5047

Исследование комбинационных логических схем

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование комбинационных логических схем. ЧАСТЬ 1. Исследование базового логического элемента ТТЛ. Построить передаточную характеристику. Реализовать с помощью ЛЭ 2И-НЕ схемы И, ИЛИ, НЕ...

Русский

2012-12-02

185 KB

1 чел.

Исследование комбинационных логических схем.

ЧАСТЬ 1. Исследование базового логического элемента ТТЛ.

Сигналы:    “0” при U = 0 .. 0,8 В               “1” при U = 3,5 .. 5 В.

ЗАДАНИЕ 1: Исследовать логику работы ЛЭ 2И-НЕ. 

X1

X2

Y

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

ЗАДАНИЕ 2: Измерить напряжение U0вых.

U0пор = 1 В.

ЗАДАНИЕ 3: Измерить напряжение U1вых.

U1пор = 0,9 В.

ЗАДАНИЕ 4: Построить передаточную характеристику

Uвых=f(Uвх)

Uвх, В

0

1

1,5

Uвых, В

1

1

0

ЗАДАНИЕ 5: Исследовать влияние параметров нагрузки.

     С емкостной нагрузкой.   С активной нагрузкой.

ЧАСТЬ 2.                      Реализовать с помощью ЛЭ 2И-НЕ схемы И, ИЛИ, НЕ.

НЕ:

X

Y

0

1

1

0

И:

X1

X2

Y

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

ИЛИ:

X1

X2

Y

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Реализовать с помощью ЛЭ 2И-НЕ схемы

“Исключающее ИЛИ” и “Исключающее НЕ”.

“Исключающее ИЛИ”:

X1

X2

Y

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

“Исключающее НЕ”:

X1

X2

Y

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

ЧАСТЬ 3.                               Изучение мультиплексора и демультиплексора.

V

B

A

D0

D1

D2

D3

Q

0

0

0

1/0

0

0

0

1/0

0

0

1

0

1/0

0

0

1/0

0

1

0

0

0

1/0

0

1/0

0

1

1

0

0

0

1/0

1/0

1

1

1

0

0

0

0

0

Шифратор: КР155КП2.

                                                                                     КР155ИД4

A

B

D

V

Q1

Q2

Q3

Q4

0

0

1/0

0

0/1

1

1

1

0

1

1/0

0

1

0/1

1

1

1

0

1/0

0

1

1

0/1

1

1

1

1/0

0

1

1

1

0/1

Дешифратор: КР155ИД4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48109. Країнознавство. Опорний конспект лекцій 655 KB
  Курс Країнознавство€ є складовою циклу економічних дисциплін. Важливість та доцільність введення цього курсу пояснюється збільшуючим значенням комплексу знань про країни з якими Україна має культурні політичні та економічні зв’язки.
48110. Цивільний процес. Опорний конспект лекцій 3.66 MB
  У травні 2006 року Указом Президента України була схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів що ставить перед собою такі завдання як створення цілеспрямованої науково обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення законодавства у цій сфері; якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу. До них належать: 1 незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону; 2...
48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу “Політологія†усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Об’єкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...
48116. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник 792 KB
  Черкаси ЧДТУ 2010 ПЕРЕДМОВА Оскільки мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя то майбутні фахівці з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей мають досконало знати державну мову вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови розуміти норми орфоепії орфографії граматики стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів ознайомлення з особливостями ділової української мови офіційноділового стилю їх...