50739

Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

Украинкский

2014-01-29

33.5 KB

2 чел.

М Чуприна С. 1ПМ-08

Лабораторна робота №8

Тема. Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

  1.  Індивідуальне завдання.

Обчислити інтеграл по формулі Ньютона-Котеса при заданому значенні

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main(){ int n,i; double h,a,b,S;

cout<<"ÈÍÒÅÃÐÀË: dx/sqrt(x*x+1.2)\n";

double* x=new double[n]; double* y=new double[n];

cout<<"Ââåäèòå êîíöû îòðåçêà:";cin>>a>>b;

cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî óçëîâ èíòåðïîëßöèè (1-7): ";cin>>n;

double*H=new double[n];

x[0]=a;h=(b-a)/n;

for(i=1;i<n;i++){x[i]=x[i-1]+h;}

for(i=0;i<n;i++){y[i]=1/sqrt(x[i]*x[i]+1.2);}

cout<<"\n\tÔÓÍÊÖÈß \n";

cout<<"x \t \t y \t\t\n";

cout<<"----------------------\n";

for(i=0; i<n; i++)

{cout<<x[i]<<"\t   "<<y[i]<<"\n"; }

switch(n){

case 1: {H[0]=H[1]=0.5;}break;

case 2: {H[0]=H[2]=0.167; H[1]=0.667;} break;

case 3: {H[0]=H[3]=0.125; H[1]=H[2]=0.375;}  break;

case 4: {H[0]=H[4]=0.077;H[1]=H[3]=0.355; H[2]=0.133;}break;

case 5: {H[0]=H[5]=0.065; H[1]=H[4]=0.260;H[2]=H[3]=0.173;}break;

case 6: {H[0]=H[6]=0.048; H[1]=H[5]=0.257; H[2]=H[4]=0.032; H[3]=0.323;} break;

case 7: {H[0]=H[7]=0.043; H[1]=H[6]=0.207; H[2]=H[5]=0.076;

  H[3]=H[4]=0.167;}break; }

S=0;

for(i=0; i<n; i++){

S+=y[i]*H[i];}

cout<<b<<"\n"<<"|  dx/sqrt(x*x+1.2)="<<S *(b-a)<<"\n"<<a;}

Висновок:у цій роботі я навчилася знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52766. Доли и дроби 39.5 KB
  Норма хлеба была низкой и ничтожно малой: рабочие получали по 250 гр а служащие иждивенцы и дети по 125гр.30 лет хранился кусок блокадного хлеба в семье Карпушиных. Надкусив свою последнюю норму хлеба на руках матери умирает младшая дочь. Это норма хлеба ленинградского ребёнка.
52767. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами з використанням міжпредметних зв’язків 52 KB
  Наполеон Математика королева і слуга наук Е. Белл Не знаючи математики не можна пізнати ні інших наук ні мирських прав Математика брама і ключ науки Р. Бекон Математика – та одна наука без якої неможлива ніяка інша. Соболєв Вся математика – це власне одне велике рівняння для інших наук.
52768. Действия с обыкновенными дробями 75.5 KB
  Человек подобен дроби: В знаменателе то что он думает о себе В числителе то что он есть на самом деле. станция Вопрос ответ Как называется деление числителя и знаменателя дроби на одно и тоже число Как называется элемент дроби стоящий под чертой дроби над чертой Каким действием можно заменить черту дроби Для того чтобы найти общий знаменатель дробей нужно найти НОК или НОД Как сложить дроби с разными знаменателями Какие числа называются взаимно обратными Как найти дробь от числа Как называется...
52770. Дії з десятковими дробами 59.5 KB
  Мета: - Систематизувати, узагальнити знання за темою: «Дії з десятковими дробами»; - закріпити вміння та навички учнів під час розв’язання вправ і задач; - розвивати пам'ять, увагу, пізнавальні здібності учнів; - виховувати вміння уважно слухати думку інших; - поважно відноситись до відповідей однокласників.
52772. Додавання та віднімання десяткових дробів 48 KB
  Мета уроку: повторити основний теоретичний матеріал за даною темою продовжити формувати практичні навики по розв’язуванню вправ за даною темою; з метою активізації пізнавальної діяльності організувати роботу учнів на уроці у формі змагання між двома командами одного класу. Сьогодні учні ми проведемо з вами урок – подорож по математичному океану. При допомозі піктограм трьох видів учні демонструють свій настрій на початку уроку. Учні пробують при допомозі вчителя сформулювати завдання уроку виходячи з теми уроку.
52773. Мандрівка до країни Десяткових дробів 121 KB
  Виконуючи різні завдання ми з вами побуваємо в різних містах країни Десяткових дробів і успішно прийдемо в місто гарних оцінок. Щоб потрапити до міста Усної лічби треба відгадати загадку: На базарі їх не купити На дорозі не зайдеш Їх не зважиш на терезах І ціни не підбереш знання Подивіться які гарні квіти ростуть в цьому місті. Щоб потрапити до міста Кмітливих треба відновити запис: 35 5 04 0 4187...