50664

Метод последовательного анализа при испытании на надежность

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В качестве результатов испытаний приведены статистика отказов и графики зависимости отказов от времени: 1я реализация № отказа Время отказа 1 305 2 683 ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО Граница браковки: 52. 1 Зависимость числа отказов от времени для 1 реализации 2я реализация № отказа Время отказа 1 311 2 377 3 693 ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО Граница браковки: 52. 2 ...

Русский

2014-01-28

86.5 KB

8 чел.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра 308

Надежность информационных сетей

Лабораторная работа №2

«Метод последовательного анализа при испытании на надежность»

Вариант 16

Выполнила:

Студентка

Группы № 03-518

Свирина К.И.

Принял:

Старовойтов Ю.Н.

Москва 2008

Москва 2008

Исходные данные

 1.  интенсивность отказов: 0.003 1/ч;
 2.  риск изготовителя: 0.06;
 3.  риск потребителя: 0.1;
 4.  объем партии: 75;
 5.  максимальное время испытаний: 22000 ч;
 6.  верхний уровень надежности: 1000 ч;
 7.  нижний уровень надежности 950 ч.

                                                       

Практическая часть

Для построения графика испытания изделия рассчитаем:

 •  функцию линии приемки:

;

 •  функцию линии браковки:

.

В качестве результатов испытаний приведены статистика отказов и графики зависимости отказов от времени:

 •  1-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             305

   2             683

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

 

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

                      Рис. 1 - Зависимость числа отказов от времени для 1 реализации

 •  2-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             311

   2             377

   3             693

   

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 2 - Зависимость числа отказов от времени для 2 реализации

 •  3-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             229

   2            1079

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

 

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 3 - Зависимость числа отказов от времени для 3 реализации

 •  4-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             288

   2             897

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 4 - Зависимость числа отказов от времени для 4 реализации

 •  5-я реализация

№ отказа       Время отказа

   1             107

   2             131

   3             238

   4             488

   5             490

   6            1086

 

ИСПЫТАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Граница браковки: 52.80 + 0.00103 *nt

Граница приемки: -43.68 + 0.00103 *nt

Партия изделий признана ГОДНОЙ к приемке

Рис. 5 - Зависимость числа отказов от времени для 5 реализации

На рис. 6 представлены 5 графиков зависимости числа отказов  от времени, построенные «вручную».

               

Рис. 6 -  Зависимость числа отказов от времени для пяти реализаций

Вывод

Анализ результатов испытаний, основанных на последовательном анализе пяти партий изделий, говорит о том, что конструкция надежная и технологический процесс стабильный. В среднем все изделия можно принять по истечении 1054 часов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73551. Методи розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) постійного струму при наявності двох і більше джерел живлення 468 KB
  Метод вузлових і контурних рівнянь полягає в складанні на основі законів Кірхгофа системи вузлових і контурних рівнянь, що містять невідомі величини струмів, які протікають у вітках кола, та розв’язання цієї системи рівнянь шляхом підстановок або за допомогою матриць та формул Крамера.
73552. УКРАїНСЬКА ІСТОРІОГРАФіЯ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ (ХІ- ХШ ст.) 61 KB
  Ми не будемо тут більш детально на цьому зупинятися і з’ясовувати, чи була Київська Русь українською державою, чи це було “Русское государство”, чи це була “колиска”, з якої виросли три східнослов’янські народи – російський, український і білоруський. З цього приводу існує маса літератури
73553. Історичні знання в Україні в литовсько-польську добу 85 KB
  Методологічною основою продовжує залишатися провіденціалізм, хоча окремі оповідання носять характер прагматичного оповідання. Прагматизм - це напрям в історії, який обмежується викладом подій в їх зовнішніх звязках і послідовності, не викриваючи обєктивних законів історичного розвитку.
73554. Символічний метод розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) однофазного синусоїдного змінного струму 856.5 KB
  Розрахункові дії з комплексними параметрами ЛЕК однофазного СЗС. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Символічний метод розрахунку однофазних кіл СЗС з одним джерелом ЕРС.
73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии – энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.
73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;