50706

Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем, составленных из этих линз

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем составленных из этих линз. Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз две собирающих и одна рассеивающая; два штатива для установки линз. Ход работы: С помощью метода Бесселя рассчитать фокусные расстояния и оптические силы двух собирающих линз и одной рассеивающей.После этого измеряем расстояние от источника до линзыd1 и...

Русский

2014-02-03

70 KB

2 чел.

Министерство образования республики Беларусь

Учреждение образования

Брестский государственный технический университет

Кафедра физики

Лабораторная работа    О – 2

Выполнил:

студент 2 курса ЭМФ, гр. АС-18

Муравский В.Ю.

Проверил:

Чугунов С.В.

Брест 2004

 Цель работы: Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз и основных характеристик оптических систем, составленных из этих линз.

 Приборы и принадлежности: источник света со щелью в виде стрелки; экран; рейтер и масштабная линейка; набор линз (две собирающих и одна рассеивающая); два штатива для установки линз.

Ход работы:  

С помощью метода Бесселя  рассчитать фокусные расстояния и оптические силы двух собирающих линз и одной рассеивающей. Сначала добиваемся чёткого изображения на экране. Затем измеряем расстояние  от источника до экрана(L) .После этого измеряем  расстояние от источника до  линзы(d1) и расстояние между линзой и экраном(d2).  

Выполним  эти действия  для  двух собирающих и одной рассеивающей.

Данные занесены в таблицу, где F=

1)Две собирающие:

L,см

d1,см

d2,см

b=d2-d1,см

F,м

Среднее

D=1/F, дптр

x=4L,см

Y = L^2-b^2

60

1

20

43

23

0,127958

0,126043

7,933800

2,4

0,3071

70

19

55

36

0,128714

2,8

0,3604

80

18

65

47

0,130969

3,2

0,4191

90

17

76

59

0,128306

3,6

0,4619

100

16

86

70

0,127500

4

0,51

116

15

102

87

0,126875

4,64

0,5887

120

15

110

95

0,111979

4,8

0,5375

60

2

8

53

45

0,065625

0,075027

13,328497

2,4

0,1575

70

9

63

54

0,070857

2,8

0,1984

80

10

73

63

0,075969

3,2

0,2431

90

9

83

74

0,072889

3,6

0,2624

100

10

94

84

0,073600

4

0,2944

116

10

109

99

0,078772

4,64

0,3655

120

10

111

101

0,087479

4,8

0,4199

60

3

17

48

31

0,1125

0,1298

7,7041

2,4

0,27

70

18

57

39

0,1206

2,8

0,33768

80

18

67

49

0,1218

3,2

0,38976

90

18

75

57

0,1344

3,6

0,4484

100

17

82

65

0,1398

4

0,5592

110

17

90

73

0,1301

4,4

0,57244

120

18

100

82

0,1499

4,8

0,6092

Графики функций.

Для системы двух линз d1=0.23 м d2=0.82м   F= 0,004958м   D=201дптр.

Для системы собирающей и рассеивающей линз  d1=0,48 м,d2=0,57 м, F=0,00475м,

D=210дптр.

В нашем случае при составлении систем из двух линз сильно увеличивается оптическая сила.

 

Вывод:  Мы определили фокусные расстояния собирающей и рассеивающей линз и основные характеристики оптических систем, составленных из этих линз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17705. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 544 KB
  ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Управління як об’єкт адміністративного права Адміністративне право об’єктивно взаємопов’язане з таким соціальним явищем як управління. Сам термін від лат. аdministratio управління став універсальним засобом для хар...
17706. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 354 KB
  ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Фінансове право України: поняття предмет правового регулювання та система Самостійність та особливість фінансового права як галузі права зумовлена наявністю предмета та методу правового регулювання. Фінансове право Ук
17707. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 354.5 KB
  ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання Банківське право як і кожна інша галузь права має притаманний лише їй предмет і метод. Предметом банківського права є банківська діяльність. Що розумієт...
17708. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 881.5 KB
  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Цивільне право України: поняття предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство Цивільне право це одна з провідних галузей національного права України яка регулює певну групу правових відносин за уча...
17709. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 225.5 KB
  ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття сімейного права його принципи та джерела. Сімейне законодавство України Серед різноманітних суспільних відносин урегульованих правом виокремлюють сферу досить складних людських стосунків які засновані на родинн
17710. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 466 KB
  ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та методи правового регулювання господарського права Господарське право це сукупність правових норм що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між ...
17711. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 485.5 KB
  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет принципи та функції трудового права Протягом усього життя людина не може обійтися без використання результатів праці. Отже процес праці існує майже стільки скільки існує людство. Тількино дитина народилася
17712. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 276 KB
  ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Поняття предмет і джерела права соціального забезпечення Право на соціальне забезпечення одне з природжених прав людини яке визнане світовим співтовариством і одержало закріплення в міжнародноправових актах
17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування