50663

Исследование цепей согласования выходного усилителя мощности

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Освоение методики расчета и настройки по приборам цепей согласования усилителя мощности УМ. Схема принципиальная электрическая Расчет колебательной системы Экспериментальная часть 3 6 9 12 15 18 21 24 27 17 16. При определенном значении достигают максимального значения которое соответствует критическому режиму работы транзистора. При настройке в резонанс достигается минимальное значение и максимальные значения и .

Русский

2014-01-28

816 KB

4 чел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине: «Устройства генерирования и формирования сигналов»

на тему: «Исследование цепей согласования выходного усилителя мощности»

Выполнил:

ст. гр. № 718

Мацнев И.О.

Проверила:

Озеран С.П.

Рязань, 2010


Цель работы

  1.  Освоение методики расчета и настройки по приборам цепей согласования усилителя мощности (УМ).
  2.  Исследование нагрузочных характеристик УМ.
  3.  Исследование влияния расстройки нагрузочного коллекторного контура на режим работы УМ.
  4.  Исследование зависимости режима работы генератора с двухконтурной цепью согласования от величины связи между контурами.
  5.  Ознакомление со схемами цепей согласования резонансного УМ, их элементами и выбор их величин.

Схема принципиальная электрическая


Расчет колебательной системы


Экспериментальная часть

3

6

9

12

15

18

21

24

27

17

16.9

18.5

19

20

9

2

2

0

1.5

1.9

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.9

2

2.4

2.5

1.2

0.2

0.1

0

0.58

2.32

5.22

9.29

14.51

20.89

28.44

37.14

47.01

0.498

0.123

0.066

0.039

0.028

0.004

0

0

0

0.03

0.038

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

16.6

3.238

1.638

0.972

0.551

0.078

0.003

0.002

0

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

2.5

4

3

4

8

9

5

3

3.5

2.2

2

2.2

2.5

3

3

3

3

3.2

3.5

3.2

3.1

3

3

3

3

3

0

0

0

0.5

1.2

1.6

0.5

0.2

0.1

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0.1

0.2

0.2

0.3

0.5

1

1.4

1.9

0.3

0.4

0.5

0.5

1.8

0.9

1

1.3

1.8

1.4

1

1263.1

893.2

729.3

631.6

564.9

515.7

477.4

446.6

421

399.4

380.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.9

1

1.4

0.6

0.9

1

1.1

1.5

1.8

1.9

1.8

1.4

1.1

0.8

1263.1

893.2

729.3

631.6

564.9

515.7

477.4

446.6

421

399.4

380.8

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

17.2

17

10.5

16.5

18

18

18

18

18

18

18

18

18

2

2

3.5

3

3.3

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2

2

0.7

2

2.4

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

0

0.1

1.9

1

0.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1


Выводы

  1.  По мере увеличения количества витков связи коллектора с контуром увеличивается эквивалентное сопротивление контура . При определенном значении , ,  достигают максимального значения, которое соответствует критическому режиму работы транзистора.
  2.  В зависимости от настройки коллекторного контура изменяются , , . При настройке в резонанс достигается минимальное значение  и максимальные значения  и .
  3.  В результате выполнения работы найдена оптимальная емкость связи  при нагрузочном коэффициенте  и  при , что соответствует предварительному расчету  при  и  при .
  4.  В зависимости от настроек антенного контура величины , ,  при расстройке уменьшаются, а  увеличивается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23009. Мовознавство загальне і конкретне (часткове) 34 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Конкретне мовознавство вивчає окремі мови україністика полоністика богемістика русистика або групи споріднених мов славістика германістика романістика тощо. Окремі мови різняться ступенем унормованості стилістичною диференціацією мовних засобів багатство словника. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування...
23010. Мовознавство теоретичне і прикладне 31.5 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Прикладне мовово напрям у мовознавстві який опрацьовує методи вирішення практичних завдань повязаних із використанням мови. Теоретичне мовознавство включає лише лінгвістичні проблеми що стосуються найсуттєвіших ознак мови як суспільного явища в її відношенні до інших явищ дійсності. У такому разі загальне мовознавство лінгвістична дисципліна яка вивчає всі мови світу і є ніби узагальненням конкретних...
23011. Основні проблеми загального мовознавства 30.5 KB
  Основні проблеми загального мовова Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. До них належать суть мови її природа походження закони розвитку звязок із мисленням культурою. Цей курс охоплює такі основні проблеми: природу і сутність мови в науці немає єдиного розуміння цієї проблеми різні напрями...
23012. Методи дослідження в мовознавстві 35 KB
  Методи дослідження в мовові Термін метод від гр. дослідження вчення шлях пізнання неоднозначний: він уживається в загальнонауковому філософському значенні у спеціальнонауковому що стосується певної галузі науки: в значенні прийом спосіб дії яке звичайно позначається словом методика. їх часто називають методами. наведення метод дослідження згідно з яким на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне.
23013. Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць 33 KB
  syn разом і chronos час тобто одночасність 1 стан мови в певний момент її розвитку в певну епоху; 2 вивчення мови в цьому стані в абстракції від часового чинника. dia через і chronos час тобто різночасність 1 історичний розвиток мови; 2 дослідження мови в часі в її історичному розвитку. Поступові кількісні зміни у мові протягом століть зумовили Якісні зміни причому такі що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови.
23014. Проблема походження мови, основні теорії походження мови 43.5 KB
  Проблема походження мови основні теорії походження мови. Проблема походження мови є дуже складною. проблему походження мови порушувалася в межах філософських дискусій про сутність мови. Представники школи Платона вважали що назви предметам даються не довільно а відповідно до їх Природи що свідчить про природний характер мови і відповідно закономірну біологічну зумовленість її виникнення.
23015. Синтагматичний та парадигматичний аспекти дослідження мовних одиниць 28 KB
  Синтагматичний та парадигматичний аспекти дослідження мовних одиниць. Синтагматика один із двох системних аспектів у вивченні мови який розглядає відношення між послідовно розташованими одиницями за їхнього безпосереднього поєднання в реальному потоці мовлення або в тексті тобто сполучуваність мовних одиниць. Парадигматична методика охоплює опозиційний прийом на основі зіставлення і протиставлення мовних одиниць встановлюються їх диференційні ознаки а на основі спільності й відмінності одиниці об'єднуються в різні парадигматичні...
23016. Фактори розвитку мов. Поняття національна мова, літературна мова 29 KB
  Поняття національна мова літературна мова. Літературна мова унормована мова суспільного спілкування загальноприйнята в писемній та усній практиці. Літературна мова одна із форм національної мови що існує поряд з іншими її формами діалекти просторіччя мова фольклору.мови нормованість кодифікованість полі функціональність загально значущість наявність не тільки писемного а й усного різновиду.
23017. Семіотика як наука про знакові системи 35 KB
  Вивчення мови на рівних правах і тотожними методами мислиться в складі семіології єдиної науки про знаки. За першою класифікацією всі знаки поділяють на знакиіндекси знакикопії знакисигнали і знакисимволи. Знакиіндекси знакиприкмети і знакисимптоми знаки пов'язані з позначуваними предметами як дії зі своїми причинами. Знакикопії відтворення репродукції подібні на позначувані предмети.