50432

Изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха. Приборы и принадлежности: установка для измерения коэфицента теплопроводимости воздуха. Ход работы: Измеряем напряжение на проводнике, находящегося в трубке, при различном значении силы тока в цепи.

Русский

2014-01-23

27.5 KB

0 чел.

Цель работы: изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха.

Приборы и принадлежности: установка для измерения коэфицента теплопроводимости      воздуха.

Ход работы:

Измеряем напряжение на проводнике, находящегося в трубке, при различном значении силы тока в цепи.

U В

I на 1тр.А

I на 2тр.А

I на 3тр.А

     0.6

    0.4

    0.38

    0.35

    0.7

    0.47

    0.44

   0.41

    0.8

   0.53

    0.5

   0.46

    0.9

   0.61

    0.57

  0.53

   1.0

   0.66

   0.63

  0.58

   1.1

   0.71

   0.65

  0.63

   1.2

  0.77

   0.71

  0.67

   1.3

  0.82

  0.77

  0.72

   1.4

  0.86

  0.82

  0.77

   1.5

  0.91

  0.88

  0.81

Теория даёт следующую связь между напряжением на проводнике и силой тока в цепи.

U*(I-U/RV)=A*U/(I-U/RV)+B

Х-коофицент теплопроводимости воздуха

Х=U/(I-U/RV);     Y= U*(I-U/RV);

Y=AX+B

A=(n*y1-x2*y2)/(n*x1-x22);

B=(x1*y2-y1*y2)/(n*x1-x12);

           n

X1=∑Ui2/(Ii-Ui/RV)2;

          i=1

       n

X2=Ui/(Ii-Ui/RV);

     i=1

n-число измерений U и I

χ=(2α*ρ*A*ln(d1*d2)/(π2*d12);

Для первой трубки получим:

х=0.49*у+1.15;

Карра=0.019 Вт(м*град);

Для второй трубки получим:

х=0.48*у+1.29;

Карра=0.020 Вт(м*град);

Для третей трубки получим:

х=0.47*у+1.42;

Карра=0.020 Вт(м*град);

Вывод: Изучили явления теплопроводимости в газах и определили коэфицент теплопроводимости воздуха.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64785. Концепція влади М.Фуко: політичний вимір 218 KB
  Такий підхід до вивчення політичної влади обмежує її існування інституційним та юридичним вимірами. При цьому представники таких підходів визнають існування інших аспектів у дослідженні політичної влади однак залишають їх розгляд поза увагою як менш важливих.
64786. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ З ЗАДАНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ 189 KB
  У сучасних умовах перед підприємствами-виробниками і переробниками титану стоїть завдання зниження вартості титанової продукції шляхом удосконалення технологій одержання й переробки титану а також впровадження нових високоефективних технологій.
64787. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ 296.5 KB
  Проблеми інституту покарання в умовах розбудови правової держави в Україні привертають до себе увагу не тільки фахівців але й широкого загалу. Перш ніж у людини з’явилася перша іскра уразумения чому і для чого існує покарання вказував...
64788. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування 1.17 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити принципову схему гідроагрегату верстата для намотування обмоток електродвигунів; розробити математичну модель робочого процесу гідроагрегату обертання на основі декомпозиції його на складові...
64789. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників 167 KB
  Основним пріоритетом правової, соціальної, демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з європейськими та світовими стандартами.
64790. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників 199 KB
  Україна спроможна забезпечити якісну освіту своїх громадян завдяки активній участі у глобалізаційних процесах, інкорпорації до інформаційного суспільства, інтеграції в світову спільноту, стабільному науково-технічному прогресу...
64791. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ 692 KB
  Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...
64792. ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ В ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОТРІЙНИХ СПЛАВАХ 4.04 MB
  Виділення найраціональнішого методу визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем який значно спрощує експеримент є досить актуальною проблемою теорії дифузії. Тому оцінка точності методик визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем...
64793. БІОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК КОРОПОВИХ РИБ ЗА ОБМЕЖЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “СКВИРАСІЛЬРИБГОСП”) 498.5 KB
  В цьому випадку вирощувальні стави наповнюються водою ранньою весною і не забезпечують необхідних технологічних умов для ефективного вирощування рибопосадкового матеріалу безпосередньо від €œзаводських личинок тому що до цього моменту у вирощувальних ставах вже накопичується...