50723

Використання покажчиків для роботи з функціями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями. Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями. Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Украинкский

2014-01-29

37 KB

1 чел.

АМП: Лабораторная                                    Вариант №20                                              Ярыдин Ярослав

Лабораторна робота №28

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями

Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями.

Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Хiд роботы

1. Правила безпеки у компютерному класi

2. Скласти програму яка використовує виклики функцій за допомогою покажчиків.

Варіант

перша
функція

друга
функція

третя
функція

четверта функція

20

double (*func1)
(float *, int)

double (*func2)
(double, long int)

double (*func3)
(unsigned int *)

float (*func4
(double)(void))
[10]

Лiстiнг програми

Результат роботи

#include <iostream.h>

 typedef double(*p_func_1)(float*,int);

 typedef double(*p_func_2)(double,long int);

 typedef double(*p_func_3)(unsigned int);

void FuncA(p_func_1,p_func_2,p_func_3);

double func_1(float*,int);

double func_2(double,long int);

double func_3(unsigned int);

int main()

  {FuncA(func_1,func_2,func_3);

   return 0;}

void FuncA(p_func_1 f1,p_func_2 f2,p_func_3 f3){

  const int len = 5;

  float arr[len] = {1.0,2.0,3.0,4.0,5.0};

  double d = 10;

  int i = 15;

  unsigned int ui = 20;

cout<<"Вызов функции: "<<f1(arr,len)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f2(d,i)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f3(ui)<<endl;}

double func_1(float* arr,int len){

cout<<"[ ";

for(int i = 0; i < len; ++i)

cout<<arr[i]<<" ";

cout<<"]"<<endl;

return 1.0;}

double func_2(double d,long int i){

   cout<<"d+i= "<<d+i<<endl;

   return 2.0;}

double func_3(unsigned int i){

   cout<<"i+i= "<<i + i<<endl;

   return 3.0;}

Висновок: я виробив практичні навички в написанні програм з функціями та використання покажчиків для роботи з функціями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і суб’єктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.