50722

Определение молярной массы и плотности газа

Лабораторная работа

Физика

Вычисление молярной массы воздуха Вычисление плотности воздуха Вычисление границ неисключенных систематических погрешностей отдельных измерений: Вычисление границы относительной погрешности результата измерения молярной массы воздуха...

Русский

2014-01-29

35 KB

15 чел.

УПИ-УГТУ им. С. М. Кирова

Кафедра физики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 8

Определение молярной массы и плотности газа.

                                      Студента    Боярских А. О.

                                                        Группа  Э-1132

                                                        Дата  05.10.2001

2001 г.

1. Расчетные формулы:

где М – молярная масса воздуха;

      m , p – масса и давление воздуха в открытой колбе;

      m , p – масса и давление воздуха после откачки;

      V – объем колбы;

      R – 8.314Дж/моль*К;

      T – абсолютная температура;

  •  плотность воздуха.

2.  Эскиз установки

С – стеклянная колба; К – кран; А – резиновая трубка; В - вакуумметр.

 

3. Средства измерений и их характеристики

 Наименование

 средства измере-

         ния

Предел измерения       или номинальное значение   

Цена деления шкалы

Предел основной погрешности

Технические весы

Барометр анероид

Термометр спиртовый

Стеклянная колба

4. Результаты измерений:

           Масса колбы             

Атмосферное давление, р , мм рт. ст.

Давление, р  мм рт. ст.

Температура,

    К

до откачки

после откачки

     m

        m

5. Расчет:

5.1. Вычисление молярной массы воздуха

5.2. Вычисление плотности воздуха

 

6.1. Вычисление границ неисключенных систематических погрешностей отдельных измерений:

6.2. Вычисление границы относительной  погрешности результата измерения молярной массы воздуха:

6.3. Вычисление границы абсолютной погрешности результата измерения молярной массы:

6.4. Вычисление границы относительной  погрешности результата измерения плотности:

6.5. Вычисление границы абсолютной погрешности результата измерения плотности:

7. Окончательные результаты

8. Выводы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.
68994. Логічний та рядковий типи даних 52.5 KB
  Логічні змінні можуть мати одне з двох значень: true (істинне) або false (хибне). Як і maxint, ці значення належать до наперед визначених сталих, тобто їх не треба описувати. Логічні змінні найчастіше використовують для керування послідовністю виконання операторів програми.
68995. Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження 51 KB
  Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно...
68996. Оператор циклу. Масиви 51.5 KB
  Алгоритм циклічної структури повинен містити такі етапи: 1 підготовку циклу задання початкових значень змінних циклу; 2 тіло циклу дії що виконуються в ньому; 3 модифікацію значень змінних циклу перед кожним новим його повторенням; 4 керування циклом перевірку умови продовження циклу і перехід...
68997. Організація комбінованих типів, оператор приєднання 33 KB
  Описаний вище регулярний тип масив - це структура даних, що містять компоненти однакового типу. Проте часто доводиться зберігати й опрацьовувати сукупності даних різного типу. З цією метою можна було б для кожного типу даних формувати окремий масив і визначати взаємну відповідність...
68998. Організація множин, операції над множинами 34.5 KB
  Множина - це невпорядкований набір різних об’єктів однакового типу. У мові Паскаль використовують тільки скінченні множини, причому всі елементи множини повинні бути однакового типу, визначеного в Паскалі. Тип елементів множини називається базовим.