50696

Наклонный маятник

Лабораторная работа

Физика

Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний в зависимости от выбранной модели. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона плоскости колебаний. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач колебаний с качением от значения угла наклона плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности. Ход работы: Измерение периода свободных колебаний: №...

Русский

2014-01-28

180.5 KB

3 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-8

Тема: «Наклонный маятник».

Выполнили:

студенты группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Денисюк Денис Владимирович

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы:

        1. Экспериментальное определение среднего значения периода Тсвоб   свободных колебаний; Ткрут   крутильных колебаний (в зависимости от выбранной модели).

        2. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач() колебаний с качением наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний.

        3. Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткач() колебаний с качением от значения угла наклона  плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности.

4. Определение значения коэффициента трения µк качения.

Ход работы:

  1.  Измерение периода свободных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

13,86

1,386

2

10

13,86

1,386

3

10

13,85

1,385

= 1,386

Тсвоб=

          

  1.  Измерение периода крутильных колебаний:

№ измерения

Число колебаний n

Время колебаний t(c)

1

10

12,03

1,203

2

10

12,25

1,225

3

10

12,20

1,220

= 1,216

 Ткрут =

  1.  Измерение периода колебаний качения.

1

1,53

1,52

1,53

1,53

0,08

3,52

2

1,54

1,54

1,53

1,54

0,08

3,52

3

1,55

1,55

1,55

1,55

0,08

3,52

4

1,56

1,56

1,56

1,56

0,08

3,52

5

1,59

1,59

1,58

1,59

0,08

3,52

6

1,61

1,61

1,61

1,61

0,08

3,52

7

1,64

1,64

1,64

1,64

0,08

3,52

Найдём средний период по формуле:

=

1) при 5º

    =

2) при 9º

    =

3) при 13º

    =

4) при 17º

    =

5) при 21º

   =

6) при 25º

    =

7) при 29º

     =

Найдём  и переведём его в радианы по формуле .

1) при 5º

    

2) при 9º

    

3) при 13º

    

4) при 17º

    

5) при 21º

    

6) при 25º

   

7) при 29º

    

Найдём линейную амплитуду для каждого значения угла  по формуле:

, где L – длина нити, L= 44 см:

A01 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A02 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A03 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A04 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A05 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A06 = 44 · 0,08 = 3,52 см

A07 = 44 · 0,08 = 3,52 см

4.   Определение коэффициента трения качения.

С помощью программы вычислим значение

Радиус шарика равен Rш = 1,5 (см) = 0,015 (м)

Т.к. левые части уравнений одинаковы, можем прировнять

=

 

= 0,000548 (м)

После ввода данных в программу получили:

Модель1:

y = 1,53·x

yтеор = 2,72·x

Модель2:

y = 0,64·x – 0,04

yтеор = 0,52·x + 0,27

Модель3:

       

Вывод:

        Экспериментально определили средние значения периода  свободных колебаний;   крутильных колебаний.

        Экспериментально определили зависимость периода колебаний качения наклонного маятника от значения угла наклона  плоскости колебаний и определили амплитуду для каждого значения угла .

Определение значения коэффициента трения µк качения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23017. Семіотика як наука про знакові системи 35 KB
  Вивчення мови на рівних правах і тотожними методами мислиться в складі семіології єдиної науки про знаки. За першою класифікацією всі знаки поділяють на знакиіндекси знакикопії знакисигнали і знакисимволи. Знакиіндекси знакиприкмети і знакисимптоми знаки пов'язані з позначуваними предметами як дії зі своїми причинами. Знакикопії відтворення репродукції подібні на позначувані предмети.
23018. Мова як особлива знакова система 34 KB
  Мова як особлива знакова система. Знак матеріальний чуттєво сприйманий предмет який є представником іншого предмета і використовується для отримання зберігання і передачі інформації У світі існують різноманітні системи знаків які служать для передачі інформації. Серед них наприклад дорожні знаки морська сигналізація прапорцями та інші знаки. Основними ознаками знака є матеріальність його можна бачити чути тобто сприймати органами чуттів використання його для позначення чогось що перебуває поза ним інформативність.
23019. Основні властивості знаків, мовних знаків 34.5 KB
  Основні властивості знаків мовних знаків. Про довільність мовних знаків свідчить той факт що одні й ті ж поняття в різних мовах передаються різними словами укр. До вмотивованих мовних знаків передусім належать звуконаслідувальні слова типу бух ляп хлоп хіхікати. Саме завдяки цьому асиметричному дуалізмові структури знаків лінгвальна система може еволюціонувати.
23020. Мова і мовлення 32 KB
  Мова і мовлення Мова система одиниць спілкування і правил їх функціонування. Іншими словами мова це інвентар словник і граматика які існують у потенції в можливості Мовлення конкретно застосована мова засоби спілкування в їх реалізації. Усе те що пересічні мовці розуміють під словом мова насправді є власне мовою і мовленням. Розмежування мови і мовлення теоретично обґрунтоване швейцарським лінгвістом Ф.
23021. Мова, мислення, свідомість 35 KB
  Мова мислення свідомість Мислення узагальнене й абстрактне відображення мозком людини явищ дійсності в поняттях судженнях й умовиводах. Щодо мови і мислення в науці існували два протилежні й неправильні погляди ототожнення мови й мислення Д. Гаман і відривання мови від мислення Ф. Представники першої точки зору вважали що мова це всього лише форма мислення.
23022. Мовна система та структура 33 KB
  Мовна система та структура Система мови множинність елементів будьякої природної мови які перебувають у відношеннях і звязках один з одним і утворюють певну єдність і цілісність. Структура мови спосіб організації мовної системи її внутрішня будова. У науковій літературі немає чіткої диференціації термінів система і структура. Реформатський який запропонував термін система використовувати для позначення системних відношень між одиницями одного рівня мови а термін структура для визначення системних відношень між різними рівнями.
23023. Звукова будова мови. Фонетика як наука про звуковий лад мови 33 KB
  Звукова будова мови. Фонетика як наука про звуковий лад мови. Звукове вираження це матеріальна оболонка мови. Матеріальна звукова форма мови є об'єктом фонетики.
23024. Оптимізаційні методи моделювання неперервних початково-крайових умов 475.5 KB
  Постановка задачі та проблеми її розвязання. Ці задачі поставлені та розвязані в лекції 5.1 де узагальнена векторфункція зовнішньодинамічних факторів які моделюються вектор значень моделюючих функцій та а матрична функція яка через функцію Гріна повязана зі специфікою розвязуваної задачі. Позначивши через множину точок дискретизації моделюючих функцій керуючої функції та враховуючи помилки в розвязанні задачі моделювання що визначається величиною 10.
23025. Формули псевдообернення збурених матриць та їх місце в задачах моделювання динаміки систем з розподіленими параметрами 463.5 KB
  Будемо вважати що збурення матриці С виконується в загальному випадку по всіх елементах що спонукає працювати з матрицями СabT та СabT де для LMвимірної матриці С aRL bRM вектори якими і визначається збурення матриці С а отже і системи вцілому. Тому дослідження змін матриць СabT та СabT в залежності від значень векторів а та b є актуальним. Якщо при роботі з матрицею СabT проблем немає залежності від а та b тут явні то для матриці СabT потрібні зручні та ефективні методи та засоби обчислення...