM .

Выполнение работы

Таблица 1 результаты измерения  высоты

                 высота                                        

измерения

R(0.61)mm

L1 mm

R(0.68)mm

L2 mm

R(1.30)mm

L3 mm

1

2

3

183.180

183.082

183.542

182.253

182.081

182.192

165.565

165.415

165.662

Вычисление среднего значения l:

 где  (x = Li; <x> = <L>)

Определение среднеквадратичной погрешности:

Систематическая погрешность

Xsis=0.012                                                                

Коэффициент Стьюдента:   t(,n)=4,3

Случайная погрешность:

 Определение абсолютной погрешности:  

 

Относительная погрешность ():   = X/<X>

L1=183.3+0.0033                L2=182.175+0.001              L3=165.547+0.002

Определение коэффициента поверхностного натяжения

 

Абсолютная погрешность а:

Относительная погрешность

 

Среднее значение поверхностного натяжения

Абсолютная погрешность а:

Относительная погрешность:

Вывод: при выполнении данной лабораторной работы мы научились определять коэффициент поверхностного натяжения по высоте поднятия  жидкости в капиллярных трубах.

В ходе проведенных мною опытов я смог предположить, что поверхностное натяжение  изучаемой мною жидкости равен

Табличное значение а=72.5 эрг/cm2

        

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED PBrush  

EMBED Mathcad  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  

EMBED PBrush  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.