50723

Використання покажчиків для роботи з функціями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями. Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями. Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Украинкский

2014-01-29

37 KB

1 чел.

АМП: Лабораторная                                    Вариант №20                                              Ярыдин Ярослав

Лабораторна робота №28

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями

Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями.

Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Хiд роботы

1. Правила безпеки у компютерному класi

2. Скласти програму яка використовує виклики функцій за допомогою покажчиків.

Варіант

перша
функція

друга
функція

третя
функція

четверта функція

20

double (*func1)
(float *, int)

double (*func2)
(double, long int)

double (*func3)
(unsigned int *)

float (*func4
(double)(void))
[10]

Лiстiнг програми

Результат роботи

#include <iostream.h>

 typedef double(*p_func_1)(float*,int);

 typedef double(*p_func_2)(double,long int);

 typedef double(*p_func_3)(unsigned int);

void FuncA(p_func_1,p_func_2,p_func_3);

double func_1(float*,int);

double func_2(double,long int);

double func_3(unsigned int);

int main()

  {FuncA(func_1,func_2,func_3);

   return 0;}

void FuncA(p_func_1 f1,p_func_2 f2,p_func_3 f3){

  const int len = 5;

  float arr[len] = {1.0,2.0,3.0,4.0,5.0};

  double d = 10;

  int i = 15;

  unsigned int ui = 20;

cout<<"Вызов функции: "<<f1(arr,len)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f2(d,i)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f3(ui)<<endl;}

double func_1(float* arr,int len){

cout<<"[ ";

for(int i = 0; i < len; ++i)

cout<<arr[i]<<" ";

cout<<"]"<<endl;

return 1.0;}

double func_2(double d,long int i){

   cout<<"d+i= "<<d+i<<endl;

   return 2.0;}

double func_3(unsigned int i){

   cout<<"i+i= "<<i + i<<endl;

   return 3.0;}

Висновок: я виробив практичні навички в написанні програм з функціями та використання покажчиків для роботи з функціями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73925. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 311 KB
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Тому передусім слід відзначити помилковість віднесення до форм інвестицій реінвестиції які характеризують не об’єкт вкладення капіталу а процес використання доходу отриманого від інвестиційних операцій у процесі реінвестицій згідно з цим же законом інвестиційний доход може бути використано на здійснення як капітальних так і фінансових інвестицій.
73926. Аналіз фінансових звітів 462.5 KB
  Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. При вивченні теми про аналіз фінансових звітів необхідно приділити увагу сутності цілям та задачам аналізу фінансового стану підприємства. Для забезпечення якісного та детального аналізу фінансових звітів необхідно оволодіти загальними концептуальнометодичними принципами підходів і трактовок фінансового стану підприємства.
73927. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 442.5 KB
  Фінансова стратегія підприємства. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан.
73928. Антикризове фінансове управління підприємством 138.5 KB
  Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансовогосподарську діяльність знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства.
73930. Система забезпечення фінансового менеджменту 84.5 KB
  Фінансовий менеджмент є невід\'ємною складовою частиною загальної системи управління підприємством. Тому його організаційне забезпечення має бути інтегроване з загальною структурою управління підприємством.
73931. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 103.5 KB
  Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі.
73932. Управління активами 123.5 KB
  Активи являють собою ресурси, контрольовані підприємтвом, використання яких призводять до збільшення економічних вигод у майбутньому. До них відносяться всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну
73933. АНАЛİЗ ФİНАНСОВИХ ЗВİТİВ 271 KB
  Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства. Розроблення конкретних заходів які спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення...