50696

Наклонный маятник

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний в зависимости от выбранной модели. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона плоскости колебаний. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач колебаний с качением от значения угла наклона плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности. Ход работы: Измерение периода свободных колебаний: №...

Русский

2014-01-28

180.5 KB

3 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-8

Тема: «Наклонный маятник».

Выполнили:

студенты группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Денисюк Денис Владимирович

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы:

        1. Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб   свободных колебаний; Ткрут   крутильных колебаний (в зависимости от выбранной модели).

        2. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач() колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний.

        3. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач() колебаний с качением от значения угла наклона  плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности.

4. Определение значения коэффициента трения µк качения.

Ход работы:

  1.  Измерение периода свободных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

13,86

1,386

2

10

13,86

1,386

3

10

13,85

1,385

= 1,386

Тсвоб=

          

  1.  Измерение периода крутильных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

12,03

1,203

2

10

12,25

1,225

3

10

12,20

1,220

= 1,216

 Ткрут =

  1.  Измерение периода колебаний качения.

1

1,53

1,52

1,53

1,53

0,08

3,52

2

1,54

1,54

1,53

1,54

0,08

3,52

3

1,55

1,55

1,55

1,55

0,08

3,52

4

1,56

1,56

1,56

1,56

0,08

3,52

5

1,59

1,59

1,58

1,59

0,08

3,52

6

1,61

1,61

1,61

1,61

0,08

3,52

7

1,64

1,64

1,64

1,64

0,08

3,52

Найдём средний период по формуле:

=

1) при 5º

    =

2) при 9º

    =

3) при 13º

    =

4) при 17º

    =

5) при 21º

   =

6) при 25º

    =

7) при 29º

     =

Найдём  и переведём его в радианы по формуле .

1) при 5º

    

2) при 9º

    

3) при 13º

    

4) при 17º

    

5) при 21º

    

6) при 25º

   

7) при 29º

    

Найдём линейную амплитуду для каждого значения угла  по формуле:

, где L – длина нити, L= 44 см:

A01 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A02 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A03 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A04 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A05 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A06 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A07 = 44 · 0,08 = 3,52 см

4.   Определение коэффициента трения качения.

С помощью программы вычислим значение

Радиус шарика равен Rш = 1,5 (см) = 0,015 (м)

Т.к. левые части уравнений одинаковы, можем прировнять

=

 

= 0,000548 (м)

После ввода данных в программу получили:

Модель1:

y = 1,53·x

yтеор = 2,72·x

Модель2:

y = 0,64·x – 0,04

yтеор = 0,52·x + 0,27

Модель3:

       

Вывод:

        Экспериментально определили средние значения периода  свободных колебаний;   крутильных колебаний.

        Экспериментально определили зависимость периода колебаний качения наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний и определили амплитуду для каждого значения угла .

Определение значения коэффициента трения µк качения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38328. Маркетинговые исследования 698 KB
  Сущность маркетинговых исследований Маркетинговые исследования mrketing reserch это систематическое и объективное выявление сбор анализ распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем и использования маркетинговых возможностей.Маркетинговые исследования предусматривают идентификацию сбор анализ распространение и использование информации. Следует иметь в виду что как маркетинговая проблема так и маркетинговая возможность трансформируются затем в проблему...
38331. Маркетингова політика комунікацій 1.6 MB
  Котлера слід розглядати маркетингові комунікації як управління процесом прямування товару на всіх етапах перед продажем у момент покупки під час і по завершенню процесу споживання. Важливо пам'ятати що розробка такого комплексу є стратегічно важливою для успішної діяльності по просуванню товару тому що тільки правильне використання засобів комунікації й чітке розміщення акцентів сприяє досягненню цілей фірми. Існують три біієрархічні моделі відповідної реакції споживачів на комунікацію залежно від виду товару й...
38332. Морське право 368 KB
  Вони не встановлювали правовий режим морських просторів оскільки ще не склалися інститути відкритого моря внутрішніх і територіальних вод. Саме в цей період починає формуватися принцип свободи відкритого моря що остаточно сформувався до кінця XVII сторіччя: Його становлення прямо пов'язане з гострою боротьбою між феодальними державами Іспанією і Португалією і державами у котрих активно розвивався капіталістичний засіб виробництва Англією Францією а потім Голландією що виступили за свободу морів. У цей час були початі перші спроби...
38333. Міжнародне право 362.5 KB
  Версії виникнення міжнародного права. Уже в той час союзницькі звязки племен не зводилися лише до турботи про зовнішній захист а містили й безліч інших норм поведінки які закріплюючись із плином часу призвели до появи права у формі звичаю. Також існує дві концепції походження міжнародного права: 1 Позитивістське тлумачення походження міжнародного права Природно правова концепція була першою спробою пояснення походження і сутності міжнародного права. В її розвитку можна виділити послідовні етапи: від пояснення походження міжнародного...
38334. Международное сегментирование 28.06 KB
  Критерии сегментации мирового рынка. Целевой сегмент мирового рынка. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рас смотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товара что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Рыночная сегментация представляет собой с одной стороны метод для нахождения частей рынка и определения объектов на которые направлена международная маркетинговая деятельность предприятий.
38335. Міжнародне торгівельне право 293.5 KB
  ТНК як субєкт міжнародного торговельного права: поняття види міжнародноправова регламентація діяльності.Характеристика діяльність регіональних економічних комісій ЕКОСОР в сфері міжнародного торговельного права.Обєкти міжнародного торговельного права: види поняття особливості нормативноправового регулювання. Обєкти МТП будьяка продукція послуги роботиправа інтелектуальної власності призначені для продажу або оплачуваної передачі.
38336. Міжнародне приватне право 244.5 KB
  Поняття субєкт обєкт та джерела міжнародного приватного права. Субєкти МПрП це учасникицивільних правовідносин ускладнених іноземним елементом: 1 фізичні особи громадяни особи без громадянства апатриди; іноземні громадяни особи які мають подвійне громадянство біпатриди; 2 юридичні особи державні організації приватні фірми підприємства науководослідні та інші організації; 3 держави; 4 нації і народи які борються за свободу і незалежність і створення власної державності в особі своїх керівних органів до них...