50725

Використання віртуальних і покажчиків для роботи з обєктами класів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Використання віртуальних і покажчиків для роботи з обєктами класів. Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати віртуальні функції в мові С++. Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Украинкский

2014-01-29

38.5 KB

1 чел.

МП: Лабораторная                     Вариант №20                                Ярыдин Ярослав

Лабораторна робота №33

Тема: Використання віртуальних і покажчиків для роботи з об'єктами класів

Ціль роботи: вивчити і навчитися використовувати віртуальні функції в мові С++

Обладнання: ПК,ПО Borland C++

Хiд роботы

1. Правила безпеки у компютерному класi

2. Відповідно до індивідуального завдання на базі лабораторної роботи №22 розробити алгоритм роботи з об'єктами базових і похідних класів з використанням покажчиків на базові і похідні класи

Вар.

Умова задачі

20

Дано масив A(8). Сформувати новий масив з номерів негативних непарних чисел вихідного

Лiстiнг програми

Результат роботи

#include <iostream.h>

#define MaciB 8

class base_mas{

 public:

 double val[MaciB];

 base_mas(){

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 val[i]=0.;

 };

 void vvod(){

 cout<<"Введите массив из "<<MaciB<<" элементов: \n";

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 cin>>val[i];

 };

 void vivod(){

 cout<<"Отрицательный нечетный массив: \n";

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 cout<<val[i]<<" ";

 };

 void set(int ind, double val1){

 val[ind]=val1;

 };

 double get(int ind){

 return val[ind];

 };

 ~base_mas(){;};

};

class nn_mas: public base_mas{

 int count;

 public:

 nn_mas(){

 base_mas();

 count=0;

 };

 int kol(){

 return count;

 };

 void from_base(base_mas *bm){

 count=0;

 for(int i=0;i<MaciB;i++)

 if((bm->val[i]<0) && ((int)bm->val[i]%2!=0)){

   val[count]=bm->val[i];

   count++;

 };

 };

 void vivod(){

 cout<<endl<<"Отрицательный нечетный массив: \n";

 for(int i=0;i<count;i++)

 cout<<val[i]<<" ";

 };

};

void main(){

 base_mas *bm=new base_mas;

 nn_mas *nnm=new nn_mas;

 bm->vvod();

 nnm->from_base(bm);

 nnm->vivod();

 delete nnm;

 delete bm;

};

Висновок: я вивчив і навчився використовувати віртуальні функції в мові С++


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56521. Тренінг «Моделі самоврядування» 189.5 KB
  Мета: прийняти правила для продуктивної роботи групи під час тренінгу. Хід вправи: Учасникам тренінгу пропонується назвати правила які на їхню думку потрібні для ефективної роботи під час тренінгу.
56522. TRICKY JOBS 58.5 KB
  Well, now I am sure that you can easily guess the subject of our today’s lesson. Yes, you are right; we are going to talk about jobs. If to be precise we are going to focus on tricky jobs.
56523. Тригонометричні підстановки в показникових рівняннях 151 KB
  Як література розвиває емоції взаєморозуміння так математика розвиває спостережливість уяву і розум. Представники кожної із чотирьох груп заздалегідь заготували на дошці запис...
56524. Решение простейших тригонометрических уравнений 782 KB
  Решить уравнение Решение. Решить уравнение Решение. Решить уравнение Решение. Ответ: уравнение не имеет решений Учащиеся уровня А заполняют карточки с подсказками.
56525. Урок по алгебре форме игры «Счастливый случай» 208.5 KB
  Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции двойного и половинного аргумента. Обратные тригонометрические функции их определения. Какие явления напоминает график синусоиды или косинусоиды Составление кроссвордов друг другу...
56526. Урок Тригонометричні функції числового аргументу 268 KB
  Мета уроку: повторити, систематизувати й узагальнити знання учнів з теми; розвивати логічне мислення, пізнавальну діяльність, вміння застосовувати властивості тригонометричних функцій до побудови графіків...
56527. Розв’язування тригонометричних рівнянь 2.9 MB
  Розглянемо такі тригонометричні рівняння. Рівняння які зводяться до квадратних відносно тригонометричної функції. Рівняння які розв’язуються за допомогою рівності однойменних тригонометричних функцій. Лінійні рівняння відносно синуса і косинуса.
56528. Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника 83 KB
  Мета: формування поняття тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника дослідницько-евристичним методом; розвивати уміння учнів узагальнювати результати досліджень, спостережливість, прийоми аналізу і синтезу...
56529. Розв’язування прямокутних трикутників 519 KB
  Продовжте речення: Синус кута дорівнює відношенню протилежного катета до. гіпотенузи; cos 30o = ; Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи; Прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута...