50739

Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

Украинкский

2014-01-29

33.5 KB

2 чел.

М Чуприна С. 1ПМ-08

Лабораторна робота №8

Тема. Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.

Мета. Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

  1.  Індивідуальне завдання.

Обчислити інтеграл по формулі Ньютона-Котеса при заданому значенні

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main(){ int n,i; double h,a,b,S;

cout<<"ÈÍÒÅÃÐÀË: dx/sqrt(x*x+1.2)\n";

double* x=new double[n]; double* y=new double[n];

cout<<"Ââåäèòå êîíöû îòðåçêà:";cin>>a>>b;

cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî óçëîâ èíòåðïîëßöèè (1-7): ";cin>>n;

double*H=new double[n];

x[0]=a;h=(b-a)/n;

for(i=1;i<n;i++){x[i]=x[i-1]+h;}

for(i=0;i<n;i++){y[i]=1/sqrt(x[i]*x[i]+1.2);}

cout<<"\n\tÔÓÍÊÖÈß \n";

cout<<"x \t \t y \t\t\n";

cout<<"----------------------\n";

for(i=0; i<n; i++)

{cout<<x[i]<<"\t   "<<y[i]<<"\n"; }

switch(n){

case 1: {H[0]=H[1]=0.5;}break;

case 2: {H[0]=H[2]=0.167; H[1]=0.667;} break;

case 3: {H[0]=H[3]=0.125; H[1]=H[2]=0.375;}  break;

case 4: {H[0]=H[4]=0.077;H[1]=H[3]=0.355; H[2]=0.133;}break;

case 5: {H[0]=H[5]=0.065; H[1]=H[4]=0.260;H[2]=H[3]=0.173;}break;

case 6: {H[0]=H[6]=0.048; H[1]=H[5]=0.257; H[2]=H[4]=0.032; H[3]=0.323;} break;

case 7: {H[0]=H[7]=0.043; H[1]=H[6]=0.207; H[2]=H[5]=0.076;

  H[3]=H[4]=0.167;}break; }

S=0;

for(i=0; i<n; i++){

S+=y[i]*H[i];}

cout<<b<<"\n"<<"|  dx/sqrt(x*x+1.2)="<<S *(b-a)<<"\n"<<a;}

Висновок:у цій роботі я навчилася знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8010. Зміст освіти в національній школі 22.64 KB
  Зміст освіти в національній школі. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України Про освіту, Про загальну середню освіту У Законах України Про освіту, Про загальну середню освіту, у Національ...
8011. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи 21.08 KB
  Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи Основним джерелом змісту освіти на державному рівні є такі документи: навчальний план школи, освітні стандарти, предметні програми, підручники. Шкільні навчальні плани. У шкі...
8012. Зміст освіти зарубіжної школи 15.94 KB
  Зміст освіти зарубіжної школи Проблема змісту навчання є однією зі стрижневих у теорії та практиці навчання в зарубіжній педагогіці. Уявлення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне співвідношення предметів у навчальному плані. ...
8013. Педагогический коллектив в школе. Аттестация педагогических кадров 31 KB
  Педагогический коллектив в школе. Аттестация педагогических кадров. Цель аттестации - создание эффективной системы дифференцированной оценки и оплаты труда работников образования, стимулирование их профессионального роста, непрерывн...
8014. Аттестация педагогических кадров 45.5 KB
  Аттестация педагогических кадров Профессионализм педагога - решающий фактор обеспечения качества образования. АПК стимулирует рост педагога как профессионала, повышает продуктивность педагогического труда. Готов ли сегодняшний учитель раб...
8015. Управление современной школой 37.5 KB
  Управление современной школой Управление школой - научно обоснованные действия администрации и педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил преподавателей и учащихся в учебно-воспитательном процессе с целью углубленного и...
8016. Психология компьютерных игр 16.94 KB
  Психология компьютерных игр. Понятие игры в современной психологии. Классификация компьютерных игр. Психологические особенности компьютерных игр. Психологические последствия игровой компьютерной деятельности. Шиллер. Игра связана с духовной сущность...
8017. Завантаження операційної системи (ОС) 1.58 MB
  Тема роботи: Завантаження операційної системи (ОС) Мета роботи: Вивчити механізм завантаження операційної системи Windows, можливі варіанти завантаження ОС. Тип комп’ютера Настільній ПК Ім’я комп’ютера 51f1ddfeb154437. Ім’я робоч...
8018. Файл boot.ini. Системне програмування 828 KB
  Тема роботи: Файл boot.ini Мета роботи: Вивчити структуру файлу boot.ini, призначення його параметрів, навчитись редагувати даний файл Характеристика робочого місця (заповнюється обовязково): Тип компютера Настільній ПК Ім’я комп