50745

Знаходження коренів нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися уточнювати корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних. Обладнання. Лист формату А4, ручка , олівець, лінійка, програмне забезпечення С ++.

Украинкский

2014-01-29

28 KB

1 чел.

М Чуприна С, 1ПМ-08

Лабороторна робота №15

Тема. Знаходження коренів нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних.

Мета. Навчитися уточнювати  корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних.

Обладнання. Лист формату А4, ручка , олівець, лінійка, програмне забезпечення С ++.

Хід роботи

  1.  Індивідуальне завдання.

   Відокремити корінь рівння аналітично та уточнити його комбінованим методом хорд та дотичних з точністю 0,001.

рівняння

18

#include<iostream.h>

#include<math.h>

double y (double x)

{ return pow(x,3)-3*pow(x,2)+12*x-12;   }

double  Y1(double x)

{return 3*pow(x,2)-6*x+12;}

double Y2 (double x)

{return 6*x-6;}

void main()

{double e, a,b,xs,xm,xn,xm1,xn1;

cout<<" Ââåäèòå íà÷àëî îòðåçêà a: ";

cin>>a;

cout<<" Ââåäèòå êîíåö îòðåçêà b: ";

cin>>b;

cout<<"Ââåäèòå òî÷íîñòü:";

cin>>e;

if ((y(a)*Y2(a))<0) {xm=a; xs=xm1=b;}

else {xm=b; xs=xm1=a;}

xn=xn1=xm;

do{ xm=xn;xm1=xn1;

xn=xm-(y(xm)*(xs-xm)/(y(xs)-y(xm)));

xn1=xm1-(y(xm1)/Y1(xm1));}

while (fabs(xn-xn1)>e);

cout<<"Ïî êîìáèíèðîâàííîìó ìåòîäó x="<<0.5*(xn+xn1);}

Висновок: я навчилася уточнювати  корені нелінійного рівняння комбінованим методом хорд та дотичних.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57887. Розв’язування показникових рівнянь. Урок-подорож «Сходинками до вершини гори Знань» 144 KB
  Мета: Систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів з теми; вдосконалювати вміння розвязувати показникові рівняння; розвивати навички колективної та самостійної роботи; формувати активну життєву позицію...
57888. Сума перших n членів арифметичної і геометричної прогресій 263.5 KB
  Дидактична мета: вивести формулу перших n членів арифметичної та геометричної прогресій; домогтися розуміння та засвоєння формул; сформувати вміння застосовувати формули до розвязування задач.
57889. Урок-ділова гра на тему: Похідна та її застосування 345 KB
  Нехай функція u = ut відображає кількість виробленої продукції u за час t і необхідно знайти продуктивність праці в момент часу t0. За період часу від t0 до t0Δt кількість виробленої продукції зміниться від значення u0 = uto до значення u0 Δu = ut0Δt.
57890. Розв’язування текстових задач 133 KB
  Сьогодні на уроці ми будемо розвязувати задачі за допомогою систем рівнянь; відпрацювати навички розвязування задач на прямолінійний рівномірний рух та використання графіків при розвязуванні задач.
57891. Додавання і віднімання натуральних чисел 450.5 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми: «Додавання і віднімання натуральних чисел», повторити правила та закони додавання та віднімання; навчити учнів використовувати набуті знання до розв’язування задач...
57892. Розв’язування квадратних рівнянь 162.08 KB
  Вдосконалювати вміння і навички учнів отримані при вивченні теми «Квадратні рівняння», розвивати логічне мислення, культуру мовлення культуру записів, уважність, терпіння, уміння зосереджуватись, виховувати інтерес до математики, вміння оцінювати свої знання...
57893. Підсумковий урок по темі «Функція» 2.56 MB
  Кожна група отримує функцію яку повинна охарактеризувати за таким планом: а означення функції; б властивості; в графік. I група Лінійна функція II група...
57894. Звичайні дроби. Додавання та віднімання з однаковими знаменниками 208 KB
  Гра Хто запалить Олімпійський вогонь Серед цих 9 відповідей ви знайдете числа які допоможуть вам відповісти на запитання повязані із нагородами спортсменів України на Іграх Олімпіад та зимових Олімпійських іграх.
57895. Координатна площина 299 KB
  Скільки чисел треба вказати щоб задати положення точки на координатній площині Як називаються числащо задають положення точки на координатній площині Як називаються першедруге з чиселщо задають положення точки на координатній площині...