50549

Измерение с помощью микрометра среднего объёма металлического цилиндра. Расчет абсолютной и относительной погрешности измерения

Лабораторная работа

Физика

Расчётные формулы: формула нахождения среднего объёма цилиндра; Расчёт ошибок прямых измерений. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 095 и числа измерений n определяем 4. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле: 7. Рассчитываем относительные погрешности измерений: Расчет ошибок косвенных измерений.

Русский

2014-01-25

75.5 KB

35 чел.

Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование факультета - ЕНМ

Наименование выпускающей кафедры – Общей физики

Наименование учебной дисциплины - Физика

Лабораторная работа №1-00

Измерительный практикум.

   

Исполнитель:

Студент, группы 13А61 (_______) М.Г. Дырдин      подпись   

                                (_______)

                                      дата                                      

Руководитель, профессор (_______) Крючков Ю.Ю.

   подпись                                                               

          (_______)

                 дата

Томск 2007

Цель работы: измерить с помощью микрометра средний объём металлического цилиндра. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения.

Приборы и принадлежности: микрометр и металлический цилиндр.

Таблица 1

Измерение среднего объёма цилиндра.

№ изм.

h, мм

d, мм

V, мм3

Примечания

1

14,36

9,37

996,05

Образец - металлический цилиндр.

Серия измерения №1.

Наименьшее деление микрометра 0,01мм.

2

14,36

9,38

3

14,36

9,41

4

14,36

9,41

5

14,36

9,42

Ср.знач.

14,36

9,398

Расчётные формулы:

- формула нахождения среднего объёма цилиндра;

Расчёт ошибок прямых измерений.

1. Вычисляем средние арифметические значения по формуле:

2. Вычисляем среднюю квадратичную  погрешность для каждой величины по формуле:

3. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и числа измерений n определяем

4. Вычисляем случайные погрешности по формуле:

5. Вычисляем приборную погрешность по формуле:

6. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле:

7. Записываем окончательные результаты с округлением в виде:

8. Рассчитываем относительные погрешности измерений:

Расчет ошибок косвенных измерений.

1. Вычисляем среднее значение функции по формуле:

2. Выводим расчетную формулу для абсолютной погрешности косвенной величины по формуле:

3. Записываем окончательный результат с учетом округлений в виде:

4. Рассчитать относительную погрешность косвенных измерений по формуле:

Таблица 2.

Погрешности прямых измерений.

0,009695

0,02695

0,00475

0,02858

9,37063

0,29%

Таблица 3.

Погрешности косвенных измерений.

996

6

990

1%

Окончательный результат с учётом округлений в соответствии с таблицей 3:

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы научились измерять размеры тела при помощи микрометра, а также приобрели навыки вычисления по полученным данным объёма данного тела, расчета погрешностей прямых и косвенных измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2465. Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну теми публіцистичного стилю 39 KB
  Мета організації уроку. Удосконалювати вміння учнів продукувати письмовий твір-роздум на морально-етичну тему, розвивати усне і писемне мовлення, сформувати в учнів вміння виділяти в тексті всі компоненти роздуму, розуміти їх призначення в організації висловлювання, а потім свідомо відтворювати їх у власному мовленні.
2466. Усний твір, що містить опис тварини. 33.38 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття про опис зовнішності тварини; навчити правильно будувати текст-опис зовнішності тварини, через зовнішність описати її характер, знаходити основне, неповторне в образі конкретної тварини і описувати свої спостереження.
2467. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова. 33.86 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття про загальновживані та стилістично забарвлені слова, навчити розпізнавати і використовувати їх у власному мовленні, виховувати любов до слова.
2468. Розряди займенників за значенням 30.37 KB
  Мета організації уроку. Сформувати загальне поняття про розряди займенників, їх диференційні ознаки, повторити співвідносні з ними частини мови, закріпити поняття про текст і використання займенників як засобів зв’язку в ньому.
2469. Омоніми та їх використання 25.79 KB
  Мета організації уроку: розширити уявлення учнів про омоніми; поглибити отримані на попередньому уроці знань, навчити учнів розрізняти омоніми, свідомо підходити до розуміння значення і використання омонімів у мовленні.
2470. Групи сполучників за будовою. Конспект уроку 23.85 KB
  Мета організації уроку: згадати про службові частини мови, а саме про сполучник, сформувати в учнів поняття про класифікації сполучників, зокрема за будовою.
2471. Неозначені й заперечні займенники, їх утворення. Дефіс у неозначених займенниках 23.9 KB
  Мета організації уроку. Дати відомості про творення та вживання неозначених і заперечних займенників, формувати вміння визначити орфограми Дефіс у неозначених займенниках та обгрунтувати вибір написання відповідними орфографічними правилами, розвивати зорову і слухову увагу,спостережливість, культуру усного і писемного мовлення.
2472. Правопис прислівників. – Н і нн у прислівниках 15.86 KB
  Мета: ознайомити учнів з правилами написання прислівників на - е, -о, пояснити причини написання -н та –нн прислівниках, формувати уміння, знаходити орфограми одна і дві букви н у прислівниках, правильно писати слова з виучуваною орфограмою, на основі попередньо засвоєних знань з теми Прислівник як частина мови.
2473. Оборудование, механизация и автоматизация сварочного производства 391.59 KB
  Данный сборник направлен на формирование умений применять полученные знания на практике, на реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. Механизация и автоматизация являются важнейшим средством повышения производительности труда, улучшения качества и условий труда в сварочном производстве.