50660

Исследование режимов работы транзисторного усилителя мощности

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Освоение методики энергетического расчета режима транзисторного усилителя мощности. Ознакомление со схемой усилителя мощности назначением отдельных элементов и выбором их величин. Изучение особенностей форм импульсов тока транзисторного усилителя при работе на повышенных частотах.

Русский

2014-01-28

876.5 KB

20 чел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

на тему: «Исследование режимов работы

транзисторного усилителя мощности»

Выполнил:

ст. гр. № 718

Мацнев И.О.

Проверила:

Озеран С.П.

Рязань, 2010


Цель работы

  1.  Освоение методики энергетического расчета режима транзисторного усилителя мощности.
  2.  Ознакомление со схемой усилителя мощности, назначением отдельных элементов и выбором их величин.
  3.  Исследование влияния питающих напряжений и сопротивления нагрузки на режим работы и форму импульсов коллекторного, эмиттерного и базового токов в транзисторном усилителе мощности.
  4.  Изучение особенностей форм импульсов тока транзисторного усилителя при работе на повышенных частотах.

Схема электрическая принципиальная исследуемого транзистора


Энергетический расчет критического режима транзисторного усилителя мощности


Экспериментальная часть

5.  , , ,

 

 

6. a)

(при , )

 

 

(при , )

 

 


б)

(при , )

 

 

(при , )

 

 

в)

(при , )

 

 


(при , )

 

 

г)

положение «1» – 

 

 

положение «3» – 

 

 

7. Настроили установку. Путем совмещения осциллограммы импульсов  и  на экране осциллографа, убедились в отсутствии заметного фазового сдвига между импульсами  и  на низкой частоте.


8.
,

9.

Недонапряженный режим (); Критический режим ()

 

 

Перенапряженный режим ()

Вывод

В результате проведения лабораторной работы была освоена методика энергетического расчета транзисторного усилителя. В ходе опытов было установлено, что на режим работы транзисторного усилителя влияют питающее напряжение и сопротивление. В зависимости от их величины изменяется форма импульсов токов. В недонапряженном режиме амплитуда не достигает своего максимального значения, в критическом она максимальная, а в перенапряженном образуется провал, что может привести к неисправности усилителя. В следствие этого нужно тщательно выбирать величины напряжений и сопротивлений, и осуществлять работу в критическом режиме или в недонапряженном, близком к нему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та конюнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.