50561

Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение постоянной упругих сил кручения момента инерции баллистического маятника. Экспериментальное определение с помощью баллистического маятника скорости пули. Определение периода колебаний упругих сил кручения и момента кручения баллистического маятника...

Русский

2014-05-10

58.5 KB

1 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Брестский государственный технический университет

Кафедра физики

Лабораторная работа М-4

Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника

Выполнил студент 1-го курса

Группы ПЭ-2

Гримайло Е Ю

Брест 2005


Цель работы:

 •  Изучение принципа работы баллистического маятника и закона сохранения момента импульса.
 •  Экспериментальная проверка зависимостей между физическими величинами, характеризующие крутильные колебания.
 •  Экспериментальное определение постоянной упругих сил кручения, момента инерции баллистического маятника.
 •  Определение коэффициента затухания крутильных колебаний.
 •  Экспериментальное определение с помощью баллистического маятника скорости пули.

Приборы и принадлежности:

Баллистический маятник ГРМ-02 со счетчиком периодов, миллисекундомер и стреляющее устройство.

 1.  
  Определение периода колебаний, упругих сил кручения и момента кручения баллистического маятника

Угол отклонения =200 , масса груза M= 200г=0,2кг
i-номер опыта, R-расстояние между грузами, T-период

i

1

2

3

4

5

6

R,(м)

0,01

0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

T,c

2,0353

2,1355

2,4762

2,6972

3,1313

3,4202

Коэффициент упругих сил кручения определяю по формуле

Баллистический маятник имеет момент инерции, который вычисляется по формуле:

 1.  
  Определение скорости пули:

Мпули=(2,07±0,005)10-3 кг=0,00207кг

Расстояние до оси (l) = 120мм=0,12м

R1=0,0

Момент инерции определяю по формуле:

I=4,026(кгм2)

Скорость пули по формуле:

max=250=0,44

X=R^2

Y=T^2

Y=A+B*X

1

1

4.1412

4.5477

2

4

4.5582

4.8357

3

16

6.1355

5.9880

4

25

7.2738

6.8522

5

49

9.8032

9.1567

6

81

11.6978

12.2294

y=0.096x+4.452

С=1.64 H*см

Хи-квадрат равен 23692,09


Вывод: Изучил принцип работы баллистического маятника и закон сохранения момента импульса. Научился экспериментально определять постоянную упругих сил кручения, момента инерции баллистического маятника, экспериментально определять скорость пули.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25211. Основи метафізики звичаїв (моральності) 26.5 KB
  Основи метафізики звичаїв моральності Основи метафізики звичаїв 1785 – входить до циклу праць в яких Кант висвітлює основні положення своєї практичної філософії. Головна мета роботи – встановлення вищого принципу моральності. Шлях реалізації мети – потрійний перехід: від повсякденного моральнісного пізнання до філософського від популярної моральної філософії до метафізики моральності і від метафізики моральності до критики чистого практичного розуму. Обґрунтовання поняття метафізики моральності.
25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд пов’язує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту – тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...
25213. Гелен Систематика антропології 23.5 KB
  Людина є €œбіологічно недосконалою€ істотою оскільки їй не вистачає інстинктів. €œЛюдина – це істота визначена своїми недоліками€. Людина приречена до діяльної активності що реалізується в різних формах культури. Щоб вижити людина має пристосувати свою безпорадність собі ж на користь.
25214. Комунікативна філософія: методологічні засновки, основні поняття та дослідницькі перспективи 25.5 KB
  Комунікативна філософія: методологічні засновки основні поняття та дослідницькі перспективи Робота Теорії комунікативної дії€ Ю. Філософ виводить поняття комунікативної дії. Ціллю даного типу соціальної дії є вільна згода діячів для досягнення спільних цілей в певній ситуації. Вона відрізняється тим що може включати в себе координацію зусиль учасників дії спрямовану лише на те щоб примусити інших сприяти досягненню своєї цілі комунікативна дія передбачає досягнення взаєморозуміння між учасниками дії відносно всіх критеріїв...
25215. Дискурсивна легітимація політичного ладу в політичній філософії 25.5 KB
  Дві перспективи для прояснення смислу та функцій дискурсивної етики: 1. показує актуальність і спроможність дискурсивної етики – необхідність співвідповідальності всіх нас за наслідки нашої колективної діяльності. чи можуть відмінні одна від одної раціональні моралі права і політика бути обгруновані за допомогою дискурсивної етики. Автор намагається побудувати архітектоніку відношення дискурсивної етики права і політики.
25216. Теорія і факт в науковому пізнанні 31.5 KB
  В сучасній епістемології можна виділити дві точки зору на співвідношення теорії та факту. Фактуалізм. В фактуалістському тлумаченні факти поглинають теорію. Це є лінгвістичний компонент факту.
25217. Кант і Гегель про джерело діалектичних суперечностей 30 KB
  Причина – поняття абсолютного нескінченного належить світу речей в собі теза застосовується до світу досвіду де наявне лише скінченне обумовлене та скінчене. В діалектиці Гегеля поняття антиномії було перетворене в поняття протирічча що синтетично вирішується. Гегель намагався показати що походження багатоманітного з єдиного може бути предм етом раціонального пізнання інтрументом якогоє логічне мислення основною формою поняття. Оскільки поняття з сомого початку є тотожністю протилежностей то саморозвитток поняття підкоряється...
25218. Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості 22.5 KB
  Інтенціональність як універсальна характеристика свідомості Інтенціональність означає напруженість спрямованість. Інтенційність традиційно вважається характеристикою свідомості. Інтенційність підкреслює цілісність свідомості. Не буває свідомості самої по собі.
25219. Типологія знання. Особливості наукового пізнання 25 KB
  Особливості наукового пізнання. Знання – форма духовного засвоєння результатів пізнання процесу відображення дійсності що характеризується усвідомленням їх істинності. Рефлексія – відображення термін для позначення такої риси людського пізнання як дослідження самого пізнавального акту діяльності самопізнання що дає змогу розкрити специфіку духовного світу людини. пізнання наук.