50706

Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем, составленных из этих линз

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем составленных из этих линз. Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз две собирающих и одна рассеивающая; два штатива для установки линз. Ход работы: С помощью метода Бесселя рассчитать фокусные расстояния и оптические силы двух собирающих линз и одной рассеивающей.После этого измеряем расстояние от источника до линзыd1 и...

Русский

2014-02-03

70 KB

2 чел.

Министерство образования республики Беларусь

Учреждение образования

Брестский государственный технический университет

Кафедра физики

Лабораторная работа    О – 2

Выполнил:

студент 2 курса ЭМФ, гр. АС-18

Муравский В.Ю.

Проверил:

Чугунов С.В.

Брест 2004

 Цель работы: Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем, составленных из этих линз.

 Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз (две собирающих и одна рассеивающая); два штатива для установки линз.

Ход работы:  

С помощью метода Бесселя  рассчитать фокусные расстояния и оптические силы двух собирающих линз и одной рассеивающей. Сначала добиваемся чёткого изображения на экране. Затем измеряем расстояние  от источника до экрана(L) .После этого измеряем  расстояние от источника до  линзы(d1) и расстояние между линзой и экраном(d2).  

Выполним  эти действия  для  двух собирающих и одной рассеивающей.

Данные занесены в таблицу, где F=

1)Две собирающие:

L,см

d1,см

d2,см

b=d2-d1,см

F,м

Среднее

D=1/F, дптр

x=4L,см

Y = L^2-b^2

60

1

20

43

23

0,127958

0,126043

7,933800

2,4

0,3071

70

19

55

36

0,128714

2,8

0,3604

80

18

65

47

0,130969

3,2

0,4191

90

17

76

59

0,128306

3,6

0,4619

100

16

86

70

0,127500

4

0,51

116

15

102

87

0,126875

4,64

0,5887

120

15

110

95

0,111979

4,8

0,5375

60

2

8

53

45

0,065625

0,075027

13,328497

2,4

0,1575

70

9

63

54

0,070857

2,8

0,1984

80

10

73

63

0,075969

3,2

0,2431

90

9

83

74

0,072889

3,6

0,2624

100

10

94

84

0,073600

4

0,2944

116

10

109

99

0,078772

4,64

0,3655

120

10

111

101

0,087479

4,8

0,4199

60

3

17

48

31

0,1125

0,1298

7,7041

2,4

0,27

70

18

57

39

0,1206

2,8

0,33768

80

18

67

49

0,1218

3,2

0,38976

90

18

75

57

0,1344

3,6

0,4484

100

17

82

65

0,1398

4

0,5592

110

17

90

73

0,1301

4,4

0,57244

120

18

100

82

0,1499

4,8

0,6092

Графики функций.

Для системы двух линз d1=0.23 м d2=0.82м   F= 0,004958м   D=201дптр.

Для системы собирающей и рассеивающей линз  d1=0,48 м,d2=0,57 м, F=0,00475м,

D=210дптр.

В нашем случае при составлении систем из двух линз сильно увеличивается оптическая сила.

 

Вывод:  Мы определили фокусные расстояния собирающей и рассеивающей линз и основные характеристики оптических систем, составленных из этих линз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7923. Як зацікавити сучасних школярів предметами духовно-морального спрямування 17.73 KB
  Як зацікавити сучасних школярів предметами духовно-морального спрямування. Ессе на конкурс до Острозької академії. На сучасному етапі розвитку українського суспільства постає проблема виховання моральності школярів. Так як, батьківська турбота сьогодні, в основному, орієнтується на матеріа...
7924. Правобережна Україна в другій половині ХVIII століття 65.5 KB
  Тема уроку. Правобережна Україна в другій половині ХVIII століття. Мета уроку: охарактеризувати події другої половині ХVIII століття на території правобережної України розглянути особливості повстань на західній Україні розвивати вміння учнів анал...
7925. Радянсько-фінська війна 50.5 KB
  Тема уроку: Радянсько-фінська війна. Мета уроку: Розкрити зміст Радянсько-фінської війни навчити аналізувати історичні факти сприяти вихованню почуття патріотизму. Радянсько-фінська війна, або Зимова війна (фін. talvisota) - збройний конфлік...
7926. ІІІ універсал. Проголошення УНР 31.5 KB
  Тема уроку. ІІІ універсал. Проголошення УНР Мета. Розглянути основні положення ІІІ універсалу та передумови та причини виникнення УНР. розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне, сприяти формуванню національної свідомості у...
7927. Розуміння методу та закону пізнання 54 KB
  Розуміння методу та закону пізнання Метод(від грецького метод - буквально: шлях до чогось) - у найширшому значенні - спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність. Як засіб пізнання ме...
7928. Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні 136.5 KB
  Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні. Виникнення і розвиток історичних знань до кінця XVIII ст. Першоджерелом історичних знань, уявлень про минуле людського суспільства була усна народна творчість, яка знайшла своє відображення в істор...
7929. Україна напередодні Першої світової війни 41 KB
  Тема уроку. Україна напередодні Першої світової війни Мета: Порівняти плани країн Антанти та Троїстого союзу щодо України описати становище українського населення на початку війни та пояснити, яким було ставлення політиків України до війни. Охаракт...
7930. Воєнні дії на території України у 1914 році 20.4 KB
  Тема уроку. Воєнні дії на території України у 1914 році. Мета: розглянути хід воєнних дій на українських землях у 1914 р. розкрити суть політики російської адміністрації ознайомити учнів зі станом українського національного руху в Наддніпрянській ...
7931. Українська революція 1917—1920 pp. Проголошення ЗУНР і включення Східної Галичини до складу Польщі 118 KB
  Українська революція 1917- pp. Проголошення ЗУНР і включення Східної Галичини до складу Польщі Після розпаду Австро-Угорської імперії на зборах політичних і громадських діячів Галичини і Буковини у Львові 18 жовтня 1918 р. була ство...