50602

Генераторы электрических колебаний

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Зарисовать осциллограммы на выходе RCгенератора при 3х и 4х звенной фазосдвигающей цепочки. Исследовать зависимость амплитуды и частоты выходного сигнала а также периода самовозбуждения генератора от величины R и С и занести полученные значения в таб.5 кОм С мкФ 5 10 20 40 80 Um В 355 327 273 207 143 Т С 026 03 034 037 038 Гц 385 333 294 27 263 Tcв сек Исследование генератора на операционном усилителе.

Русский

2014-01-27

488 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 7

Генераторы электрических колебаний

 1.  Исследование цепочечного RC-генератора.

 1.  Зарисовать осциллограммы на выходе RC-генератора при 3-х и 4-х звенной фазосдвигающей цепочки.
  1.  Исследовать зависимость амплитуды и частоты выходного сигнала, а также периода самовозбуждения генератора от величины R* и С* и занести полученные значения в таб.1.

                                                         Таблица №1

Зависимость Um,f ,Tв (R*) при C*=20 мкФ

R*, кОм

0.5

1

2

4

8

Um, В

-

2,04

2,97

3,26

3,4

Т, С

-

0,33

0,35

0,38

0,4

, Гц

-

3,03

2,85

2,63

2,5

Tcв, сек

Зависимость Um,f ,Tв (C*) при R*=1.5 кОм

С*, мкФ

5

10

20

40

80

Um, В

3,55

3,27

2,73

2,07

1,43

Т, С

0,26

0,3

0,34

0,37

0,38

, Гц

3,85

3,33

2,94

2,7

2,63

Tcв, сек

 1.  Исследование генератора на операционном усилителе.
  1.   Зарисовать осциллограммы на выходах генератора на ОУ.
  2.   Исследовать зависимость частоты выходных сигналов от величины Rооs и Сооs и занести полученные значения в таб.2.

Таблица №2

Зависимость f от Rооs (Coos=1 мкФ)

Roos, кОм

1

4

8

12

16

Т, С

0.0045

0.015

0.025

0.035

0.045

, Гц

222.2

66.6

40

28.6

22.2

Зависимость f от Coos (Roos=1 кОм)

Сoos, мкФ

1

4

8

12

16

Т, С

0.0045

0.015

0.025

0.035

0.045

, Гц

222.2

66.6

40

28.6

22.2

       

 1.  Исследование генератора Колпитца:

3.1. Зарисовать осциллограмму на выходе генератора.

 1.   Рассчитать частоту автоколебаний генератора:

, где: . Сравнить полученное значение с частотой, полученной, посредством осциллографа, где: .

 1.  

Исследование кварцевого резонатора:

4.1. Установить следующие параметры кварца:

LS=1.25 Гн, CS=2·10-13 Ф, RS=6.4 Ом, CO=7·10-14 Ф

4.2. Найти по формулам  (где: )       и  частоты резонансов токов и напряжений.  

4.3. Зарисовать с характериографа  и записать экспериментальные значения резонансов токов и напряжений.

4.4. Сравнить расчетные и экспериментальные значения.

 1.  Исследование генератора на кварцевом резонаторе:

5.1. Параметры кварца, такие же, как в пункте 4.1.

5.2. Если генерирование сигнала не началось, то необходимо самостоятельно запустить его двойным нажатием “Space”.

5.3. Зарисовать осциллограмму на выходе генератора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85371. Елементи психотерапії в роботі логопеда 38.5 KB
  Логопед повинен зустріти дитину надзвичайно дружелюбно і показати йому кімнату в якій вони будуть займатися все що в ній знаходиться насамперед іграшки. Помітивши що найбільше дитині сподобалося педагог дає йому річ яка його зацікавила і якщо дитина не заперечує підключається до його гри на рівних. Коли ви перебуваєте праворуч ви допомагаєте йому просуватися в потрібному напрямку до результатів яких ви обидва чекаєте; Займайте позицію Левелінга на рівні очей дитини він на стільці ви на стільчику він на підлозі і ви на...
85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємопов’язані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...
85373. Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату 49.5 KB
  Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції м’язи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...
85374. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми, які мають мовні порушення 34.15 KB
  У дітей з мовними порушеннями в порівнянні з віковою нормою спостерігається зниження пізнавальної діяльності та входять до її структури процесів: менший обсяг запам’ятовування і відтворення матеріалу нестійкість уваги швидка відволікання виснаженість психічних процесів зниження рівня узагальнення і осмислення дійсності; у них утруднена розгорнута зв’язна мова.
85375. Профілактика порушень слуху 39.23 KB
  Групи ризику дітей першого року життя по приглухуватості і глухоті: діти що народилися від багатоплідної вагітності; діти з масою тіла менше 15 кг; діти матері яких перенесли під час вагітності краснуху герпетичну інфекцію цитометоловірусну інфекцію; діти матері яких приймали під час вагітності ототоксичні препарати; діти що отримували в період новонародженості за вітальними свідченнями антибіотики ряду аміноглікозидів; діти слабочуючих або глухих батьків; діти з родовими травмами і внутрічерепним крововиливом. Ці діти...
85376. Предмет, завдання і методи логопедії та логопсихології 38.25 KB
  Найточнішим на сьогодні вважається таке визначення цієї науки: логопсихологія це галузь спеціальної психології в якій вивчається своєрідність психічного розвитку осіб з вадами мовлення первинного походження а також розробляються принципи і методи психокорекційної роботи з ними. Основною метою спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення є виявлення усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання і розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями. З огляду на визначення логопсихології...
85377. Розвиток психіки глухої дитини. Розвиток словесно-логічного мислення і словесна пам’ять глухих дітей 38.39 KB
  Для першої I III класи характерний поширюється тип запам’ятовування тобто приріст відтвореного матеріалу від повторення до повторення. Для другої стадії IVVI класи характерний охоплює тип запам’ятовування при якому дитина розуміє і запам’ятовує загальний зміст тексту і ключові його слова а в подальшому поповнює його відсутніми елементами. Для третьої стадії розвитку словесної пам’яті VIIVIII класи характерно повне розуміння і запам’ятовування тексту. Часто спостерігається сплав осмисленого і механічного запам’ятовування: те що...
85378. Мониторинг воздействия на окружающую среду 67 KB
  Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. Мониторинг воздействия на окружающую среду часть экологического мониторинга многоцелевая информационная система в задачи которой входит описание наблюдение оценка и прогноз источников воздействия на окружающую среду и отходов сбросы выбросы размещение и удаление отходов использование ресурсов и готовой продукции. Источник воздействия на окружающую среду ограниченная в пространстве область к которой могут быть отнесены все...
85379. Нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду 46.5 KB
  Нормативы воздействия на окружающую среду предельные характеристики источников воздействия на окружающую среду и условия размещения и удаления отходов соблюдение которых в любом случае не может привести к нарушению установленных критериев качества окружающей среды. Лимитирование воздействия на окружающую среду временное установление определенных характеристик источников воздействия на окружающую среду и отходов для соблюдения и контроля которых имеются необходимые возможности и средства. Лимиты воздействия на окружающую среду ...