50739

Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

Украинкский

2014-01-29

33.5 KB

2 чел.

М Чуприна С. 1ПМ-08

Лабораторна робота №8

Тема. Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

  1.  Індивідуальне завдання.

Обчислити інтеграл по формулі Ньютона-Котеса при заданому значенні

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main(){ int n,i; double h,a,b,S;

cout<<"ÈÍÒÅÃÐÀË: dx/sqrt(x*x+1.2)\n";

double* x=new double[n]; double* y=new double[n];

cout<<"Ââåäèòå êîíöû îòðåçêà:";cin>>a>>b;

cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî óçëîâ èíòåðïîëßöèè (1-7): ";cin>>n;

double*H=new double[n];

x[0]=a;h=(b-a)/n;

for(i=1;i<n;i++){x[i]=x[i-1]+h;}

for(i=0;i<n;i++){y[i]=1/sqrt(x[i]*x[i]+1.2);}

cout<<"\n\tÔÓÍÊÖÈß \n";

cout<<"x \t \t y \t\t\n";

cout<<"----------------------\n";

for(i=0; i<n; i++)

{cout<<x[i]<<"\t   "<<y[i]<<"\n"; }

switch(n){

case 1: {H[0]=H[1]=0.5;}break;

case 2: {H[0]=H[2]=0.167; H[1]=0.667;} break;

case 3: {H[0]=H[3]=0.125; H[1]=H[2]=0.375;}  break;

case 4: {H[0]=H[4]=0.077;H[1]=H[3]=0.355; H[2]=0.133;}break;

case 5: {H[0]=H[5]=0.065; H[1]=H[4]=0.260;H[2]=H[3]=0.173;}break;

case 6: {H[0]=H[6]=0.048; H[1]=H[5]=0.257; H[2]=H[4]=0.032; H[3]=0.323;} break;

case 7: {H[0]=H[7]=0.043; H[1]=H[6]=0.207; H[2]=H[5]=0.076;

  H[3]=H[4]=0.167;}break; }

S=0;

for(i=0; i<n; i++){

S+=y[i]*H[i];}

cout<<b<<"\n"<<"|  dx/sqrt(x*x+1.2)="<<S *(b-a)<<"\n"<<a;}

Висновок:у цій роботі я навчилася знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57699. Daily, Weekly, Monthly. Press 1.24 MB
  I think you would know that by the end of our lesson you would be able to get information about some differences between English, American and Ukrainian press through reading and listening.
57700. We are different. Getting along with others. Мы – разные. Учимся ладить друг с другом 211.5 KB
  Duncan is 18. He has just left school and is going to university in the autumn. When you first meet him he appears to be a little cold and arrogant. As you get to know him you discover that he has a warm and friendly personality.
57701. Welcome to Great Britain 85 KB
  Good morning, dear children! I am glad to see you! I hope everyone is feeling fit. I think you will agree that the topic we are going to speak on is really worth discussing. Because we can’t imagine our life without many of things, and one of them is travelling.
57702. Подорож до Країни чудес 4.92 MB
  Children, today we are going to travel to the Wonderland with a little girl Alice. I will tell you a story about her adventures and we’ll help her to come back home. You have Story books in front of you. There are some exercises in them for our lesson.
57703. Усиление Московского государства в XVв. Иван ІІІ 2.09 MB
  ЦЕЛЬ: рассмотреть процесс усиления Московского царства, основные направления политики Ивана ІІІ, которые привели к укреплению власти Московского государства и объединению под его властью остальных земель Северо-восточной Руси...
57704. Китай. Економіко – географічна характеристика 70 KB
  Мета уроку: формувати в учнів систему знань про особливості населення, економічної політики, галузей міжнародної спеціалізації Китаю; Розвивати та вдосконалювати навички учнів оцінювати географічне положення і природно–ресурсний потенціал країни;
57705. Складання тексту-міркування 91 KB
  Мета: удосконалювати навички та вміння правильно будувати текст-міркування; вчити розкривати абстрактно загальні поняття; розвивати звязне мовлення увагу память мислення уміння логічно й послідовно викладати думки на папері...
57706. Від минулого до сьогодення. Історія створення книги 180 KB
  Мета: ознайомити п’ятикласників з історією виникнення книги та розвитком книгодрукування в Україні; популяризувати книгу носія інформації; виховувати повагу до історії народу його внеску в розвиток української культури.
57707. Книга: подорож у часі 122 KB
  Мета: дидактична: ознайомити учнів з історією створення книги з найдавніших часів; розвивальна: показати учням значення книги в розвитку світового суспільства; розвивати інтелектуальну активність учнів; розвивати культуру мислення уяву...