50725

Використання віртуальних і покажчиків для роботи з обєктами класів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Використання віртуальних і покажчиків для роботи з обєктами класів. Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати віртуальні функції в мові С++. Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Украинкский

2014-01-29

38.5 KB

1 чел.

МП: Лабораторная                     Вариант №20                                Ярыдин Ярослав

Лабораторна робота №33

Тема: Використання віртуальних і покажчиків для роботи з об'єктами класів

Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати віртуальні функції в мові С++

Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Хiд роботы

1. Правила безпеки у компютерному класi

2. Відповідно до індивідуального завдання на базі лабораторної роботи №22 розробити алгоритм роботи з об'єктами базових і похідних класів з використанням покажчиків на базові і похідні класи

Вар.

Умова задачі

20

Дано масив A(8). Сформувати новий масив з номерів негативних непарних чисел вихідного

Лiстiнг програми

Результат роботи

#include <iostream.h>

#define MaciB 8

class base_mas{

 public:

 double val[MaciB];

 base_mas(){

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 val[i]=0.;

 };

 void vvod(){

 cout<<"Введите массив из "<<MaciB<<" элементов: \n";

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 cin>>val[i];

 };

 void vivod(){

 cout<<"Отрицательный нечетный массив: \n";

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 cout<<val[i]<<" ";

 };

 void set(int ind, double val1){

 val[ind]=val1;

 };

 double get(int ind){

 return val[ind];

 };

 ~base_mas(){;};

};

class nn_mas: public base_mas{

 int count;

 public:

 nn_mas(){

 base_mas();

 count=0;

 };

 int kol(){

 return count;

 };

 void from_base(base_mas *bm){

 count=0;

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 if((bm->val[i]<0) && ((int)bm->val[i]%2!=0)){

   val[count]=bm->val[i];

   count++;

 };

 };

 void vivod(){

 cout<<endl<<"Отрицательный нечетный массив: \n";

 for(int i=0;i<count;i++)

 cout<<val[i]<<" ";

 };

};

void main(){

 base_mas *bm=new base_mas;

 nn_mas *nnm=new nn_mas;

 bm->vvod();

 nnm->from_base(bm);

 nnm->vivod();

 delete nnm;

 delete bm;

};

Висновок: я вивчив і навчився використовувати віртуальні функції в мові С++


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10929. Проектна робота. Складання ескізу та креслення виробу. Технічне конструювання 42 KB
  Тема: Проектна робота. Складання ескізу та креслення виробу. Технічне конструювання. Мета: ознайомити учнів з правилами виконання креслення в системі прямокутних проекцій; навчити виконувати креслення на дві взаємно перпендикулярні площини проеціювання на дві пл
10930. Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання та гнуття дроту 40.5 KB
  Тема уроку: Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання та гнуття дроту. Мета заняття: Навчальна: Забезпечити засвоєння прийомів вирівнювання вимірювання та розмічання заготовок з дроту різання дроту кусачками виготовлення виробів
10931. Розмічання за шаблоном, площинне розмічання 44 KB
  Тема уроку: Розмічання за шаблоном площинне розмічання Мета уроку: 1 .Сформувати знання у учнів про розмічання плоских виробів з деревини; 2. Ознайомити учнів з призначенням і будовою розмічального інструменту; 3. Сформувати у учнів вміння і навички при виконанні п...
10932. Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці 38.5 KB
  Тема: Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці. Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Розвивати память спостережли
10933. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 501.5 KB
  Учение о конституции, или конституционология, является одной из наиболее запутанных проблем антропологии. Как мы уже неоднократно отмечали, это вызвано отчасти разным пониманием самого термина конституция и трансформацией его содержания в развитии данной области антропологии. В дословном переводе латинское слово constitutio означает состояние, сложение или свойство.
10934. Проектирование локального нормативного акта, регламентирующего делопроизводство в образовательном учреждение интернатного типа 85.28 KB
  Работа с документами неизбежно требует регламентации всего комплекса выполняемых процедур - от момента создания документа до их хранения. В настоящее время в области делопроизводства отсутствуют общегосударственные нормативные правовые акты, устанавливающие единые правила подготовки и обработки управленческой документации.
10935. Техніка. Поняття про механізми 75.5 KB
  Тема. Техніка. Поняття про механізми. Мета: сформувати поняття про механізми перетворення руху їх види призначення та застосування в техніці; розвивати вміння визначати та пояснювати призначення ведучої та веденої деталі сутності процесу передачі руху від однієї д
10936. Технологія обпилювання металевих заготовок напилками 29 KB
  Тема 5:Технологія обпилювання металевих заготовок напилками. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички обпилювання металевих заготовок напилками. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та бережливе ставлення до інструментів. Розвиваюча: розвиват
10937. Технологія свердлильних робіт. Свердла, кути заточування свердел. 29 KB
  Тема 6: Технологія свердлильних робіт. Свердла кути заточування свердел. Мета: Навчальна: сформувати знання навички та вміння свердління виробів з тонколистового металу. Виховна: виховувати в учнів бережливе ставлення до інструментів та культуру...