50727

Проверка законов сохранения импульса и закономерности времени упругого удара шаров с использованием теории погрешности

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: исследовать закономерности соударения шаров. Приборы и принадлежности: прибор для исследования столкновения шаров. Существует абсолютно неупругий удар выполняется закон сохранения импульса – P=const и = и абсолютно упругий удар выполняется закон сохранения импульса = и закон механической энергии – Проверка закона сохранения импульса при упругом ударе шаров.

Русский

2014-01-29

112 KB

6 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

“Брестский государственный технический университет”

Кафедра физики

Лабораторная работа М-3

“Проверка законов сохранения импульса и закономерности времени упругого удара шаров с использованием теории погрешности”

Выролнил студент

группы РП-12

Гунько О.В.

Проверил

Кандилян Г.С.

Брест 2003

Цель работы: исследовать закономерности соударения шаров.

Приборы и принадлежности: прибор для исследования столкновения шаров.

Ход работы:

  1.  Удар - кратковременное взаимодействие тел, двигавшихся до этого с различными скоростями, при их столкновении, в результате которого резко изменяется состояние их движения. Существует абсолютно неупругий удар (выполняется закон сохранения импульса – P=const и =) и абсолютно упругий удар (выполняется закон сохранения импульса = и закон механической энергии –)
  2.  Проверка закона сохранения импульса при упругом ударе шаров.

     Рассмотрим процесс соударения шаров при отклонении шара m, на угол a, его            потенциальная энергия относительно положения равновесия:. Согласно закону сохранения механической энергии имеем:

     

    =

    Импульс шара  до столкновения определяется: . Суммарный импульс шаров после упругого удара определяется:.

     - скорость ударяющего шара после столкновения (м/с)

     - скорость ударяемого шара после столкновения (м/с)

    

    

  1.  Результаты наблюдений и измерений оформим в таблицу.

      

ln(t)

1

2

3

4

5

6

15

13

11

9

7

5

127

129

131

135

142

154

-8.79

-8.94

-9.10

-9.30

-9.55

-9.89

4.84

4.86

4.88

4.91

4.96

5.04

0.58

0.5

0.42

0.35

0.27

0.2

L=0.49 м

Построим график зависимости ln(t)=F(ln(x))

ln(t) = -0.2ln(x)+3.3

ln(x)

1

2

3

4

5

6

ln(t)

3.1

2.9

2.7

2.5

2.3

2.1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73891. Вектори електричного поля, індукції та поляризованості 93.5 KB
  Однорідний протяжний пружний стрижень одновимірний кристал на який діє механічне напруження показано на рис. Механічне напруження не вектор і тому позначається парою стрілок однакових за величиною і протилежних за напрямом...
73894. Ионная упругая поляризация 34.66 KB
  Но во внешнем электрическом поле катионы т анионы смещаются под действием кулоновских сил создавая полярную решетку с элементарными электрическими моментами. Если приложить электрическое поле то к упругой энергии заряженных частиц добавляется энергия накопленная ими в поле...
73895. Электронная тепловая поляризация 123.69 KB
  Тензоры упругости и податливости Приложенные извне механические напряжения Х упруго и обратимо изменяют форму кристалла – происходит его деформация х. Поскольку xmn и Xmn – тензоры второго ранга в анизотропных кристаллах или текстурах можно ожидать что каждая из девяти компонентов деформаций xkp индуктирована девятью компонентами тензора напряжения...
73896. Виникнення класичної буржуазної політичної економії в Англії. 32.5 KB
  Петті Уільям Петті 1623 1687 основоположник класичної політичної економії в Англії. Петті є неоднозначною. У своїх працях особливо ранніх Петті віддає данину меркантилізму. Отже на відміну від меркантилістів які використовували емпіричний описовий метод Петті заклав основи абстрактного методу в політичній економії.
73897. Зародження і проблеми суперечливого розвитку класичної буржуазії політекономії у Франції. 29.5 KB
  Буагільбер У XVII ст. П’єр де Буагільбер 1646 1714 засновник класичної політичної економії у Франції народився в Руані в дворянській сім'ї здобув гарну освіту займався певний час літературною діяльністю потім юриспруденцією. Особливості економічного розвитку Франції позначилися на формуванні економічних поглядів Буагільбера. 1696 Роздрібна торгівля Франції 1699 Міркування про природу багатства грошей і податків 1707 та інших Буагільбер виступає з гострою критикою меркантилізму.
73898. Виникнення політичної економії в Німеччині. Ф. Ліст, “Стара і нова” історичні школи В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд, Г. Шмолер, В. Зомбард, Брентано 50.5 KB
  Німеччина XIX ст. — це країна, що складалася з політично й економічно відособлених держав, обєднаних у конфедерацію за національною ознакою. їхня економічна відособленість базувалась на феодальних відносинах