50429

Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний (в зависимости от выбранной модели)

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний в зависимости от выбранной модели. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона плоскости колебаний. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач колебаний с качением от значения угла наклона плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности. Измерение периода свободных колебаний: № измерения...

Русский

2014-02-03

128.5 KB

1 чел.

Цель работы:

        1. Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб   свободных колебаний; Ткрут   крутильных колебаний (в зависимости от выбранной модели).

        2. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач() колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний.

        3. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач() колебаний с качением от значения угла наклона  плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности.

4. Определение значения коэффициента трения µк качения.

Ход работы:

1.    Измерение периода свободных колебаний:

№ измерения

Время колебаний(с)

Число колебаний

1

13,893

10

2

13,907

10

3

13,898

10

Среднее значение

13,8993

tcp=(c)

Тсвоб=,    где N – число колебаний

Тсвоб=(с)

2. Измерение периода крутильных колебаний.

№ измерения

Время колебаний(с)

Число колебаний

1

23,224

10

2

23,211

10

3

23,218

10

Среднее значение

23,2176

tcp=(c)

Ткрут   где N – число колебаний

Ткрут=(с)

3. Измерение периода колебаний качения.

градус

Т1

Т2

Т3

φ1

φ2

φ3

<Т>

<φ>, рад

1,5291

1,5286

1,5309

4,9

4,7

4,5

1,5295

0,082

10º

1,5316

1,5313

1,5302

4,9

4,8

4,6

1,5310

0,083

13º

1,5364

1,5329

1,5315

4,8

4,9

4,5

1,5336

0,082

16º

1,5375

1,5366

1,5383

4,7

4,5

4,8

1,5375

0,081

19º

1,5401

1,5399

1,5449

4,6

4,9

4,7

1,5416

0,082

22º

1,5519

1,5509

1,5510

4,8

4,5

4,9

1,5513

0,082

Найдём средний период по формуле:

Tcp=

а) при 7º

    Tcp=

б) при 10º

    Tcp=

в) при 13º

    Tcp=

г) при 16º

    Tcp=

д) при 19º

    Tcp=

е) при 22º

    Tcp=

Найдём φ среднее и переведём его в радианы по формуле .

а) при 7º

    

б) при 10º

    

в) при 13º

    

г) при 16º

    

д) при 19º

    

е) при 22º

    

Найдём линейную амплитуду для каждого значения угла  по формуле:

A0i=i, где L-длина нити, L= 45 см:

A01 = 0,082 · 45 = 3,69 м

A02 = 0,083 · 45 = 3,73 м

A03 = 0,082 · 45 = 3,69 м

A04 = 0,081 · 45 = 3,64 м

A05 = 0,082 · 45 = 3,69 м

A06 = 0,082 · 45 = 3,69 м

4. Определение коэффициента трения качения.

С помощью программы вычислим значение

Радиус шарика равен Rш = 1,5 (см) = 0,015 (м)

Т.к. левые части уравнений одинаковы, можем прировнять

=

= 0,0015 (м)

После ввода данных в программу получили:

Модель1:

y = 1,51·x

x

y

yтеор = 2,72·x

x

y

Модель2:

y = 0,25·x + 0,35

x

y

yтеор = 0,5x + 0,07

x

y

Вывод:

        1. Экспериментально определили среднего значения периода  свободных колебаний;   крутильных колебаний.

        2. Экспериментально определили зависимость периода колебаний качениея наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний и определили амплитуду для каждого значения угла .

4. Определение значения коэффициента трения µк качения.

    Министерство Образования Республики Беларусь

               УО Брестский Государственный Технический Университет

           Кафедра Физики

          Лабораторная работа М8

            по Физике

                                          Тема:

Выполнил:

студент группы 1 ИИ-1

Лахмицкий А.А.

Проверил:

Янусик И.С.

Брест 2004г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24615. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Резерв сумнівних боргів 35.5 KB
  Облік дебіторської заборгованості за товари роботи послуги. Резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за продукцію товари роботи послуги це заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію товари роботи або послуги.Дебіторська заборгованість за продукцію товари роботи послуги виникає коли підприємство реалізує продукцію товари роботи послуги в кредит з відстрочкою платежу.Таким чином для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію товари роботи послуги необхідно щоб виконувалися...
24616. Облік розрахунків з підзвітними особами: нормативні вимоги то особливості обліку 31.5 KB
  Облік розрахунків з підзвітними особами: нормативні вимоги то особливості обліку Готівка видається працівникам підприємства підзвіт на відрядження та на господарські потреби за розпорядженням керівника підприємства за умови що у працівника немає заборгованості по раніше виданих авансах.Службове відрядження поїздка на визначений строк в іншу місцевість для виконання службових обов'язків.Термін відрядження не може перевищувати 30 календарних днів у межах України і 60 днів при відрядженні за кордон.Термін відрядження визначається за відмітками...
24617. Облік доходів підприємства 39.5 KB
  Облік доходів підприємства Нормативним документом який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності є Положення стандарт бухгалтерського обліку 15 Дохід який затверджено наказом Міністерства фінансів України. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а дохід виручка від реалізації продукції товарів робіт послуг; б інші операційні доходи; в фінансові доходи; г інші доходи: д надзвичайні доходи. Склад...
24618. Облік доходів та витрат майбутніх періодів 28.5 KB
  Облік доходів та витрат майбутніх періодів Облік доходів майбутніх періодів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о. періодів за Дт їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. періодів Дт301311373670 Кт69 2списано доходи майб.
24619. Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами 28.5 KB
  Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами Облік розрах. Для обліку таких операцій використовують рахунок 68 Розрахунки за іншими операціями на якому обліковують розрахунки за операціями що не можна відобразити на рахунках 63 67.За кредитом рахунку 68 показують збільшення заборгованості перед іншими кредиторами за дебетом її погашення списання. 685 Розрахунки з іншими кредиторами.
24620. Облік розрахунків за податками і платежами 31.5 KB
  за податками податок на прибуток ПДВ акцизний збір 642 розрах. за обовязковими платежами місцеві податки транспортний податок 643 податкові зобовязання облік суми ПДВ на яку збільш. податковий кредит 644 податковий кредит облік ПДВ на яку підпрво має право зменшити податкове зобовязання. бюджету перед платником Дт311 Кт641 Кредитове сальдо Дт 641 Кт 311 Законодавче регулювання: ЗУ Про ПДВ ЗУ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби ЗУ про оподатковув.
24621. Предмет і Метод бухгалтерського обліку 27.5 KB
  Предмет і Метод бухгалтерського обліку Предметом бух обліку є господарські факти явища і процеси операції що зумовлюють рух господарських засобів коштів та джерел їх утворення. Предмет бух обліку охоплює процес виробництва розподілу обігу та споживання.обліку це сукупність прийомів і способів за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
24622. Правове регулювання біх. обліку та фінансової звітності в Україні 26 KB
  обліку та фінансової звітності в Україні Основні нормативні акти які регулюють побудову та організацію на підприємстві. Організація бух обліку на підприємстві регулюється законом україни про бух облік та фін звітність.При організації і ведені б о підприємства керуються положеннями б о які являють собою нормативно правові акти затверджені мін фіном україни що визначають принципи та методи ведення б о і складання фін звітності що не суперечать міжнародним стандартам.Наказом мін фін україни було затверджено план рахунків б о активів капіталу...
24623. Облікова політика підприємства, її суть і значення 27 KB
  У відповідності з законом україни про б о та фін звітність в україні облікова політика це сукупність принципів методів і процедур що використовуються підприємством для складання та подання фін звітності. Фін результати залежать від способів обліку: 1.оцінки елементів затрат виробництва та їх групування і т д Облікова політика може змінюватися у випадках коли змінюються статутні вимоги і якщо зміни забезпечать реальне відображення операцій у фін звітності підприємства.Обл політика та її зміни відображаються у підтримках до фін звітності.