50486

Первые шаги во Flash

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оформления работы при загрузке в библиотеку: Название материала – как в правилах публикации должно начинаться с Фамилии и инициалов автора, само название материала без кавычек. Например: Томилова Е.А. Смайлик. Аннотация должна содержать поясняющий текст, что данная работа загружена в рамках мастер-класса «Первые шаги во Flash, номер потока».

Русский

2014-01-24

60 KB

6 чел.

Томилова Елена Анатольевна, учитель информатики МОУ гимназии №19, г. Кисловодск

Мастер-класс «Первые шаги во Flash»

Рекомендации по занятию № 3

 1.  Изучаем материалы занятия № 3: Томилова Е.А. Занятие 3. Анимация
 2.  В качестве заданий предлагаем Вам нарисовать:
  1.  Произвольное перемещение объекта,
  2.  Изменение размера и цвета объекта,
  3.  Морфинг объекта.
 3.  Сохранить все их в формате swf и gif.
 4.  Оформляем пояснительную записку к практическим заданиям занятия 2 в соответствии с правилами публикации на портале «Сеть творческих учителей».
 5.  Файлы (Tomilova_1.fla, Tomilova_1.swf, Tomilova_1.gif, Tomilova_zapiska.doc) размещаем в папке, архивируем (Tomilova_zad1.rar) и загружаем в библиотеку творческой группы  «Создание интерактивных учебных пособий во Flash»
 6.  Оформления работы при загрузке в библиотеку: Название материала – как в правилах публикации должно начинаться с Фамилии и инициалов автора, само название материала без кавычек. Например: Томилова Е.А. Смайлик.  Аннотация должна содержать поясняющий текст, что данная работа загружена в рамках мастер-класса «Первые шаги во Flash, номер потока».

Ждем Ваших работ!

P.S. В помощь Вам флеш-ролики, вложенные в архив занятия и размещенные в библиотеке:

 Томилова Е.А. Морфинг. Задание 12

Томилова Е.А. Движение по заданной траектории

Образец работы 11: Томилова Е.А. Практическая работа 11


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58033. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі 58.5 KB
  Цілі: освітні: формувати обчислювальні уміння і навички, уміння розв’язувати задачі, аналізувати математичні завдання; розвивальні: розвивати логічне і алгоритмічне мислення, пізнавальні та інтелектуальні можливості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь...
58034. Застосування інтеграла до моделювання процесів 2.54 MB
  Навчальна: узагальнити і систематизувати знання студентів з теми «Інтеграл та його застосування»; сприяти закріпленню знань про геометричний, фізичний та економічний зміст інтеграла; формувати вміння й навички студентів самостійно систематизувати та поглиблювати знання...
58035. Применение интеграла 107 KB
  Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме Применение интеграла. Актуализация опорных знаний Определение первообразной; Определение неопределенного интеграла; Определение интеграла...
58036. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА 558.5 KB
  Сприяти закріпленню знань про геометричний та фізичний зміст інтеграла. Учитель пропонує закінчити речення щоб сформульовані твердження були вірними: Криволінійною трапецією називається Дія обернена до диференціювання Первісні для однієї і тієї ж функції відрізняються тільки...
58037. Завоевание арабов. Создание Арабского халифата 248.5 KB
  Рассмотреть историю создания Арабского халифата и возникновение ислама, ознакомиться с ярчайшими достижениями исламской культуры; усовершенствовать навыки работы с исторической картой
58038. Утворення національної держави в Італії 123 KB
  Мета: навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; визначати причини хід та наслідки об’єднання Італії; пояснювати терміни: поміркованоліберальний напрям об’єднання революційний напрям об’єднання; давати характеристику політичним лідерам даного періоду...
58039. Італія 104 KB
  Мета: Охарактеризувати процес розвитку Італії у повоєнні роки. Розкрити основні тенденції економічного, політичного, соціального розвитку. Показати основні проблеми, що стояли перед країною, і шляхи їх подолання.
58040. Побудова математичної моделі 120.5 KB
  Мета уроку: Сприяти формуванню практичних умінь і навичок розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи; розвивати вміння аналізувати, знаходити раціональні способи розв’язування задач.
58041. Підсумковий урок по темі «Чотирикутники» 220 KB
  Мета уроку: Повторити і систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей. Встановити зв’язок між обсягами понять. Вдосконалити в учнів уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи властивості чотирикутників...