50685

Определение отношения Сp/Cv воздуха методом Клемана и Дезорма

Лабораторная работа

Физика

Тема: Определение отношения Сp Cv воздуха методом Клемана и Дезорма. Цель работы: определение отношения Сp Cv.

Русский

2014-01-28

22 KB

0 чел.

Министерство общего и профессионального образования

Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики

Кафедра общей и специальной физики

Лабораторная работа 3.

Тема:

«Определение отношения Сp/Cv воздуха методом Клемана и Дезорма».

Выполнил: Бирюков Михаил.

Группа: КИП-1-02.

Проверил:   Пильнов Геннадий Борисович.

Обнинск 2003.

Цель работы: определение отношения Сp/Cv.

Приборы и материалы: установка.

Систематическая погрешность: h1 = 0.0005м.

= ;   =  ;   = *

h2,cм

h1, cм

1

4,5

15,5

2

4,6

16,6

3

4,9

17,6

4

4,8

17,5

5

5.1

19,5

6

5.4

22.4

7

4,9

20,5

8

5,3

21,5

9

5,4

23,5

10

5,5

24,5

<h>,cм

5,13

19,17

Sn, cм

0,114018

S, cм

0,05099

0

Δhсл,cм

0,142623

0

hсист

0,142773

0.0026

= 0,084 ;  = 0,106 ; = 1,365 ;

= 1,365 0,11

Вывод: В данной работе мы определяли = Сp/Cv, и получили = 1,37 0,11.

Сравнивая этот результат с табличным(1,4), мы можем сделать вывод, что они приблизительно равны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57727. Landschaften (Ландшафти) 52.5 KB
  Мета: вчити нові слова, тренувати їх вживання у мовленні та в тексті. Виконувати тренувальні вправи на закріплення нової лексики. Повторити Positiv, Komparativ, Superlativ – ступені порівняння, виконувати тренувальні вправи на їх використання.
57728. Листок – бічний орган пагона 55 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про будову листка; з’ясувати особливості будови листка в зв’язку з його функціями; формувати вміння встановлювати взаємозв’язок між будовою листка і його функціями...
57729. Літосфера. Внутрішня будова Землі 68.5 KB
  Мета: сформувати в учнів первинні знання про внутрішню будову Землі способи вивчення земних глибин; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу підручника; виявляти на основі схем відмінності між океанічною і материковою земною корою...
57730. Решение логарифмических уравнений различными способами 445 KB
  Цель: Формировать умения и навыки решать логарифмические уравнения различными способами. Развивать социальную компетентность: учить детей высказывать собственную точку зрения, выслушивать точку зрения товарища...
57731. Урок – гра. Різноманітність молюсків 273 KB
  Мета: Освітня: систематизувати і узагальнити знання про будову та особливості процесів життєдіяльності молюсків; закріпити поняття: мантіямантійна порожнина; повторитияк утворюється черепашка та перлини...
57732. Формули скороченого множення. Метали 709 KB
  Мета уроку: Використовуючи нестандартну форму проведення уроку, перевірити якість знань і вмінь учнів з вивчених тем; зацікавити математикою, хімією, встановлюючи зв’язки між предметами і українським фольклором...
57733. Додавання і віднімання у межах 20 53.5 KB
  МЕТА. Закріпити вміння додавати і віднімати числа у межах 20; розвивати логічне мислення, обчислювальні вміння, самостійність; створити ситуацію пошуку істини, співпереживання; виховувати цікавість та інтерес до математики, бережливе ставлення до природи.
57734. Площадь. Квадратный сантиметр. Палетка 57 KB
  Уметь: решать задачи на движение; распознавать геометрические фигуры; определять площадь с помощью палетки; Нормировать: виды задач; способы записи краткого условия задачи; единицы измерения длины и площади....
57735. Сочетательное и распределительное свойства умножения 94 KB
  Цель: Закрепить навыки умножения натуральных чисел переместительного закона умножения; изучить сочетательное свойство умножения и распределительное свойство умножения...