50733

Изучение теории погрешностей и кинематики материальной точки

Лабораторная работа

Физика

Наитии кинематический закон движения точки. Спроецируем точки на координатные оси рис.1 с учётом масштаба и выпишем таблицу значений координат точки.

Русский

2014-01-29

49 KB

5 чел.

Лабораторная работа №1

Тема: «Изучение теории погрешностей и кинематики материальной точки»

Цель работы: Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям.

Приборы и принадлежности: Стробоскопические фотографии, линейка, карандаш.

Ход работы:

Задание №1:

Наитии кинематический закон движения точки.

Спроецируем точки на координатные оси (рис.1) с учётом масштаба и выпишем таблицу значений координат точки.

t c.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

x см.

0

0,8

1,7

2,6

4,5

5,5

6,7

7,6

8,6

9,7

10,8

y см.

0

6,2

13

17,2

21,5

21,7

20,5

17,3

13,8

8,5

1,8

Поскольку в данном случаи нет особого много раз измерять координаты ибо мы будем всё время получать один и тот же результат, то xраздр.=yраздр.=0. Это не значит что случайных ошибок нет – просто они меньше точности используемых инструментов. Приборная погрешность при измерении линейкой составляет: x=y=0,025 см. Погрешность отсчета и округления при округлении координат до 1 мм. Составит 0,5 мм. Погрешность t задана неявно t=0,05 с.

Найденный кинематический закон движения материальной точки:

;  

 см./с.;  см.

Задание №2:

Найти модуль скорости точки в середине интервала наблюдения и углы, составляемые вектором скорости в данный момент. Изобразить вектор скорости. Середине интервала наблюдения соответствует: t1=0,5 с.

см./с.;  см./с.

см./с.

Пологая t=0.5 с., получили:

см./с.;  см./с.;  см./с.

;

Задание №3:

Найти ускорение точки в тот же момент времени и углы, составляемые вектором ускорения, с осями координат. Изобразить вектор ускорения.

;  см./с.

см./с.

Поскольку величины от времени не изменяются, такими же они будут и при t1=0,5 с. Их погрешности задаются формой записи.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68438. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 122.5 KB
  Конфлікти та стреси як обєкт керівництва. Поняття та загальна характеристика керівництва Керівництво є обєднувальною функцією менеджменту яка пронизує всі управлінські процеси в організації. Забезпечення ефективного керівництва базується на ініціативності інформованості...
68439. Основи науки та наукознавства. Організація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів 98.5 KB
  Процес руху людської думки від незнання до знання називається пізнанням. В основі пізнання лежить відображення об’єктивної реальності у свідомості людини в процесі її суспільної, виробничої та наукової діяльності, що називається практикою.
68440. Методологія наукових досліджень 49.5 KB
  Процес пізнання як основа будьякого наукового дослідження є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології. Отже це вчення про методи дослідження про правила мислення при створенні теорії науки.
68441. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ» 174.5 KB
  При підготовці до написання курсової роботи вони оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил засвоюють основні методи цього аналізу вчаться добирати необхідний матеріал з літературних статистичних та інших джерел систематизувати...
68443. Аналіз грошових потоків. Сутність грошового потоку, необхідність аналізу грошових коштів та їх руху 164.5 KB
  Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів їх надходження приплив і витрачання від вибуття забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Згідно з ПСБО 4 Звіт про рух грошових коштів грошові...
68444. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 267.5 KB
  Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрачання доходів або капіталу в ситуації невизначеності умов проведення його фінансової діяльності. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем функціонування будь-якого підприємства...
68445. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і запобігання їх банкрутству 125.5 KB
  Нині діє Закон України «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким встановлюються умови та порядок поновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури.
68446. Особливості фізичного виховання дітей із ослабленим здоров’ям 62.36 KB
  Дітям рекомендують додаткові оздоровчі фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості. Тимчасово протипоказані плавання ходьба на лижах біг на ковзанах Дихальні вправи особлива увага приділяється диханню носом і подовженому видиху; вестибулярне тренування; ходьба; вправи на координацію...