50690

Моделирование потока Пуассона

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическое освоение алгоритма программной генерации стационарного потока Пуассона и методов статистической проверки разработанного генератора.

Русский

2014-01-28

158 KB

10 чел.


Лабораторная работа № 4

Моделирование потока Пуассона

Цель работы. Практическое освоение алгоритма программной генерации стационарного потока Пуассона и методов статистической проверки разработанного генератора.

clc

clear all

format compact

format long

W1=1;W2=48; %интервал моделирования

la=1.5;

N=100;

%количество экспериментов

amo=input('Enter quantity of ехperiments: ');

t=ones(1,N);

t(1)=0;

i=2;

delta=la*(W2-W1)

l0=exp(-delta);

l=[1,(ones(1,N)*delta)./(1:N)];

for k=N+1:-1:1

   P(k)=prod(l(1:k))*l0;

   

end;

%стационарный поток

mas_of_n=rand(1,amo);

%---------массив экспериментальных значений n----

for o=1:amo

i=2;  

t(1)=W1;

%----------экспериментальное вычисление n-----------

 while t(i-1)<W2

  z=rand;

  t(i)=t(i-1)-log(z)/la; %рекуррентное вычисление t

  i=i+1;

end

%i-3 - это и есть n

mas_of_n(o)=i-3;

end;

%+++++++++++++++ сам поток ++++++++++++++++++

figure(1)

%---v t realiz puas potoka---

t=t(2:i-3);

h=ones(2,i-3);

plot(t,t,'*');%,h,'*');

title('Puasson''s stream');

xlabel('t - time');

d=rand(1,N+1);

for i=1:N+1

   d(i)=i;

 end

%------------формирование nu-------------

%-----массив экспериментальных количеств--

%---всего amo экспериментов-----

E=hist(mas_of_n,d);

E=E/amo;%---частоты----

%%%----sum(E)=1---sum(P)=1----

%-----E - экспериментальный поток----

%-----P - теоретический поток--------

%-------(частоты)--------------------

%+++++++++++++++ plotnosti ver +++++++++

figure (2)

bar(d,E,1,'b')

hold on

bar(d,P,0.1,'k')

title('Density of distribution. Blue - experimentel, Black - theoretic')

xlabel('n - amount of events')

ylabel('p - probablity')

hold off

%+++++++++++++++ Массив экспериметнов ++++++++++++

figure (3)

plot(mas_of_n,'*r');

title('Array of amounts');

xlabel('Number of experiment');

ylabel('Amount of events');

%+++++++++++++++ exp i teor hist++

figure (4)

mi=min(mas_of_n);

ma=max(mas_of_n);

hist(mas_of_n,(mi:ma));

title('Histograms')

xlabel('Amount of events(theor)');

ylabel('Amount of experiments');

hold on

bar((mi:ma),P((mi+1):(ma+1))*amo,0.6,'r');

hold off

k=N+1;

gr=input('How many karmanov in group:  ');

%new value of karmanov

karm=ceil(k/gr);%----round value-----

zap=zeros(1,karm*gr-k); %nuli

%--------merge in groups---------

%--------sum is the row vector---

E1=sum(reshape([E zap],gr,karm))*amo;%-------resize of v--

P1=sum(reshape([P zap],gr,karm))*amo;%-------resize of p--

%---попробуем просуммировать----

o=1;h=0;

while E1(o)<5

   h=h+E1(o);

   o=o+1;

end;

E1(o)=E1(o)+h;

o2=size(E1);

o1=o2(2);

h=0;

while E1(o1)<5

   h=h+E1(o1);

   o1=o1-1;

end;

E1(o1)=E1(o1)+h;

h=0;

for i=1:o-1,

   h=h+P1(i);

   P1(i)=0;

end;

P1(o)=P1(o)+h;

h=0;

for i=o2(2):-1:o1+1,

  h=h+P1(i);

  P1(i)=0;

end;

P1(o1)=P1(o1)+h;

figure(5)

xc=(gr+1)/2:gr:k+gr/2;%-----centers of bars-------

bar(xc(o:o1),E1(o:o1),1,'g')

title('Histogram on KARM karmanov (Exp-blue, Theor-green)')

xlabel('Intervals')

ylabel('N*freq')

hold on

bar(xc(o:o1),P1(o:o1),0.8,'b')

hold off

PP=ones(1,o1-o+1);

EE=PP;

for i=o:o1,

   PP(i-o+1)=P1(i);

   EE(i-o+1)=E1(i);

end;    

   

hi2=sum(((EE-PP).^2)./PP);

stsv=o1-o;

disp(['hi2 =',num2str(hi2),'         Degrees of freedom=',int2str(stsv)])

disp(['50% ot   ',num2str(chi2inv(0.25,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.75,stsv))])

disp(['60% ot   ',num2str(chi2inv(0.2,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.8,stsv))])

disp(['70% ot   ',num2str(chi2inv(0.15,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.85,stsv))])

========================================

результат: хи квадрат= 2.021;  delta =70.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12907. Знавці дитячих пісень 15.44 KB
  Виховна година для 2 класу Тема: Знавці дитячих пісень. Мета: ознайомити дітей з найвідомішими дитячими композиторами піснями пробудити цікавість до музичного мистецтва розвивати музичний смак дітей виховувати товариськість колективізм. Форма проведення: конк
12908. Книга – джерело грамотності, вихованості, всебічного розвитку особистості 26.17 KB
  Виховна година на тему: Книга – джерело грамотності вихованості всебічного розвитку особистості Мета: Допомогти учням осягнути значення книжки в житті людини викликати інтерес до цього порадника; сприяти розвитку мовлення та формувати пізнавальний інтерес; вихов...
12909. Виховна година на тему Дружба 20.95 KB
  Виховна година на тему Дружба Мета: розкрити зміст понять дружба дійсний друг; показати його відмінність від понять приятель і знайомий; прищепити учням повагу до цінностей дружби; сприяти розвиткові критичного ставлення до себе і своїх особистих якостей те
12910. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ МОЖЕ ТРАПИТИСЬ З КОЖНИМ 33.96 KB
  ВИХОВНА ГОДИНА З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ МОЖЕ ТРАПИТИСЬ З КОЖНИМ Мета: підвищення рівня поінформованості учнів щодо проблеми торгівлі людьми. Завдання: виявити рівень поінформованості учнів щодо проблеми торгівлі л
12911. Основи правосвідомості особистості 19.79 KB
  Орієнтовні форми класних годин. Години спілкування: Основи правосвідомості особистості Брейнринг Конституційні основи держави Історія та сучасність рідного краю Тренінг Мої права та обовязки Диспут Активна життєва позиція. Навіщо вона мені На...
12912. Моя чудова рідна мова 39.5 KB
  МОЯ ЧУДОВА РІДНА МОВА ВИХОВНИЙ ЗАХІД ПРИСВЯЧЕНИЙ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ РІДНОЇ МОВИ Тема: Моя чудова рідна мова Мета: Розширити знання учнів про рідну мову формувати розуміння того що мова – скарб народу розвивати комунікативну компетентність учнів виховувати п
12913. Хліб - скарб найбільший на землі 2.37 MB
  Виховна година на тему: Хліб скарб найбільший на землі Хліб скарб найбільший на землі Мета. Ознайомити учнів з обрядами та звичаями нашого народу де окрасою є хліб; виховувати пошану до хліборобської праці до найдорожчого що є в людини хліба; виховувати по
12914. Ми матір називаємо святою 400 KB
  Виховна година на тему: Ми матір називаємо святою Мета. Виховати в учнів почуття любові шани поваги до найріднішої людини для кожного з нас – МАТЕРІ. Обладнання. Плакати з прислівями віршами піснями та портретами. Викладач. Всі найсвятіші почуття проб...
12915. НЕМАЄ ДЛЯ НАС КРАЩОЇ ЗЕМЛІ, НІЖ НАША УКРАЇНА 563.5 KB
  Виховна година на тему: немає для нас кращої землі ніж наша Україна Мета. Виховувати почуття любові до Батьківщини почуття патріотизму та гордості за український рід. Обладнання. Вишиті рушники українське народне вбрання краєвиди різних регіонів України зо