50432

Изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха. Приборы и принадлежности: установка для измерения коэфицента теплопроводимости воздуха. Ход работы: Измеряем напряжение на проводнике, находящегося в трубке, при различном значении силы тока в цепи.

Русский

2014-01-23

27.5 KB

0 чел.

Цель работы: изучение явления теплопроводимости в газах и определить коэфицент теплопроводимости воздуха.

Приборы и принадлежности: установка для измерения коэфицента теплопроводимости      воздуха.

Ход работы:

Измеряем напряжение на проводнике, находящегося в трубке, при различном значении силы тока в цепи.

U В

I на 1тр.А

I на 2тр.А

I на 3тр.А

     0.6

    0.4

    0.38

    0.35

    0.7

    0.47

    0.44

   0.41

    0.8

   0.53

    0.5

   0.46

    0.9

   0.61

    0.57

  0.53

   1.0

   0.66

   0.63

  0.58

   1.1

   0.71

   0.65

  0.63

   1.2

  0.77

   0.71

  0.67

   1.3

  0.82

  0.77

  0.72

   1.4

  0.86

  0.82

  0.77

   1.5

  0.91

  0.88

  0.81

Теория даёт следующую связь между напряжением на проводнике и силой тока в цепи.

U*(I-U/RV)=A*U/(I-U/RV)+B

Х-коофицент теплопроводимости воздуха

Х=U/(I-U/RV);     Y= U*(I-U/RV);

Y=AX+B

A=(n*y1-x2*y2)/(n*x1-x22);

B=(x1*y2-y1*y2)/(n*x1-x12);

           n

X1=∑Ui2/(Ii-Ui/RV)2;

          i=1

       n

X2=Ui/(Ii-Ui/RV);

     i=1

n-число измерений U и I

χ=(2α*ρ*A*ln(d1*d2)/(π2*d12);

Для первой трубки получим:

х=0.49*у+1.15;

Карра=0.019 Вт(м*град);

Для второй трубки получим:

х=0.48*у+1.29;

Карра=0.020 Вт(м*град);

Для третей трубки получим:

х=0.47*у+1.42;

Карра=0.020 Вт(м*град);

Вывод: Изучили явления теплопроводимости в газах и определили коэфицент теплопроводимости воздуха.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68155. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У КЛІШЕ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ 204.5 KB
  Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі конкретні завдання: зясування ролі метафори у формуванні змісту наукового тексту а також ролі клішеметафор як стилістичного засобу мови науки; визначення основних положень теорії концептуальної метафори у їх взаємозвязку з положеннями попередніх...
68156. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТРАХІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 240 KB
  Динамічний розвиток сучасного суспільства висуває до людини все більш високі вимоги. Для того, щоб бути активним учасником подій, людина має мобілізувати усі сили, як розумові, так і фізичні, що передбачає високий рівень психологічного напруження. Не секрет, що шкільне навчання часто супроводжується виникненням страхів.
68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...
68158. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 168.5 KB
  Розвиток міжнародних економічних відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку відбувається під впливом глобалізації економіки та світових інтеграційних процесів. Частиною цих відносин є відносини між донорами (міжнародними організаціями та індустріально розвиненими країнами) та країнами-реципієнтами...
68159. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 384 KB
  Залишаються актуальними комплексні дослідження від виділення факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства до проведення оцінки ефективності адаптивних дій. Науковометодичне обґрунтування механізмів адаптивного управління фармацевтичними організаціями з урахуванням результатів...
68160. ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 400.5 KB
  Сукупність глобалізаційних тенденцій, виражених поглибленням нерівномірності економічного розвитку, загострює актуальність дослідження факторного підходу до управління національними економіками. Неефективне використання факторів виробництва і зумовлені ним структурні диспропорції...
68161. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 434.5 KB
  Складність рішення даного завдання обумовлюється тим що ІБП завжди розвиваються в умовах жорстких обмежень на витрати ресурсів проекту та тривалість їх виконання. Тому важливим процесом в управлінні ІБП є оптимальний розподіл ресурсів проекту а саме фінанси сировини енергії обладнання трудових ресурсів тощо.
68162. ПРОФІЛАКТИКА КАНДИДО-АСОЦІЙОВАНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 158 KB
  Клінічно на третю добу після екстракції зуба у першій контрольній групі було зареєстровано 17 327 випадків розвитку ускладнень у вигляді постекстракційного альвеоліту у другій 7 14 випадків й в основній 3 53. Так у першій контрольній групі запальні реакції були найбільш тривалими і зберігалися до 14 діб.
68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.