50696

Наклонный маятник

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний в зависимости от выбранной модели. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона плоскости колебаний. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач колебаний с качением от значения угла наклона плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности. Ход работы: Измерение периода свободных колебаний: №...

Русский

2014-01-28

180.5 KB

3 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-8

Тема: «Наклонный маятник».

Выполнили:

студенты группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Денисюк Денис Владимирович

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы:

        1. Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб   свободных колебаний; Ткрут   крутильных колебаний (в зависимости от выбранной модели).

        2. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач() колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний.

        3. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач() колебаний с качением от значения угла наклона  плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности.

4. Определение значения коэффициента трения µк качения.

Ход работы:

  1.  Измерение периода свободных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

13,86

1,386

2

10

13,86

1,386

3

10

13,85

1,385

= 1,386

Тсвоб=

          

  1.  Измерение периода крутильных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

12,03

1,203

2

10

12,25

1,225

3

10

12,20

1,220

= 1,216

 Ткрут =

  1.  Измерение периода колебаний качения.

1

1,53

1,52

1,53

1,53

0,08

3,52

2

1,54

1,54

1,53

1,54

0,08

3,52

3

1,55

1,55

1,55

1,55

0,08

3,52

4

1,56

1,56

1,56

1,56

0,08

3,52

5

1,59

1,59

1,58

1,59

0,08

3,52

6

1,61

1,61

1,61

1,61

0,08

3,52

7

1,64

1,64

1,64

1,64

0,08

3,52

Найдём средний период по формуле:

=

1) при 5º

    =

2) при 9º

    =

3) при 13º

    =

4) при 17º

    =

5) при 21º

   =

6) при 25º

    =

7) при 29º

     =

Найдём  и переведём его в радианы по формуле .

1) при 5º

    

2) при 9º

    

3) при 13º

    

4) при 17º

    

5) при 21º

    

6) при 25º

   

7) при 29º

    

Найдём линейную амплитуду для каждого значения угла  по формуле:

, где L – длина нити, L= 44 см:

A01 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A02 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A03 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A04 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A05 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A06 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A07 = 44 · 0,08 = 3,52 см

4.   Определение коэффициента трения качения.

С помощью программы вычислим значение

Радиус шарика равен Rш = 1,5 (см) = 0,015 (м)

Т.к. левые части уравнений одинаковы, можем прировнять

=

 

= 0,000548 (м)

После ввода данных в программу получили:

Модель1:

y = 1,53·x

yтеор = 2,72·x

Модель2:

y = 0,64·x – 0,04

yтеор = 0,52·x + 0,27

Модель3:

       

Вывод:

        Экспериментально определили средние значения периода  свободных колебаний;   крутильных колебаний.

        Экспериментально определили зависимость периода колебаний качения наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний и определили амплитуду для каждого значения угла .

Определение значения коэффициента трения µк качения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35437. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ 654.5 KB
  Проблема межличностных отношений и общения в социальной психологии 6 Общая характеристика межличностных отношений как социально-психологического феномена 6 Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей 10 Структура содержание и формы общения 12 Основные функции и стороны процесса общения: коммуникативная интерактивная перцептивная 19 2. Коммуникативные средства общения и экспрессивный репертуар человека 27 Психологические условия эффективной коммуникации...
35438. Потоковість будівельних процесів 26 KB
  Техніка безпеки у будівництві вирішує питання запобігання травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві.
35439. Організація робочого місця і праці мулярів 62.5 KB
  Виходячи з цього висоту ярусу кладки за товщини стіни до двох цеглин вибирають близько 12 м а за товщини у три цеглини 09 м. У разі кладки стін з великим числом прорізів або архітектурних деталей стовпів і стін завтовшки в одну і півтори цеглини а також перегородок у півцеглини роботи виконує ланка двійка див. Кладку суцільних стін завтовшки у дві цеглини з однорядним перевязуванням та завтовшки півтори цеглини з багаторядним перевязуванням доцільно проводити ланкою трійка див. Ефективною є кладка стін простої та середньої...
35440. Монтаж елементів залізобетонних конструкцій 29 KB
  На бічних гранях фундаменту по осях наносять фарбою риски які під час монтажу суміщують із забитими кілками. Після монтажу за допомогою теодоліта й нівеліра перевіряють правильність їхнього положення. Підготовку основи та розбивання осей виконують так як і під час монтажу фундаментів стаканного типу. Плити перекриття монтують паралельно з іншими конструкціями комплексний метод або після закінчення монтажу колон ригелів і прогонів у межах поверху чи захватки на поверсі.
35441. Исследование операций. Курс лекций 286.86 KB
  2 Многокритериальные задачи . Задачи принципы методология. Математическая модель задачи ИСО включает в себя: 1 описание переменных которые необходимо найти 2 описание критериев оптимальности 3 описание множества допустимых решений ограничений накладываемых на перемен ные. Математическая модель задачи ИСО составляется в соответствии с представлениями ЛПР об этой задаче т.
35442. Возрастные изменения структуры нейрона. Нервный центр. Рефлекс 13.72 KB
  Процесс созревания нейронов характеризуется быстрым увеличением цитоплазмы увеличением в ней числа рибосом и формированием аппарата Гольджи интенсивным ростом аксонов и дендритов. Созревание мелких клеток интеп нейронов происходит после рождения в постнатальном онто генезе под влиянием средовых факторов что создает предпосылки для пластических перестроек в центральной нервной системе. Нервный центр совокупность нервных клеток Нейронов более или менее строго локализованная в нервной системе и непременно участвующая в осуществлении...
35444. Проблемы административного расследования в таможенных органах в период реформирования таможенного законодательства 484.5 KB
  Объектом дипломного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе производства по делам об административных правонарушениях, связанные с проведением административного расследования, предметом - административное расследование в механизме производства по делам об административных правонарушениях.
35445. Хирургия. Шпаргалка 451 KB
  Предраковые заболевания толстой и прямой кишки. Дивертикулы дивертикулез ободочной кишки. Полипозное поражение ободочной кишки облигатный предрак которое может быть в виде: Одиночных полипов аденоматозный ворсичатый которые малигнизируются в 45 случаев особенно полипы величиной более 2 см; ворсинчатые полипы озлокачествляются чаще. Множественного полипоза ободочной кишки который.