50529

Исследование входной цепи с внешнеемкостной связью антенны с контуром

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Для С1 обе характеристики – наименьшие из трёх представленных. Для С2 – наибольший коэффициент передачи, а для С3 – наибольшее резонансное напряжение. Для С1 есть два небольших максимума и промежуточный минимум, для С2 – одиночный максимум, для С3 – два максимума и два минимума.

Русский

2014-01-25

135.5 KB

4 чел.

Выполнение работы

Кu0/(Кu0)мин = Uрез/(Uрез)мин. Пусть (Кu0)мин=1. К= Uвых/(Uрез)мин.

fc=745 кГц. Uвых=0.109 В.

Исследование входной цепи с внешнеемкостной связью антенны с контуром

Подключена ёмкость С1.

Минимальные настройки: fc=372 кГц. Uвых=0.109 В.

                                             fc=1625 кГц. Uвых=0.109 В.

Резонанс: fc=800 кГц. Uвых=0.112 В – минимальная настройка.

                 fc=1481 кГц. Uвых=0.280 В – максимальная настройка.

fc, кГц

372

706

900

1020

1310

1625

Uвых, В

0.123

0.145

0.105

0.210

0.200

0.121

K(fc)

1.098

1.295

0.938

1.875

1.786

1.080

Подключена ёмкость С2.

Минимальные настройки: fc=372 кГц. Uвых=0.102 В.

                                             fc=1625 кГц. Uвых=0.102 В.

Резонанс: fc=689 кГц. Uвых=0.108 В – минимальная настройка.

                 fc=1373 кГц. Uвых=0.805 В – максимальная настройка.

fc, кГц

372

706

900

1020

1310

1625

Uвых, В

0.265

0.301

0.445

0.518

0.781

0.159

K(fc)

2.454

2.787

4.120

4.796

7.231

1.472

Подключена ёмкость С3.

Минимальные настройки: fc=372 кГц. Uвых=0.099 В.

                                             fc=1625 кГц. Uвых=0.101 В.

Резонанс: fc=593 кГц. Uвых=0.290 В – минимальная настройка.

                 fc=446 кГц. Uвых=0.350 В – максимальная настройка.

fc, кГц

372

706

900

1020

1310

1625

Uвых, В

0.420

0.320

0.508

0.315

1.428

0.185

K(fc)

1.448

1.103

1.752

1.086

4.924

0.638

Рис.1. Зависимость выходного резонансного напряжения и коэффициента передачи от частоты для случаев емкостей С1, С2 и С3 соответственно.

Для С1 обе характеристики – наименьшие из трёх представленных. Для С2 – наибольший коэффициент передачи, а для С3 – наибольшее резонансное напряжение. Для С1 есть два небольших максимума и промежуточный минимум, для С2 – одиночный максимум, для С3 – два максимума и два минимума.


Исследование входной цепи с индуктивной связью антенны с контуром

Минимальные настройки: fc=372 кГц. Uвых=0.096 В.

                                             fc=1625 кГц. Uвых=0.100 В.

Резонанс: fc=1200 кГц. Uвых=0.112 В – минимальная настройка.

                 fc=1454 кГц. Uвых=0.123 В – максимальная настройка.

Fc, кГц

372

706

900

1020

1310

1625

Uвых, В

0.096

0.205

0.142

0.097

0.097

0.096

K(fc)

0.857

1.830

1.268

0.866

0.866

0.857

 

Рис.2. Зависимость выходного резонансного напряжения и коэффициента передачи от частоты в случае индуктивной связи антенны с контуром.

Обе зависимости являются нелинейными, сначала наблюдается резкий одиночный максимум, затем – практически горизонтальная линия (нет зависимости от частоты).

Исследование входной цепи с комбинированной связью антенны с контуром

Подключены М и ёмкость С1.

Минимальные настройки: fc=372 кГц. Uвых=0.103 В.

                                             fc=1625 кГц. Uвых=0.103 В.

Резонанс: fc=656 кГц. Uвых=0.156 В – минимальная настройка.

                 fc=1512 кГц. Uвых=0.220 В – максимальная настройка.

Fc, кГц

372

706

900

1020

1310

1625

Uвых, В

0.137

0.265

0.172

0.265

0.273

0.125

K(fc)

0.878

1.699

1.103

1.699

1.750

0.801

 

Рис.3. Зависимость выходного резонансного напряжения и коэффициента передачи от частоты в случае комбинированной связи антенны с контуром.

Обе зависимости являются нелинейными, сначала – максимум, затем – минимум, далее – второй максимум.


ЛР – 2069965 – 2
10302 – 0410

2

ист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ЛР – 2069965 – 210302 – 0410

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25254. Культура як об’єкт і предмет філософського осмислення 29.5 KB
  В той же час формується і протилежний підхід до питання про вплив культури на людське життя. Виділяють наступні підходи до вивчення історії людської культури: Формаційний Маркс Енгельс: Історія розглядається як зміна супільноекономічних формацій рухомою силою якої вважається класова боротьба. Кожній формації властивий власний тип культури який еволюціонує в своєму розвитку від формації до формації. Процес розвиток культури наділяється прогресивним характером який підпорядковується єдиній логіці історичного процесу утвердження...
25255. Моральні цінності і основні тенденції сучасної культури 27 KB
  Біоетичні проблеми: вторгнення в природу людини пересадка органів клонування суррогатне материнство штучне запліднення зміна статі евтаназія виявляє неможливість узгодження моральної і медицинської позицій. Таким чином під сучасними гуманістичними тенденціями приховуються цілком протилежні процеси егоїстичне і руйнівне ставлення людини до природи як до навколишньої так і до власної; гіпертрафія значення індивідуальної людини що нерідко приховує за собою інтереси конкретних соціальних груп.
25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...
25257. Специфічні риси античної філософської парадигми 30 KB
  Основні досократичні школи: Мілетська школа Фалес Анаксімандр Анаксімен Вчення Геракліта Ефеського Атомізм Демокріта Піфагорійський союз Елейська школа Ксенофан Парменід Зенон Софісти Сократичні школи: мегарська Евклід синтезували вчення Парменіда про буття з вищим поняттям сократівської етики поняттям добра кінічна основою щастя вважали нехтування суспільними нормами циніки кіренайська гедонізм Платон учень Сократа засновник Академії: вчення про ідеї як досконалі речі теорія пізнання знання як пригадування...
25258. Монізм-плюралізм. Суть „елейської кризи” в античній філософії 27.5 KB
  буття єдине істине нерухоме умоглядне розум та умовиводи. Існує лише буття небуття не існує тотожність мислення і буття. Оскільки небуття не можливо помислити то його не має Пізнання засобами органів відчуттів не достовірне. Апорії Зенона Ахілл і черепаха Стріла: логічно неможливе мислення множинності речей припущення руху приводить до суперечностей Опоненти олеатів сперечалися з постулатами про єдність буття і його нерухомість апелювали до чуттєвоконкретної реальності що є багатоманітною і мінливою.
25259. Суть Сократовських тез 22.5 KB
  Осн заслуга в тому що діалог був осн методом знаходження істини. Даний вислів був переосмислений Сократом і означав 1 відмову від космологічної спекуляції досократиків 2 кореляцію осн постулата інтелектуальної етики Сократа добродетелб есть знание який передбач самопізнання пізнання своєї моральної сутності та її наступна реалізація пізнай хто ти єсть і стань ним шляхом досягнення щастя.
25260. Проблема співвідношення філософії та релігії 67.5 KB
  Спільне філософії і науки: конкретний предмет дослідження; обґрунтовуються особливими способами доказів філософія верифікація само наукове знання інколи служить доказом філософського принципу; обидва знання узагальнення ідей але ступінь узагальнення різний філософію часто називають метатеорією теорія теорії; ціль збагачення досвіду людини; метод абстракції. Відмінності: наука вивчає лише відносне а філософія ще й абсолютне; наукове мислення інтелектуальне а філософське розумове оскільки про відносне можна знати лише...
25261. Філософія релігії в системі філософських знань і як структурний компонент релігієзнавства. Філософія релігії і реліг. філософія: необхідність їх розрізнення 28.5 KB
  Філософія релігії в системі філософських знань і як структурний компонент релігієзнавства. Філософія релігії і реліг. філософія: необхідність їх розрізнення Філя релігії подає понятійне тлумачення релігійних феноменів інтелектуальний вимір релігії. осмисленість феномену релігії.
25262. Спільне філософії і науки 64.5 KB
  Природні релігії. Надприродні релігії. Природні релігії це релігії які створив людський розум.