50395

Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям

Лабораторная работа

Физика

Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям...

Русский

2014-01-21

223.5 KB

0 чел.

Цель работы: Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям.

Приборы и принадлежности: стробоскопические фотографии, линейка, карандаш.

Ход работы

Задание 1

Найти кинематический закон движения точки. 

t, c

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

x, cм

0,0

2,9

6,0

8,9

11,9

15,0

18,0

21,0

24,0

y, см

6,0

3,1

1,3

0,2

0,1

0,9

2,6

5,3

8,7

Результирующая погрешность будет равна

мм

Находим функциональную зависимость x=x(t) по методу наименьших квадратов:

Решив систему получим:

a=30,06, b=0,06

Следовательно зависимость x=x(t) имеет вид:

x=30,06*t+0,06

Аналогично составляем систему для нахождения зависимости y=y(t):

Решая эту систему получаем:

 

Зависимость y(t) имеет вид:

y=45,7*t-33*t+6

Находим :

По найденному значению и числу степеней свободы n=5, находим P=94,28%

Кинематический закон движения точки:

x(t)=30,06*t+0,06 (см),

y(t)=y=45,7*t-33*t+6 (см)

Задание 2

Найти модуль скорости точки в середине интервала наблюдения
и углы, составляемые вектором скорости с осями координат
в этот момент времени.

Серединный интервал наблюдения соответствует с. Используя формулы получим:

(см/с)

(см/с)

(см/с)

Рассчитаем углы  и  между вектором скорости и осями координат:

Рассчитаем необходимые погрешности:

см/с


=0,01 см/с

Итак получаем:

(см/с),  (см/с)

(см/с)

,

Задание 3

Найти ускорение точки в тот же момент времени.

Используем формулы:

, ,  (см/с2)

,  см/с2,  (см/с2)

см/с2,  (см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

Задание 4

Найти тангенциальное и нормальное ускорение точки в тот же момент времени.

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

Задание 5

Найти радиус кривизны траектории в точке, соответствующей
тому же моменту времени.

Применяя формулу , получим:

(см)

(см)

Задание 6

Найти зависимость пройденного пути S от времени t, то есть функцию S=S(t).

Пусть 8353,96=A, -6032,4=B, а 1992,6=C, тогда выражение примет вид:

Итак, , где 8353,96=A, -6032,4=B, а 1992,6=C.

Задание 7

Найти среднюю скорость и ускорение за весь интервал наблюдения.

(см)

(см)

(см/с)

(см/с)

(см/с)

(см/с2)

Задание 8

Написать уравнение траектории точки.

x=30,06*t+0,06

y=45,7t2-33*t+6

Вывод: В процессе выполнения лабораторной работы я изучил основы теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определил кинематические характеристики по стробоскопическим фотографиям.

  1.  Нашёл кинематический закон движения:

x=30,06*t+0,6

y=45,7*t-33*t+6

Нашёл зависимость y(t) с доверительной вероятностью 93,7%

  1.  Нашёл модуль скорости в середине интервала:

(см/с)

 (см/с)

 (см/с)

и углы, составляемые вектором скорости с осями координат в этот момент:

  1.  Нашёл ускорение в этот момент времени:

(см/с2)

 (см/с2)

 (см/с2)

  1.  Нашёл тангенциальное и нормальное ускорение точки в этот же момент времени:

 (см/с2)

 (см/с2)

  1.  Нашёл радиус кривизны траектории в точке, в серединном интервале времени:

 (см)

  1.  Нашел функциональную зависимость S=S(t)

, где A=8353,96,
B=-6032,4, а C=1992,6

  1.  Нашёл среднюю скорость и ускорение:

 (см/с)

 (см/с2)

  1.  Написал уравнение траектории точки:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42624. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРАЗІВ 139.5 KB
  Таблиця 1 Пріоритет Операції Сі Операції Паскаль Категорія Перший @ ^ Спеціальні операції Другий not Унарні операції Третій nd shl shr Бінарні операції Четвертий or xor Бінарні операції П’ятий = = = Бінарні операції Шостий == = = = ^ Бінарні операції Вирази які мають лише константи та літерали називаються R виразами і можуть розташовуватися лише в правий частині оператора присвоєння. Завдання Написати програми на мовах Паскаль та Сі які складаються з...
42625. ДОСЛІДЖЕННЯ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦIЇ, ПРИВЕДЕННЯ ТИПIВ ТА МЕХАНІЗМІВ ОБХОДУ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕТИПІЗОВАНИХ (АДРЕСНИХ) ВКАЗІВНИХ ЗМІННИХ 83.5 KB
  Теоретичні відомості В алгоритмічних мовах всі операції в виразах виконуються з операндами визначених типів. Часто трапляється так що є необхідним конструювати вирази з програмних об’єктів різних типів даних або вирази що розташовані праворуч та ліворуч оператору привласнення генерують значення різних типів. В мовах програмування існує явне та неявне приведення типів.
42626. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОПЕРАТОРІВ ОПЕРАТОРНОГО БАЗИСУ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ПАСКАЛЬ ТА СІ 148 KB
  Теоретичні відомості Оператор Паскаль Сі: оператори базису ::= оператор опису оператор привласнення структурний оператор оператор ::= оператор привласнення структурний оператор Структурні оператори а Складений оператор Паскаль: складений оператор ::= begin{ оператор }2end; Сі: складений оператор ::={{ оператор }2} б Оператор вибору умовна форма Паскаль: оператор вибору ::=if вираз відношення then оператор Наприклад: if flg = true then { flg – змінна...
42629. ОБЛІК ІНВЕНТАРНИХ ДОКУМЕНТІВ 38.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи – засвоєння набутих знань умінь і навичок при обліку інвентарних документів. Облік інвентарних документів охоплює всі документи які не підлягають підшиванню до справ переведені з інших видів реєстрації або такі яким надано номер за карткою журналом інвентарної реєстрації документів в момент їх створення заведення або надходження. До таких документів належать креслярські графічні та текстові документи які через виробничі умови режимні обстеження щодо доступу чи зовнішні особливості вид носія формат тощо...
42630. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ 53.5 KB
  Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту з метою виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи установи з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження. Доповідна записка заява разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається керівникові установи як правило не пізніше як за три доби доби до початку відрядження.
42631. Доступ до спільних ресурсів в середовищі Windows XP 958 KB
  Створив папку давши їй назву своє прізвище Ілюстрація. Ілюстрація. Натиснув на кнопку Разрешенията дозволив всім повний доступ Ілюстрація. Встановив автоматичне кешування документівнатиснувши кнопку Кешированиеі в списку вибрав Автоматическое кэширование программ и документов Ілюстрація.
42632. Проект виконується групою, що складається з 3-5 осіб, згідно з варіантом (табл.1). Етапи виконання проекту 64.5 KB
  Завдання для робочих груп 1 Форматування тексту Дано текст що складається з речень розділених крапками. Дано текст. Дано текст. Дано рядок що складається зі слів розділених пробілами.