50602

Генераторы электрических колебаний

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Зарисовать осциллограммы на выходе RCгенератора при 3х и 4х звенной фазосдвигающей цепочки. Исследовать зависимость амплитуды и частоты выходного сигнала а также периода самовозбуждения генератора от величины R и С и занести полученные значения в таб.5 кОм С мкФ 5 10 20 40 80 Um В 355 327 273 207 143 Т С 026 03 034 037 038 Гц 385 333 294 27 263 Tcв сек Исследование генератора на операционном усилителе.

Русский

2014-01-27

488 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 7

Генераторы электрических колебаний

 1.  Исследование цепочечного RC-генератора.

 1.  Зарисовать осциллограммы на выходе RC-генератора при 3-х и 4-х звенной фазосдвигающей цепочки.
  1.  Исследовать зависимость амплитуды и частоты выходного сигнала, а также периода самовозбуждения генератора от величины R* и С* и занести полученные значения в таб.1.

                                                         Таблица №1

Зависимость Um,f ,Tв (R*) при C*=20 мкФ

R*, кОм

0.5

1

2

4

8

Um, В

-

2,04

2,97

3,26

3,4

Т, С

-

0,33

0,35

0,38

0,4

, Гц

-

3,03

2,85

2,63

2,5

Tcв, сек

Зависимость Um,f ,Tв (C*) при R*=1.5 кОм

С*, мкФ

5

10

20

40

80

Um, В

3,55

3,27

2,73

2,07

1,43

Т, С

0,26

0,3

0,34

0,37

0,38

, Гц

3,85

3,33

2,94

2,7

2,63

Tcв, сек

 1.  Исследование генератора на операционном усилителе.
  1.   Зарисовать осциллограммы на выходах генератора на ОУ.
  2.   Исследовать зависимость частоты выходных сигналов от величины Rооs и Сооs и занести полученные значения в таб.2.

Таблица №2

Зависимость f от Rооs (Coos=1 мкФ)

Roos, кОм

1

4

8

12

16

Т, С

0.0045

0.015

0.025

0.035

0.045

, Гц

222.2

66.6

40

28.6

22.2

Зависимость f от Coos (Roos=1 кОм)

Сoos, мкФ

1

4

8

12

16

Т, С

0.0045

0.015

0.025

0.035

0.045

, Гц

222.2

66.6

40

28.6

22.2

       

 1.  Исследование генератора Колпитца:

3.1. Зарисовать осциллограмму на выходе генератора.

 1.   Рассчитать частоту автоколебаний генератора:

, где: . Сравнить полученное значение с частотой, полученной, посредством осциллографа, где: .

 1.  

Исследование кварцевого резонатора:

4.1. Установить следующие параметры кварца:

LS=1.25 Гн, CS=2·10-13 Ф, RS=6.4 Ом, CO=7·10-14 Ф

4.2. Найти по формулам  (где: )       и  частоты резонансов токов и напряжений.  

4.3. Зарисовать с характериографа  и записать экспериментальные значения резонансов токов и напряжений.

4.4. Сравнить расчетные и экспериментальные значения.

 1.  Исследование генератора на кварцевом резонаторе:

5.1. Параметры кварца, такие же, как в пункте 4.1.

5.2. Если генерирование сигнала не началось, то необходимо самостоятельно запустить его двойным нажатием “Space”.

5.3. Зарисовать осциллограмму на выходе генератора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20456. Комбінований метод хорд та дотичних 35.5 KB
  Характерна особливість методів дотичних і хорд та що послідовності їх наближень монотонні. Причому якщо для даного рівняння послідовність наближень методу хорд монотонно спадна то послідовність наближень методу дотичних – монотонно зростаюча і навпаки. У даному випадку за початкове наближення в методі хорд вибирають точку x=a а в методі дотичних – точку b.
20457. Множина́ 41.69 KB
  Основні поняття: Множина вважається означеною якщо про кожен об'єкт що розглядається можна казати що він або належить або не належить множині. Наприклад: ℕ множина натуральних чисел ℤ множина цілих чисел ℚ множина раціональних чисел ℝ множина дійсних чисел ℂ множина комплексних чисел. Нехай А множина. Множина B всі елементи якої належать множині А називають підмножиною множини A або частиною множини А і позначають цей факт символами B ⊆ A A ⊇ B.
20458. Основні задачі та проблеми проектування програмних продуктів 13.41 KB
  Пр428 Основні задачі та проблеми проектування програмних продуктів. Проектування – це процес розробки проекту тобто комплекту документації призначену для створення проекту його удосконалення та ліквідації а також для перевірки або відтворення проміжних і кінцевих рішень. Проектування – тривалий процес і включає етапи від підготовки технічного завдання до випробування. Процес створення програмного забезпечення ПЗ також включає в себе методи проектування.
20459. Каскадна (послідовна) модель 22.61 KB
  Вона передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту в строго фіксованому порядку. Вимоги визначені на стадії формування вимог строго документуються у вигляді технічного завдання і фіксуються на весь час розробки проекту. Етапи проекту відповідно до каскадної моделлю: Формування вимог; Проектування; Реалізація; Тестування; Впровадження; Експлуатація та супровід. Недоліки: В Водоспадної моделі перехід від однієї фази проекту до іншого передбачає повну коректність результату виходу попередньої фази.
20460. Доповнення та різниця множин 18.86 KB
  Якщо A ⊂ U то елементи множини U які не належать А називаються доповненням множини А до множини U і позначають як CUA або UCA. Якщо A ⊂ U B ⊂ U то доповнення множини B до А називають різницею множин А та B саме в такому порядку і позначають А B або АB тобто A B = {x:x ∈ A ∧ x ∉ B}. Деякі властивості операції доповнення: A ∪ A′ = U A ∩ A′ = ∅ A′′ = A A − B = A ∩ B′ Об'єднання множин Об'єднанням множин А та B називається множина яка складається з усіх тих елементів які належать хоча б одній з множин A B: A ∪ B = {x: x ∈ A ∨ A...
20461. Життєвий цикл програмного забезпечення 58.5 KB
  Проектування: визначення структури системи та її проектуваннярозбиття програмної системи на окремі компоненти та проектування з визначенням ключових елементів структури даних. Тестування і верифікація: тестування вихідного текста;участь користувачів і колективів у всіх перевірках системи. Експлуатація і супроводження:використання готової програмної системи; оцінка її ефективності;усунення знайдених в процесі експлуатації помилок; внесення необхідних змін для підтримки актуальності програмної системи;д перевірка коректності внесених змін .
20462. Расчет характеристик вычислительных систем на основе стохастических сетей 239.66 KB
  В данной работе определяются характеристики вычислительной системы, модель замкнутой стохастической сети которой... Исходными данными для расчета являются следующие величины:
20463. Бу́лева фу́нкція (функція алгебри логіки, логічна функція) 22.02 KB
  Булева функція задається у вигляді таблиці або графіка зі стандартним лексикографічним розташуванням наборів аргументів. Нульарними булевими функціями є сталі 0 і 1. Функції 0 і 1 називаються тотожними нулем і одиницею функція x тотожною запереченням.
20464. CASE модель 14.28 KB
  Також під CASE розуміють сукупність методів і засобів проектування інформаційних систем з інтегрованими автоматизованими інструментами які можуть бути використані в процесі розробки ПЗ. У функції CASE входять засоби аналізу проектування й програмування. За допомогою CASE автоматизують процеси проектування інтерфейсів документування й генерування структурованого коду бажаною мовою програмування.