50737

Формули Нютона через кінцеві різниці

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися обчислити значення функції при даному значенні аргумента, використовуючи формули Н’ютона через кінцеві різниці. Обладнання. Лист формату А4, ручка, олівець, програмне забезпечення С++.

Украинкский

2014-01-29

108.5 KB

1 чел.

М Чуприна С. 1ПМ-08

Лабороторна робота №6

Тема. Формули Н’ютона через кінцеві різниці

Мета. Навчитися обчислити значення функції при даному значенні аргумента, використовуючи формули Н’ютона через кінцеві різниці.

Обладнання. Лист формату А4, ручка, олівець, програмне забезпечення С++.

Хід роботи

     3. Індивідуальна робота

Використовуючи першу і другу інтерполяційну формули Н’ютона, обчислити значення функції при даних значеннях аргумента. При складанні таблиць різниць контролювати обчислення

Таблиця8

x

y

0,01

0,991824

0,06

0,951935

0,11

0,913650

0,16

0,876905

0,21

0,841638

0,26

0,807789

0,31

0,775301

0,36

0,744120

0,41

0,714193

0,46

0,685470

0,51

0,657902

0,56

0,631442

№ варіанта

х1

х2

18

0,1243

0,492

#include<iostream.h>

#include<math.h>

double N(int n,double* y){

int i,k,L=n;

double*z=new double[n];

for(i=0;i<n;i++)z[i]=y[i+1]-y[i];

if(n>1)

for(i=1;i<n;i++){

for(k=0;k<L;k++)z[k]=z[k+1]-z[k];

L=L-1;}

return z[0];

delete []z;}

double M(int n,int I,double* y){

int i,k,L=n-I;

double*z=new double[I+1];

for(i=n-1;i>=0;i--)z[i]=y[i+1]-y[i];

if(I>1)

for(i=1;i<n;i++){

for(k=0;k<L;k++)z[k]=z[k+1]-z[k];

L=L-1;}

return z[n-I];

delete []z;}

unsigned long p(int n)

{if(n<=1)

return 1;

return n*p(n - 1);}

void main(){

int n,i,k,l=1;

double P,Y,X,h;

cout<<"Введите количество входных данных:";cin>>n;

double*x=new double[n];

double*y=new double[n];

cout<<"Введите узлы интерполЯции:\n";

for(i=0;i<n;i++){cout<<" X["<<i+1<<"]: ";cin>>x[i];}

cout<<"Введите соответствующие значениЯ:\n";

for(i=0;i<n;i++){cout<<" Y["<<i+1<<"]: ";cin>>y[i];}

cout<<"Введите значение Х:";cin>>X;

if(X<x[1]&&X>x[0]){

P=y[0];

h=x[1]-x[0];

for(i=1;i<n;i++){

Y=N(i,y);

for(k=0;k<i;k++)Y*=(X-x[k]);

P+=Y/(p(i)*pow(h,i));}

cout<<"По первой интерполЯционной\n формуле f("<<X<<") = "<<P;}

Висновок: я навчилася обчислюваити значення функції при даному значенні аргумента, використовуючи формули Н’ютона через кінцеві різниці.

if(X>x[n-1]&&X<x[n]){

P=y[n];

h=x[1]-x[0];

for(i=1;i<n;i++){

Y=M(n,i,y);

for(k=n;k>=n-i;k--)Y*=(X-x[k]);

P+=Y/(p(i)*pow(h,i));}

cout<<"По второй интерполЯционной\n формуле f("<<X<<")="<<P;}

delete []x;

delete []y;}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48403. Необхідність, сутність і функції фінансів 48.11 KB
  Юридичні особи діяльність яких пов’язана з наданням професійних послуг на ринку цінних паперів до них відносяться підприємства що спеціалізуються на здійсненні посередницької діяльності по випуску та розміщенню цінних паперів виконуючи операції на фондовому ринку за дорученням своїх клієнтів. Фінанси підприємства. Суб’єктами господарювання є: Господарські організації – це юридичні особи створені відповідно до цивільного кодексу України державні комунальні та інші підприємства створенні відповідно до господарського кодексу України а також...
48404. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 1.04 MB
  Тут зосереджувалася основна маса доходів у бюджеті централізувалося більше 50 валового внутрішнього продукту і до 75 національного доходу а без асигнувань з бюджету практично неможливим було функціонування значної частини підприємств установ соціальнокультурної сфери будівництво житла існування житловокомунального Господарства тощо. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів зосереджених у ньому а й найбільш розвиненою системою взаємозв’язків з усіма іншими ланками та сферами. до Європейської хартії про місцеве...
48405. СТАТЬ І СЕКСУАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІНИЙ ПОГЛЯД 584 KB
  Статева соціалізація особистості оволодіння підростаючим поколінням нормами поведінки з представниками протилежної статі підготовка молоді до інтимних стосунків створення сімї та виховання дітей залишалась у тіні. Відсутність системи статевої просвіти серед дітей та юнацтва нестача висококваліфікованих педагогів з питань сексології психології статі брак наукової та науковопопулярної літератури з питань статі шлюбу та сімї негативно позначаються на засвоєнні учнями норм поведінки та самовизначенні особистості у складних питаннях...
48406. Функціонування Internet: організація, структура, методи 335.69 KB
  Еталонна модель ISOOSI Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Для роботи мереж необхідна множина різноманітних протоколів: наприклад таких що керують фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різноманітних ресурсів і т. Він відповідає за правильну передачу даних пакетів на ділянках між безпосередньо пов'язаними елементами мережі. Цей рівень користується можливостями наданими йому рівнем 2 для забезпечення зв'язку двох будьяких точок у мережі.
48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.
48408. Міжнародна економіка 30.64 KB
  Тема Агенти відкритої економіки беруть участь в міжнародному обміні товарів і послуг переміщенні грошей капіталу і робочої сили між країнами. Мезорівень охоплює економічні зв’язки між регіонами галузями міжгалузевими комплексами окремих країн. Світовий ринок – це сфера стійких товарногрошових відносин між країнами які базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. Світове господарство – це сукупність взаємодіючих національних економік всіх країн світу пов’язаних між собою мобільними факторами виробництва.
48409. Основи мотиваційних процесів 42.13 KB
  Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей. Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.
48410. Психологія особистості 191.5 KB
  Індивід (від лат. individuum – неподільне) – це одиничний представник людського роду, носій сукупності морфологічних, фізіологічних та психічних ознак, що відрізняють його від представників інших видів живих створінь. Індивідом є кожна людина. Індивідні властивості притаманні їй від народження (за винятком випадків вродженої патології). В процесі онтогенічного розвитку індивід стає особистістю, індивідуальністю, свідомим суб’єктом своєї поведінки та діяльності.
48411. Себестоимость продукции 173.32 KB
  Себестоимость продукции Виды продукции предприятия – позиции номенклатуры. Показатели деятельности предприятия: позиции номенклатуры 1 2 n; объём выпуска продукции в натуральном виде Ni натуральное выражение; V 100 60 2008 2012 1995 1991 Т годы Товарная продукция ТП – денежное выражение выпущенной продукции по всем позициям номенклатуры за год. Производственная мощность – это максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении за год при определённых организационно-технических условиях производства.