50485

Исследование регистров, знакомство с работой параллельных и последовательных регистров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров. В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный. А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка).

Русский

2015-01-20

40 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 6.

Исследование регистров.

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров.

В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный . А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка) .

Порядок выполнения работы.

Последовательные регистры.

  1.  Создать проект. Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.1, отражающую функционирование последовательного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  Открыть редактор временных диаграмм. Изобразить диаграммы при интервалах синхроимпульса – 20нс, данные –при базовом уровне «0» на интервалах от 10нс до 50 нс уровень «1» и от 130нс до 200нс уровень «1». Зарисовать полученные диаграммы, записать задержки. (для изображения отдельных интервалов необходимо воспользоваться иконкой бокового меню, показанной на рисунке)

  1.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.2, отражающую функционирование последовательно-параллельного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  По методике, изложенной в п.2, построить временные диаграммы для последовательно-параллельного регистра.
  3.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.3, отражающую функционирование параллельного регистра на 4 разряда. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  4.  Построить диаграмму работы устройства при следующих параметрах: синхронизация – 20нс; данные – D0,D2 – 35нс, D1,D3 – 50нс; ena – 170нс; ctrl – 200нс.
  5.  Создать библиотечный модуль устройства.

Отчет должен содержать программы работы исследуемых устройств и их временные диаграммы.

Программа 6.1

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic);

end regsdv;

architecture bb of regsdv is

signal shift: std_logic_vector (6 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

if(rising_edge(clk)) then

shift(0)<=d_in;

for i in 1 to 6 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift(6);

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.2

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv1 is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic_vector (7 downto 0));

end regsdv1;

architecture bb of regsdv1 is

signal shift: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

shift(0)<=d_in;

if(rising_edge(clk)) then

for i in 1 to 7 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift;

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.3

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg4 is

port(

data_i: in std_logic_vector(3 downto 0);

clk_i: in std_logic;

ena : in std_logic;

ctrl : in std_logic;

data_out: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end reg4;

architecture arch of reg4 is

signal regist: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

process (clk_i)

begin

if(rising_edge(clk_i)) then

if(ena ='1') then

regist <= data_i;

end if;

end if;

end process;

data_out <= regist when ctrl = '1' else "ZZZZ";

end arch;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59835. Мати берегиня родини 70 KB
  Хто ж його береже Головною берегинею родини завжди була мати її святою називали. Тарас Шевченко писав: У нашім раї на землі Нічого кращого немає Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим
59836. Ich ab Geburt bis Abitur 49 KB
  Весь урок ведеться німецькою мовою, що відповідає вимогам міністерства освіти для 11 класу. Мова вчителя чітка, зрозуміла, ключові фрази повторюються для їх кращого розуміння. Темп уроку задовільний для того, щоб діти встигли прочитати, повторити і записати нові слова.
59837. Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису 71 KB
  Мета уроку: Навчальна: Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора створювати документи за певною структурою...
59838. Філософський смисл новели Олеся Гончара: За мить щастя 41.5 KB
  І група Батьківщина політичний аспект ІІ група він сам психологічний аспект ІІІ група товариші морально-етичний аспект ІVгрупа жителі виноградного містечка морально-етичний аспект.
59840. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН. ВИХОВНА ГОДИНА ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 31 KB
  Разом колективно діти готують відповідь. Першим дає відповідь капітан а доповнюють чи підправляють його решта дітей. Чи повинен хлопчик пропустити вперед однокласницю якщо вони одночасно підійшли до дверей класу А в театрі А в магазині...