50723

Використання покажчиків для роботи з функціями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями. Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями. Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Украинкский

2014-01-29

37 KB

1 чел.

АМП: Лабораторная                                    Вариант №20                                              Ярыдин Ярослав

Лабораторна робота №28

Тема: Використання покажчиків для роботи з функціями

Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з функціями й у використання покажчиків для роботи з функціями.

Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Хiд роботы

1. Правила безпеки у компютерному класi

2. Скласти програму яка використовує виклики функцій за допомогою покажчиків.

Варіант

перша
функція

друга
функція

третя
функція

четверта функція

20

double (*func1)
(float *, int)

double (*func2)
(double, long int)

double (*func3)
(unsigned int *)

float (*func4
(double)(void))
[10]

Лiстiнг програми

Результат роботи

#include <iostream.h>

 typedef double(*p_func_1)(float*,int);

 typedef double(*p_func_2)(double,long int);

 typedef double(*p_func_3)(unsigned int);

void FuncA(p_func_1,p_func_2,p_func_3);

double func_1(float*,int);

double func_2(double,long int);

double func_3(unsigned int);

int main()

  {FuncA(func_1,func_2,func_3);

   return 0;}

void FuncA(p_func_1 f1,p_func_2 f2,p_func_3 f3){

  const int len = 5;

  float arr[len] = {1.0,2.0,3.0,4.0,5.0};

  double d = 10;

  int i = 15;

  unsigned int ui = 20;

cout<<"Вызов функции: "<<f1(arr,len)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f2(d,i)<<endl;

cout<<"Вызов функции: "<<f3(ui)<<endl;}

double func_1(float* arr,int len){

cout<<"[ ";

for(int i = 0; i < len; ++i)

cout<<arr[i]<<" ";

cout<<"]"<<endl;

return 1.0;}

double func_2(double d,long int i){

   cout<<"d+i= "<<d+i<<endl;

   return 2.0;}

double func_3(unsigned int i){

   cout<<"i+i= "<<i + i<<endl;

   return 3.0;}

Висновок: я виробив практичні навички в написанні програм з функціями та використання покажчиків для роботи з функціями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68136. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 188 KB
  Результативність та ефективність функціонування системи вищої освіти України на початку ХХІ століття забезпечуватиметься тільки у випадку, коли її не зв’язуватимуть вирішенням тимчасових завдань, породжених економіко-політичною нестабільністю, демографічною кризою, соціокультурним вакуумом.
68137. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКОСТІ І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПРЯНИКІВ ПОЛІПШЕНОГО СКЛАДУ 5.06 MB
  Основна сировина для пряників не забезпечує високої харчової і біологічної цінності готової продукції. Для оптимізації складу і поліпшення споживних властивостей пряників важливим завданням постає раціональне поєднання різних видів сировини натурального походження.
68138. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОЖЕЖ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 318 KB
  Аналіз статистики аварій на залізничному транспорті пов’язаних з пожежами показує що близько 80 складають пожежі нафтопродуктів. Такі пожежі характеризуються підвищеною складністю викликаною скупченням легкозаймистих і горючих рідин і небезпекою поширення пожежі на сусідні цистерни.
68139. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ 171.5 KB
  До них відносяться в першу чергу сфери діяльності суб’єктів природних монополій: транспортування газу по трубопроводах; послуги з передачі електричної і теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів портів аеропортів. Відносини між державою і суб'єктами природних монополій мають величезне значення.
68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...