50701

Організація банківського кредитування в сучасних умовах. Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher

Дипломная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Професія: Контролер ощадного банку. Організація банківського кредитування в сучасних умовах. Основні принципи та умови кредитування. Форми кредитування та їх сфера їх застосування. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування. Плата за кредит. Види кредитів. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Професія: Оператор комп’ютерного набору. Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher. Інф. газета Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Презентація «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Украинкский

2016-08-04

472.24 KB

1 чел.

ДИПЛОМНА РОБОТА

ТЕМА: Організація банківського кредитування в сучасних умовах.

ТЕМА: Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher.


ЗМІСТ

І. Професія: Контролер ощадного банку ……….……………………………………….4

1.1. Організація банківського кредитування в сучасних умовах……………………...5

1.1.1.Основні принципи та умови кредитування……………………………………….5

1.1.2.Форми кредитування та їх сфера їх застосування………………………………..8

1.1.3.Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування………………………………………………………………………………...9

1.1.4.Плата за кредит. …………………………………………………………………...14

1.1.5.Види кредитів………………………………………………………………………16

1.1.6.Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків……………………………………………………………..18

1.2. Практичне завдання…………………………………………………………………21

1.3. Охорона праці……………………………………………………………………….22

ІІ. Професія: Оператор комп’ютерного набору….…………………………………….25

2.1. Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher……………………...26

2.1.1.Види публікацій……………………………………………………………………26

2.1.2. Створення публікації……………………………………………………………...28

2.1.3. Збереження публікації…………………………………………………………….36

2.2.Інф. газета Електромонтер з ремонту та  обслуговування електроустаткування.

Презентація «Електромонтер з ремонту та  обслуговування електроустаткування».39

2.3. Охорона праці……………………………………………………………………….40

ІІІ. Використання інноваційних технологій……………………………………………44

Висновок………………...…………………………………………………….................47

Використана література…………………………………………………………………49

                   З А В Д А Н Н Я

                 на виконання дипломної роботи

Учня групи  КОБ 14-3

Лесіва Віктора Володимировича

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

        

ПРОФЕСІЯ: 4212 «КОНТРОЛЕР ОЩАДНОГО БАНКУ»

                                   4112 «ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»

ТЕМА: Організація банківського кредитування в сучасних умовах.

ТЕМА: Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher.

Дата видачі               «____»  лютого 2014рік.

 Термін виконання «____» червень  2014 рік

Керівник дипломної роботи   __Майкович Є.Г.   ___            _____________

                                          (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

Керівник дипломної роботи   _Деренюк Г.І.   ___ _____        ____________

                                          (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

                        Вступ  

Банк — це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати сукупність таких операцій: залучення у вигляді вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та прибуткове розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (стаття 2 Закону). Банки є суб'єктами господарської діяльності, проте характер їхньої діяльності є специфічним. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з другого — задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів — фізичних та юридичних осіб.

Дипломна робота

Арк.

2

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Зрештою банки функціонують, щоб задовольняти потреби клієнтів і забезпечувати власний дохід. Результатом теоретичного навчання з курсу «Технологія банківських операцій» є знання з питань:

 • проведення операцій по відкриттю поточних та депозитних рахунків;
 • нарахування та сплати %;
 • продажу та купівлі валюти;
 • складання та видачі коштів за довіреностями;
 • видачею коштів спадкоємцям;
 • проведення зарахування та списання коштів з рахунків;
 • перекази коштів до інших установ банку;
 • прийоми платежів від населення;
 • виконання операцій з платіжними картками;
 • робота обіговими коштами.

 Для того, щоб тривалий час безпомилково вести розрахунки та оформляти платіжні документи, контролер ощадного банку повинен мати добре розвинені вольові якості: наполегливість, ретельність, витривалість до одноманітної монотонної роботи. Можливості працевлаштування - отримавши дану професію ви можете працювати в банківських установах та інших державних та приватних підприємствах на посаді контролера, інкасатора, касира. професійні знання оператора комп'ютерного набору можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства. Ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною майстерністю.

Дипломна робота

Арк.

3

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Оператори комп’ютерного набору працюють з офісною технікою, тобто робоче місце працівників даної професії влаштовується в окремому кабінеті згідно до санітарних вимог. Спецодягу та інших засобів захисту працівник не потребує, крім випадків, пов’язаних з специфічними умовами виробництва. У наш час оператори комп’ютерного набору можуть працевлаштуватися майже у всіх галузях діяльності, де застосовується комп’ютерна техніка. Перспективи розвитку оператора комп’ютерного набору пов’язані з темпами впровадження сучасних інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності. При виконанні робіт на персональних комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці та правил з електробезпеки. В подальшому вони повинні проходити інструктаж на робочому місці щоквартально. Особи, що постійно працюють на персональних комп'ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки. Оператор комп’ютерного набору, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує матеріали, проводить розрахунки, складає таблиці, зведені тощо.

.MSWord - це ефективний і повнофункціональний текстовий редактор, що дає усі засоби, необхідних створення документів різних типів. Головна вимога до оператора комп’ютерного набору - володіння сліпим десятипальцевим методом набору, а також висока швидкість набору і обізнаність з основними комп'ютерними програмами. Під час роботи оператор постійно сидить перед монітором комп'ютера, тому неминучим є дуже велике навантаження на очі. Особи, що постійно працюють на персональних комп'ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки. 

        

              І. Професія: Контролер ощадного банку.

        

Дипломна робота

Арк.

4

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 

 

 

1.1.Організація банківського кредитування в сучасних умовах.

1.1.1.Основні принципи та умови кредитування.

 

Дипломна робота

Арк.

5

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 Кредит — кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток. Кредит поділяють на фінансовий, товарний і кредит під цінні папери, які засвідчують відносини позики.

Організація банківського кредитування поділяється на:

 -  Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів.

- Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб'єкти та об'єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика.

- Форми кредитування та сфера їх застосування.

- Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних Відносин.

- Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування.

 - Визначення строків і порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик.

-  Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

-  Кредитний ризик та методи управління ним.

-  Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик.

-  Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків.

- Банківський контроль та кредитні санкції.

Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів.

До основних умов банківського кредитування відносять:

-  Операції проводяться тільки в межах вільних кредитних ресурсів у національній або іноземній валюті.

-  Банки виходять із необхідності поєднання своїх інтересів з інтересами вкладників та держави.

-  Для забезпечення власної стійкості операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів. Про видачу кредитів у іноземній валюті обов'язково повідомляється НБУ.

-  Рішення про умови та порядок надання кредиту приймається колективно і визначається правилами банку.

Дипломна робота

Арк.

6

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

-  Кредити надаються тільки право- та кредитоспроможним позичальникам, які мають власні оборотні кошти і самостійний баланс.

-  Позики видаються на забезпечення потреб сфери виробництва і сфери обігу, фізичним та юридичним особам незалежно від форми власності й організаційної будови.

-  Всі питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній основі тощо.

Забороняється надання кредитів на такі цілі:

- покриття збитків від господарської діяльності позичальників;

- формування статутних фондів;

- погашення раніше отриманих позик;

- придбання цінних паперів інших підприємств і організацій;

- без відповідного забезпечення, крім випадків надання бланкових кредитів.

 Механізм кредитування: суть й основні елементи.

Суб'єкти та об'єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика.

Кредитний механізм - сукупність взаємопов'язаних прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на практиці об'єктивних функцій кредиту як економічної категорії та дотримання принципів кредитування.

Основними елементами кредитного механізму є:

-  Суб'єкти кредитування.

-  Об'єкти кредитування.

-  Форми кредитування.

-  Механізм надання чи погашення позик.

-  Система формування кредитних ресурсів та їх резервування.

-  Система формування та використання резервів із відшкодування можливих втрат від кредитної діяльності.

-  Економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами кредитної діяльності.

 Суб'єкти кредитування - особи, які беруть участь у процесі кредитування.

Для отримання кредиту клієнт подає до банку такі документи:

- заяву;

Дипломна робота

Арк.

7

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

- фінансово-економічну інформацію;

- форми бухгалтерської звітності;

- показники дебіторської та кредиторської заборгованості;

- розрахунок економічної окупності об'єкта;

- відомості про спосіб забезпечення позики та ін.

Оцінка фінансового стану позичальника проводиться за такими показниками:

- обсяг реалізації продукції;

- прибутки і збитки;

- рентабельність;

 - ліквідність активів;

 - рух грошових коштів, стан рахунків;

- собівартість продукції;

- ліквідність, оцінка забезпечення та ін.

Об'єкти кредитування - певна частина вартості виробничих оборотних фондів та фондів обігу, основних виробничих фондів, яка формується за рахунок банківського кредиту.

До основних об'єктів кредитування можна віднести:

 1.  Додаткові потреби в коштах для оплати товарно-матеріальних цінностей  і створення запасів для нормального режиму роботи.
 2.  Сезонні та несезонні затрати виробництва й обігу.
 3.  Потребу в додаткових коштах в зв'язку з тимчасовим їх замороженням.
 4.  Потребу для здійснення інвестицій в основні фонди.

Сучасна банківська практика використовує посуб'єктний метод кредитування, тобто на перше місце ставиться клієнт, надається перевага персональному підходу до позичальника.

 1.1.2.Форми кредитування та сфера їх застосування.

Дипломна робота

Арк.

8

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Під формою кредитування розуміють вид банківського рахунка, який відкривається клієнтові при кредитуванні, де відображається рух кредитної заборгованості, що здійснюється за певними правилами, відповідно до нормативно-правової бази банку.

Форми кредитування та сфери їх застосування.

По простому позичковому рахунку:

 1.  видача позик на конкретні цілі;
 2.  позика має платіжний характер;
 3.  конкретний строк;
 4.  погашення з поточного рахунка у зазначений в угоді строк.

По спеціальному позичковому рахунку:

 1.  кредитується як конкретний об'єкт, так і укрупнений;
 2.  позика має платіжний характер;
 3.  погашається у міру надходження виручки на поточний рахунок;
 4.  конкретні строки погашення.
 5.  По конкретному рахунку:
 6.  різновид спеціального позичкового рахунка, (надійним клієнтам);
 7.  відображаються всі обороти клієнта;
 8.  дебетове сальдо покривається за рахунок кредиту.
 9.  По поточному рахунку з овердрафтом:
 10.  дебетовий залишок має не постійного характеру;
 11.  для юридичних та фізичних осіб;
 12.  межа овердрафту регулюється;
 13.  не достатньо надійним клієнтам.

Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних Відносин.

Кредитні взаємовідносини між банками та позичальниками регламентуються в кредитних договорах, які укладаються, як правило, в письмовій формі.

Зміст угоди складають такі розділи:

 1.  Предмет договору (мета, сума, строк, погашення, відсоток тощо).
 2.  Умови забезпечення кредиту (форма забезпечення, посилання на додаткові документи, наприклад договір застави).
 3.  Зобов'язання банку (відкриття рахунка, надання консультацій, перевірка забезпечення та цільового використання кредиту тощо).
 4.  

Дипломна робота

Арк.

9

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Зобов'язання позичальника (використання на вказані цілі, стягненням банком штрафів, власне повернення кредиту в строк, інформація про хід виконання угоди, подача звітності тощо).

 1.  Права банку (відстрочка погашення, перевірка використання та забезпечення, можливість розірвання угоди тощо).
 2.  Права позичальника (дострокове погашення, можливість відстрочки тощо).
 3.  Особливі умови договору (перерахунок суми кредиту, зміна %, зміна умов договору, спірні питання, зміна юридичної адреси тощо).
 4.  Реквізити сторін.

Комерційні банки мають право вносити зміни до умов договорів, які не суперечать чинному законодавству, та вимагати додаткової інформації від клієнта, якщо вона не суперечить інтересам сторін.

1.1.3.Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення.

Надання комерційними банками позик здійснюється при наявності дотримання позичальниками всіх вимог, особливо тих, які стосуються реальних можливостей забезпечення своєчасності повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним.6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банківДля підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків НБУ встановив Порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків і затвердив його постановою Правління НБУ від 27.03.98 № 122 та вніс зміни і доповнення до цього Порядку постановою Правління НБУ від 16.12.98 № 520.

Відповідно до цього Положення комерційні банки формують резерв для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті їх кредитної діяльності.     

Резерви формуються для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та

Дипломна робота

Арк.

10

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

іноземній валютах, включаючи депозити, кредити іншим банкам, суб'єктам господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), гарантії та поручительства. Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок кредитної діяльності банку.

Формулювання резервів змінено на таке: “Резерв під кредитні ризики розподіляється на резерв під стандартну заборгованість за кредитами та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами”.

Резерв формується у тій валюті, в якій обліковується заборгованість, на відміну від попереднього варіанта, коли всі резерви формувались у національній валюті.

З метою нарахування резерву комерційний банк здійснює класифікацію наданих кредитів і депозитів та оцінку кредитних ризиків з урахуванням таких критеріїв:

 1.  оцінки фінансового стану позичальника;
 2.  погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та процентів за нею.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи комерційний банк має враховувати такі економічні показники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки, рентабельність, ліквідність, грошові потоки, склад та динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості, собівартість продукції. Також мають бути враховані фактори суб'єктивного характеру: ефективність управління позичальника, його ринкова позиція і залежність від циклічних та структурних змін в економіці та галузі, погашення кредитної заборгованості позичальником у минулому, професіоналізм керівництва.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку кредити слід відносити до таких категорій:

клас А - фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту і проценти за ним у встановлені строки;

клас Б - фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

клас В - фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;

клас Г - фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу;

клас Д - фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що ні основна сума кредиту, ні проценти за ним не можуть бути сплачені.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та процентів за ним є:

• добрим, якщо заборгованість за кредитом і процентами сплачується у встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один раз на строк не більше 90 днів;

• слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами становлять не більше 90 днів чи заборгованість за кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо проценти сплачуються;

• недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим кредитом перевищує 90 днів і проценти не сплачуються.

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і застави.

У розрахунок розміру резерву вартість заставного манна (майнових прав) позичальника (за винятком державних цінних паперів) включається у розмірі не більше 50 % вартості, визначеної договором застави. Враховуючи кон'юнктуру ринку, комерційний банк зобов'язаний один раз на рік, а у разі пролонгації кредитного договору - під час кожної пролонгації проводити перегляд вартості заставного майна, визначеної договором застави.

Порядок видачі (надання) позик передбачає такі етапи:

Дипломна робота

Арк.

11

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Подання в банк заяви, де зазначається:

- сума кредиту;

- цільове призначення;

- термін користування;

- пропонована форма забезпечення;

- характеристика об'єкта кредитування.

При розрахунковому обслуговуванні клієнта іншим банком вимагається подання:

 1.  установчих документів;
 2.  картки зі зразками підписів та відбитком печатки;
 3.  довідки про наявність коштів на поточному рахунку та про стан заборгованості, отриманої в інших банках.

 Подання до банку техніко-економічного обґрунтування заходу, на який планується отримати позику, з розрахунком графіка його окупності.

Якщо позика видається на оплату продукції, товарів та послуг за угодами, то подаються копії даних угод (контрактів).

Для отримання довготермінового кредиту для спорудження об'єктів виробничого призначення подаються:

- проект будівництва;

- кошторис;

- контракт з будівельною організацією;

- графіки виконання робіт;

- висновки санітарно-епідеміологічної комісії;

- дотримання екологічних нормативів тощо.

Позичальник, який отримує кредит на витрати виробництва, які не покриваються його власними доходами протягом календарного року, подає до банку прогнозні розрахунки потреби в кредиті загалом на поточний рік із розбивкою за кварталами.

Дипломна робота

Арк.

12

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Подання позичальником бухгалтерських і статистичних звітів на останню дату, включаючи звіти про фінансові результати, висновки незалежних аудиторів або аудиторських фірм тощо. В разі необхідності банк може вимагати інші документи, які підтверджують забезпечення повернення

кредиту.

Розмір кредиту визначається банком разом із позичальником з урахуваннямпрогнозних обсягів виробництва або реалізації продукції, капітальногобудівництва та інших показників господарської діяльності клієнтів.

Кредити видаються з простого позичкового рахунка в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів на умовах контрактів як у розрахункових документів на умовах контрактів як у національній, так і в іноземній валюті. В деяких випадках вони можуть зараховуватися на поточний рахунок позичальника в компенсаційному порядку, або для використання на цілі, які передбачені в кредитній угоді.

Кредит може видаватися одноразово, щоденно або періодично в інші строки, які визначені в кредитному договорі. Клієнтам із безперервним виробничим циклом і стабільним фінансовим становищем відкривається "кредитна лінія"- надання кредиту в міру потреби (по частинах) у межах певної визначеної суми.

За цю операцію комерційний банк отримує комісійні, які нараховуються на всю суму відкритого кредиту, в зв'язку з попереднім їх резервуванням.

Разом із кредитною угодою кредитним відділом складається строкове зобов'язання і передається розпорядження у бухгалтерію про відкриття позичкового рахунка.

Визначення строків і порядок погашення позик.

Умови та порядок відстрочки погашення позик.

Встановлення строків користування позикою залежать від багатьох факторів, зокрема від:

- характеру об'єкта кредитування;

- забезпеченості банків кредитними ресурсами, їх складу та структури за строками залучення та запозичення;

- плато- й кредитоспроможності позичальників;

- рівня фінансової стійкості банку-позичальника, стану дотримання ним економічних нормативів;

- характеру кредитної політики НБУ та комерційних банків тощо. 

Дипломна робота

Арк.

13

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Терміни користування кредитами, конкретні строки та порядок погашення передбачається в кредитному договорі між позичальником та банком. Погашення проводиться за рахунок коштів позичальника на підставі ордерів-розпоряджень, строкових зобов'язань або платіжними дорученнями самого позичальника. Відповідно до кредитної угоди позичальник має право достроково погасити позику та проценти по ній, або банк може надати відстрочку погашення позики. Відстрочка погашення позики та процентів може дозволятися банком у разі виникнення труднощів, які не залежать від дій самого клієнта (форс-мажорні обставини), але приймаються заходи по їх усуненню. Вона оформляється додатковою угодою. При відмові в наданні відстрочки погашення позики банк реалізує своє право стягнення кредиту і процентів шляхом реалізації заставленого майна або інших форм забезпечення.

1.1.4.Плата за кредит.

Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

В сучасних ринкових умовах кредит не може видаватися безпроцентно (безоплатно). Сума плати за користування коштами залежить від середньої суми кредиторської заборгованості й розміру процентної ставки на день отримання кредиту. Величина процентної ставки залежить від таких факторів:

- облікової ставки НБУ;

- відсоткових ставок за депозитними операціями;

- характеру наданого забезпечення кредиту;

- рівня кредитного ризику;

- попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів;

- строку користування позикою;

- об'єкта кредитування тощо.

 Відсоткові ставки за кредитами встановлюються з урахуванням і того, що сума отриманих відсотків за позичковими коштами повинна покривати сплату коштами

Дипломна робота

Арк.

14

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

повинна покривати сплату відсотків за залученими коштами; повністю покрити операційні витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитних операцій, і забезпечити певну суму прибутку для банку. При кредитуванні в іноземній валюті враховуються процентні ставки, які діють на міжнародних ринках позичкових капіталів.

Рівень процентів, порядок нарахування та сплати обумовлюються в кредитній угоді.

Кредитний ризик та методи управління ним

Кредитний ризик пов'язаний із можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і процентів на неї.

До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику відносять:

- диверсифікацію капіталу;

- оцінку юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

- регулювання обсягів кредитних вкладів;

- використання ефективних форм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредиту;

- створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності тощо.

Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик.

До основних діючих форм повноти й своєчасності повернення позик відносять: заставу, гарантію, поручительство, страхування. Форми забезпечення повернення позик.

Договір застави. Основні засоби реалізації: в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком - реалізація останнім заставленого майна на

свою користь. Необхідні документи: оцінка вартості, нагляд за збереженням, реалізація заставленого майна.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про заставу", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Гарантійний лист.

Основні засоби реалізації: здійснює виплату суми позики і відсотків за нею в разі настання гарантійного випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості гаранта.

Дипломна робота

Арк.

15

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ

"Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Договір поруки.

Основні засоби реалізації: відповідальність поручителя всім своїм майном перед банком у разі неповернення кредиту з боку позичальника.

Необхідні документи: оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості поручителя.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ "Про нотаріат" тощо.

Страховий поліс.

Дипломна робота

Арк.

16

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Основні засоби реалізації: виплата суми боргу та відсотків страховою компанією в разі настання страхового випадку - неповернення позики.

Необхідні документи: статут, оцінка фінансового стану, стану рахунків та заборгованості, висновки аудиторів по страховій компанії.

Законодавче забезпечення: ЗУ "Про страхування", ЗУ "Про банки і банківську діяльність" тощо.

 1.1.5. Види кредитів.

Існують такі види кредитів:

1.Міжнародний кредит — форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами і позичальниками виступають суб'єкти різних країн.

2.Банківський кредит — надання банком у тимчасове користування частини власного або залученого капіталу — здійснюється у формі видачі позик, обліку векселів та ін.

3.Брокерський кредит — позички, які отримують брокери в банках або інших брокерів (брокерських фірмах) для різних цілей

4.Комерційний кредит — це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності.

5.Товарний кредит — товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під відсоток. Т.к. передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) в момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості. Товарний кредит надається під боргове зобов'язання (вексель) або шляхом відкриття рахунку за заборгованістю. Товарний кредит сприяє пришвидшенню реалізації товарів і збільшенню швидкості обороту капіталу.

Дипломна робота

Арк.

17

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

6.Бланковий кредит — кредит, що не має спеціального забезпечення конкретними цінностями, а видається під зобов'язання боржника погасити кредит у встановлений термін або при настанні певних умов (наприклад, після прибуття товару в порт призначення).

7.Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається банком у випадку перевищення суми операцій за банківськими платіжними картками установленого видаткового ліміту.

8.Акцептне фінансування — спосіб кредиту, коли фінансування комерційних операцій, передбачених договором, здійснюється через банки чи спеціалізовані фінансові фірми шляхом надання постачальнику (продавцеві), експортеру чи покупцеві (виконавцю робіт) або імпортеру раніше обумовленої суми кредиту для авансового фінансування закупок або продажу товарів. При акцептному фінансуванні позичальник надає банку (фінансовій фірмі) як гарантії в заклад товарну накладну чи відповідний товарний документ-рахунок, що підтверджує факт відправки вантажу, під який видано кредит.

9.Авальний кредит — кредит банку, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов'язань. Призначення авального кредиту — покрити зобов'язання клієнта, якщо він фінансово неспроможний виконати їх самостійно.

10.Кредитний дефолтний своп — угода, згідно з якою «Покупець» робить разові або регулярні внески (сплачує премію за кредитний ризик) «Емітентові», який бере на себе зобов'язання погасити виданий «Покупцем» кредит третій стороні у разі неможливості погашення кредиту боржником (дефолт третьої сторони).

11.Іпотечний кредит — застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Кредит, отриманий під заставу нерухомого майна

12.Споживчий кредит — кошти, що надаються кредитором (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції.

13.Державний кредит — грошові відносини, що виникають між державою та юридичними й фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних коштів у розпорядження органів державної влади та їхнім використанням на фінансування державних витрат. Основними формами державного кредиту є позички і казначейські зобов'язання.

Дипломна робота

Арк.

18

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

14.Сезонний кредит — короткостроковий кредит, наданий для покриття експлуатаційних видатків.

15.Міжбанківський кредит — кредит одного банку іншому банку

16.Зовнішня позика — це кредит, отриманий від іноземних кредиторів (наданий закордонним позичальникам), здійснення якого обумовлено появою кредитних відносин між державами, установами, банками, міжнародними корпораціями.

17.Акцéптно-рáмбурсний кред́ит — кредитування зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються при посередництві перевідного векселя, виставленого експортером на іноземний банк, вказаний імпортером.

18.Комунальний кредит — сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку та фізичними і юридичними особами з другого, при яких місцеве самоврядування виступає в якості частіше усього позичальника, рідше — кредитора.

19.Мезонінний кредит.

20.Субординований кредит.

21.Соціальний кредит.

1.1.6.Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків.

Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності регламентується положенням НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків", затвердженим постановою

Для нарахування резервів комерційні банки здійснюють класифікацію наданих кредитів й оцінку кредитного ризику.

Коефіцієнт резервування встановлюється відповідно до категорії кредитної операції:

Дипломна робота

Арк.

19

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

- стандартна - 2% від суми кредиту;

- під контролем - 5% від суми кредиту;

- субстандартна - 20% від суми кредиту;

- сумнівна - 50% від суми кредиту;

- безнадійна - 100% від суми кредиту.

Відповідно до класів позичальників та до оцінки погашення позики банки здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та визначається категорія кредитної операції.

Сума заборгованості, за якою нараховується резерв, коригується (зменшується) для кожного позичальника:

- на суму гарантій Кабінету Міністрів України;

- на суму гарантій іноземних банків, які зареєстровані як юридичні особи і відносяться до категорії А (Великобританія, Німеччина, Японія тощо);

- на суму застави майна та майнових прав (ураховується не більше 50% вартості зазначеної у договорі застави).

Використання комерційними банками резервів на покриття кредиторської заборгованості здійснюється, у таких випадках:

- безнадійна заборгованість позичальників, які визнані банкрутами;

- комерційний банк надав кредит позичальнику, проти якого порушено справу про банкрутство, до укладеної угоди й інформація була оприлюднена

пізніше, безнадійна заборгованість погашається за рахунок загального резерву;

- заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається в першу чергу,

якщо частина заборгованості не погашається виручкою від реалізації заставленого майна, - проводиться списання зі спеціального резерву;

- безнадійна заборгованість, яка виникає внаслідок неспроможності позичальника погасити її через форс-мажорні обставини;

Дипломна робота

Арк.

20

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

- безнадійна заборгованість підприємств, на майно яких не може бути звернене стягнення - списується зі спеціального резерву, якщо протягом 30-ти днів не буде відшкодована за рахунок бюджету чи інших коштів;

- заборгованість фізичних осіб, які визнані судом безвісти відсутніми або померлими - зі спеціального резерву;

- заборгованість фізичних осіб, щодо яких слідчими органами порушено справу про розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;

- заборгованість юридичних осіб, до керівників яких органами слідства оголошений розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;

- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини позичальника - зі спеціального резерву, якщо позичальник не погашає її протягом 30-ти днів із дня рішення суду;

- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини як банку, так і позичальника - із загального резерву, якщо вона не повернена протягом 30-ти днів;

- комерційні банки можуть самостійно списувати безнадійну заборгованість згідно з рішенням правління - за рахунок загального резерву, але не пізніше останнього робочого дня року, в якому ця заборгованість визнана безнадійною.

Банківський нагляд постійно проводить перевірку правильності операцій із класифікації кредитів, формування та використання резервів на покриття втрат від кредитної діяльності. При виявленні порушень застосовуються санкції відповідно до статті 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банківський контроль та кредитні санкції

Санкції за порушення кредитної дисципліни регламентуються Положенням НБУ "Про кредитування" та статтею 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Дипломна робота

Арк.

21

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Банки забезпечують постійний контроль за дотриманням позичальниками умов кредитної угоди: цільовим використанням кредиту, своєчасністю і повнотою погашення позик тощо.

В разі порушення умови цільового використання кредиту банк може застосовувати до клієнта штрафні санкції:

- якщо кредит виданий за рахунок власних кредитних ресурсів комерційного банку - до 25% від суми кредиту;

- якщо кредит виданий за рахунок залучених ресурсів - не менше 25% від суми кредиту.

При несвоєчасності погашення позики банк стягує, крім передбачених відсотків, штраф не менше 0,5% від суми прострочки за кожен її день.

Санкції можуть застосовуватися і до комерційних банків у разі порушення кредитної дисципліни, наприклад, при несвоєчасності надання позики позичальником може стягуватися пеня в розмірі 0,5% за кожен день відстрочки.

Основним внутрішнім протиріччям кредитних відносин є протиріччя між кредитором і позичальником. Ці протиріччя визначаються розміром засобів, що вивільнилися у кредитора і розміром потреби позичальника, а також протиріччям між тривалістю вивільнення засобів у кредитора і тривалістю існування потреби в додаткових засобах у позичальника.

Природною формою руху грошово-кредитних відносин є виникнення більш складної форми відносин - кредитних відносин за участю посередника.

Найважливішою формою кредитних відносин цього типу є банківський кредит, де у ролі посередника виступає банк.

 1.2. Практичне завдання.

 Кредитний договір

 

1.3. Охорона праці.

Для створення ідеальних умов працівникам банку потрібно:
1.Касові приміщення в установах ВАТ «Ощадбанк» повинні бути ізольовані та обладнанні таким чином, щоб виключена будь-яка можливість спостереження та

Дипломна робота

Арк.

22

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

вивчення сторонніми особами розміщення грошових сховищ і роботи касового апарату, а у вікнах касових приміщень, розташованих на перших поверхах обладнані металевими гратами. 
2.Двері касових приміщень на протязі робочого дня повинні бути замкненні на внутрішній замок.
3.Робоче місце кожного касира ізолюється від робочих місць інших касових працівників шляхом обладнання кабінетів та перегородок. 
4.Касири забезпечуються зручними для роботи столами та стільцями. Столи касирів повинні мати замикаючий ящик для збереження цілісності на протязі робочого дня касири повинні бути забезпечені сейфами.
5.Площа підлоги на одного касира повинна сягати не менше 3.25 м2, висота приміщення від підлоги до стелі не менше 3 м.
6.Для виклику завідуючого касою біля робочих місць касирів операційних кас, обладнуються визивною сигналізацією.
7.В касових приміщеннях необхідно мати достатньо освітлення, при цьому столи касирів, як правило, слід розміщувати так, щоб світло падало на робоче місце з лівої иділяєм.
8.Освітлення робочих місць касирів обладнується таким чином, щоб світло від джерела освітлення не падало безпосередньо в очі касирові.
9.Загальне штучне освітлення лампи нагрівання повинно створювати освітлення робочих місць не менше 150 люкс і люмініцентричними лампами не менше 300 люкс.
10.В приміщеннях иді повинно бути дійсна, механічна або змішана вентиляція, переважно витяжна.
11.Опалювання і вентиляція повинні бути такими, щоб вони забезпечували температуру повітря приміщення холодний і прохолодний період руху +180с, а вентиляція не створювала в приміщенні иді потоку холодного повітря і протягу і забезпечувала кратність вентиляційного обміну на протязі 1 години в 5 раз.
12.Опалювально - вентиляційні пристрої повинні зберігатися в стані повної справності і придатності до їх експлуатації систематично підлягають огляду і

Дипломна робота

Арк.

23

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

профілактикиці, а у випадках пошкодження негайно відремонтувати.
13.Приміщення кас, а також робочі столи касирів повинні бути в чистоті. В зв’язку з цим установлюється порядок прибирання приміщень з урахуванням умов і часу роботи касирів. Губки і штампи, що знаходяться у користуванні, підлягають щоденному промиванню. 
14.Обов’язковому заземленню підлягають металеві шафи силових зборок з доданими до них проводами. При неможливості заземлення або захисного відключення експлуатуючих машин, або, якщо це надає значні труднощі по технологічним причинам, замість заземлення допускаються обслуговування вказаних машин ізолюючих площу.
15.При обандеролюванні гроші повинні використовуватись тільки декстрин або конторський клей. Застосування інших склею вальних матеріалів забороняється.
16.Для збереження рук касира від шкірних захворювань потрібно при підрахуванні грошей, грошових білетів застосовують спеціальні речовини.
17.Для надання першої медичної допомоги касири забезпечуються аптечкою з необхідним набором медикаментів.
18.Касири забезпечуються кип’яченою теплою водою температура якої не менше 80 с і не вище 200 с. Для приймання їжі касиром повинно бути виділене окреме приміщення. 19.Приймання їжі в касовому приміщені забороняється. 
20.Верхній одяг, особисті речі повинні зберігатись в спеціально відведеному місці (приміщенні) або в шафах поза приміщенням кас.
21.Касири для миття рук забезпечуються теплою і милом, а також рушником.
22.Не рідше 1 разу в рік для касирів проводиться медогляд, маючі ціль попередження професійних захворювань.
23.Запаси матеріалів для упаковки грошей (бандеролі, шпагат, накладки і клей) повинні зберігатися в приміщенні окремому від кас.

           

   

Дипломна робота

Арк.

24

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 

 

 

 

 ІІ. Професія: Оператор комп’ютерного набору.

Дипломна робота

Арк.

25

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

2.1. Створення комп’ютерних публікацій в Microsoft Publisher.

2.1.1. Види публікацій.

Публікаціями  називають процес видання певного твору. Виданий (оприлюднений) твір також називають публікацією.

Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні. 

Дипломна робота

Арк.

26

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

До публікацій відносять книжки брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій відносять документи, що розповсюджуються з використанням електронних носіїв даних (компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або комп'ютерних мереж. 

Тривалий час друковані публікації виготовлялися виключно в друкарні. І цим займалася ціла галузь виробництва – поліграфія. А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. У багатотиражному виробництві так відбувається і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т. д. а підприємства поліграфії - друкують і за необхідності зшивають їх.

 Разом з тим з широким розповсюдженням персональних комп'ютерів і високоякісних лазерних та струменевих принтерів, копіювальних aпаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. 

Ці системи мають апаратну та програмну складові. До апаратної складової належить персональний комп'ютер, пристрої друку (принтер, копіювальний апарат, плотер) і пристрої введення даних (сканери, графічні планшети), а до програмної - спеціальні програми підготовки макет публікації. Усе це може розміститися на столі користувача, і тому така системи отримали назву desktop publishing (настільні публікації), або настільні видавничі системи. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим (від сотень до сотень тисяч) накладом. 

Як видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для створення публікацій удома використовують текстові процесори та спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій - Microsoft Publisher, Page Plus, Avery DesignPro.

У ході підготовки макета публікації здійснюється верстка.

Верстка - це процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог. 

За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газетну верстку і акцидентну (лат. accidentia - випадок, випадковість) верстку. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило, невеликих за кількістю сторінок і за накладом об'єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо. 

Дипломна робота

Арк.

27

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Публікації, що здійснені з використанням комп'ютерних технологій, називають комп'ютерними публікаціями. 

 Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher 2007 призначена для створення комп'ютерних публікацій малими накладами в невеликих підприємствах та організаціях, а також для особистих потреб користувача.

Програма Publisher 2007 має спрощену порівняно з професійними видавничими системами функціональність. Вона забезпечує створення і акцидентну верстку публікацій на основі різноманітних шаблонів змісту і може працювати у двох основних режимах - створення і редагування друкованої та електронної публікації. 

Стандартним форматом файлів для збереження публікацій, підготовлених із використанням Publisher 2007, є формат PUB.

 Основним об'єктом у Publisher 2007 є публікація як сукупність сторінок.

На сторінках друкованих публікацій можуть розміщуватися текстові та графічні об'єкти, а на сторінках електронних публікацій ще й звукові, відеооб'єкти та гіперпосилання.

Властивості об'єктів публікацій практично не відрізняються від властивостей аналогічних об'єктів, розглянутих у Word 2007 і PowerPoint 2007.

Над кожним з об'єктів Publisher 2007 може виконувати певний набір операцій з редагування та форматування. 

 Програму Publisher 2007 можна запустити на виконання кількома способами.

Наведемо найпоширеніші з них:

 1.  Виконати Пуск > Усі програми > Microsoft Office > Microsoft Office Publisher 2007;
 2.  Використати ярлик програми на Робочому столі або Панелі швидкого запуску; 
 3.  Двічі клацнути на значку файлу публікації Publisher.

Якщо вибрано один з перших двох варіантів запуску програми, то на екрані з'явиться початкове вікно програми, розділене на три частини.

Дипломна робота

Арк.

28

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 У лівій частині вікна розміщено список типів публікацій, які можна створити в Publisher 2007.

За вибору в цьому списку одного з об'єктів, наприклад Буклети, у центральній частині відображаються ескізи шаблонів публікації цього типу. При цьому в правій частині замість панелі Останні публікації відобразиться панель з елементами керування, використовуючи які встановлюють значення властивостей майбутньої публікації. 

 Пошук потрібних шаблонів публікацій за їхніми назвами можна здійснити, використовуючи поле Пошук шаблонів і список, у якому можна вибрати місце пошуку: 

 1.  на цьому комп'ютері,
 2.   на сайті Microsoft Office Online 
 3.  або в обох цих місцях (Усі шаблони). 

 2.1.2.Створення публікації.

Створення нової публікації можна розпочати з початкового вікна програми.

Після вибору типу публікації і одного із шаблонів на панелі настроювання значень властивостей можна змінити колірну схему, схему шрифтів (або залишити ці властивості зі значеннями із шаблону за замовчуванням), указати дані про організацію або особу, які автоматично будуть вставлені до всіх шаблонів публікацій, та обрати форму для здійснення реєстрації, проведення опитування тощо.

Після вибору кнопки Створити, розміщеної під панеллю встановлення значень властивостей обраного шаблону, програма перейде в режим редагування та форматування публікації. 

 Можна пропустити ці дії, для чого в початковому вікні програми слід вибрати кнопку Закрити каталог .

Початкове вікно буде закрито, і відкриється основне вікно програми, яке має дещо інший вигляд, ніж вікна розглянутих раніше програм пакета Microsoft Office 2007.

Дипломна робота

Арк.

29

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

При цьому в робочій області буде розміщено порожній аркуш. В основному вікні програми, використовуючи елементи керування панелі інструментів Об'єкти, області завдань Форматування публікації та інших панелей, користувач може самостійно розробити макет майбутньої публікації. Також  можна повернутися до створення публікації на основі шаблонів, виконавши Файл Створити або вибравши в області завдань Форматування публікації кнопку Змінити шаблон.

Як і в PowerPoint 2007, у Publisher 2007 можна створювати публікації на основі вже існуючих.

Для цього в початковому вікні програми слід вибрати посилання 3 файлу  і вказати файл, на основі змісту якого буде створено нову публікацію.

Вставлення більшості об'єктів здійснюється з використанням кнопок панелі інструментів Об'єкти.

Операції над об'єктами практично аналогічні подібним операціям у PowerPoint 2007. Як і в PowerPoint 2007, текстові об'єкти розміщуються в написах, фігурах і таблицях.

Розглянемо послідовність використання шаблонів і вставлення об'єктів на прикладі створення листа молодіжної екологічної організації. Для початку роботи слід виконати такий алгоритм: 

 1.  Запустити на виконання програму Publisher 2007.
 2.  Вибрати у списку типів шаблонів Бланк. 
 3.  Вибрати потрібний шаблон (наприклад, шаблон Кольорові смуги з групи Сучасні макети). 
 4.  Вибрати кнопку Створити. 

 Буде створено макет публікації з місцями для вставлення тексту та графічних об'єктів. У верхній правій частині цього макета публікації розміщено кілька об'єктів. Слід навести вказівник на один з об'єктів і вибрати кнопку  , що з'являється біля об'єкта.

 Для введення тексту з даними про адресата потрібно у правій верхній частині публікації, під емблемою, вставити напис і ввести текст, на основному полі аркуша

Дипломна робота

Арк.

30

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

слід також вставити напис і ввести текст. Нижче тексту листа слід вставити фотографію. Для цього потрібно на панелі інструментів Об'єкти вибрати кнопку Рисунок у списку, що відкриється, вибрати команду Вставити із файлу і виділити прямокутну область на полі публікації - місце розміщення рисунка. У вікні Вставлення рисунка, що відкриється автоматично, вказати потрібний файл і вибрати кнопку Вставити.

Для збереження публікації у файлі слід виконати Файл > Зберегти і у вікні Збереження документа вказати папку для збереження, ім'я файлу, його формат і вибрати кнопку Зберегти. Налаштування параметрів і сам процес друку практично не відрізняються від аналогічної операції у Word 2007.

Для встановлення значень властивостей друку можна попередньо відкрити вікно Настроювання друку (Файл > Настроювання друку). Такі самі налаштування можна встановити і у вікні Друк (Файл >Друк). 

Відмінності в налаштуваннях вікон Друк у програмах Word 2007 і Publisher 2007 полягають у наявності поля попереднього перегляду і змінених елементах керування для встановлення друку різної кількості сторінок на аркуші.

Програма Publisher 2007 має засоби зв'язування об'єктів, які розміщено в окремих файлах, під час перенесення публікації на інші комп'ютери ці об'єкти можуть не відтворюватися.

Для коректного перенесення публікації на інші комп'ютери з метою подальшого перегляду або друку використовується засіб упаковки публікації.

Для його використання слід виконати Файл > Запакувати > Для іншого комп'ютера/Для друку. 

В обох випадках відкриється вікно Майстер пакування.

Послідовно вказуючи значення властивостей пакування місце збереження, об'єкти, які слід включити і зв'язати) на кожному кроці роботи майстра пакування, користувач створює архівний файл формату ZIP.

Відмінність у пакуванні для іншого комп'ютера і для друку полягає в тому, що під час пакування для іншого комп'ютера не пропонується включати до архівного файлу шрифти і файли зв'язаних об'єктів. 

 На сьогодні  більшість публікацій створюють,  редагують  і форматують використовуючи  комп’ютерні  програми,  зокрема,  текстові  редактори  та процесори. В такому випадку вживають термін комп’ютерна публікація.

Дипломна робота

Арк.

31

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

За способом розповсюдження публікації можна поділити на друковані та електронні.

Розрізняють такі друковані видання: книжки, журнали, брошури, газети, буклети,  листівки  тощо.  Кожне  з  них  має  своє  призначення,  автора  матеріалу і відповідно — певну структуру, формат видання та правила розповсюдження.

Брошура (фр. broc hure  від brother  лишити)  неперіодично текстове книжкове  видання  обсягом  понад 4, але не більше 48 сторінок, з'єднаних між  собою.  Найчастіше  брошури  використовуються  в  рекламних  чи  в освітніх цілях.

Буклет (фр. bouclette — завиток) — переважно багатокольорова аркушева роздруківка, складена в два або кілька згинів. До такого виду друкованої продукції найчастіше звертаються туристичні агенції, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи у рекламних цілях, в період  відзначень ювілеїв,  подій  чи  проведення  інших  знакових  заходів. Буклет має багатосмужну структуру, як правило, 6 смуг.

Інформаційний  бюлетень  (лат.  bulla документ  з печаткою,  італ.  bulletino —  записка, листок) — видання, яке випускається з метою інформування з певних питань цільової групи людей, спеціалістів або інших користувачів.  Інформаційний  бюлетень,  як  правило,  складається  з  підбірки актуальних тематичних відомостей, оформлених у вигляді статей.

Часто під час навчання учням і студентам  пропонується створити реферати. Реферат  (нім. referat, лат. refere — доповідати) — письмова доповідь або  виступ  з  певної  теми,  в яких узагальнюються відомості з одного чи кількох джерел.

Електронними  публікаціями  називають  розповсюдження  відомостей за допомогою електронних носіїв, таких як диски чи флеш-пам’ять, або за допомогою Інтернету.

Підготовка  публікації   комплексний  процес,  який  складається  з кількох етапів: набору, редагування  і коригування тексту, підготовки зображень,  розробки дизайну та верстки видання. Для здійснення зазначеного процесу необхідна технічна підтримка — апаратна і програмна.

 1.  

Дипломна робота

Арк.

32

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Дизайн  (англ. design)  —  задум, план, ц іль,  намір,  творчий  задум, проект і креслення,  розрахунок, конструкція,   ескіз,  малюнок,  узор, композиція, мистецтво  композиції,  витвір  мистецтва.

До  мінімальної  конфігурації  настільної  видавничої  системи  мають входити  пристрої  введення,  збереження  та  опрацювання,  виведення  та передавання даних.

Сукупність програм, необхідних для створення видання, можна умовно поділити на групи: програми опрацювання зображень, які використовуються в програмах підготовки комп’ютерних публікацій, програми поліграфічного дизайну та програми власне настільної видавничої системи.

Програми  опрацювання  зображень  (зокрема  растрової  графіки) дозволяють створювати та опрацьовувати  ілюстративний матеріал: перетворювати  у  цифрову  форму  готові  зображення  з  деякого  матеріального носія  та  готувати зображення  відразуу цифровому форматі. До таких  програм  відносять:  Adobe Photoshop, Cord  Photo-Paint,  Fractal  Design  Painter, Micrografx Picture Publisher.

Для розробки самостійних графічних продуктів, таких як фірмові знаки, логотипи,  візитки,  оголошення,  афіші,  запрошення,  листівки,  застосовуються програми поліграфічного дизайну (зокрема опрацювання векторної графіки). Наприклад, Adobe  Illustrator,  Corel DRAW, Macromedia FreeHand, Micrografx Designer.

Програми  власне настільної  видавничої  системи  призначено  для  розробки друкованих видань: газет, книг, журналів, брошур, багатосторінкових документів за допомогою персонального комп’ютера. Вони включають засоби опрацювання графіки та  поліграфічного дизайну. До програм видавничої системи можна віднести: Adobe PageMaker, QuarkXpress, Corel Ventura, Microsoft Publisher, Microsoft Word.

Документами  публікацій  є  шаблони,  макети  та  безпосередньо  самі публікації різного виду. Кожний документ складається з об’єктів: текстових написів,  зображень,  таблиць,  діаграм, фігурного  тексту тощо,  які,  в  свою чергу, мають  властивості та параметри, значення яких можна змінювані.

 1.   Шаблон  (нім. Schablone,  від франц.  echantillon —  зразок) у переносному значенні —  зразок, приклад, якому слідують.

Дипломна робота

Арк.

33

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

На останній сторінці може міститися довідка про організацію, її адреси та телефони. Буклет має іншу структуру, звіт — ще іншу і т. ін.

Під час роботи  в  середовищі  текстового  процесора та  програми підготовки  комп’ютерних  презентацій  також  використовуються шаблони.

Для  кожного  шаблону  документа  програма  створення  публікацій містить кілька варіантів макетів.

 1.   Макет —  зразок книжки, журналу тощо,  який  виготовляється для точного  розміщення  текстового  й  ілюстративного  матеріалу.

Перед виготовленням будь-якої друкованої продукції створюється план  розміщення  матеріалу  за  сторінками  та  смугами.  Виготовлення  макета  є  одним  із  етапів  підготовки  видання  і  має  на меті остаточну перевірку правильності написання  і розташування текстового та ілюстративного матеріалу.

Макет публікації певного типу розробляється на базі шаблону і містить значення параметрів сторінки та сукупність розміщених певним чином та відформатованих об’єктів.  Макет ненаповнено  конкретним  змістом,  тобто всі  його об’єкти  (текст,  малюнки,  таблиці)  не містять конкретних даних та відомостей.  Макети  визначають зовнішній  вигляд документа певного типу та  створюються  для  полегшення  дизайнерської  роботи  користувачів. Користувач створює документи  на базі обраного макета.

Обравши потрібний макет публікації потрібно натиснути кнопку Создать для створення нового документу на основі обраного макету.

Форматування публікації полягає у виборі макету, колірної схеми та шрифтової схеми.

Вибір колірної схеми. Для вибору колірної схеми потрібно скористатись інструментами групи команд Схемы командної вкладки Макет страницы, де можна підібрати схему що найбільш підійде до конкретної презентації. За допомогою кнопки Шрифты цыэъ ж групи команд можна вибрати шрифтову схему публікації (набір шрифтів, призначеного для оформлення публікацій).

Дипломна робота

Арк.

34

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Введення тексту. На відміну від MS Word публікація складається лише з об’єктів. Об’єкти розташовують на сторінці у певних місцях. Головним об’єктом є текстовий блок (напис). На сторінці може бути декілька текстових блоків. Якщо створено публікацію на основі шаблону, то вона вже містить текстові блоки, готові для введення даних. Достатньо клацнути в блоці, видалити введений там текст і ввести свій.

Текстові блоки можна з’єднувати у ланцюг , особливо тоді, якщо деякий блок

переповнений чи коли потрібно продовжити введення тексту на наступній сторінці.

Сторінка також є об’єктом, до якої можна застосовувати дії вилучення і вставляння за допомогою контекстного меню номера сторінки. Номери сторінок зазначені у рядку статусу. Вони призначені для переміщення в межах багатосторінкової публікації.

Застосування стилів.

Стиль – це сукупність значень параметрів форматування абзацу. Стиль створює користувач під час роботи над публікацією. Він же може надавати йому певного імені.

Назва поточного стилю відображається першою на стандартній панелі інструментів.

У видавничих системах не прийнято вводити великі тексти із клавіатури, їх імпортують ізтекстів інших форматів, найчастіше із програми MS Word. Якщо навіть тексти набирають, то вручну їх не форматують. Власне стилі призначені для автоматизації процесу форматування абзаців із текстом. Стилів має бути небагато: стиль для заголовку публікації, два стилі для заголовків розділів і параграфів, стиль для абзаців основного тексту, стиль для підписання рисунків і таблиць, стиль для вправ і практичних робіт.

Стиль створюють командами Формат – Стилі та Форматування – Створити новий стиль.

Далі вводять назву стилю, і, користуючись кнопками Шрифт, Абзац тощо, відкривають діалогові вікна, де задають потрібні значення параметрів шрифту та абзацу. Після натискування ОК заголовок стилю опиниться у списку стилів.

Дипломна робота

Арк.

35

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Стилі застосовують так. Спочатку курсор розміщують у деякому абзаці. Розкривають список стилів і вибирають потрібний – текст у цьому абзаці зміниться відповідно до параметрів стилю.

Перевага від застосування стилів суттєва. Якщо потрібно змінити вигляд публікації, то не треба змінювати вигляд усіх абзаців вручну.  Достатньо внести зміни до описів створених стилів і тест у всій публікації зміниться автоматично.  Це роблять так. Виконують команду Формат –  Стилі та Форматування й у списку стилів вибирають потрібну назву. Клацають над нею правою кнопкою мишки та виконують команду зі списку: Перейменувати, Вилучити чи Модифікувати  (найчастіше саме цю).

 На відміну від текстових процесорів видавничі системи орієнтовані не на введення і редагування тексту та інших об’єктів, а на верстку.

Верстка – процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок (полос) видання у відповідності з принципами дизайну і технічними вимогами. 
Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило невеликих за кількістю сторінок та тиражем об’єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів.
Настільнівидавничісистемизабезпечують:

 1.  автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до типу публікації (макетування); 
 2.  імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах; 
 3.  опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилів та розширені можливості по встановленню відстані між символами та між рядками; 
 4.  автоматизацію створення списків змісту та посилань;
 5.  використання розширеного набору шрифтів і їх використання відповідно до вимог поліграфії; 
 6.  відтворення публікації на екрані монітора з урахуванням особливостей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації;
 7.  збереження файлів публікації у форматах, що використовуються у поліграфії;
 8.  можливість друку публікацій кожним кольором окремо (кольороподіл);
 9.  забезпечення високоякісного друку на пристроях різного типу.

Дипломна робота

Арк.

36

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Звичайно, що набір можливостей може змінюватись в залежності від призначення програми, від поліграфічної бази, для на яку зорієнтована програма. 

Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher 2007 (далі Publisher 2007), як уже зазначалось, призначена для створення комп’ютерних публікацій малими тиражами у невеликих підприємствах та організаціях, а також для особистих потреб користувача. 
2.1.3.Збереження публікації. 

Стандартним форматом файлів для збереження публікацій, підготовлених з використанням Publisher 2007, є формат PUB. Слід зважати, що збереження публікацій у файлах попередніх версій програми Publisher (1998 та 2000 року) може привести до того, що ряд функцій, які працюють у версії програми 2007 року, можуть не працювати у програмах попередніх версій. Більш детальний опис форматів файлів, у яких може бути збережена публікація, підготовлена у Publisher 2007. Основним об’єктом у Publisher 2007 є публікація як сукупність сторінок. На сторінках друкованих публікацій можуть розміщуватись текстові та графічні об’єкти, а на сторінках електронних публікацій ще і звукові, відео об’єкти та гіперпосилання. Над кожним з об’єктів видавнича система може виконувати певний набір операцій по редагуванню і форматуванню. Можна пропустити ці дії, для чого у початковому вікні програми вибрати кнопку закриття каталогу. У основному вікні програми, використовуючи елементи керування панелі інструментів  Об’єкти, панелі Форматування публікації Області задач та інших панелей, користувач може самостійно розробити макет майбутньої публікації.

Як і в PowerPoint 2007, у Publisher 2007 можна створювати публікації на основі вже існуючих. Для цього в початковому вікні програми слід вибрати кнопку З файлу  і вказати файл, на основі якого буде створено нову публікацію.
Вставка більшості об’єктів здійснюється з використанням кнопок панелі

Дипломна робота

Арк.

37

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

інструментів Об’єкти. Операції з більшістю об’єктів аналогічні до подібних операцій у PowerPoint 2007. Як і в PowerPoint 2007 текстові об’єкти вставляються тільки у вигляді написів.

Кнопки панелі інструментів Об’єкти та їх призначення.
Розглянемо послідовність використання шаблонів і вставлення об’єктів на прикладі створення листа молодіжної екологічної організації. Для початку роботи слід виконати:,такий,алгоритм:
- Запустити на виконання програму Publisher 2007.

- Вибрати у списку типів шаблонів Бланк. 

- Вибрати потрібний шаблон (наприклад, шаблон Кольорові смуги з групи Сучасні макети).

- Вибрати кнопку Створити.

Для зміни малюнка емблеми слід вибрати кнопку Змінити під полем Емблема і вибрати потрібний файл, наприклад, Тема 4 / Завдання 4.4 / Чисті роси.WMF. 
Після завершення редагування даних вікно повинно виглядати так, як це подано на рис. Далі слід вибрати кнопку Зберегти і в наступному вікні вибрати кнопку Оновити публікацію.
Службові відомості збережуться і в подальшому будуть автоматично вставлятисяв шаблонах інших публікацій.

Для введення тексту звертання до адресата потрібно у правій верхній частині публікації, під емблемою, вставити напис і ввести текст. На основному полі листа слід також вставити напис і ввести текст.

 Нижче тексту листа слід вставити фотографію звалища сміття, наприклад з файлу  Тема 4 / Завдання 4.4 /Захід сонця.jpg. Для цього потрібно на панелі інструментів Об’єкти вибрати кнопку Рисунок, у списку, що відкриється, вибрати команду  Вставити із файла і виділити прямокутну область на полі публікації – місце розміщення рисунка. У вікні Вставлення рисунка, що відкриється автоматично, вказати потрібний файл і вибрати,кнопку Вставити.
Під рисунком слід зробити підпис, наприклад такий: Фото звалища сміття біля малого підприємства “Автохім”, і згрупувати його з рисунком. Для групування

Дипломна робота

Арк.

38

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

рисунку і напису слід їх виділити і вибрати кнопку Групування , що з’являється біля виділених об’єктів. 
Загальний вигляд підготовленої публікації наведено на рис. 
Збереження і друк публікації 
Для збереження публікації у файлі слід виконати Файл  Зберегти і у вікні Збереження документа вказати папку для збереження, ім'я файлу, його формат і вибрати кнопку Зберегти. 
Налаштування параметрів та сам процес друку практично не відрізняється від аналогічної операції у Word 2007. Для встановлення значень властивостей друку можна попередньо відкрити вікно Настроювання друку (Файл  Настроювання друку).Такі ж налаштування можнавстановити і у вікні Друк (Файл  Друк).
Відмінності у налаштуваннях вікон Друк у програмах Word 2007 і Publisher 2007 полягають у наявності поля попереднього перегляду і змінених елементах керування для встановлення друку різної кількості сторінок на аркуші.
Враховуючи, що як і PowerPoint 2007 програма Publisher 2007 має засоби зв’язування об’єктів, які розміщені в окремих файлах, при перенесенні на інші комп’ютери ці об’єкти можуть не відтворюватись Для коректного перенесення публікації на інші комп’ютери для подальшого перегляду або друку використовується засіб упаковки публікації. Для його використання слід виконати Файл  Запакувати  Для іншого комп’ютера/ Для друку. В обох випадках відкриється вікно Майстер пакування. Послідовно вказуючи значення властивостей пакування (місце збереження, об’єкти, які слід включити і зв’язати) на кожному кроці роботи майстра для пакування, користувач створює архівний файл формату ZIP. Різниця у пакуванні для іншого комп’ютера і для друку полягає в тому, що при пакуванні для іншого комп’ютера не пропонується включати до архівного файлу шрифти і файли зв’язаних об’єктів. 

За способом випуску видання поділяють на серіальні та неперіодичні.

Неперіодичними називають видання, які виходить одноразово, продовження яких не передбачене.

Передусім це книжки, брошури, буклети, листівки, плакати.

Дипломна робота

Арк.

39

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Окрім цього, поліграфічними виробами є візитки (візитні картки), бланки, наклейки, конверти тощо.  Сьогодні для того щоб поширити, оприлюднити інформацію або твір не обов’язково публікувати їх в друкованому вигляді.

Замість цього можна розмістити їх на веб-сайті, у блозі або вікі, організувати розсилання інформації електронною поштою, створити електронну версію книжки. Такий спосіб публікації має низку переваг, насамперед — це можливість швидко опублікувати матеріал, оновити його, а також швидко переміщуватися до потрібних фрагментів. Тому хоча сьогодні серед публікацій переважають друковані, швидше за все, за кілька

років ситуація зміниться — суттєву частку ринку займуть електронні книжки та газети, які можна читати, завантаживши їх на спеціальний пристрій, комп’ютер чи телефон, або безпосередньо з Інтернету.

Щодо електронних публікацій, то якщо йдеться, наприклад, про електронні книжки або інші документи, макет яких подібний до друкованого, то порядок їх створення загалом такий самий, як і друкованих, за виключенням, як ви розумієте, етапів, пов’язаних із друком. Готову публікацію зберігають у файлі програми Word (.doc, .rtf), файлі формату PDF, fb2, djvu. Потім її можна переглядати на комп’ютері, мобільному телефоні, смартфоні або спеціальному пристрої (електронній книжці).

2.3. Охорона праці.

Робоче місце Оператора комп’ютерного набору оснащується робочим столом, стільцем з можливістю регулювання відповідних його параметрів, підставкою для ніг. 
Основним обладнанням, застосовуваним на робочому місці Оператора комп’ютерного набору, є апаратне забезпечення, яке входить до складу настільної видавничої системи (дисплей, клавіатура, системний блок тощо).  Оператора комп’ютерного набору виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою з нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран

Дипломна робота

Арк.

40

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

дисплея, з уведенням даних за допомогою клавіатури з високою швидкістю. Робота характеризується високим напруженням зорового аналізатора, значними навантаженнями, які припадають лише на кисті рук на фоні малої загальної рухової активності, нервово-емоційним напруженням.  На Оператора комп’ютерного набору під час роботи можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 
фізичні: 
підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів блоку живлення процесорів та аудіоплат); 
підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини; 
підвищений рівень статичної електрики; 
недостатня концентрація негативних іонів у повітрі робочої зони; 
підвищений рівень електромагнітного випромінювання; 
підвищена напруженість електричного поля; 
прямі та відбиті від екранів відблиски; 
несприятливий розподіл яскравості в полі зору; 
недостатня освітленість на робочому місці; 
хімічні: 
підвищений вміст у повітрі робочої зони пилу, озону, оксидів азоту; 
психофізіологічні: 
фізичні перевантаження статичної (опорно-м’язова система) та динамічної (кисті рук) дії; 
нервово-психічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора, розумове перенапруження, монотонність праці, емоційні перевантаження. 
Для захисту від електромагнітних, електростатичних та інших полів можуть застосовуватися спеціальні технічні засоби, що мають відповідний сертифікат щодо їх захисних властивостей. 
Увімкнути систему кондиціонування повітря в приміщенні. 
Перевірити надійність установлення апаратури на робочому столі. Дисплей має стояти не на краю стола. Повернути дисплей так, щоб на нього було зручно

Дипломна робота

Арк.

41

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

дивитися — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути нахиленим на 15—20° від вертикалі в бік від оператора. 
Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення (чи занулення). 
Щодня перед початком роботи при вимкненій настільній видавничій системі прибирати порох з поверхонь апаратури бавовняною ганчіркою, ледь змоченою мильним розчином. Екран дисплея та захисний екран (за наявності) протирати ваткою, змоченою у спирті. 
Не дозволяється використовувати для очищення поверхонь апаратних засобів настільної видавничої системи рідинні або аерозольні засоби. 
Відрегулювати освітленість робочого місця. 
Відрегулювати та зафіксувати висоту сидіння стільця, нахил його спинки, зручний для оператора висоту підлокітників. 
Приєднати до системного блока необхідну апаратуру. Усі кабелі, що з’єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп’ютері. 
Увімкнути апаратуру комп’ютера вимикачами на корпусах у такій послідовності: стабілізатор напруги, дисплей, системний блок, принтер (якщо передбачається друкування). 
Відрегулювати яскравість свічення екрана дисплея, мінімальний розмір точки свічення, фокусування, контрастність. Не слід робити зображення занадто яскравим, щоб не втомлювати очі. 
мінімальний розмір точки свічення (пікселя) — не більше 0,3 мм для монохромних зображень; 
Закривати вентиляційні отвори апаратури будь-якими предметами, оскільки це може призвести до перегрівання їх; 
працювати з дисплеєм, у якого разі виявлення будь-яких несправностей не розпочинати роботу, повідомити про це керівника. 
Необхідно клавіатуру розташувати на робочому столі стійко, не допускаючи

Дипломна робота

Арк.

42

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

хитання її. Встановити її у зручному для Оператора комп’ютерного набору положенні та відрегулювати кут нахилу. 
Оскільки в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь, то її слід розташувати на відстані не менше 100 мм від переднього краю стола в оптимальній зоні моторного поля. Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися. 
Не дозволяються сторонні розмови, подразнювальні шуми. 
Забороняється: 
працювати без належного освітленняпід час роботи з’являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо; 
залишати без нагляду включене обладнання; 
допускати до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника; 
працювати на матричному принтері зі знятою (трохи піднятою) верхньою кришкою.
Для зняття статичної електрики рекомендується час від часу доторкатися до металевих поверхонь (батарея центрального опалення тощо) та вмивати лице і руки теплою водою. 
Для зниження напруженості праці необхідно рівномірно розподіляти і чергувати характер робіт відповідно до їх складності. З метою профілактики негативного впливу на здоров’я ОКН виробничих факторів необхідно дотримуватися режимів праці та відпочинку: після кожної години роботи за дисплеєм необхідно робити перерву для відпочинку тривалістю 10 хвилин. 
Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового аналізатора, кистей рук, усунення негативного впливу гіподинамії та монотонії рекомендується виконувати спеціальні вправи та самомасаж кистей рук та очей, а також у спеціально обладнаному приміщенні проводити сеанс психофізіологічного розвантаження. 
Закінчити та записати у пам’ять комп’ютера файл, що знаходиться в роботі. Вийти з програмної оболонки і повернутися у середовище MS DOS. 
Вимкнути принтер (якщо він увімкнений), вимкнути дисплей і процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер підключений до мережі через нього. Штепсельні

Дипломна робота

Арк.

43

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

вилки витягнути з розеток. Накрити клавіатуру пластмасовою кришкою для запобігання проникненню в неї пилу. 
Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в шухляду стола. 
Ретельно вимити руки теплою водою з милом. 
Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу. Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування. 
При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути настільну видавничу систему в такій послідовності: периферійні пристрої, дисплей, системний блок, стабілізатор напруги і витягнути штепсельні вилки з розеток. 
При виявленні ознак горіння (дим, запах гару) вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів щодо його ліквідації, повідомити керівника робіт.

 

  

Дипломна робота

Арк.

44

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

ІІІ. Використання інноваційних технологій.

 


Дипломна робота

Арк.

45

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Перший хромбук ASUS, модель C200, доступний для попереднього замовлення на сайті Amazon за $ 250, причому відвантаження пристроїв покупцям обіцяні починаючи з 10 червня. Це один з перших пристроїв на базі Chrome OS, в основі якого лежить енергоефективний процесор Bay Trail, використовуваний в планшетах і недорогих ноутбуках Intel.

Хмарний ноутбук заснований на 2-ядерному 64-бітному процесорі Intel Celeron N2830, робоча частота якого становить 2,16 ГГц (може досягати 2,41 при автоматичному розгоні), а показник енергоспоживання TDP досягає всього 7,5 Вт (SDP - 4,5 Вт). Серед інших ключових характеристик можна згадати 2 Гбайт оперативної пам'яті, 16 Гбайт вбудованої флеш-пам'яті і 11,6-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366 × 768 пікселів. Пристрій оснащений 2-діапазонним передавачем Wi-Fi 802.11ac, підтримкою Bluetooth 4.0, портами HDMI, SB 3.0, USB 2.0 і слотом для карт пам'яті SDXC. Размеры аппарата составляют 30,5×20×2 см, а вес — 1,1 кг. ASUS отмечает, что благодаря батарее ёмкостью 48 Вт·ч и энергоэффективному процессору аппарат может работать автономно до 10 часов. Производитель также подчёркивает, что хромбук C200 оснащается сенсорной панелью такого размера, который обычно характерен для 14-дюйовых ноутбуков.

Lenovo ThinkPad, тонший на 20% та легший ноутбук. У ньому також з’явилась нова точна клавіатура та більший за розміром трекпад, який підтримує жести Windows 8. Можна також придбати додаткові акумулятори, які завдяки фірмовій технології «Power Bridge» дозволять працювати з ноутбуком понад 10 годин. Оновилась також

Дипломна робота

Арк.

46

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

і популярна серія ультрабуків ThinkPad T Series, до якої тепер входять два 14-дюймові гаджети ThinkPad T440s та ThinkPad T440. Перший – це легкий (близько 1,5 кг) та тонкий (менше 2,5 см) пристрій, який обладнано екраном з роздільною здатністю FullHD. ThinkPad T440s також отримав стільниковий модем з підтримкою мереж 4G, накопичувач обсягом до 1 ТБ та акумулятор, що забезпечує 17 годин автономної роботи. Поставки ThinkPad T440s розпочнуться в кінці жовтня за ціною  $1149.

 Ультрабук T440 буде продаватись з дисплеєм «HD+» та опціональною підтримкою сенсорного управління. Він має багато спільних рис із T440s, проте не такий легкий та тонкий.

В сегменте рабочих станций отметились и MSI. Лэптоп GT70 2OL представляет собой избавившуюся от лоска модель линейки “Dominator”, без громкого имени и с графикой NVIDIA Quadro K4100M. Ноутбук предназначен, в первую очередь, специалистам по CAD и 3D-моделированию — процессор Core i7-4930MX вкупе с 32 гигабайтами ОЗУ, 384 гигабайтами на SSD и 1 терабайту на HDD. 

Дипломна робота

Арк.

47

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Висновок:

Провівши дослідження теми «Організація банківського кредитування в сучасних умовах» можна зробити такий висновок що кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства і об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни. Кредит здатний надавати активний вплив на об'єм і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворювання на основі досягнень науково-технічного прогресу. Цільовий характер кредитування допускає вкладення позикових коштів у конкретні господарські процеси. Його дотримання дає банкові змогу приймати більш об'єктивне рішення про можливість і доцільність надання позики, є визначеною гарантією їхнього повернення. Приймаючи рішення про надання кредитів, співробітники банку проводять ретельний аналіз фінансового стану (кредитоспроможності) клієнта. Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чи фізичної особи цілком розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями у строк. Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця — купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи. Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ.

 

Microsoft Office Publisher програма, за допомогою якої можна створювати, оформлювати та публікувати високоякісні документи. У ній можна готувати брошури для друку, форми для розсилання електронною поштою або публікації в Інтернеті. Всі матеріали, створені в Microsoft Office Publisher, завдяки допоміжним інструментам (різноманітним майстрам і панелям) матимуть професійний вигляд. Додаток Microsoft Publisher розроблений спеціально для користувачів, які серйозно підходять до створення торговельних і маркетингових матеріалів, рекламних роликів, друкарських робіт. Publisher надасть у розпорядження користувача необхідну комбінацію розвинених функцій настільної видавничої системи, що набудовують шаблонів, засобу перевірки макета, сумісності з пакетом Microsoft Office, а також функцій друкуванню й публікації в Інтернеті. Використання цих можливостей надасть серйозну допомогу в підвищенні ефективності роботи будь-якої компанії або фірми. До складу Publisher включені численні шаблони для настроювання, що допомагає створити дизайн, й повний набір засобів настільної видавничої системи. Крім того, функція Автопреобразование дозволяє користувачам перетворювати будь-яку публікацію для використання в Інтернеті. В Publisher є повна підтримка професійних засобів друкування, у тому числі чотирьохкольорове і друкування в різнокольорових тонах. Publisher спрощує створення й публікацію високоякісних маркетингових матеріалів і веб-сторінок професійної якості. Простий перегляд елементів фірмової символіки — кольору, шрифту, емблеми і їх застосування до всього вмісту MS Publisher  дозволяє швидше приступити до роботи. MS  Publisher  містить нові засоби злиття електронної пошти, а також вдосконалені можливості злиття пошти і каталогів, завдяки яким стало простіше створювати і поширювати в друкованому вигляді або електронною поштою маркетингові матеріали, настроєні під індивідуальних одержувачів. Прискорення та спрощення створення публікації. Office Publisher 2007 містить набір скоординованих шаблонів, відповідних різним типам публікацій з різноманітними колірними схемами і цільовою аудиторією.

Дипломна робота

Арк.

48

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

                                         

Дипломна робота

Арк.

49

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

                                          Використана література:

Автор

Назва підручника, навчального посібника та іншої навчальної літератури

Видавництво,

рік видавництва

Васюренко O.B.

. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл

Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.

. Васюренко О. В.

. Банківські операції:

Полтава, 2010. - 476 с.

О. В. Соколова

Банківське кредитування

Суми. 2008.- 314 c.

Хмелевський В.О. Бедь В. В., Когут Ю. М

Фінанси : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни

К. : МАУП, 2004. — 168с.

Дибкова Л.М.

Інформатика і комп’ютерна техніка.

Навчальний посібник

Київ: Академвидавництво.2005

Томашевський В. М.

MS Publisher 2007

Львів, 2005 р. ISBN

Гринюк В.І.

MS Publisher 2007.

Миколаїв 2003 р.

Шевчук С.В.

Ділове мовлення. Підручник

Київ: «Літера ЛТД»,2005

Хмелевський В.О.

Робота на персональному комп’ютері: навч. посібник для учнів ВПУ

К: Гала,2005

Шестипалов С.А.

MS Publisher для початківця. Посібник з інформатики

Київ: Академвидавництво.2005

Список періодичних видань фахового спрямування

1.  Журнал «Професійно-технічна освіта».  

2.  Журнал Банківська справа

3.  Журнал «Інформатика та інформаційні технології».

4.  Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї».

5.  Журнал «Комп’ютер».

6.  Журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладках».

 

 

Ресурси Internet Пошукові системи

 

 http://www.yandex.ru

 http://www.google.com 

http:// uk.wikipedia.org/

Дипломна робота

Арк.

50

Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

 http:// search.quintura.ru


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46092. Сенсорная алалия. Принципы, организация и содержание коррекционно-развивающего воздействия при сенсорной алалии 17 KB
  Задачи: организация речевого режима;уточнение состояния восприятия речи на слух; формирование интереса к звуковому наполнению окружающей действительности дифференциация неречевых звуков;переходим к дифференциации речевых звуков. Используется предметнопрактическая деятельность: упорядочение поля слышания→различение звуков шумов→различение интенсивных звуков→различение направления звука→различение высоты и окраски звуков. Основной принцип предметная соотнесённость установление связи звуков с предметами.После работы над звуковым рядом...
46093. АФАЗИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ АФАЗИИ. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ АФАЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 33 KB
  Афазия полная или частичная утрата речи обусловленная локальными поражениями головного мозга учебник Волковой Афазия включает в себя: Нарушение собственно речи центральный дефект. Нарушение экспрессивной речи. При другом варианте эфферентной моторной афазии при спонтанном восстановлении речи и общении нередко формируется выраженный экспрессивный аграмматизм :больные пропускают глаголы с трудом употребляются предлоги флексии существительных выявляется так называемый аграмматизм типа телеграфного стиля который возникает...
46094. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ АФАЗИИ И НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 30 KB
  Восстановительная работа при афазии сложна и продолжительна и в её основу положен целый ряд принципов: Комплексный медикопедагогический характер воздействия. Работа над всеми сторонами речи. Восстановительная работа при акустикогностической сенсорной афазии. Работа по восстановлению фонематического восприятия содержит следующие этапы: Дифференциация слов контрастных по длине звуковому и ритмическому рисунку.
46095. АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ ИЗ ИСТОРИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 30.5 KB
  Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию речевой деятельности указал А. В этот период патология чтения и письма рассматривалась как единое расстройство письменной речи. было распространено мнение что нарушение чтения и письма представляют собой одно из проявлений общего слабоумия и наблюдаются только у УО детей.Морган описал случай нарушения чтения и письма у 14летнего мальчика с нормальным интеллектом.
46096. ДИСЛЕКСИЯ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКТА ЧТЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛЕКСИЙ 26.5 KB
  Дислексия частичное специфическое нарушение процесса чтения обусловленное несформированностью нарушением ВПФ и проявляющегося в частых ошибках стойкого характера. Акустическая дислексия. Оптическая дислексия. Моторная дислексия.
46097. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ДИСЛЕКСИИ. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 31.5 KB
  Осуществляется работа по развитию зрительнопространственных функций памяти внимания аналитикосинтетической деятельности по формированию языкового анализа и синтеза лексики и грамматического строя по устранению нарушений устной речи. Логопедическая работа по дифференциации смешиваемых звуков включает 2 этапа: предварительный работа над каждым из смешиваемых звуков; этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. Устранению артикуляторноакустической дисграфии предшествует работа по коррекции нарушений...
46098. ДИСГРАФИЯ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКТА ПИСЬМА. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСГРАФИИ 20 KB
  ДИСГРАФИЯ. Дисграфия специфическое и стойкое нарушение процесса письма обусловленное отклонениями от нормы в деятельности тех анализаторов и психических процессов которые обеспечивают письмо.Дисграфия аграфия 1Дисфоническая паралалическая фонематическая 2Метаязыковая дисграфия в следствии нарушения языкового анализа и синтеза 3 Дисорфографическая 2. ложная дисграфия.
46099. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ДИСГРАФИИ. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 28.5 KB
  Дисграфия специфическое и стойкое нарушение процесса письма обусловленное отклонениями от нормы в деятельности тех анализаторов и психических процессов которые обеспечивают письмо. Осуществляется работа по развитию зрительнопространственных функций памяти внимания аналитикосинтетической деятельности по формированию языкового анализа и синтеза лексики и грамматического строя по устранению нарушений устной речи. Проводится с опорой на различные анализаторы. При этом учитывается что совершенствование слухопроизносительных...
46100. ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ НАРУШЕНИИ СЛУХА 19.5 KB
  Бельтюкова тугоухостью называется такое понижение слуха при котором возникают затруднения в восприятии речи но речевое общение с помощью слуха хотя бы и в специально создаваемых условияхусиление голоса приближение говорящего непосредственно к говорящему использование звукоусиливающих приборов и т. Для детей со сниженным слухом типично недоразвитие всех компонентов речи которое непосредственно связано со слуховой недостаточностью. Нормальное функционирование фонематической системы предполагает возможность безошибочной слуховой...