50664

Метод последовательного анализа при испытании на надежность

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В качестве результатов испытаний приведены статистика отказов и графики зависимости отказов от времени: 1я реализация № отказа Время отказа 1 305 2 683 ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО Граница браковки: 52. 1 Зависимость числа отказов от времени для 1 реализации 2я реализация № отказа Время отказа 1 311 2 377 3 693 ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО Граница браковки: 52. 2 ...

Русский

2014-01-28

86.5 KB

8 чел.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра 308

Надежность информационных сетей

Лабораторная работа №2

«Метод последовательного анализа при испытании на надежность»

Вариант 16

Выполнила:

Студентка

Группы № 03-518

Свирина К.И.

Принял:

Старовойтов Ю.Н.

Москва 2008

Москва 2008

Исходные данные

 1.  интенсивность отказов: 0.003 1/ч;
 2.  риск изготовителя: 0.06;
 3.  риск потребителя: 0.1;
 4.  объем партии: 75;
 5.  максимальное время испытаний: 22000 ч;
 6.  верхний уровень надежности: 1000 ч;
 7.  нижний уровень надежности 950 ч.

                                                       

Практическая часть

Для построения графика испытания изделия рассчитаем:

 •  функцию линии приемки:

;

 •  функцию линии браковки:

.

В качестве результатов испытаний приведены статистика отказов и графики зависимости отказов от времени:

 •  1-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             305

   2             683

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

 

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

                      Рис. 1 - Зависимость числа отказов от времени для 1 реализации

 •  2-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             311

   2             377

   3             693

   

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 2 - Зависимость числа отказов от времени для 2 реализации

 •  3-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             229

   2            1079

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

 

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 3 - Зависимость числа отказов от времени для 3 реализации

 •  4-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             288

   2             897

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 4 - Зависимость числа отказов от времени для 4 реализации

 •  5-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             107

   2             131

   3             238

   4             488

   5             490

   6            1086

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 5 - Зависимость числа отказов от времени для 5 реализации

На рис. 6 представлены 5 графиков зависимости числа отказов  от времени, построенные «вручную».

               

Рис. 6 -  Зависимость числа отказов от времени для пяти реализаций

Вывод

Анализ результатов испытаний, основанных на последовательном анализе пяти партий изделий, говорит о том, что конструкция надежная и технологический процесс стабильный. В среднем все изделия можно принять по истечении 1054 часов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...
69127. Робота у середовищі Borland Pascal 7.0 202.5 KB
  Інтегроване середовище розробки Borland Pascal 7.0 - далі IDE (Integrated Development Environment) Borland Pascal 7.0 - складається з текстового редактора, компілятора, компонувальника, налагоджувача і довідкової системи. Стандартна поставка IDE Borland Pascal 7.0 являє собою...
69128. Словник мови та загальна структура програми. Алфавіт та словник мови 58 KB
  У будь-якій мові програмування програма — це набір зрозумілих компілятору команд. Для створення програм треба знати синтаксис мови, тобто правила запису команд і використання лексичних одиниць мови. Знайомство з мовою розпочнемо з алфавіту.
69129. Прості типи даних. Операції над даними 93 KB
  Поняття типу даних є одним із фундаментальних понять програмування. Тип даних визначає: множину допустимих значень яких може набувати змінна або константа зазначеного типу; множину допустимих операцій що застосовуються до даних певного типу; спосіб зображення даних...