50662

Измерение шумов и помех в телекоммуникационных системах

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

На выходе блока питания. На выходе блока усилителя. На выходе псофометра. Среднеквадратичное значение на выходе псофометра.

Русский

2014-01-28

124 KB

4 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине: «Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»

на тему: «Измерение шумов и помех в телекоммуникационных системах»

Выполнил:

ст. гр. № 718

Мацнев И.О.

Глазков А.Д.

Проверил:

Ксендзов А.В.

Рязань, 2011

Цель работы

Ознакомление с приборами, методами и схемами измерений шумов и помех в телекоммуникационных системах; экспериментальная оценка основных параметров измерительных приборов и узлов систем связи; исследование влияния параметров элементов радиоэлектронных устройств на уровень шумов и помех в телекоммуникационных системах.

Экспериментальная часть

 1.  Выполнить измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) псофометрического фильтра.

 1.  Провести оценку исходной помеховой обстановки в канале связи (вещания).
  1.  Взвешенное измерение помех.

На выходе блока питания .

На выходе блока усилителя .

На выходе псофометра .

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Невзвешенное измерение помех.

На выходе блока питания .

На выходе блока усилителя .

На выходе псофометра .

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Оценить влияние пульсаций напряжения БП на выходное напряжение усилителя.
  1.  Взвешенное измерение помех.

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Невзвешенное измерение помех.

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Измерить с помощью псофометра напряжение пульсаций БП.

(невзвешенное)

(взвешенное)

100

3.584

0.032

200

1.940

0.173

300

1.378

0.407

400

17.163

8.31

500

0.833

0.55

600

0.466

0.37

800

53.651

53.651

1000

3.066

3.44

1500

0.227

0.195

2000

2.057

1.456

2500

0.076

0.047

3000

0.031

0.016

3500

0.057

0.021

4000

2.040

0.363

5000

0.21

0.003

СКЗ

69

85

 1.  Оценить возможность уменьшения помех на выходе усилителя изменением параметров фильтра блока питания.

50

6.5

100

5.4

150

4.7


Выводы

 1.  АЧХ исследуемого фильтра соответствует требованиям к АЧХ псофометра.
 2.  Результаты измерений помех псофометрического фильтра показывают, что при взвешенном измерении уровень помех меньше, чем при невзвешенном, в связи с коррекцией АЧХ псофометрического фильтра в соответствии АЧХ человеческого уха.
 3.  Общий шум и уровень помех на выходе усилителя практически полностью определяются пульсациями БП. Для сравнения СКЗ с линией  и СКЗ только с БП .
 4.  Полученное среднеквадратичное значение взвешенных отсчетов меньше по сравнению с СКЗ невзвешенных отсчетов спектра. Это связано с коррекцией АЧХ псофометрического фильтра в соответствии АЧХ человеческого уха.
 5.  При увеличении емкости конденсатора  уменьшается среднеквадратичное значение напряжения пульсации.

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Суб’єкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...
24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...
24597. Аудит дотримання трудового законодавства та рахунків з оплаті праці 28.5 KB
  Оцінка внутрішнього контролю Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку. Мета тестування внутрішнього контролю: ♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; ♦ установити чи розподілено несумісні обов'язки; ♦ перевірити чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати...
24598. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 32 KB
  1 Перелік податків та зборів які сплачують платники податків№ з п Загальнодержавні № з п Місцеві 1 2 3 4 1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір 2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів 3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір 4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру 5 Мито 5 Збір із власників собак 6 Державне мито 6 Курортний збір 7 Плата податок за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі 8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах 9 Податок із власників...