50561

Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение постоянной упругих сил кручения момента инерции баллистического маятника. Экспериментальное определение с помощью баллистического маятника скорости пули. Определение периода колебаний упругих сил кручения и момента кручения баллистического маятника...

Русский

2014-05-10

58.5 KB

1 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Брестский государственный технический университет

Кафедра физики

Лабораторная работа М-4

Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника

Выполнил студент 1-го курса

Группы ПЭ-2

Гримайло Е Ю

Брест 2005


Цель работы:

 •  Изучение принципа работы баллистического маятника и закона сохранения момента импульса.
 •  Экспериментальная проверка зависимостей между физическими величинами, характеризующие крутильные колебания.
 •  Экспериментальное определение постоянной упругих сил кручения, момента инерции баллистического маятника.
 •  Определение коэффициента затухания крутильных колебаний.
 •  Экспериментальное определение с помощью баллистического маятника скорости пули.

Приборы и принадлежности:

Баллистический маятник ГРМ-02 со счетчиком периодов, миллисекундомер и стреляющее устройство.

 1.  
  Определение периода колебаний, упругих сил кручения и момента кручения баллистического маятника

Угол отклонения =200 , масса груза M= 200г=0,2кг
i-номер опыта, R-расстояние между грузами, T-период

i

1

2

3

4

5

6

R,(м)

0,01

0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

T,c

2,0353

2,1355

2,4762

2,6972

3,1313

3,4202

Коэффициент упругих сил кручения определяю по формуле

Баллистический маятник имеет момент инерции, который вычисляется по формуле:

 1.  
  Определение скорости пули:

Мпули=(2,07±0,005)10-3 кг=0,00207кг

Расстояние до оси (l) = 120мм=0,12м

R1=0,0

Момент инерции определяю по формуле:

I=4,026(кгм2)

Скорость пули по формуле:

max=250=0,44

X=R^2

Y=T^2

Y=A+B*X

1

1

4.1412

4.5477

2

4

4.5582

4.8357

3

16

6.1355

5.9880

4

25

7.2738

6.8522

5

49

9.8032

9.1567

6

81

11.6978

12.2294

y=0.096x+4.452

С=1.64 H*см

Хи-квадрат равен 23692,09


Вывод: Изучил принцип работы баллистического маятника и закон сохранения момента импульса. Научился экспериментально определять постоянную упругих сил кручения, момента инерции баллистического маятника, экспериментально определять скорость пули.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40756. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 39.61 KB
  Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій реалізаціїоперативних матеріалів розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес.
40757. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 42.38 KB
  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Поняття і суть оскарження рішень дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.Порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
40758. Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження 36.15 KB
  Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій суддів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ безпосередньо бере участь у здійснені правосуддя через народних засідателів і присяжних, участь яких у здійсненні правосуддя є їхнім громадським обов’язком.
40759. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 56.35 KB
  Поняття суть і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. Межі судового розгляду. Процедура судового розгляду.
40760. Электрофизические, химические и электрохимические методы обработки и резки металлов и сплавов 606.64 KB
  Постоянно растущие требования к качеству, надежности и долговечности изделий делают актуальными создание и применение новых методов обработки упрочняющей технологии для повышения износостойкости, коррозионной стойкости, жаропрочности и других эксплуатационных характеристик.
40761. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 64.06 KB
  Висновки Рекомендовані нормативні акти та література: Про порядок застосування окремих положень міжнародних договорів України з питань правової допомоги у кримінальних справах у відносинах з державамиучасницями Конвенцій Ради Європи в галузі кримінального права : вказівка Генеральної прокуратури України від 10 серп. 1957 року Офіційний вісник України. Європейська конвенція про видачу правопорушників Офіційний вісник України. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах.
40762. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 81.08 KB
  Законодавство України передбачає єдиний порядок кримінального провадження. Це логічно витікає із принципу рівності громадян перед законом і судом передбаченому Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з існуванням особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий суб’єкт злочину та ін. процесуальний закон допускає провадження, яке відрізняється від звичайного.
40763. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ І ВИТОКИ 55.99 KB
  Теоретичні засади історичної культурології Слово культура походить з латини. Згодом семантика цього слова істотно розширилася. Нині термін культура має надзвичайно велике смислове навантаження. Важливою характерною рисою культури є те що вона являє собою за словами видатного російського культуролога Ю...
40764. Загальнофілософські методи дослідження держави і права 46.68 KB
  Узагальнивши існуючі в літературі наукові погляди стосовно класифікації методів вважаємо за можливе виокремити наступні рівні прийомів вивчення суб’єкту теорії держави та права. Загальнофілософські методи складають світоглядову основу дослідження держави і права. Вони створюють основу для розвитку теорії держави і права.