50703

Определение коэффициента теплопроводности воздуха

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучение явления теплопроводности в газах и определение коэффициента теплопроводности воздуха. Приборы и принадлежности: установка для измерения теплопроводности воздуха.09 Теория даёт следующую связь между напряжением на проводнике и силой тока в цепи: 1 АВ постоянные определяемые параметрами установки коэффициент теплопроводности воздуха Введя переменные ...

Русский

2014-01-28

68.5 KB

3 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-12

Тема: «Определение коэффициента

теплопроводности воздуха».

Выполнили:

студенты группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Денисюк Денис Владимирович

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы: Изучение явления теплопроводности в газах и определение коэффициента теплопроводности воздуха.

Приборы и принадлежности: установка для измерения  теплопроводности воздуха.

                                                          

Ход работы:

Измеряем напряжение на проводнике, находящемся в трубке, при различных значениях силы тока в цепи и результаты заносим в таблицу:

I(A)

U(B)

1

0.12

0.20

2

0.24

0.40

3

0.35

0.60

4

0.46

0.80

5

0.58

1.01

6

0.68

1.20

7

0.77

1.40

8

0.86

1.60

9

0.95

1.80

10

1.03

2.01

I(A)

U(B)

1

0.16

0.28

2

0.28

0.48

3

0.39

0.68

4

0.49

0.88

5

0.59

1.08

6

0.69

1.28

7

0.78

1.49

8

0.86

1.68

9

0.94

1.89

10

1.01

2.09

Теория даёт следующую связь между напряжением на проводнике и силой тока в цепи:

   (1)       

А,В – постоянные, определяемые параметрами установки

       – коэффициент теплопроводности воздуха                                                             

Введя переменные  , , соотношение (1) можно переписать в виде: YX+B   (2).

Применив к зависимости (2) метод наименьших квадратов, для постоянных А и В получили:

,      (3)

 

;  

n – число измерений U и I.

        (4)

Для 2-ой трубки получим:

                                                  

Для 3-ей трубки получим:

                                                  

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы изучили явление теплопроводности в газах и определили коэффициент теплопроводности воздуха.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57614. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 322.5 KB
  Мовні засоби вираження емоції страху, а також об’єкти, які викликають у людини цю емоцію. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються відсутністю детального аналізу мовних засобів, які використовуються автором у художньому тексті для вираження мовлення персонажів, які перебувають у стані страху.
57615. КИРИЛЛО – МЕФОДИЕВСКОЕ БРАТСТВО 80.5 KB
  Цели урока: ознакомить учащихся с деятельностью первой украинской политической нелегальной организацией - Кирилло-Мефодиевским братством; провести исследование программных документов и общественно-политической деятельности Кирилло-Мефодиевского братства...
57616. Галицко-Волынское княжество во времена Даниила Галицкого 85.5 KB
  ЦЕЛЬ: сформировать представление о Галицко-Волынском княжестве как наследнике традиций Киевской Руси показать роль Даниила Галицкого в процессе создания государства охарактеризовать основы внутренний и внешней политики...
57617. Державотворчі процеси у 1994-2009 р 138.5 KB
  Мета: розкрити зміст перетворень в 1994-2009 р., сформувати політичну позицію щодо оцінки президентства Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка, діяльності Верховної Ради, Кабінету Міністрів; перемогу демократичних сил,радикальні зміни у суспільстві; виховувати в дусі патріотизму, толерантності.
57618. Географічні назви в історичній науці. Давні словяни 42.5 KB
  При дослідженні минувщини вчені часто знаходять різні назви. Інші з цих назв назви народів вони називаються етнонімами. Вчення про географічні назви іменується топонімією від грецьких слів топос...
57619. КООПЕРАЦІЯ, КОЛЕКТИВІ3АЦІЯ, ГОЛОДОМОР В УКРАІНІ У 1932-33 РОКАХ 247.09 KB
  Мета - розкрити причини та наслідки політики радянського уряду щодо селянства в України у 20—их поч.30-их років; познайомити з фотодокументами, спогадами очевидців, що підтверджують існування голодомору в Україні у 1932-33 роках...
57620. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 120.5 KB
  Навчальна. Ознайомити учнів з історичними передумовами виникнення Голодомору, з політикою більшовиків проти українського народу, охарактеризувати наслідки Голодомору. Довести злочинний характер сталінізму. Простежити висвітлення Голодомору в українській літературі та фольклорі.
57621. Особливості розвитку культури у другій половині 19ст. Освіта. Наука 156 KB
  Мета: виявити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні у другій половині 19ст. Грушевського в розвиток української науки; виховувати шанобливе ставлення учнів до визначних діячів української культури другої половини 19ст.
57622. The Еarth is our home 56.5 KB
  We live in a wonderful world. It is our Earth. For thousands of years the earth has given a support to all forms of life-human beings, animals, birds, insects and plants. Our planet looks like a paradise but it is in danger now. Our task is to understand it and to take care of it.